د ډیمو حالت
۰۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۳۰
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۱۰
کاپی
268.08%
181.69%
ګټه
-16.11 USD
Mkingdom02
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۳۰
د ننوتلو ځای
268.08%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۱۰
بهر(وتل)
181.69%
ګټه
-16.11 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۳۶
۱۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۳۵
کاپی
-17.24%
-99.95%
ګټه
-16.50 USD
SCO
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۳۶
د ننوتلو ځای
-17.24%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۳۵
بهر(وتل)
-99.95%
ګټه
-16.50 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۷
کاپی
564.21%
564.21%
ګټه
-1.25 USD
MoneSTER_KSM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۸
د ننوتلو ځای
564.21%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۷
بهر(وتل)
564.21%
ګټه
-1.25 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۰۴
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۴
کاپی
-62.62%
-38.63%
ګټه
-51.40 USD
BVEfx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۰۴
د ننوتلو ځای
-62.62%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۴
بهر(وتل)
-38.63%
ګټه
-51.40 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۳۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۱
کاپی
4.14%
17.04%
ګټه
268.84 USD
Bawangfx100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۳۱
د ننوتلو ځای
4.14%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۱
بهر(وتل)
17.04%
ګټه
268.84 USD
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۱۶
کاپی
2.01%
2.01%
ګټه
-2.13 USD
Bawangfx100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
د ننوتلو ځای
2.01%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۱۶
بهر(وتل)
2.01%
ګټه
-2.13 USD