د ډیمو حالت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
خریداری کول
0.01
1.25797
1.25912
ګټه
1.05 USD
GBPUSD
سودا
#128905596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25912
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.05 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
خرڅول
0.01
1.25652
1.25917
ګټه
-2.75 USD
GBPUSD
سودا
#128882904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25917
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.75 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
خریداری کول
0.01
1.06235
1.05636
ګټه
-6.54 USD
EURCHF
سودا
#128382527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06235
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05636
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-6.54 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۴۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
خرڅول
0.01
1.05617
1.05642
ګټه
-0.46 USD
EURCHF
سودا
#128760415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05617
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05642
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.46 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۷
خریداری کول
0.01
1.05875
1.05637
ګټه
-2.72 USD
EURCHF
سودا
#128384752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05875
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05637
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.72 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۶
خریداری کول
0.01
1.05511
1.05638
ګټه
1.14 USD
EURCHF
سودا
#128797699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05511
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05638
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.14 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
خرڅول
0.01
0.94564
0.94415
ګټه
1.48 USD
USDCHF
سودا
#128878410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.94564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94415
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.48 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
خریداری کول
0.01
0.95033
0.94406
ګټه
-6.74 USD
USDCHF
سودا
#128852547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94406
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-6.74 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۳۵
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۲
خریداری کول
0.01
0.94665
0.94406
ګټه
-2.84 USD
USDCHF
سودا
#128870242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94406
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.84 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۱
خریداری کول
0.01
0.94302
0.94407
ګټه
1.01 USD
USDCHF
سودا
#128880559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94302
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94407
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.01 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۱۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
خریداری کول
0.01
1.39564
1.38293
ګټه
-9.29 USD
USDCAD
سودا
#128882425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38293
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-9.29 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
خرڅول
0.01
1.38524
1.38304
ګټه
1.49 USD
USDCAD
سودا
#128907182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38304
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.49 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
خریداری کول
0.01
1.39092
1.38288
ګټه
-5.91 USD
USDCAD
سودا
#128897493
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38288
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-5.91 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۴
خریداری کول
0.01
1.38618
1.38288
ګټه
-2.49 USD
USDCAD
سودا
#128906579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38288
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.49 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۳۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۳
خرڅول
0.01
1.02289
1.02643
ګټه
-2.38 USD
AUDNZD
سودا
#128881939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.02643
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.38 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۷:۵۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
خرڅول
0.01
1.02558
1.02642
ګټه
-0.72 USD
AUDNZD
سودا
#128883339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.02642
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.72 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۲۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
خرڅول
0.01
1.02806
1.02642
ګټه
0.81 USD
AUDNZD
سودا
#128883916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.02642
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.81 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۱
خریداری کول
0.01
1.02833
1.02629
ګټه
-1.45 USD
AUDNZD
سودا
#128884074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.02833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.02629
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.45 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۰
خریداری کول
0.01
1.02553
1.0263
ګټه
0.27 USD
AUDNZD
سودا
#128884347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.02553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0263
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.27 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۲
خرڅول
0.01
0.60906
0.6143
ګټه
-5.34 USD
NZDUSD
سودا
#128882927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.60906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6143
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-5.34 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۰:۰۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۱
خرڅول
0.01
0.61216
0.6143
ګټه
-2.24 USD
NZDUSD
سودا
#128883675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.61216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6143
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.24 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۵۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۰
خرڅول
0.01
0.6155
0.61393
ګټه
1.47 USD
NZDUSD
سودا
#128890360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.61393
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.47 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۹
خریداری کول
0.01
0.61763
0.61381
ګټه
-3.92 USD
NZDUSD
سودا
#128874135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.61763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.61381
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.92 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
خریداری کول
0.01
0.61142
0.61377
ګټه
2.25 USD
NZDUSD
سودا
#128881280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.61142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.61377
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.25 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
خریداری کول
0.01
0.61453
0.61381
ګټه
