د ډیمو حالت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۲
خریداری کول
0.01
28.512
26.168
ګټه
-117.40 USD
XAGUSD
سودا
#156428210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
28.512
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-117.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.168
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-117.40 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۹
خریداری کول
0.01
26.516
26.181
ګټه
-16.95 USD
XAGUSD
سودا
#156517808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
26.516
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.181
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-16.95 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۱
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۹
خریداری کول
0.01
27.463
27.114
ګټه
-17.65 USD
XAGUSD
سودا
#156453825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.114
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-17.65 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۰۴
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۳
خریداری کول
0.01
26.629
27.114
ګټه
24.05 USD
XAGUSD
سودا
#156493100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
26.629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.114
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
24.05 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۵۵
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۶:۲۱
خریداری کول
0.01
27.82
27.156
ګټه
-33.40 USD
XAGUSD
سودا
#156439963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-33.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.156
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-33.40 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۵
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۷
خریداری کول
0.02
26.929
27.139
ګټه
20.60 USD
XAGUSD
سودا
#156460479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
26.929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
27.139
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
20.60 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
خریداری کول
0.02
26.74
27.14
ګټه
39.60 USD
XAGUSD
سودا
#156465476
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
26.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
40.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
27.14
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
39.60 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۰۰
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۳
خرڅول
0.02
28.457
28.356
ګټه
9.70 USD
XAGUSD
سودا
#156378293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
28.457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
28.356
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
9.70 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۶
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۱
خرڅول
0.02
28.994
28.457
ګټه
53.30 USD
XAGUSD
سودا
#156385870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
28.994
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
28.457
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
53.30 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۳۳
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۹
خرڅول
0.02
29.502
29.072
ګټه
42.60 USD
XAGUSD
سودا
#156396796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
29.502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
43.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
29.072
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
42.60 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۵۳
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۴۶
خرڅول
0.01
29.781
29.455
ګټه
16.10 USD
XAGUSD
سودا
#156399343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
29.781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
29.455
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
16.10 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۲
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۲۰
خرڅول
0.05
28.476
28.4
ګټه
18.00 USD
XAGUSD
سودا
#156373874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
28.476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
28.4
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
18.00 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۳
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۸
خرڅول
0.05
27.331
26.892
ګټه
108.75 USD
XAGUSD
سودا
#156344752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
109.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
26.892
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
108.75 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۳۸
خرڅول
0.1
1856.81
1865.17
ګټه
-85.60 USD
XAUUSD
سودا
#156342485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1856.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-83.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.17
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-85.60 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۵
خرڅول
0.01
25.981
26.661
ګټه
-34.20 USD
XAGUSD
سودا
#156301585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.981
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-34.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.661
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-34.20 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۲
خرڅول
0.11
26.152
26.654
ګټه
-278.30 USD
XAGUSD
سودا
#156301824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
26.152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-276.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
26.654
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
-278.30 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۹
خرڅول
0.1
26.331
26.664
ګټه
-168.50 USD
XAGUSD
سودا
#156304132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
26.331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-166.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
26.664
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-168.50 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
خرڅول
0.01
24.287
26.612
ګټه
-116.45 USD
XAGUSD
سودا
#153726335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-116.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.612
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-116.45 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۶
خرڅول
0.01
24.486
26.616
ګټه
-106.70 USD
XAGUSD
سودا
#153773180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-106.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.616
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-106.70 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۳۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۲
خرڅول
0.01
24.684
26.617
ګټه
-96.85 USD
XAGUSD
سودا
#153813110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-96.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.617
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-96.85 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۰
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۸
خرڅول
0.01
24.749
26.617
ګټه
-93.60 USD
XAGUSD
سودا
#153840154
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-93.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.617
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-93.60 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۶
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۴
خرڅول
0.01
24.915
26.617
ګټه
-85.30 USD
XAGUSD
سودا
#153900913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-85.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.617
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-85.30 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۱۴
خرڅول
0.02
25.324
26.617
ګټه
-129.70 USD
XAGUSD
سودا
#153913373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-129.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
26.617
