د ډیمو حالت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۳۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خریداری کول
0.01
1.09491
1.09392
ګټه
-1.20 USD
EURCHF
سودا
#119699607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09491
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09392
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.20 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خریداری کول
0.01
1.09854
1.09392
ګټه
-4.86 USD
EURCHF
سودا
#119215504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09392
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.86 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خریداری کول
0.03
1.08761
1.09392
ګټه
18.51 USD
EURCHF
سودا
#119939435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.09392
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
18.51 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۱۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خریداری کول
0.02
1.09128
1.09392
ګټه
4.94 USD
EURCHF
سودا
#119746233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09392
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.94 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خریداری کول
0.01
1.10214
1.09392
ګټه
-8.50 USD
EURCHF
سودا
#118773891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10214
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09392
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.50 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۱۴
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خریداری کول
0.02
1.06921
1.06662
ګټه
-3.70 USD
AUDNZD
سودا
#119721406
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06662
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-3.70 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۳۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خریداری کول
0.08
1.06141
1.06662
ګټه
24.91 USD
AUDNZD
سودا
#119961663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.06662
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
24.91 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خریداری کول
0.03
1.06661
1.06662
ګټه
-0.58 USD
AUDNZD
سودا
#119820233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.06662
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.58 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۶
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خریداری کول
0.01
1.07183
1.06662
ګټه
-3.51 USD
AUDNZD
سودا
#119720393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07183
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06662
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.51 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خریداری کول
0.01
1.08186
1.06662
ګټه
-9.89 USD
AUDNZD
سودا
#119651488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06662
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-9.89 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۴۵
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خریداری کول
0.01
1.07926
1.06662
ګټه
-8.24 USD
AUDNZD
سودا
#119716241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06662
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.24 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خریداری کول
0.05
1.06416
1.06662
ګټه
6.82 USD
AUDNZD
سودا
#119888484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.06662
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.82 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۴
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
خرڅول
0.01
0.99434
0.98802
ګټه
6.30 USD
USDCHF
سودا
#119434388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.98802
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
6.30 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۴۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
خرڅول
0.01
0.99073
0.98802
ګټه
2.64 USD
USDCHF
سودا
#118751775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99073
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.98802
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.64 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۱
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۳۲
خرڅول
0.01
0.68592
0.6815
ګټه
4.32 USD
AUDUSD
سودا
#119518627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68592
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6815
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.32 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۵
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۷
خرڅول
0.01
1.07057
1.06492
ګټه
3.42 USD
AUDNZD
سودا
#119720606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06492
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.42 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۹
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۵
خرڅول
0.01
1.09547
1.08917
ګټه
6.16 USD
EURCHF
سودا
#119696869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08917
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.16 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۴۹
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.01
0.63939
0.63927
ګټه
-0.22 USD
NZDUSD
سودا
#119112934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63939
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63927
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.22 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۷:۰۳
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.03
0.63315
0.63927
ګټه
18.06 USD
NZDUSD
سودا
#119511390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63315
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.63927
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
18.06 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۲۸
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.01
0.64251
0.63927
ګټه
-3.34 USD
NZDUSD
سودا
#119080864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63927
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.34 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۲۲
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.02
0.63631
0.63927
ګټه
5.72 USD
NZDUSD
سودا
#119275926
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63631
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.63927
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.72 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۲۹
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.01
0.64559
0.63927
ګټه
-6.42 USD
NZDUSD
سودا
#118983412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63927
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-6.42 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۱۷
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
خرڅول
0.01
1.08084
1.07563
ګټه
3.13 USD
AUDNZD
سودا
#119639355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07563
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.13 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
خرڅول
0.01
1.07827
1.07563
ګټه
1.49 USD
AUDNZD
سودا
#119574566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07827
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07563