-0.82 USD
NZDUSD
سودا
#128878311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.61453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.61381
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.82 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۵
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
خرڅول
0.01
0.62545
0.62987
ګټه
-4.52 USD
AUDUSD
سودا
#128881383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.62545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.62987
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.52 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
خرڅول
0.01
0.6283
0.62987
ګټه
-1.67 USD
AUDUSD
سودا
#128883488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.62987
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.67 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۸
خرڅول
0.01
0.63103
0.62987
ګټه
1.06 USD
AUDUSD
سودا
#128883984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63103
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.62987
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.06 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۷
خریداری کول
0.01
0.63228
0.62981
ګټه
-2.57 USD
AUDUSD
سودا
#128898021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.62981
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.57 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۶
خریداری کول
0.01
0.62954
0.62978
ګټه
0.14 USD
AUDUSD
سودا
#128901444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.62954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.62978
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۳
خرڅول
0.01
1.11664
1.11893
ګټه
-2.39 USD
EURUSD
سودا
#128889105
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11893
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.39 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۳۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
خرڅول
0.01
1.12026
1.11897
ګټه
1.19 USD
EURUSD
سودا
#128893663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11897
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.19 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱
خریداری کول
0.01
1.11857
1.11897
ګټه
0.30 USD
EURUSD
سودا
#128874140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11897
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۳۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
خرڅول
0.01
1.37937
1.38537
ګټه
-4.43 USD
USDCAD
سودا
#128872183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37937
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38537
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.43 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
خرڅول
0.01
1.38409
1.38537
ګټه
-1.02 USD
USDCAD
سودا
#128877487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38537
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.02 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۳۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
خرڅول
0.02
1.38883
1.38537
ګټه
4.80 USD
USDCAD
سودا
#128880440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38537
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.80 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
خرڅول
0.03
1.39361
1.38537
ګټه
17.54 USD
USDCAD
سودا
#128881451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38537
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
17.54 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
خرڅول
0.01
1.37466
1.38537
ګټه
-7.83 USD
USDCAD
سودا
#128865309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38537
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-7.83 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.2586
1.2579
ګټه
-0.80 USD
GBPUSD
سودا
#128877558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2579
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.80 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۴۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.255
1.2579
ګټه
2.80 USD
GBPUSD
سودا
#128882649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2579
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.80 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خریداری کول
0.02
1.25139
1.2579
ګټه
12.82 USD
GBPUSD
سودا
#128888322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25139
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.2579
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
12.82 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.26219
1.2579
ګټه
-4.39 USD
GBPUSD
سودا
#128874155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2579
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.39 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
خریداری کول
0.01
0.63053
0.63224
ګټه
1.61 USD
AUDUSD
سودا
#128891209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63053
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63224
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.61 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۲۵:۵۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
خریداری کول
0.01
0.62781
0.63224
ګټه
4.33 USD
AUDUSD
سودا
#128895066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.62781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63224
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.33 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
خرڅول
0.02
1.12183
1.11552
ګټه
12.42 USD
EURUSD
سودا
#128880577
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12183
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11552
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
12.42 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
خرڅول
0.01
1.11102
1.11552
ګټه
-4.60 USD
EURUSD
سودا
#128848230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11102
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11552
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.60 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
خرڅول
0.01
1.11824
1.11552
ګټه
2.62 USD
EURUSD
سودا
#128867573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11552
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.62 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
خرڅول
0.01
1.11464
1.11552
ګټه
-0.98 USD
EURUSD
سودا
#128864790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11552
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.98 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۷
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
خریداری کول
0.2
1.02154
1.02664
ګټه
58.18 USD
AUDNZD
سودا
#128882085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.02154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.02664
د کمیشن لګښتونه
-4.00 USD
ګټه
58.18 USD
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
خریداری کول
0.01
1.03955
1.02664
ګټه
-8.07 USD
AUDNZD
سودا
#128463527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.03955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.02664
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.07 USD