د ډیمو حالت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
خریداری کول
0.04
1.11347
1.114
ګټه
2.12 USD
EURUSD
سودا
#51676464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.12 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
خریداری کول
0.03
1.11305
1.114
ګټه
2.85 USD
EURUSD
سودا
#51675083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.85 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۸
خریداری کول
0.03
1.11199
1.11268
ګټه
2.07 USD
EURUSD
سودا
#51673984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11199
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11268
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.07 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۶
خریداری کول
0.03
1.11113
1.11182
ګټه
2.07 USD
EURUSD
سودا
#51671494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.07 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۶
خریداری کول
0.03
143.322
143.448
ګټه
3.46 USD
GBPJPY
سودا
#51660647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
143.322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
143.448
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.46 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۲
خریداری کول
0.03
143.091
143.259
ګټه
4.63 USD
GBPJPY
سودا
#51659737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
143.091
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
143.259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.63 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
خریداری کول
0.03
143.186
143.047
ګټه
-3.84 USD
GBPJPY
سودا
#51654547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
143.186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
143.047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.84 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۴۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
خریداری کول
0.04
142.679
143.047
ګټه
13.55 USD
GBPJPY
سودا
#51656946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
142.679
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
143.047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.55 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۰
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۱
خریداری کول
0.03
1.11377
1.11448
ګټه
2.13 USD
EURUSD
سودا
#51653703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11448
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.13 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۴۹
خریداری کول
0.03
1.11286
1.11357
ګټه
2.13 USD
EURUSD
سودا
#51648743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11357
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.13 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
خرڅول
0.04
143.471
143.074
ګټه
14.61 USD
GBPJPY
سودا
#51638887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
143.471
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
143.074
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.61 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
خرڅول
0.03
142.896
143.074
ګټه
-4.91 USD
GBPJPY
سودا
#51615735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
142.896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
143.074
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.91 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۲۶
خریداری کول
0.03
1.10874
1.10945
ګټه
2.13 USD
EURUSD
سودا
#51602282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10874
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10945
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.13 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۵۰
خریداری کول
0.03
142.895
143.047
ګټه
4.20 USD
GBPJPY
سودا
#51594596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
142.895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
143.047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.20 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۳۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
خریداری کول
0.04
0.68113
0.68259
ګټه
5.84 USD
AUDUSD
سودا
#51580541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.68259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.84 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
خریداری کول
0.03
0.68312
0.68259
ګټه
-1.59 USD
AUDUSD
سودا
#51537614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68312
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.59 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۲۴
خرڅول
0.03
0.68133
0.68072
ګټه
1.83 USD
AUDUSD
سودا
#51589964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68133
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68072
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.83 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
خرڅول
0.05
143.019
142.734
ګټه
13.10 USD
GBPJPY
سودا
#51474814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
143.019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
142.734
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.10 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
خرڅول
0.03
141.878
142.734
ګټه
-23.61 USD
GBPJPY
سودا
#51441190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
142.734
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-23.61 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۲۸
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
خرڅول
0.06
143.572
142.734
ګټه
46.23 USD
GBPJPY
سودا
#51589616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
143.572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
142.734
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
46.23 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۴
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
خرڅول
0.04
142.441
142.734
ګټه
-10.78 USD
GBPJPY
سودا
#51449512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
142.441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
142.734
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.78 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۲
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۰۲
خریداری کول
0.03
142.892
143.043
ګټه
4.17 USD
GBPJPY
سودا
#51557088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
142.892
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
143.043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.17 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
خرڅول
0.03
0.6772
0.68141
ګټه
-12.63 USD
AUDUSD
سودا
#51318101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.63 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۳
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
خرڅول
0.05
0.68119
0.68141
ګټه
-1.10 USD
AUDUSD
سودا
#51343800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68119
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.68141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.10 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۰۹