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-129.70 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۹
خرڅول
0.02
25.46
26.619
ګټه
-116.30 USD
XAGUSD
سودا
#153947156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-115.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
26.619
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-116.30 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۵
خرڅول
0.01
25.635
26.619
ګټه
-49.40 USD
XAGUSD
سودا
#153950200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-49.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.619
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-49.40 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۲۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۱
خرڅول
0.01
25.846
26.619
ګټه
-38.85 USD
XAGUSD
سودا
#153972125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-38.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.619
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-38.85 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۷
خرڅول
0.01
24.403
26.617
ګټه
-110.90 USD
XAGUSD
سودا
#153762160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.403
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-110.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.617
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-110.90 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۳
خرڅول
0.01
24.222
26.617
ګټه
-119.95 USD
XAGUSD
سودا
#153714711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-119.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.617
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-119.95 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۲۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۲
خرڅول
0.02
24.832
24.777
ګټه
5.10 USD
XAGUSD
سودا
#153842000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
24.777
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
5.10 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۷
خرڅول
0.01
24.987
24.766
ګټه
10.85 USD
XAGUSD
سودا
#153894502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.766
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.85 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۴۶
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۵
خرڅول
0.02
24.938
24.87
ګټه
6.40 USD
XAGUSD
سودا
#153845670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.938
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
24.87
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
6.40 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۳۳
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۹
خرڅول
0.01
25.193
24.941
ګټه
12.40 USD
XAGUSD
سودا
#153872296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.941
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
12.40 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۴
خرڅول
0.01
25.088
24.936
ګټه
7.40 USD
XAGUSD
سودا
#153857239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.088
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.936
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.40 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۳
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۰
خرڅول
0.01
24.984
24.936
ګټه
2.20 USD
XAGUSD
سودا
#153845889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.936
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.20 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۵
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
خرڅول
0.1
25.078
25.111
ګټه
-18.50 USD
XAGUSD
سودا
#153856887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
25.111
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-18.50 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۷
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۰۰
خرڅول
0.1
24.769
24.755
ګټه
5.00 USD
XAGUSD
سودا
#153840127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
24.755
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
5.00 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۴۷
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۵
خریداری کول
0.01
23.871
24.161
ګټه
14.30 USD
XAGUSD
سودا
#153678222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.161
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
14.30 USD
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۷
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۴
خریداری کول
0.01
23.792
23.916
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#153609578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.916
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.00 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۰۳
خرڅول
0.01
24.109
23.94
ګټه
8.25 USD
XAGUSD
سودا
#153436965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.109
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.94
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
8.25 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۸
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۹
خریداری کول
0.01
24.079
24.037
ګټه
-2.30 USD
XAGUSD
سودا
#153359626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.037
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.30 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۲۲
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۵
خریداری کول
0.01
24.174
24.04
ګټه
-6.90 USD
XAGUSD
سودا
#153353791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.04
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-6.90 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۸
خریداری کول
0.01
23.879
24.039
ګټه
7.80 USD
XAGUSD
سودا
#153384087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.879
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.039
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.80 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۲
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۴
خریداری کول
0.01
23.785
24.036
ګټه
12.35 USD
XAGUSD
سودا
#153406418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.036
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
12.35 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۸
خرڅول
0.01
1.33738
1.34753
ګټه
-10.25 USD
GBPUSD
سودا
#153208874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34753
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-10.25 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۴۷
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۴
خرڅول
0.01
1.33276
1.34753
ګټه
-14.87 USD
GBPUSD
سودا
#153228106
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34753
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-14.87 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۰
خرڅول
0.01
1.33949
1.34752
ګټه
-8.13 USD
GBPUSD
سودا
#153283674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34752
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-8.13 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۴
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.34212
1.34751
ګټه
-5.49 USD
GBPUSD
سودا
#153300452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34751
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-5.49 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۲
خرڅول
0.01
1.34563
1.34754
ګټه
-2.01 USD
GBPUSD
سودا
#153308078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34754
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.01 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۴۳
خریداری کول
0.01
23.676
24.66
ګټه
49.00 USD
XAGUSD
سودا
#153036480
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.66
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
49.00 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۲۴
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۰
خریداری کول
0.01
23.774
24.573
ګټه
39.75 USD
XAGUSD
سودا
#153018047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
39.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.573
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
39.75 USD