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.49 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۳
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۸
خرڅول
0.01
1.10182
1.09552
ګټه
6.13 USD
EURCHF
سودا
#118751982
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09552
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.13 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۸
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خریداری کول
0.01
1.07923
1.08184
ګټه
1.45 USD
AUDNZD
سودا
#119571824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08184
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.45 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خریداری کول
0.01
1.08455
1.08184
ګټه
-1.92 USD
AUDNZD
سودا
#119441730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08184
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.92 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۷
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خریداری کول
0.02
1.07663
1.08184
ګټه
6.20 USD
AUDNZD
سودا
#119595904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08184
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
6.20 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۸:۴۱
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خریداری کول
0.01
1.08187
1.08184
ګټه
-0.22 USD
AUDNZD
سودا
#119475275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08187
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08184
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.22 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۸
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
خرڅول
0.05
1.08413
1.07892
ګټه
15.56 USD
AUDNZD
سودا
#119436623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07892
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
15.56 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۱۶
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
خرڅول
0.03
1.08154
1.07892
ګټه
4.39 USD
AUDNZD
سودا
#119237790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07892
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
4.39 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۲
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
خرڅول
0.02
1.07889
1.07892
ګټه
-0.44 USD
AUDNZD
سودا
#119207130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07892
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.44 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۸
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
خرڅول
0.01
1.0737
1.07892
ګټه
-3.51 USD
AUDNZD
سودا
#119060960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07892
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.51 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۴۳
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
خرڅول
0.01
1.0763
1.07892
ګټه
-1.86 USD
AUDNZD
سودا
#119113850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07892
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.86 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۶
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
خرڅول
0.01
1.07113
1.07892
ګټه
-5.15 USD
AUDNZD
سودا
#119044278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07892
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.15 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۴
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
خرڅول
0.01
0.68761
0.68591
ګټه
1.60 USD
AUDUSD
سودا
#119332160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68591
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.60 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۳۶
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
خرڅول
0.01
0.69033
0.68591
ګټه
4.32 USD
AUDUSD
سودا
#119396219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68591
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.32 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
خریداری کول
0.01
1.31244
1.32058
ګټه
6.06 USD
USDCAD
سودا
#119168731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32058
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
6.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
خریداری کول
0.01
1.31724
1.32058
ګټه
2.43 USD
USDCAD
سودا
#118751528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32058
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.43 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۴۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.10976
1.10349
ګټه
6.17 USD
EURUSD
سودا
#119198199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10976
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10349
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
6.17 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۲
خریداری کول
0.01
1.07792
1.08315
ګټه
3.14 USD
AUDNZD
سودا
#119167254
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08315
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.14 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۳۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
خریداری کول
0.01
0.69157
0.69059
ګټه
-1.08 USD
AUDUSD
سودا
#118785196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.69059
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.08 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۲۴:۲۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
خریداری کول
0.01
0.68618
0.69059
ګټه
4.31 USD
AUDUSD
سودا
#119362817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.69059
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.31 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
خریداری کول
0.01
0.68888
0.69059
ګټه
1.61 USD
AUDUSD
سودا
#118840889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.69059
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.61 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
خرڅول
0.01
0.63905
0.63603
ګټه
2.92 USD
NZDUSD
سودا
#119113123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63603
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.92 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
خرڅول
0.01
0.64215
0.63603
ګټه
6.02 USD
NZDUSD
سودا
#119158471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63603
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
6.02 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۳۴
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
خرڅول
0.01
0.68932
0.68763
ګټه
1.59 USD
AUDUSD
سودا
#118775544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68763
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.59 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۳۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
خرڅول
0.01
0.69204
0.68763
ګټه
4.31 USD
AUDUSD
سودا
#118789521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68763
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.31 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
خرڅول
0.01
0.68663
0.68763
ګټه
-1.10 USD
AUDUSD
سودا
#118750037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68763
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۴۴
خریداری کول
0.01
0.99058
0.99329
ګټه
2.63 USD
USDCHF
سودا
#118773827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99329
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.63 USD