د ډیمو حالت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۲
خریداری کول
0.01
1.07891
1.07991
ګټه
1.09 USD
EURCHF
سودا
#62861949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07991
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۱۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
خریداری کول
0.01
1.07768
1.07843
ګټه
0.81 USD
EURCHF
سودا
#62860930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07843
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
خرڅول
0.01
0.90938
0.91077
ګټه
-1.79 USD
EURGBP
سودا
#62765985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90938
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.79 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
خرڅول
0.01
0.91457
0.91077
ګټه
4.89 USD
EURGBP
سودا
#62818213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.89 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
خرڅول
0.01
0.91197
0.91077
ګټه
1.55 USD
EURGBP
سودا
#62774154
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.55 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
خریداری کول
0.01
1.07864
1.07964
ګټه
1.09 USD
EURCHF
سودا
#62720763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07864
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07964
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۲
خرڅول
0.01
0.90984
0.90975
ګټه
0.12 USD
EURGBP
سودا
#62765470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90975
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۴۴
خرڅول
0.01
0.909
0.90862
ګټه
0.49 USD
EURGBP
سودا
#62722500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.909
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۳۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خریداری کول
0.01
0.90666
0.90915
ګټه
3.20 USD
EURGBP
سودا
#62687638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90915
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.20 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۲۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خریداری کول
0.01
0.90926
0.90915
ګټه
-0.14 USD
EURGBP
سودا
#62677348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90915
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خریداری کول
0.01
0.91181
0.90915
ګټه
-3.41 USD
EURGBP
سودا
#62655954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91181
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90915
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.41 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خریداری کول
0.01
0.90405
0.90915
ګټه
6.54 USD
EURGBP
سودا
#62694737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90405
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90915
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.54 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۳
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۲
خریداری کول
0.01
1.08057
1.08151
ګټه
1.01 USD
EURCHF
سودا
#62626154
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.01 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۰۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۴
خریداری کول
0.01
0.91078
0.91125
ګټه
0.60 USD
EURGBP
سودا
#62655019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91125
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.01
0.91488
0.91523
ګټه
0.45 USD
EURGBP
سودا
#62625606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91488
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
خریداری کول
0.01
0.9138
0.91445
ګټه
0.83 USD
EURGBP
سودا
#62616736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9138
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91445
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۳۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۴
خرڅول
0.01
0.91483
0.91441
ګټه
0.54 USD
EURGBP
سودا
#62592308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91441
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.54 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
0.91551
0.91556
ګټه
0.06 USD
EURGBP
سودا
#62578918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91556
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۰
خریداری کول
0.01
0.91479
0.91512
ګټه
0.42 USD
EURGBP
سودا
#62577542
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91512
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
خریداری کول
0.01
0.91192
0.91441
ګټه
3.17 USD
EURGBP
سودا
#62566148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91192
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91441
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.17 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۴
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
خریداری کول
0.01
0.91448
0.91441
ګټه
-0.09 USD
EURGBP
سودا
#62563900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91441
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۱
خریداری کول
0.01
0.91388
0.91409
ګټه
0.27 USD
EURGBP
سودا
#62557070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91388
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91409
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
خرڅول
0.01
0.91332
0.9135
ګټه
-0.23 USD
EURGBP
سودا
#62200761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۳۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
خرڅول
0.01
0.92122
0.9135
ګټه
9.84 USD
EURGBP
سودا
#62387592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.84 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
خرڅول
0.01
0.91066
0.9135
ګټه
-3.62 USD
EURGBP
سودا
#62195196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.62 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۴۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
خرڅول
0.01
0.91861
0.9135
ګټه
6.51 USD
EURGBP
سودا
#62298205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.51 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
خرڅول
0.01
0.90843
0.9135
ګټه
-6.47 USD
EURGBP
سودا
#62195080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.47 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
خرڅول
0.01
0.91598
0.9135
ګټه
3.16 USD
EURGBP
سودا
#62257326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.16 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۴۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
خریداری کول
0.01
1.07596
1.07799
ګټه
2.20 USD
EURCHF
سودا
#62522500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07799
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.20 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
خریداری کول
0.01
1.07801
1.07799
ګټه
-0.02 USD
EURCHF
سودا
#62517171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07799
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۲۵
خریداری کول
0.01
0.91638
0.91664
ګټه
0.33 USD
EURGBP
سودا
#62511071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91664
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۲
خریداری کول
0.01
0.91581
0.91599
ګټه
0.23 USD
EURGBP
سودا
#62505968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91581
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۲۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۳
خریداری کول
0.01
0.91501
0.91545
ګټه
0.57 USD
EURGBP
سودا
#62503406
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91545
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.57 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۳
خریداری کول
0.01
1.07624
1.07725
ګټه
1.09 USD
EURCHF
سودا
#62450707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07624
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07725
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۱۱
خریداری کول
0.01
0.91846
0.91967
ګټه
1.54 USD
EURGBP
سودا
#62445068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91967
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.54 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۶
خریداری کول
0.01
1.0753
1.0763
ګټه
1.09 USD
EURCHF
سودا
#62389274
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0763
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
خریداری کول
0.01
1.0743
1.07633
ګټه
2.22 USD
EURCHF
سودا
#62340417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0743
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07633
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.22 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
خریداری کول
0.01
1.07635
1.07633
ګټه
-0.02 USD
EURCHF
سودا
#62325934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07633
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خریداری کول
0.01
1.08033
1.07935
ګټه
-1.07 USD
EURCHF
سودا
#61722391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.07 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خریداری کول
0.01
1.07438
1.07935
ګټه
5.46 USD
EURCHF
سودا
#62105177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07438
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.46 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خریداری کول
0.01
1.08232
1.07935
ګټه
-3.26 USD
EURCHF
سودا
#61708294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.26 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خریداری کول
0.01
1.07633
1.07935
ګټه
3.32 USD
EURCHF
سودا
#61818430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.32 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خریداری کول
0.01
1.07834
1.07935
ګټه
1.11 USD
EURCHF
سودا
#61792227
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.11 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۷
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۷
خریداری کول
0.01
0.91292
0.91329
ګټه
0.47 USD
EURGBP
سودا
#62243277
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91292
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91329
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.47 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۳
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۶
خریداری کول
0.01
0.91228
0.91252
ګټه
0.31 USD
EURGBP
سودا
#62241419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91252
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۶
خرڅول
0.01
0.90984
0.90965
ګټه
0.25 USD
EURGBP
سودا
#62195020
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.25 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
خرڅول
0.01
0.91364
0.91244
ګټه
1.55 USD
EURGBP
سودا
#62194885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91244
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.55 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۴
خرڅول
0.01
0.91423
0.91403
ګټه
0.26 USD
EURGBP
سودا
#62190034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91423
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91403
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۰
خرڅول
0.01
0.91514
0.91461
ګټه
0.68 USD
EURGBP
سودا
#62189478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۳۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۸
خرڅول
0.01
0.91566
0.9155
ګټه
0.21 USD
EURGBP
سودا
#62186865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91566
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9155
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD