د ډیمو حالت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
خریداری کول
1
1.18617
1.18337
ګټه
-319.71 USD
EURUSD
سودا
#149747839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18617
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
-280.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18337
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-319.71 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
خریداری کول
1
1.17357
1.18567
ګټه
1 170.28 USD
EURUSD
سودا
#149235844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17357
ګټنه
-29.72 USD
ټوله
1 210.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18567
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
1 170.28 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
خرڅول
6
1.17549
1.17356
ګټه
1 121.18 USD
EURUSD
سودا
#149145563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17549
ګټنه
23.18 USD
ټوله
1 158.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
1.17356
د کمیشن لګښتونه
-60.00 USD
ګټه
1 121.18 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
خریداری کول
4
1.17974
1.17594
ګټه
-1 589.71 USD
EURUSD
سودا
#149025640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17974
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
-1 520.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17594
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
-1 589.71 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
خرڅول
1
1.17915
1.17973
ګټه
-65.42 USD
EURUSD
سودا
#148843528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17915
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-58.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17973
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-65.42 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
خرڅول
1
1.17916
1.1797
ګټه
-61.42 USD
EURUSD
سودا
#148843532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17916
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-54.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1797
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-61.42 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
خرڅول
1
1.17666
1.17922
ګټه
-264.71 USD
EURUSD
سودا
#148733426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17666
ګټنه
1.29 USD
ټوله
-256.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-264.71 USD
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
خریداری کول
4
1.17261
1.17762
ګټه
1 934.29 USD
EURUSD
سودا
#148305276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17261
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
2 004.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17762
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
1 934.29 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
خریداری کول
2
1.17454
1.17251
ګټه
-440.86 USD
EURUSD
سودا
#148276610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17454
ګټنه
-14.86 USD
ټوله
-406.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.17251
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-440.86 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
خرڅول
1
1.17146
1.17454
ګټه
-314.14 USD
EURUSD
سودا
#148120372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17146
ګټنه
3.86 USD
ټوله
-308.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17454
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-314.14 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
خریداری کول
6
1.17045
1.17143
ګټه
483.43 USD
EURUSD
سودا
#147950993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17045
ګټنه
-44.57 USD
ټوله
588.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
1.17143
د کمیشن لګښتونه
-60.00 USD
ګټه
483.43 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
خرڅول
4
1.16431
1.1704
ګټه
-2 470.85 USD
EURUSD
سودا
#147814871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16431
ګټنه
5.15 USD
ټوله
-2 436.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.1704
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
-2 470.85 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
خرڅول
2
1.16158
1.16433
ګټه
-567.42 USD
EURUSD
سودا
#147747581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16158
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-550.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.16433
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-567.42 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
خریداری کول
1
1.1715
1.16145
ګټه
-1 052.14 USD
EURUSD
سودا
#147459469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1715
ګټنه
-37.14 USD
ټوله
-1 005.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.16145
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-1 052.14 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
خرڅول
4
1.17654
1.17149
ګټه
1 980.00 USD
EURUSD
سودا
#147343142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 020.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17149
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
1 980.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
خرڅول
2
1.18036
1.18349
ګټه
-640.84 USD
EURUSD
سودا
#147123406
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18036
ګټنه
5.16 USD
ټوله
-626.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18349
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-640.84 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
خریداری کول
1
1.18476
1.18034
ګټه
-481.71 USD
EURUSD
سودا
#146975647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18476
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
-442.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18034
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-481.71 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
خرڅول
1
1.18718
1.18476
ګټه
233.29 USD
EURUSD
سودا
#146822257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18718
ګټنه
1.29 USD
ټوله
242.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18476
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
233.29 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
خریداری کول
2
1.18549
1.18753
ګټه
373.14 USD
EURUSD
سودا
#146698886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18549
ګټنه
-14.86 USD
ټوله
408.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18753
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
373.14 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
خرڅول
1
1.18117
1.18545
ګټه
-436.71 USD
EURUSD
سودا
#146656445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18117
ګټنه
1.29 USD
ټوله
-428.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18545
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-436.71 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
خریداری کول
2
1.17969
1.18117
ګټه
216.57 USD
EURUSD
سودا
#146301370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17969
ګټنه
-59.43 USD
ټوله
296.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18117
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
216.57 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
خریداری کول
1
1.18223
1.17969
ګټه
-271.43 USD
EURUSD
سودا
#146165746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18223
ګټنه
-7.43 USD
ټوله
-254.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17969
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-271.43 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
خریداری کول
1
1.17903
1.1823
ګټه
309.57 USD
EURUSD
سودا
#146059971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17903
ګټنه
-7.43 USD
ټوله
327.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1823
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
309.57 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
خرڅول
4
1.18479
1.17917
ګټه
2 208.00 USD
EURUSD
سودا
#146042800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 248.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17917
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
2 208.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
خرڅول
2
1.18282
1.18474
ګټه
-401.42 USD
EURUSD
سودا
#145919945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18282
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-384.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18474
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-401.42 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۰
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۱۳
خرڅول
1
1.18429
1.19102
ګټه
-671.40 USD
EURUSD
سودا
#144629790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18429
ګټنه
11.60 USD
ټوله
-673.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19102
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-671.40 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۷
خریداری کول
0.04
1.09935
1.18412
ګټه
317.34 USD
EURUSD
سودا
#135756828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09935
ګټنه
-21.34 USD
ټوله
339.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18412
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
317.34 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خریداری کول
0.04
1.13346
1.13788
ګټه
17.09 USD
EURUSD
سودا
#136716472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13346
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
17.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13788
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
17.09 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.08
1.10383
1.1379
ګټه
-273.68 USD
EURUSD
سودا
#136017749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10383
ګټنه
-0.32 USD
ټوله
-272.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-273.68 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.04
1.0938
1.1379
ګټه
-177.02 USD
EURUSD
سودا
#135823449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0938
ګټنه
-0.22 USD
ټوله
-176.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-177.02 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.32
1.12377
1.1379
ګټه
-455.97 USD
EURUSD
سودا
#136599127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12377
ګټنه
-0.61 USD
ټوله
-452.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-3.20 USD
ګټه
-455.97 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.16
1.11372
1.1379
ګټه
-389.03 USD
EURUSD
سودا
#136177320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11372
ګټنه
-0.55 USD
ټوله
-386.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
-389.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
خریداری کول
0.04
1.13308
1.13407
ګټه
3.56 USD
EURUSD
سودا
#136711715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13308
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13407
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.56 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
خریداری کول
0.04
1.13193
1.1329
ګټه
3.48 USD
EURUSD
سودا
#136709569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1329
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.48 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
خریداری کول
0.04
1.13145
1.13218
ګټه
2.52 USD
EURUSD
سودا
#136708449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13218
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.52 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
خریداری کول
0.04
1.13003
1.13124
ګټه
4.44 USD
EURUSD
سودا
#136707606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13124
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.44 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
خریداری کول
0.04
1.12898
1.12996
ګټه
3.52 USD
EURUSD
سودا
#136705700
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12996
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.52 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
خریداری کول
0.04
1.12793
1.12893
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136702752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12793
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12893
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
خریداری کول
0.04
1.12687
1.12787
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136680524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12787
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
خریداری کول
0.04
1.12579
1.1268
ګټه
3.07 USD
EURUSD
سودا
#136608091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12579
ګټنه
-0.57 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1268
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.07 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
خریداری کول
0.04
1.12449
1.12578
ګټه
4.76 USD
EURUSD
سودا
#136599611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12578
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.76 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
خریداری کول
0.04
1.12356
1.12447
ګټه
3.24 USD
EURUSD
سودا
#136590322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12447
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.24 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
خریداری کول
0.04
1.12241
1.12348
ګټه
3.88 USD
EURUSD
سودا
#136540286
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12348
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.88 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
خریداری کول
0.04
1.12158
1.12255
ګټه
3.48 USD
EURUSD
سودا
#136538517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12255
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.48 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
خریداری کول
0.04
1.12056
1.12155
ګټه
3.56 USD
EURUSD
سودا
#136535353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12155
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.56 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
خریداری کول
0.04
1.12032
1.12132
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136528095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12132
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
خریداری کول
0.04
1.11918
1.12017
ګټه
3.37 USD
EURUSD
سودا
#136478379
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11918
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12017
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.37 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.04
1.11815
1.11916
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#136440786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11916
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
خریداری کول
0.04
1.11706
1.11815
ګټه
3.96 USD
EURUSD
سودا
#136436908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11706
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11815
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.96 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
خریداری کول
0.04
1.11599
1.117
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#136435704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.117
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD