د ډیمو حالت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.40971
1.40978
ګټه
-0.17 USD
GBPUSD
سودا
#160344169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40978
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.17 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۵۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.41008
1.40978
ګټه
0.20 USD
GBPUSD
سودا
#160344255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41008
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40978
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.41048
1.40978
ګټه
0.60 USD
GBPUSD
سودا
#160344654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41048
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40978
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۵۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.40987
1.40978
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#160344174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40978
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.41028
1.40978
ګټه
0.40 USD
GBPUSD
سودا
#160344358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41028
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40978
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
خرڅول
0.01
1.40993
1.4097
ګټه
0.13 USD
GBPUSD
سودا
#160344038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4097
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
خرڅول
0.01
1.41007
1.4097
ګټه
0.27 USD
GBPUSD
سودا
#160344040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41007
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4097
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.01
0.85732
0.85799
ګټه
0.74 USD
EURGBP
سودا
#160339684
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85799
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.74 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.01
0.85796
0.85799
ګټه
-0.16 USD
EURGBP
سودا
#160336723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85796
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85799
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.16 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.01
0.85753
0.85799
ګټه
0.45 USD
EURGBP
سودا
#160338684
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85799
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.45 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.01
0.85719
0.85799
ګټه
0.93 USD
EURGBP
سودا
#160339903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85799
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.93 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.01
0.85816
0.85799
ګټه
-0.44 USD
EURGBP
سودا
#160336719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85816
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85799
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.44 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.01
0.85775
0.85799
ګټه
0.14 USD
EURGBP
سودا
#160337086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85799
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.14 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۰۸
خرڅول
0.01
1.41017
1.40987
ګټه
0.20 USD
GBPUSD
سودا
#160343921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41017
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40987
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۴:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
خرڅول
0.01
1.20969
1.2094
ګټه
0.19 USD
EURUSD
سودا
#160343169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20969
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2094
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۳۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
خرڅول
0.01
1.20993
1.2094
ګټه
0.43 USD
EURUSD
سودا
#160343225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2094
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.43 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
خرڅول
0.01
1.20949
1.2094
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#160343168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2094
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.41093
1.41035
ګټه
0.48 USD
GBPUSD
سودا
#160343262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41035
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.41055
1.41035
ګټه
0.10 USD
GBPUSD
سودا
#160343140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41035
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.41035
1.41035
ګټه
-0.10 USD
GBPUSD
سودا
#160343137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41035
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.10 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.41075
1.41035
ګټه
0.30 USD
GBPUSD
سودا
#160343187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41075
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41035
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.20963
1.20951
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#160341339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20963
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20951
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.21005
1.20951
ګټه
0.44 USD
EURUSD
سودا
#160341893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21005
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20951
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.44 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.20934
1.20951
ګټه
-0.27 USD
EURUSD
سودا
#160341330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20951
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.27 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.21022
1.20951
ګټه
0.61 USD
EURUSD
سودا
#160341943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20951
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.61 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۱۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.20983
1.20951
ګټه
0.22 USD
EURUSD
سودا
#160341785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20951
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
خرڅول
0.01
0.76919
0.76889
ګټه
0.20 USD
AUDUSD
سودا
#160342964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76919
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76889
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۳۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
خرڅول
0.01
1.41094
1.41054
ګټه
0.30 USD
GBPUSD
سودا
#160342972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41094
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41054
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
خرڅول
0.01
1.41074
1.41054
ګټه
0.10 USD
GBPUSD
سودا
#160342967
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41054
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
خرڅول
0.01
0.76952
0.76922
ګټه
0.20 USD
AUDUSD
سودا
#160341904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76922
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
خرڅول
0.01
0.76932
0.76922
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
سودا
#160341383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76922
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۴۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
خرڅول
0.01
0.7699
0.76922
ګټه
0.58 USD
AUDUSD
سودا
#160342566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76922
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.58 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
خرڅول
0.01
0.76913
0.76922
ګټه
-0.19 USD
AUDUSD
سودا
#160341343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76922
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.19 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
خرڅول
0.01
0.76971
0.76922
ګټه
0.39 USD
AUDUSD
سودا
#160342007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76922
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.39 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
خرڅول
0.01
1.41132
1.4108
ګټه
0.42 USD
GBPUSD
سودا
#160341932
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4108
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.42 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
خرڅول
0.01
1.41151
1.4108
ګټه
0.61 USD
GBPUSD
سودا
#160341963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4108
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.61 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
خرڅول
0.01
1.41089
1.4108
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#160341652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41089
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4108
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
خرڅول
0.01
1.41109
1.4108
ګټه
0.19 USD
GBPUSD
سودا
#160341910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41109
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4108
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
خرڅول
0.01
1.41069
1.4108
ګټه
-0.21 USD
GBPUSD
سودا
#160341647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4108
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.21 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۴
خرڅول
0.01
1.40967
1.41074
ګټه
-1.17 USD
GBPUSD
سودا
#160295516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40967
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.17 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
خرڅول
0.01
1.40985
1.41072
ګټه
-0.97 USD
GBPUSD
سودا
#160295531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40985
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41072
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.97 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
خرڅول
0.01
1.41018
1.41072
ګټه
-0.64 USD
GBPUSD
سودا
#160295547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41072
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.64 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
خرڅول
0.01
1.41103
1.41072
ګټه
0.21 USD
GBPUSD
سودا
#160295722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41103
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41072
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
خرڅول
0.01
1.41035
1.41072
ګټه
-0.47 USD
GBPUSD
سودا
#160295566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41072
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.47 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
خرڅول
0.01
1.41084
1.41072
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#160295585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41072
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۹
خرڅول
0.01
1.41115
1.41072
ګټه
0.33 USD
GBPUSD
سودا
#160295772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41115
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41072
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
خرڅول
0.01
1.41142
1.41075
ګټه
0.57 USD
GBPUSD
سودا
#160295784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41075
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.57 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۵
خرڅول
0.01
1.41172
1.41059
ګټه
1.03 USD
GBPUSD
سودا
#160295850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41059
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.03 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
خرڅول
0.01
0.85737
0.85715
ګټه
0.11 USD
EURGBP
سودا
#160339943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85715
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.11 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
خرڅول
0.01
0.85761
0.85715
ګټه
0.45 USD
EURGBP
سودا
#160339950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85715
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.45 USD