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
خرڅول
0.06
0.68322
0.68141
ګټه
10.86 USD
AUDUSD
سودا
#51363540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.86 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۶
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
خرڅول
0.04
0.6792
0.68141
ګټه
-8.84 USD
AUDUSD
سودا
#51339051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.68141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.84 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۱
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
خرڅول
0.07
0.68525
0.68141
ګټه
26.88 USD
AUDUSD
سودا
#51373672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.68141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.88 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۱
خریداری کول
0.03
142.678
142.827
ګټه
4.12 USD
GBPJPY
سودا
#51555312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
142.678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
142.827
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.12 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۰۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خریداری کول
0.06
1.10436
1.10737
ګټه
18.06 USD
EURUSD
سودا
#51525823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10436
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.10737
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.06 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خریداری کول
0.03
1.10946
1.10737
ګټه
-6.27 USD
EURUSD
سودا
#51514619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10946
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10737
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.27 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خریداری کول
0.05
1.10637
1.10737
ګټه
5.00 USD
EURUSD
سودا
#51523355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10737
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.00 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۷
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خریداری کول
0.04
1.10839
1.10737
ګټه
-4.08 USD
EURUSD
سودا
#51517087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10737
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.08 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۰۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۵
خریداری کول
0.04
142.445
142.83
ګټه
14.14 USD
GBPJPY
سودا
#51510938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
142.445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
142.83
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.14 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۴
خرڅول
0.04
1.11018
1.10862
ګټه
6.24 USD
EURUSD
سودا
#51488603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.24 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
خرڅول
0.03
1.10818
1.10862
ګټه
-1.32 USD
EURUSD
سودا
#51468435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.32 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۴
خریداری کول
0.03
142.993
142.585
ګټه
-11.28 USD
GBPJPY
سودا
#51504700
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
142.993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
142.585
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.28 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۷
خریداری کول
0.03
0.68288
0.68348
ګټه
1.80 USD
AUDUSD
سودا
#51483575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68348
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۱۴
خریداری کول
0.03
1.10801
1.10871
ګټه
2.10 USD
EURUSD
سودا
#51459656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10871
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.10 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۱
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۷
خریداری کول
0.03
1.10826
1.10898
ګټه
2.16 USD
EURUSD
سودا
#51409895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10898
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.16 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۲۵
خریداری کول
0.03
0.68317
0.68376
ګټه
1.77 USD
AUDUSD
سودا
#51415461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.77 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۶
خرڅول
0.03
1.10703
1.1075
ګټه
-1.41 USD
EURUSD
سودا
#51347684
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1075
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.41 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۴۱
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۶
خرڅول
0.04
1.10908
1.1075
ګټه
6.32 USD
EURUSD
سودا
#51402480
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10908
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1075
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.32 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۳
خریداری کول
0.03
141.065
141.212
ګټه
4.06 USD
GBPJPY
سودا
#51400933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
141.212
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.06 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۲۳
خریداری کول
0.03
0.68394
0.68454
ګټه
1.80 USD
AUDUSD
سودا
#51400954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۰۷
خرڅول
0.03
141.244
141.098
ګټه
4.03 USD
GBPJPY
سودا
#51365696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
141.098
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.03 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۱۵
خریداری کول
0.03
1.10732
1.10803
ګټه
2.13 USD
EURUSD
سودا
#51361057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10803
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.13 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۰
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
خریداری کول
0.03
141.067
141.217
ګټه
4.13 USD
GBPJPY
سودا
#51352679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
141.217
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.13 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۰۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۴
خرڅول
0.05
141.72
141.113
ګټه
27.80 USD
GBPJPY
سودا
#51241690
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
141.113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.80 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۴:۲۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۴
خرڅول
0.04
141.174
141.113
ګټه
2.23 USD
GBPJPY
سودا
#51237540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
141.113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.23 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۴
خرڅول
0.03
140.623
141.113
ګټه
-13.47 USD
GBPJPY
سودا
#51225441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.623
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
141.113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-13.47 USD