د ډیمو حالت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۴۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۹
خریداری کول
0.04
1.10478
1.10581
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#136027559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10581
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۱
خریداری کول
0.04
1.10377
1.10474
ګټه
3.48 USD
EURUSD
سودا
#136017719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10474
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.48 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۷
خریداری کول
0.04
1.1027
1.10368
ګټه
2.95 USD
EURUSD
سودا
#135834549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1027
ګټنه
-0.57 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10368
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.95 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۲
خریداری کول
0.04
1.10161
1.10268
ګټه
3.88 USD
EURUSD
سودا
#135832922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10268
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.88 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۰
خریداری کول
0.04
1.10041
1.10149
ګټه
3.92 USD
EURUSD
سودا
#135831341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10149
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.92 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
خرڅول
0.08
1.09774
1.09386
ګټه
30.20 USD
EURUSD
سودا
#135705380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09774
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
31.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.09386
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
30.20 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
خرڅول
0.04
1.08753
1.09386
ګټه
-25.76 USD
EURUSD
سودا
#135510912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08753
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-25.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09386
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-25.76 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
خریداری کول
0.04
1.09825
1.09928
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#135724203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09928
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
خریداری کول
0.04
1.0972
1.09823
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#135689062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09823
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
خریداری کول
0.04
1.09645
1.09714
ګټه
2.36 USD
EURUSD
سودا
#135687496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09645
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09714
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.36 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
خریداری کول
0.04
1.09538
1.09641
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#135685405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09538
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09641
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
خریداری کول
0.04
1.09448
1.09532
ګټه
2.96 USD
EURUSD
سودا
#135682304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09532
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.96 USD
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خریداری کول
0.08
1.09081
1.09443
ګټه
27.40 USD
EURUSD
سودا
#135368139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09081
ګټنه
-0.76 USD
ټوله
28.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.09443
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
27.40 USD
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خریداری کول
0.04
1.10082
1.09443
ګټه
-26.53 USD
EURUSD
سودا
#135272356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10082
ګټنه
-0.57 USD
ټوله
-25.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09443
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-26.53 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
خرڅول
0.04
1.08846
1.08745
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#135501395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08745
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۴
خرڅول
0.04
1.08953
1.08844
ګټه
3.94 USD
EURUSD
سودا
#135374322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08953
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08844
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.94 USD
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
خرڅول
0.04
1.09058
1.08958
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#135368786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08958
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۳۲
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۲
خرڅول
0.04
1.09163
1.09062
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#135362436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09062
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۵
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
خرڅول
0.04
1.07763
1.09169
ګټه
-56.80 USD
EURUSD
سودا
#134558956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07763
ګټنه
-0.16 USD
ټوله
-56.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09169
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-56.80 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۴۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
خرڅول
0.16
1.09764
1.09169
ګټه
93.29 USD
EURUSD
سودا
#135139052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09764
ګټنه
-0.31 USD
ټوله
95.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.09169
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
93.29 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۳
خرڅول
0.08
1.08764
1.09169
ګټه
-33.44 USD
EURUSD
سودا
#134842279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08764
ګټنه
-0.24 USD
ټوله
-32.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.09169
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-33.44 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۱
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
خریداری کول
0.04
1.09975
1.10074
ګټه
2.99 USD
EURUSD
سودا
#135144232
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09975
ګټنه
-0.57 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10074
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.99 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۰
خریداری کول
0.04
1.09869
1.0997
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#135143065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09869
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.0997
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۴۵
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۸
خریداری کول
0.04
1.0976
1.0986
ګټه
3.41 USD
EURUSD
سودا
#134961908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0976
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.0986
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.41 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۶
خریداری کول
0.04
1.09654
1.09754
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#134960393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09754
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۱
خریداری کول
0.08
1.09647
1.0965
ګټه
-0.56 USD
EURUSD
سودا
#134960381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09647
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.0965
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-0.56 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۰۴
خریداری کول
0.04
1.09549
1.09649
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#134948160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09649
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۰۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
خریداری کول
0.04
1.09443
1.09548
ګټه
3.80 USD
EURUSD
سودا
#134926207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09548
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.80 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۵۴
خریداری کول
0.04
1.09338
1.09438
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#134919464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09438
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۱
خریداری کول
0.04
1.09231
1.09331
ګټه
3.41 USD
EURUSD
سودا
#134872188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09231
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09331
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.41 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
خریداری کول
0.04
1.09126
1.09227
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#134851531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09227
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۳
خریداری کول
0.04
1.09
1.091
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#134844338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.091
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۴۹
خریداری کول
0.04
1.08888
1.08999
ګټه
4.04 USD
EURUSD
سودا
#134843536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08999
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.04 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۴
خریداری کول
0.04
1.0878
1.08888
ګټه
3.92 USD
EURUSD
سودا
#134842339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08888
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.92 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۰
خریداری کول
0.04
1.08668
1.08765
ګټه
3.48 USD
EURUSD
سودا
#134822980
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08765
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.48 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
خریداری کول
0.04
1.0855
1.08649
ګټه
3.56 USD
EURUSD
سودا
#134821492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0855
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08649
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.56 USD
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۲
خریداری کول
0.04
1.08463
1.0856
ګټه
3.29 USD
EURUSD
سودا
#134664396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08463
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.0856
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.29 USD
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۸
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۵۱
خریداری کول
0.04
1.08458
1.08437
ګټه
-1.24 USD
EURUSD
سودا
#134664403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08458
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08437
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.24 USD
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۷
خریداری کول
0.04
1.08357
1.08455
ګټه
3.52 USD
EURUSD
سودا
#134661987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08455
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.52 USD
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۹
خریداری کول
0.04
1.08257
1.08352
ګټه
3.40 USD
EURUSD
سودا
#134661620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08257
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08352
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.40 USD
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۹
خریداری کول
0.12
1.08268
1.08256
ګټه
-2.64 USD
EURUSD
سودا
#134661566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.08256
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-2.64 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۹
خریداری کول
0.04
1.08923
1.08281
ګټه
-26.84 USD
EURUSD
سودا
#134455509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08923
ګټنه
-0.76 USD
ټوله
-25.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08281
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-26.84 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۲۶
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
خریداری کول
0.08
1.07915
1.08284
ګټه
28.34 USD
EURUSD
سودا
#134550633
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07915
ګټنه
-0.38 USD
ټوله
29.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.08284
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
28.34 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۴۰
خرڅول
0.08
1.07787
1.07763
ګټه
1.12 USD
EURUSD
سودا
#134558487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.07763
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
1.12 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۰۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۱
خرڅول
0.04
1.07873
1.0777
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#134554854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.0777
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۵۵
خرڅول
0.04
1.07992
1.07878
ګټه
4.16 USD
EURUSD
سودا
#134535397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07992
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.07878
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.16 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
خرڅول
0.04
1.08082
1.07993
ګټه
3.16 USD
EURUSD
سودا
#134526827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08082
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.07993
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.16 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۲:۴۳
خرڅول
0.04
1.08175
1.08073
ګټه
3.62 USD
EURUSD
سودا
#134489733
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08175
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
4.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08073
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.62 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۵۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
خرڅول
0.04
1.08287
1.08179
ګټه
3.92 USD
EURUSD
سودا
#134487189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08179
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.92 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۴۵
خرڅول
0.04
1.08392
1.08294
ګټه
3.52 USD
EURUSD
سودا
#134411825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08294
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.52 USD