د ډیمو حالت
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرڅول
0.01
0.7155
0.70661
ګټه
8.89 USD
NZDUSD
سودا
#68107306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70661
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.89 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۰۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
خرڅول
0.01
1.1922
1.1764
ګټه
15.80 USD
EURUSD
سودا
#62482689
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.80 USD
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
خرڅول
0.01
1.187
1.1764
ګټه
10.60 USD
EURUSD
سودا
#64786265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.187
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.60 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۳۰
خرڅول
0.01
0.774
0.77232
ګټه
1.68 USD
AUDUSD
سودا
#68009108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77232
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.68 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۵۵
خرڅول
0.01
1.2137
1.22335
ګټه
-9.65 USD
EURUSD
سودا
#68160888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2137
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.65 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۳۴
خرڅول
0.01
0.8752
0.87508
ګټه
0.16 USD
EURGBP
سودا
#55794251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87508
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۱۳
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۳
خرڅول
0.02
1.2315
1.20757
ګټه
47.86 USD
EURUSD
سودا
#67544986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2315
ګټنه
0.00 USD
ټوله
47.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20757
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
47.86 USD
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۱۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۴۲
خرڅول
0.01
1.338
1.32677
ګټه
11.23 USD
GBPUSD
سودا
#66500093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32677
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.23 USD
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۱۸
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۴۹
خرڅول
0.01
1.215
1.2236
ګټه
-8.60 USD
EURUSD
سودا
#66551937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2236
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.60 USD
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۰۹
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۰۵
خرڅول
0.01
1.324
1.3141
ګټه
9.90 USD
GBPUSD
سودا
#64946001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.90 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۵۷
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۵۵
خرڅول
0.01
1.3342
1.3138
ګټه
20.40 USD
GBPUSD
سودا
#65960154
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3342
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.40 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۳
خرڅول
0.01
1.055
1.05434
ګټه
0.46 USD
AUDNZD
سودا
#55169093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05434
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۰
خرڅول
0.01
1.7374
1.73251
ګټه
3.35 USD
EURNZD
سودا
#58188370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.7374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.73251
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.35 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۰۰
خرڅول
0.01
0.898
0.89766
ګټه
0.44 USD
EURGBP
سودا
#61630835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89766
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۸
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.174
1.16303
ګټه
10.97 USD
EURUSD
سودا
#62810344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16303
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.97 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۴۹
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۳۴
خرڅول
0.02
1.29841
1.28614
ګټه
24.54 USD
GBPUSD
سودا
#63717433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29841
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.28614
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
24.54 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۶
خرڅول
0.01
1.309
1.29322
ګټه
15.78 USD
GBPUSD
سودا
#62112907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.78 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۲
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۵۷
خرڅول
0.01
1.1838
1.167
ګټه
16.80 USD
EURUSD
سودا
#64022623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.80 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۸
خرڅول
0.01
122.37
121.97
ګټه
3.83 USD
EURJPY
سودا
#58317945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
122.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
121.97
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.83 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۸
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۰
خرڅول
0.01
1.1859
1.167
ګټه
18.90 USD
EURUSD
سودا
#63995532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.90 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۳
خرڅول
0.01
124.15
122.508
ګټه
15.75 USD
EURJPY
سودا
#63181185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
124.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
122.508
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.75 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۰۲
خرڅول
0.01
1.0677
1.06582
ګټه
1.25 USD
AUDNZD
سودا
#57470333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06582
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.25 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۵۶
خرڅول
0.01
1.072
1.07021
ګټه
1.19 USD
AUDNZD
سودا
#55487055
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07021
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.19 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
خرڅول
0.01
1.0782
1.07107
ګټه
4.74 USD
AUDNZD
سودا
#56846386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07107
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.74 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۵۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
خرڅول
0.02
124.459
123.591
ګټه
16.47 USD
EURJPY
سودا
#63214280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
124.459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
123.591
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.47 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
خرڅول
0.01
124
123.336
ګټه
6.31 USD
EURJPY
سودا
#62127281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
123.336
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.31 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
1.086
1.07325
ګټه
8.49 USD
AUDNZD
سودا
#61251472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07325
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.49 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
خرڅول
0.01
1.7786
1.7687
ګټه
6.58 USD
EURNZD
سودا
#62635235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.7786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.7687
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.58 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
خریداری کول
0.01
1.2738
1.29014
ګټه
16.34 USD
GBPUSD
سودا
#62635257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29014
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.34 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۲۱
خرڅول
0.01
1.1795
1.16319
ګټه
16.31 USD
EURUSD
سودا
#62174432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16319
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.31 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۳
خرڅول
0.01
1.18381
1.16471
ګټه
19.10 USD
EURUSD
سودا
#60047782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18381
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16471
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
19.10 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۸
خرڅول
0.01
125.28
122.994
ګټه
21.93 USD
EURJPY
سودا
#61743411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
122.994
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.93 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۴۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
خرڅول
0.01
126.04
124.145
ګټه
18.07 USD
EURJPY
سودا
#61298221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
126.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
124.145
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.07 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۵
خرڅول
0.01
0.9289
0.91182
ګټه
22.17 USD
EURGBP
سودا
#61882937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
22.17 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۸
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۹
خرڅول
0.01
1.3055
1.28052
ګټه
24.98 USD
GBPUSD
سودا
#60305551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
24.98 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.3243
1.2983
ګټه
26.00 USD
GBPUSD
سودا
#61573479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2983
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.00 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
خرڅول
0.01
1.337
1.30604
ګټه
30.96 USD
GBPUSD
سودا
#61246061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30604
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.96 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
خرڅول
0.01
0.891
0.88816
ګټه
3.79 USD
EURGBP
سودا
#56647500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88816
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.79 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
خرڅول
0.01
0.892
0.88818
ګټه
5.10 USD
EURGBP
سودا
#56389127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.892
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88818
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.10 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۰
خرڅول
0.01
0.895
0.89
ګټه
6.69 USD
EURGBP
سودا
#56335242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.69 USD