د ډیمو حالت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
خرڅول
0.01
1.39148
1.38648
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#159498991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38648
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
خرڅول
0.01
1.38848
1.38648
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#159498987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38848
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38648
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
خریداری کول
0.01
1.39117
1.39317
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#159454844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39317
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۳۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
خریداری کول
0.01
1.38817
1.39317
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#159454845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39317
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
خرڅول
0.02
1.39149
1.38649
ګټه
9.80 USD
GBPUSD
سودا
#159394541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39149
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38649
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.80 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
خرڅول
0.01
1.38849
1.38649
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#159376627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38649
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
خرڅول
0.01
1.38549
1.38649
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#159376621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38649
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
خریداری کول
0.01
0.86842
0.86722
ګټه
-1.86 USD
EURGBP
سودا
#159097443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86722
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.86 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۶:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
خریداری کول
0.01
0.86242
0.86722
ګټه
6.47 USD
EURGBP
سودا
#159399076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86722
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.47 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
خریداری کول
0.01
0.86542
0.86722
ګټه
2.30 USD
EURGBP
سودا
#159097445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86542
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86722
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.30 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۴۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خریداری کول
0.12
1.20373
1.20473
ګټه
10.80 USD
EURUSD
سودا
#159276382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.20473
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
10.80 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خریداری کول
0.02
1.21273
1.20473
ګټه
-16.20 USD
EURUSD
سودا
#159221480
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20473
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-16.20 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خریداری کول
0.31
1.20073
1.20473
ګټه
120.90 USD
EURUSD
سودا
#159279144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20073
ګټنه
0.00 USD
ټوله
124.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.31
بهر(وتل)
1.20473
د کمیشن لګښتونه
-3.10 USD
ګټه
120.90 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خریداری کول
0.05
1.20673
1.20473
ګټه
-10.50 USD
EURUSD
سودا
#159265522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.20473
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-10.50 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خریداری کول
0.02
1.20973
1.20473
ګټه
-10.20 USD
EURUSD
سودا
#159221482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20473
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-10.20 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
خریداری کول
0.01
0.7735
0.775
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#159453921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.775
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۶
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
خریداری کول
0.01
0.7704
0.775
ګټه
4.50 USD
AUDUSD
سودا
#159453923
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.775
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.50 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
خرڅول
0.01
0.77189
0.77039
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#159379416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77039
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
خرڅول
0.01
0.77499
0.77039
ګټه
4.50 USD
AUDUSD
سودا
#159379423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77039
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.50 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۹
خریداری کول
0.01
0.71649
0.72139
ګټه
4.80 USD
NZDUSD
سودا
#159449493
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71649
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72139
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.80 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۷
خرڅول
0.01
1.20279
1.19879
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#159371138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19879
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.90 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۰۴
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
خریداری کول
0.01
1.38909
1.39109
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#159341675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38909
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39109
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
خریداری کول
0.01
1.39209
1.39109
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#159341669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39109
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
خریداری کول
0.02
1.38609
1.39109
ګټه
9.80 USD
GBPUSD
سودا
#159351901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.39109
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.80 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۵
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
خریداری کول
0.01
0.76878
0.77338
ګټه
4.50 USD
AUDUSD
سودا
#159379385
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77338
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.50 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۵۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
خریداری کول
0.01
0.77188
0.77338
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#159341606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77188
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77338
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
خریداری کول
0.01
0.77498
0.77338
ګټه
-1.70 USD
AUDUSD
سودا
#159341604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77338
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.70 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۳۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خریداری کول
0.01
0.71766
0.71656
ګټه
-1.20 USD
NZDUSD
سودا
#159347504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71656
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.20 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خریداری کول
0.01
0.71466
0.71656
ګټه
1.80 USD
NZDUSD
سودا
#159355806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71656
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.80 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۴۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خریداری کول
0.03
0.71166
0.71656
ګټه
14.40 USD
NZDUSD
سودا
#159380396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.71656
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
14.40 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خریداری کول
0.01
0.72066
0.71656
ګټه
-4.20 USD
NZDUSD
سودا
#159347501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71656
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.20 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۵۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
خرڅول
0.01
0.7766
0.772
ګټه
4.50 USD
AUDUSD
سودا
#159277152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.772
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.50 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
خرڅول
0.01
0.7735
0.772
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#159277149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.772
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۰۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
خرڅول
0.01
0.7173200000000001
0.71542
ګټه
1.80 USD
NZDUSD
سودا
#159300711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7173200000000001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71542
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.80 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
خرڅول
0.01
0.72032
0.71542
ګټه
4.80 USD
NZDUSD
سودا
#159300717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71542
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.80 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
1.38753
1.38553
ګټه
3.80 USD
GBPUSD
سودا
#159327554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38553
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.80 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
خرڅول
0.01
1.38453
1.38553
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#159280777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38553
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
خرڅول
0.06
1.39053
1.38553
ګټه
29.40 USD
GBPUSD
سودا
#159335132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39053
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.38553
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
29.40 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
خرڅول
0.01
1.38153
1.38553
ګټه
-4.10 USD
GBPUSD
سودا
#159280768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38153
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38553
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.10 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
خرڅول
0.01
1.20683
1.20283
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#159279209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20283
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.90 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
خرڅول
0.01
1.20383
1.20283
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#159279190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20283
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.90 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۴
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خریداری کول
0.03
0.71873
0.72063
ګټه
5.40 USD
NZDUSD
سودا
#159272563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.72063
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
5.40 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۷
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خریداری کول
0.02
0.72173
0.72063
ګټه
-2.40 USD
NZDUSD
سودا
#159220055
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.72063
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.40 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خریداری کول
0.02
0.72473
0.72063
ګټه
-8.40 USD
NZDUSD
سودا
#159220051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.72063
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.40 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۴
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خریداری کول
0.07
0.71573
0.72063
ګټه
33.60 USD
NZDUSD
سودا
#159278509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.72063
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
33.60 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۸
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
خرڅول
0.01
0.86852
0.86672
ګټه
2.31 USD
EURGBP
سودا
#159080009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86672
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.31 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۱۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
خرڅول
0.03
0.87152
0.86672
ګټه
19.45 USD
EURGBP
سودا
#159085855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.86672
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
19.45 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
خرڅول
0.01
0.86252
0.86672
ګټه
-6.05 USD
EURGBP
سودا
#159031895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86672
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-6.05 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
خرڅول
0.01
0.86552
0.86672
ګټه
-1.87 USD
EURGBP
سودا
#159031900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86672
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.87 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۸
خریداری کول
0.01
1.38695
1.39195
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#159334592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39195
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD