د ډیمو حالت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
خریداری کول
0.02
1.05767
1.05808
ګټه
0.86 USD
EURCHF
سودا
#54551075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
خرڅول
0.01
1.05931
1.05891
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#54536525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05891
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خریداری کول
0.03
1.05687
1.05887
ګټه
6.28 USD
EURCHF
سودا
#54528463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.28 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خریداری کول
0.02
1.05776
1.05887
ګټه
2.32 USD
EURCHF
سودا
#54525296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.32 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.05955
1.05887
ګټه
-0.71 USD
EURCHF
سودا
#54518918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.71 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.06042
1.05887
ګټه
-1.62 USD
EURCHF
سودا
#54515285
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.62 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.06143
1.05887
ګټه
-2.68 USD
EURCHF
سودا
#54514404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.68 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.05866
1.05887
ګټه
0.22 USD
EURCHF
سودا
#54522634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05866
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۱
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۱۷
خریداری کول
0.01
1.06244
1.06283
ګټه
0.41 USD
EURCHF
سودا
#54500846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06283
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۱
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۰
خریداری کول
0.01
1.06149
1.06189
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#54499621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06149
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۰۸
خرڅول
0.01
1.06423
1.06392
ګټه
0.32 USD
EURCHF
سودا
#54468705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06423
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06392
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۹
خریداری کول
0.01
1.06313
1.06353
ګټه
0.41 USD
EURCHF
سودا
#54458305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۶
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06173
1.0628
ګټه
-1.10 USD
EURCHF
سودا
#54446198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.10 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06467
1.0628
ګټه
1.92 USD
EURCHF
سودا
#54451351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.92 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06376
1.0628
ګټه
0.99 USD
EURCHF
سودا
#54450894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.99 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۳۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06267
1.0628
ګټه
-0.13 USD
EURCHF
سودا
#54446626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
خرڅول
0.01
1.06307
1.0622
ګټه
0.90 USD
EURCHF
سودا
#54445343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0622
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
خرڅول
0.01
1.06215
1.0622
ګټه
-0.05 USD
EURCHF
سودا
#54444573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0622
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
خریداری کول
0.01
1.06036
1.06032
ګټه
-0.04 USD
EURCHF
سودا
#54432801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06036
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06032
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
خریداری کول
0.01
1.05948
1.06032
ګټه
0.86 USD
EURCHF
سودا
#54436946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06032
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۵
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
خرڅول
0.01
1.0614
1.06055
ګټه
0.86 USD
EURCHF
سودا
#54426574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06055
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
خرڅول
0.01
1.06051
1.06055
ګټه
-0.04 USD
EURCHF
سودا
#54425647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06051
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06055
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۸
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
خرڅول
0.01
1.06044
1.06096
ګټه
-0.53 USD
EURCHF
سودا
#54419235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.53 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
خرڅول
0.01
1.0623
1.06096
ګټه
1.36 USD
EURCHF
سودا
#54422699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0623
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.36 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۱۹
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
خرڅول
0.01
1.06135
1.06096
ګټه
0.40 USD
EURCHF
سودا
#54419550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۸
خرڅول
0.01
1.0613
1.06093
ګټه
0.38 USD
EURCHF
سودا
#54418718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06093
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۷
خرڅول
0.01
1.05948
1.05908
ګټه
0.41 USD
EURCHF
سودا
#54401796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05908
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۵۰
خرڅول
0.01
1.05894
1.05854
ګټه
0.40 USD
EURCHF
سودا
#54397658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05854
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۰
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۲۵
خرڅول
0.01
1.05678
1.0573
ګټه
-0.53 USD
EURCHF
سودا
#54354573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0573
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.53 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۱۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۲۵
خرڅول
0.01
1.05863
1.0573
ګټه
1.36 USD
EURCHF
سودا
#54355836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0573
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.36 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۳۴
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۲۵
خرڅول
0.01
1.05771
1.0573
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#54355253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05771
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0573
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۲۲
خرڅول
0.01
1.0571
1.05675
ګټه
0.35 USD
EURCHF
سودا
#54343024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05675
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۱۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
خرڅول
0.01
1.05858
1.0577
ګټه
0.90 USD
EURCHF
سودا
#54337449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05858
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۵۷
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
خرڅول
0.01
1.05761
1.0577
ګټه
-0.09 USD
EURCHF
سودا
#54337357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۱
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
خرڅول
0.01
1.0567
1.0577
ګټه
-1.02 USD
EURCHF
سودا
#54335802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0567
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.02 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۳۳
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
خرڅول
0.01
1.05951
1.0577
ګټه
1.84 USD
EURCHF
سودا
#54340074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.84 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۳۰
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۰
خرڅول
0.01
1.05755
1.05715
ګټه
0.40 USD
EURCHF
سودا
#54335524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05715
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۴۵
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۹
خرڅول
0.01
1.05897
1.05813
ګټه
0.85 USD
EURCHF
سودا
#54334471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05897
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.85 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۹
خرڅول
0.01
1.05809
1.05813
ګټه
-0.05 USD
EURCHF
سودا
#54333589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
خرڅول
0.01
1.0554
1.05496
ګټه
0.45 USD
EURCHF
سودا
#54315383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0554
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05496
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
خرڅول
0.01
1.05437
1.05496
ګټه
-0.60 USD
EURCHF
سودا
#54311826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05437
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05496
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.60 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۲۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
خرڅول
0.01
1.05632
1.05496
ګټه
1.38 USD
EURCHF
سودا
#54315489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05632
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05496
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.38 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۳۸
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۹
خریداری کول
0.01
1.05361
1.05452
ګټه
0.92 USD
EURCHF
سودا
#54301412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05452
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.92 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۱۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۹
خریداری کول
0.01
1.05461
1.05452
ګټه
-0.09 USD
EURCHF
سودا
#54300119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05452
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۱
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۱۲
خریداری کول
0.01
1.05366
1.05406
ګټه
0.40 USD
EURCHF
سودا
#54299472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05406
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۹
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۷
خریداری کول
0.01
1.0553
1.05483
ګټه
-0.48 USD
EURCHF
سودا
#54284715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05483
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.48 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۷
خریداری کول
0.01
1.05363
1.05483
ګټه
1.22 USD
EURCHF
سودا
#54288798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05483
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.22 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۲۸
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۷
خریداری کول
0.01
1.05436
1.05483
ګټه
0.48 USD
EURCHF
سودا
#54284827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05436
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05483
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.48 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۴۹
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۸
خریداری کول
0.01
1.05395
1.05476
ګټه
0.82 USD
EURCHF
سودا
#54281475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05395
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05476
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۸
خریداری کول
0.01
1.05476
1.05476
ګټه
0.00 USD
EURCHF
سودا
#54281148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05476
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD