د ډیمو حالت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
خرڅول
0.02
0.68605
0.68603
ګټه
0.04 USD
AUDUSD
سودا
#52425127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۹
خرڅول
0.02
1.10882
1.10792
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52421937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۴
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۷
خرڅول
0.02
0.68708
0.68618
ګټه
1.80 USD
AUDUSD
سودا
#52413621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68618
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۲۲
خرڅول
0.02
1.10911
1.10878
ګټه
0.66 USD
EURUSD
سودا
#52409053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10878
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.66 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۰۰
خرڅول
0.02
0.68774
0.68737
ګټه
0.74 USD
AUDUSD
سودا
#52409646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68737
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۹
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۷
خرڅول
0.03
0.68957
0.6877
ګټه
5.61 USD
AUDUSD
سودا
#52292955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.6877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.61 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۵
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
خرڅول
0.02
0.68552
0.6877
ګټه
-4.36 USD
AUDUSD
سودا
#52208588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.6877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.36 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
خرڅول
0.02
1.10929
1.10929
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#52408469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
خرڅول
0.02
1.10996
1.10906
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52406186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
خرڅول
0.02
1.11089
1.11033
ګټه
1.12 USD
EURUSD
سودا
#52404819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11089
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11033
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
خرڅول
0.02
1.11145
1.11093
ګټه
1.04 USD
EURUSD
سودا
#52402657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11093
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.04 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
خریداری کول
0.02
1.30524
1.30549
ګټه
0.38 USD
USDCAD
سودا
#52391161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
خرڅول
0.02
1.11293
1.11203
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52390417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
خرڅول
0.02
1.11402
1.11371
ګټه
0.62 USD
EURUSD
سودا
#52387021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11402
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.62 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
خریداری کول
0.02
110.163
110.144
ګټه
-0.35 USD
USDJPY
سودا
#52327873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
خریداری کول
0.02
1.11525
1.11527
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#52385597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11527
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.05
0.69008
0.69298
ګټه
14.50 USD
AUDUSD
سودا
#52184899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69008
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.50 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.03
0.69807
0.69298
ګټه
-15.27 USD
AUDUSD
سودا
#52109747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15.27 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.02
0.7021
0.69298
ګټه
-18.24 USD
AUDUSD
سودا
#52086459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.24 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.06
0.68607
0.69298
ګټه
41.46 USD
AUDUSD
سودا
#52201598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
41.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
41.46 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.04
0.69407
0.69298
ګټه
-4.36 USD
AUDUSD
سودا
#52128913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69407
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.36 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
خریداری کول
0.02
1.1166
1.11667
ګټه
0.14 USD
EURUSD
سودا
#52384260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11667
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
خریداری کول
0.02
1.11609
1.11699
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52369887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11699
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
خریداری کول
0.02
1.1153
1.11554
ګټه
0.48 USD
EURUSD
سودا
#52367731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1153
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11554
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.48 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۱۷
خریداری کول
0.02
1.11487
1.11577
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52362821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
خریداری کول
0.03
1.11465
1.11466
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#52196138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۱۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
خریداری کول
0.04
1.11065
1.11466
ګټه
16.04 USD
EURUSD
سودا
#52247856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.04 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۸
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
خریداری کول
0.02
1.11863
1.11466
ګټه
-7.94 USD
EURUSD
سودا
#52186405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.94 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۵۲
خریداری کول
0.02
110.023
110.113
ګټه
1.63 USD
USDJPY
سودا
#52326951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.63 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۱
خریداری کول
0.02
109.95
110.008
ګټه
1.05 USD
USDJPY
سودا
#52325438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.008
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.05 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۱۱
خریداری کول
0.02
109.903
109.914
ګټه
0.20 USD
USDJPY
سودا
#52315757
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.903
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.02
109.858
109.897
ګټه
0.71 USD
USDJPY
سودا
#52314174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.858
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.897
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۰
خریداری کول
0.02
109.704
109.794
ګټه
1.64 USD
USDJPY
سودا
#52310901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.794
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۲۲
خریداری کول
0.02
109.574
109.664
ګټه
1.64 USD
USDJPY
سودا
#52294078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.664
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۳
خریداری کول
0.02
109.462
109.552
ګټه
1.64 USD
USDJPY
سودا
#52264590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۴
خریداری کول
0.02
109.363
109.453
ګټه
1.64 USD
USDJPY
سودا
#52258929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.453
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۲
خریداری کول
0.02
109.234
109.324
ګټه
1.65 USD
USDJPY
سودا
#52247399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.234
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.324
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۵
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.02
109.152
109.215
ګټه
1.15 USD
USDJPY
سودا
#52247015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.215
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.15 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۲:۰۴
خریداری کول
0.02
109.046
109.111
ګټه
1.19 USD
USDJPY
سودا
#52245397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.046
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.111
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.19 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۲
خریداری کول
0.02
108.733
108.823
ګټه
1.65 USD
USDJPY
سودا
#52233604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.823
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۴۹
خریداری کول
0.02
108.685
108.717
ګټه
0.59 USD
USDJPY
سودا
#52232277
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.59 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۶
خریداری کول
0.02
108.464
108.554
ګټه
1.66 USD
USDJPY
سودا
#52229036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.554
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.66 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۴۰
خریداری کول
0.02
108.406
108.45
ګټه
0.81 USD
USDJPY
سودا
#52220455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۵
خرڅول
0.02
1.11548
1.11458
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52218350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11548
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11458
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
خریداری کول
0.02
108.018
108.409
ګټه
7.21 USD
USDJPY
سودا
#52211278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.409
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.21 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
خریداری کول
0.02
108.619
108.409
ګټه
-3.87 USD
USDJPY
سودا
#52199694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.409
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.87 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۲۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۲
خرڅول
0.02
0.68665
0.68575
ګټه
1.80 USD
AUDUSD
سودا
#52205281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68575
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
خریداری کول
0.05
108.464
108.554
ګټه
4.15 USD
USDJPY
سودا
#52174095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.554
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.15 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۷
خریداری کول
0.02
1.11756
1.11843
ګټه
1.74 USD
EURUSD
سودا
#52184993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11843
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.74 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۲۵
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۴۹
خرڅول
0.02
1.11602
1.1175
ګټه
-2.96 USD
EURUSD
سودا
#52140425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1175
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.96 USD