د ډیمو حالت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۵۷
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
خرڅول
0.01
24.222
24.089
ګټه
6.45 USD
XAGUSD
سودا
#152882988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.089
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.45 USD
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۳:۴۷
خریداری کول
0.01
23.906
24.045
ګټه
6.75 USD
XAGUSD
سودا
#152715423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.045
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.75 USD
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۰
خریداری کول
0.01
0.89875
0.89617
ګټه
-2.98 USD
USDCHF
سودا
#152652754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89875
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89617
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.98 USD
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۹:۳۸
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۵۷
خرڅول
0.01
23.82
23.744
ګټه
3.60 USD
XAGUSD
سودا
#152628464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
23.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.744
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.60 USD
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۰۴
خرڅول
0.01
24.225
23.99
ګټه
11.55 USD
XAGUSD
سودا
#152647845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.99
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
11.55 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۲
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۱
خریداری کول
0.01
1788.66
1785.66
ګټه
-3.20 USD
XAUUSD
سودا
#152379940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1788.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1785.66
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.20 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۱
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۶
خریداری کول
0.01
1783.55
1785.77
ګټه
2.02 USD
XAUUSD
سودا
#152380355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1783.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1785.77
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.02 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۱
خریداری کول
0.01
1778.75
1785.72
ګټه
6.77 USD
XAUUSD
سودا
#152383433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1785.72
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.77 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۰۴
خریداری کول
0.01
22.604
22.675
ګټه
3.35 USD
XAGUSD
سودا
#152379840
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.675
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.35 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۲۰
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۵
خریداری کول
0.01
23.12
23.371
ګټه
12.35 USD
XAGUSD
سودا
#152151271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.371
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
12.35 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۰
خریداری کول
0.01
23.316
23.372
ګټه
2.60 USD
XAGUSD
سودا
#152105071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.372
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.60 USD
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۲۹
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۷
خرڅول
0.01
24.371
24.053
ګټه
15.70 USD
XAGUSD
سودا
#151998347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
15.70 USD
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۱۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۳
خرڅول
0.01
24.027
24.053
ګټه
-1.50 USD
XAGUSD
سودا
#152055940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.50 USD
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۳۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۴۹
خرڅول
0.01
24.2
24.053
ګټه
7.15 USD
XAGUSD
سودا
#151972469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.15 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۱۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۶
خریداری کول
0.05
23.275
23.296
ګټه
4.25 USD
XAGUSD
سودا
#150211472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
23.296
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.25 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۹
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۳۴
خریداری کول
0.05
23.38
23.28
ګټه
-26.00 USD
XAGUSD
سودا
#150209871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-25.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
23.28
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-26.00 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۶
خریداری کول
0.05
23.393
23.441
ګټه
11.00 USD
XAGUSD
سودا
#150208411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
23.441
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
11.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۲۲
خریداری کول
0.05
24.061
24.082
ګټه
4.25 USD
XAGUSD
سودا
#149067412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.061
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.082
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.25 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۴
خریداری کول
0.05
24.315
24.266
ګټه
-13.25 USD
XAGUSD
سودا
#149053734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.315
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.266
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-13.25 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۸
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۲
خریداری کول
0.05
24.146
24.264
ګټه
28.50 USD
XAGUSD
سودا
#149058632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.264
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
28.50 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۳۴
خریداری کول
0.05
24.151
24.273
ګټه
29.50 USD
XAGUSD
سودا
#149054820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.273
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
29.50 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۴۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۱۵
خرڅول
0.05
25.122
25.278
ګټه
-40.00 USD
XAGUSD
سودا
#148892488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
25.278
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-40.00 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۰۳
خرڅول
0.05
24.868
25.283
ګټه
-104.75 USD
XAGUSD
سودا
#148885716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.868
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-103.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
25.283
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-104.75 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۴:۵۷
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۰۴
خریداری کول
0.05
22.972
23.095
ګټه
29.75 USD
XAGUSD
سودا
#148636207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
23.095
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
29.75 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
خرڅول
0.1
24.111
24.084
ګټه
11.50 USD
XAGUSD
سودا
#148259622
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
24.084
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
11.50 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۰۸
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۶
خرڅول
0.1
23.997
23.981
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#148246239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
23.997
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
23.981
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
6.00 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۸
خرڅول
0.01
1.2654
1.26705
ګټه
-1.75 USD
GBPUSD
سودا
#141079334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26705
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.75 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۶
خرڅول
0.01
1.27117
1.26704
ګټه
4.03 USD
GBPUSD
سودا
#141225110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26704
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.03 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۴
خرڅول
0.01
1.26904
1.26703
ګټه
1.91 USD
GBPUSD
سودا
#141162657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.91 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۰
خرڅول
0.01
1.26776
1.26703
ګټه
0.63 USD
GBPUSD
سودا
#141117679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۳۵
خرڅول
0.01
1.27276
1.26703
ګټه
5.63 USD
GBPUSD
سودا
#141228244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.63 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۴
خرڅول
0.01
1.2749
1.27345
ګټه
1.35 USD
GBPUSD
سودا
#141233618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27345
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.35 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.27105
1.26785
ګټه
3.10 USD
GBPUSD
سودا
#141145809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26785
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.10 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۰
خرڅول
0.01
1.26247
1.26192
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#140575437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26192
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.45 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۰۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۹
خرڅول
0.01
1.26383
1.26188
ګټه
1.85 USD
GBPUSD
سودا
#140587659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26188
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.85 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
خرڅول
0.01
1.24626
1.25569
ګټه
-9.53 USD
GBPUSD
سودا
#139410080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24626
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25569
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-9.53 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۹
خرڅول
0.01
1.24853
1.25569
ګټه
-7.26 USD
GBPUSD
سودا
#139442867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25569
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-7.26 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
خرڅول
0.01
1.254
1.25584
ګټه
-1.94 USD
GBPUSD
سودا
#139732748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.254
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25584
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.94 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
خرڅول
0.01
1.25218
1.2558
ګټه
-3.72 USD
GBPUSD
سودا
#139296259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25218
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2558
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.72 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.24238
1.25402
ګټه
-11.74 USD
GBPUSD
سودا
#139157129
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24238
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25402
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-11.74 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۱
خرڅول
0.01
1.24374
1.25404
ګټه
-10.40 USD
GBPUSD
سودا
#139165054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25404
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-10.40 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۵۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۹
خرڅول
0.01
1.25074
1.24858
ګټه
2.06 USD
GBPUSD
سودا
#139489565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24858
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.06 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
خرڅول
0.01
1.24539
1.24442
ګټه
0.87 USD
GBPUSD
سودا
#139167521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24442
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.87 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
خرڅول
0.01
1.24722
1.24577
ګټه
1.35 USD
GBPUSD
سودا
#139174431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.35 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.25249
1.24921
ګټه
3.18 USD
GBPUSD
سودا
#139290642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24921
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.18 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
خرڅول
0.01
1.2502
1.253
ګټه
-2.90 USD
GBPUSD
سودا
#139231655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.253
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.90 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
خرڅول
0.01
1.25182
1.25043
ګټه
1.29 USD
GBPUSD
سودا
#139252386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25043
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.29 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
خرڅول
0.01
1.23871
1.23738
ګټه
1.23 USD
GBPUSD
سودا
#139041574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23738
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.23 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
خرڅول
0.01
1.23893
1.23658
ګټه
2.25 USD
GBPUSD
سودا
#139020384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23658
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.25 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
خرڅول
0.01
1.2374
1.23659
ګټه
0.71 USD
GBPUSD
سودا
#139018290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23659
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.71 USD