د ډیمو حالت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۷
خریداری کول
0.01
0.75966
0.76426
ګټه
4.50 USD
AUDUSD
سودا
#158814566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76426
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.50 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۱۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۷
خریداری کول
0.01
0.76276
0.76426
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#158808204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76426
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۷
خریداری کول
0.01
0.76586
0.76426
ګټه
-1.70 USD
AUDUSD
سودا
#158808200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76426
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.70 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۰۴
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
خرڅول
0.01
1.37157
1.36957
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#158887085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36957
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
خرڅول
0.01
1.37457
1.36957
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#158887090
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36957
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۰۵
خریداری کول
0.01
0.86917
0.87097
ګټه
2.27 USD
EURGBP
سودا
#158817234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86917
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87097
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.27 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۰۵
خریداری کول
0.01
0.86617
0.87097
ګټه
6.38 USD
EURGBP
سودا
#158817236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86617
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87097
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.38 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.01
1.18842
1.19242
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#158857418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19242
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.90 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.01
1.19142
1.19242
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#158857409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19242
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.90 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
خرڅول
0.01
1.37069
1.37169
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#158847113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37169
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
خرڅول
0.06
1.37669
1.37169
ګټه
29.40 USD
GBPUSD
سودا
#158852701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.37169
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
29.40 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
خرڅول
0.01
1.36769
1.37169
ګټه
-4.10 USD
GBPUSD
سودا
#158847108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37169
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.10 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۹
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
خرڅول
0.02
1.37369
1.37169
ګټه
3.80 USD
GBPUSD
سودا
#158848964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37169
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.80 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۸
خریداری کول
0.01
1.37245
1.37745
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#158850613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37245
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37745
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۰
خریداری کول
0.01
1.18736
1.19136
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#158803356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19136
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.90 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۰
خریداری کول
0.01
1.19036
1.19136
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#158803353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19036
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19136
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.90 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۱
خریداری کول
0.01
1.37325
1.37225
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#158831192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37225
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۳۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۱
خریداری کول
0.02
1.36725
1.37225
ګټه
9.80 USD
GBPUSD
سودا
#158838504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37225
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.80 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۱
خریداری کول
0.01
1.37025
1.37225
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#158831196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37025
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37225
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۳۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۴۶
خرڅول
0.01
1.37271
1.36771
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#158816612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36771
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۴۶
خرڅول
0.01
1.36971
1.36771
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#158816606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36771
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
خریداری کول
0.01
1.3772
1.3732
ګټه
-4.10 USD
GBPUSD
سودا
#158800895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3732
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.10 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
خریداری کول
0.02
1.3712
1.3732
ګټه
3.80 USD
GBPUSD
سودا
#158802224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3732
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.80 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
خریداری کول
0.06
1.3682
1.3732
ګټه
29.40 USD
GBPUSD
سودا
#158815322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.3732
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
29.40 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
خریداری کول
0.01
1.3742
1.3732
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#158800900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3732
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۰۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۲۳
خریداری کول
0.01
0.86404
0.86884
ګټه
6.36 USD
EURGBP
سودا
#158770504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86884
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.36 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
0.7644
0.7598
ګټه
4.50 USD
AUDUSD
سودا
#158770795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7598
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.50 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۰۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
0.7613
0.7598
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#158770791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7598
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.37501
1.37001
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#158794517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37001
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۰۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.37201
1.37001
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#158794513
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37201
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37001
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۰۲
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۱
خریداری کول
0.01
0.76445
0.76595
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#158750796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76595
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۴۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۱
خریداری کول
0.01
0.76135
0.76595
ګټه
4.50 USD
AUDUSD
سودا
#158755703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76595
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.50 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۱
خریداری کول
0.01
0.76755
0.76595
ګټه
-1.70 USD
AUDUSD
سودا
#158750791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76595
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.70 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۱
خریداری کول
0.01
1.18916
1.19016
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#158765203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19016
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.90 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۴۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۱
خریداری کول
0.01
1.18616
1.19016
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#158765208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18616
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19016
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.90 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۳
خریداری کول
0.01
1.37828
1.37728
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#158775415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37828
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37728
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۳
خریداری کول
0.02
1.37228
1.37728
ګټه
9.80 USD
GBPUSD
سودا
#158777580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37728
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.80 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۱۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۳
خریداری کول
0.01
1.37528
1.37728
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#158775419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37728
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۳۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۱
خریداری کول
0.01
0.69991
0.70481
ګټه
4.80 USD
NZDUSD
سودا
#158730816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70481
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.80 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۱
خریداری کول
0.01
0.70291
0.70481
ګټه
1.80 USD
NZDUSD
سودا
#158730806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70481
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.80 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۷
خرڅول
0.01
1.37713
1.37213
ګټه
4.90 USD
GBPUSD
سودا
#158779039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37713
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37213
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.90 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۷
خرڅول
0.01
1.37413
1.37213
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#158779038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37213
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۵۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۴۶
خرڅول
0.01
0.70587
0.70097
ګټه
4.80 USD
NZDUSD
سودا
#158730817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70097
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.80 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۴۶
خرڅول
0.01
0.70287
0.70097
ګټه
1.80 USD
NZDUSD
سودا
#158730811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70097
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.80 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
خرڅول
0.01
1.376
1.374
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#158772693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.374
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.90 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
خرڅول
0.01
1.373
1.374
ګټه
-1.10 USD
GBPUSD
سودا
#158772690
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.374
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.10 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
خرڅول
0.02
1.379
1.374
ګټه
9.80 USD
GBPUSD
سودا
#158773902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.374
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.80 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
خریداری کول
0.02
1.37923
1.37823
ګټه
-2.20 USD
GBPUSD
سودا
#158735236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37823
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.20 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۲۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
خریداری کول
0.01
1.38523
1.37823
ګټه
-7.10 USD
GBPUSD
سودا
#158730671
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38523
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37823
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-7.10 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
خریداری کول
0.15
1.37323
1.37823
ګټه
73.50 USD
GBPUSD
سودا
#158769872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.37823
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
73.50 USD