د ډیمو حالت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۹
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
خریداری کول
0.01
1.07328
1.07264
ګټه
-0.86 USD
EURCHF
سودا
#124809369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07264
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.86 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
خریداری کول
0.01
1.07265
1.07264
ګټه
-0.21 USD
EURCHF
سودا
#124809457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07264
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.21 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۵
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۶
خریداری کول
0.01
1.07155
1.07265
ګټه
0.93 USD
EURCHF
سودا
#124880517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07265
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.93 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۱۴
خریداری کول
0.01
1.07057
1.07157
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#124994861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07157
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.83 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۱
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
خریداری کول
0.01
1.06991
1.0712
ګټه
1.12 USD
EURCHF
سودا
#125044407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0712
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.12 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
خریداری کول
0.01
1.06926
1.07027
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#125044925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07027
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.83 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۸
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۱
خریداری کول
0.01
1.06871
1.06977
ګټه
0.89 USD
EURCHF
سودا
#125048731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06977
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.89 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۳
خریداری کول
0.01
1.06763
1.06977
ګټه
2.00 USD
EURCHF
سودا
#125142673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06977
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.00 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۱
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
خریداری کول
0.01
1.06809
1.06963
ګټه
1.39 USD
EURCHF
سودا
#125062291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06963
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.39 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۱۴
خرڅول
0.01
109.597
109.719
ګټه
-1.21 USD
USDJPY
سودا
#123951421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.597
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.719
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.21 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۹
خرڅول
0.01
109.638
109.719
ګټه
-0.84 USD
USDJPY
سودا
#123961564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.719
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.84 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۲
خرڅول
0.01
109.852
109.719
ګټه
1.11 USD
USDJPY
سودا
#123974316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.719
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.11 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۵
خرڅول
0.01
109.933
109.719
ګټه
1.85 USD
USDJPY
سودا
#124042443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.719
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.85 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۱۷
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۴۴
خرڅول
0.01
110.065
109.832
ګټه
2.02 USD
USDJPY
سودا
#124714921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.832
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.02 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۳:۱۳
خرڅول
0.01
110.023
109.832
ګټه
1.64 USD
USDJPY
سودا
#124418080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.832
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.64 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۵۷
خرڅول
0.01
110.083
109.832
ګټه
2.19 USD
USDJPY
سودا
#124425868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.832
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.19 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
خرڅول
0.01
110.136
109.873
ګټه
2.29 USD
USDJPY
سودا
#124426456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.136
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.873
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.29 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۳
خرڅول
0.01
110.249
109.909
ګټه
2.99 USD
USDJPY
سودا
#124449093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.909
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.99 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۱۲
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۶
خریداری کول
0.01
0.97733
0.97538
ګټه
-2.10 USD
USDCHF
سودا
#122903357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97538
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.10 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۳۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
خریداری کول
0.01
0.97688
0.97538
ګټه
-1.64 USD
USDCHF
سودا
#122903398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97538
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.64 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۱۸
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
خریداری کول
0.01
0.9758
0.97537
ګټه
-0.54 USD
USDCHF
سودا
#122910981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97537
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.54 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۳
خریداری کول
0.01
0.97511
0.97537
ګټه
0.17 USD
USDCHF
سودا
#122929155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97511
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97537
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.17 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۱۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۷
خریداری کول
0.01
0.96681
0.97254
ګټه
5.79 USD
USDCHF
سودا
#123557986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96681
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97254
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.79 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۳۴:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۸
خریداری کول
0.01
0.96833
0.97261
ګټه
4.30 USD
USDCHF
سودا
#123557870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۳۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97261
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.30 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۴۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
خریداری کول
0.01
0.97039
0.97262
ګټه
2.19 USD
USDCHF
سودا
#123436551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97262
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.19 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۵۹
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۷
خریداری کول
0.01
0.96958
0.97404
ګټه
4.48 USD
USDCHF
سودا
#123363254
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96958
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97404
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.48 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۱
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۶
خریداری کول
0.01
0.97318
0.97404
ګټه
0.78 USD
USDCHF
سودا
#122957399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97404
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.78 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۶
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
0.97167
0.97285
ګټه
1.11 USD
USDCHF
سودا
#123017369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97167
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.11 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۱۵
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۵۷
خریداری کول
0.01
0.96858
0.97073
ګټه
2.11 USD
USDCHF
سودا
#123238299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96858
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97073
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.11 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۰۳
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.01
0.96689
0.97019
ګټه
3.30 USD
USDCHF
سودا
#123127819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96689
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97019
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.30 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۲۹
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۸
خریداری کول
0.01
0.96913
0.9702
ګټه
1.00 USD
USDCHF
سودا
#123034316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9702
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.00 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۳:۵۷
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۰۰
خریداری کول
0.01
0.96764
0.96873
ګټه
1.03 USD
USDCHF
سودا
#123099717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.96873
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.03 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۰۰
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۱۲
خریداری کول
0.01
0.97406
0.9751
ګټه
0.97 USD
USDCHF
سودا
#122935470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9751
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.97 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۴۱
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۴:۲۰
خرڅول
0.01
0.85448
0.85413
ګټه
0.25 USD
EURGBP
سودا
#122543995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85413
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.25 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۰
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۱۴
خریداری کول
0.01
1.30823
1.312
ګټه
3.67 USD
GBPUSD
سودا
#122472098
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.312
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.67 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
خریداری کول
0.01
0.8502
0.85
ګټه
-0.46 USD
EURGBP
سودا
#121520800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.46 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
خریداری کول
0.01
0.84846
0.85
ګټه
1.82 USD
EURGBP
سودا
#121526951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.82 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
خریداری کول
0.01
0.84886
0.85
ګټه
1.29 USD
EURGBP
سودا
#121524021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.29 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۵
خریداری کول
0.01
0.84774
0.84851
ګټه
0.81 USD
EURGBP
سودا
#121538151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84851
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.81 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۰
خریداری کول
0.01
0.84716
0.84861
ګټه
1.70 USD
EURGBP
سودا
#121539625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84716
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84861
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.70 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۳۰
خریداری کول
0.01
0.8466
0.84858
ګټه
2.40 USD
EURGBP
سودا
#121544869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84858
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.40 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۰
خریداری کول
0.01
0.84598
0.84878
ګټه
3.48 USD
EURGBP
سودا
#121562633
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84878
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.48 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
خرڅول
0.01
1.91043
1.91
ګټه
0.10 USD
GBPAUD
سودا
#121530736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.10 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
خرڅول
0.01
1.9119
1.91
ګټه
1.11 USD
GBPAUD
سودا
#121520748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.9119
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.11 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
خرڅول
0.01
1.91432
1.91
ګټه
2.77 USD
GBPAUD
سودا
#121523998
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91432
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.77 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
خرڅول
0.01
1.91293
1.91
ګټه
1.82 USD
GBPAUD
سودا
#121521247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.82 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۵۵
خرڅول
0.01
1.91638
1.92751
ګټه
-7.78 USD
GBPAUD
سودا
#121579870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.92751
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.78 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۰۶
خریداری کول
0.01
0.8437
0.84527
ګټه
1.86 USD
EURGBP
سودا
#121663170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8437
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84527
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.86 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۲
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۴۷
خریداری کول
0.01
0.83982
0.84534
ګټه
7.04 USD
EURGBP
سودا
#121710908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83982
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84534
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.04 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۶:۳۴
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۲۸
خرڅول
0.02
1.9347
1.92721
ګټه
9.80 USD
GBPAUD
سودا
#121834237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.9347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.92721
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
9.80 USD