د ډیمو حالت
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۱۹
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۸
خریداری کول
0.2
0.72695
0.69982
ګټه
-468.82 EUR
AUDUSD
سودا
#47262501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72695
ګټنه
10.46 EUR
ټوله
-479.28 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69982
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-468.82 EUR
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۶
خریداری کول
0.1
145.494
137.278
ګټه
-662.08 EUR
GBPJPY
سودا
#47808135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
145.494
ګټنه
7.40 EUR
ټوله
-669.48 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
137.278
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-662.08 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۴۴
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۴
خرڅول
0.13
136.202
137.34
ګټه
-131.46 EUR
GBPJPY
سودا
#48213112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.202
ګټنه
-10.93 EUR
ټوله
-120.53 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
137.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-131.46 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۱۰
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۹
خرڅول
0.03
136.202
137.34
ګټه
-30.34 EUR
GBPJPY
سودا
#48213125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.202
ګټنه
-2.52 EUR
ټوله
-27.82 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
137.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-30.34 EUR
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۷:۰۶
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۷
خرڅول
0.2
0.70105
0.69978
ګټه
22.41 EUR
AUDUSD
سودا
#48326195
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70105
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
22.41 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69978
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
22.41 EUR
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۸
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۶
خرڅول
0.2
0.69259
0.69588
ګټه
-58.95 EUR
AUDUSD
سودا
#48232851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69259
ګټنه
-1.13 EUR
ټوله
-57.82 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69588
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-58.95 EUR
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۹
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۱
خرڅول
0.05
0.69278
0.69589
ګټه
-13.94 EUR
AUDUSD
سودا
#48233282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69278
ګټنه
-0.28 EUR
ټوله
-13.66 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.69589
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-13.94 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۰:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۴۰
خرڅول
0.27
0.68803
0.69022
ګټه
-54.83 EUR
AUDUSD
سودا
#48221750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68803
ګټنه
-2.31 EUR
ټوله
-52.52 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
0.69022
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-54.83 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۲
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۱
خرڅول
0.27
0.68786
0.6903
ګټه
-58.56 EUR
AUDUSD
سودا
#48212400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68786
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-58.56 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
0.6903
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-58.56 EUR
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۰۸
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۸
خرڅول
0.27
0.68693
0.68845
ګټه
-37.40 EUR
AUDUSD
سودا
#48210132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68693
ګټنه
-0.77 EUR
ټوله
-36.63 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
0.68845
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-37.40 EUR
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
خرڅول
0.1
137.384
136.008
ګټه
111.06 EUR
GBPJPY
سودا
#48161584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.384
ګټنه
-2.10 EUR
ټوله
113.16 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
136.008
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
111.06 EUR
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۱۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۴
خرڅول
0.2
0.68684
0.6862
ګټه
10.29 EUR
AUDUSD
سودا
#48172281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68684
ګټنه
-1.14 EUR
ټوله
11.43 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.6862
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
10.29 EUR
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۹
خرڅول
0.03
136.729
135.984
ګټه
17.96 EUR
GBPJPY
سودا
#48167875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.729
ګټنه
-0.42 EUR
ټوله
18.38 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
135.984
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
17.96 EUR
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
خرڅول
0.07
0.68764
0.68601
ګټه
9.99 EUR
AUDUSD
سودا
#48189787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68764
ګټنه
-0.20 EUR
ټوله
10.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.68601
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
9.99 EUR
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۱۴
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۴:۴۱
خرڅول
0.2
0.68931
0.68993
ګټه
-11.00 EUR
AUDUSD
سودا
#48159638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68931
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-11.00 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.68993
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-11.00 EUR
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۷
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۲
خرڅول
0.1
141.418
137.716
ګټه
245.66 EUR
GBPJPY
سودا
#47337491
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.418
ګټنه
-56.93 EUR
ټوله
302.59 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
137.716
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
245.66 EUR
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۸
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
خرڅول
0.2
0.6968
0.6913
ګټه
91.18 EUR
AUDUSD
سودا
#48080935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6968
ګټنه
-6.25 EUR
ټوله
97.43 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.6913
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
91.18 EUR
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۷
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۱:۲۳
خرڅول
0.1
0.69431
0.69282
ګټه
13.19 EUR
AUDUSD
سودا
#48149781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69431
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
13.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69282
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
13.19 EUR
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۲۱
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۹
خرڅول
0.1
0.6953
0.69519
ګټه
0.97 EUR
AUDUSD
سودا
#48144540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6953
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.97 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69519
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
0.97 EUR
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۵
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۴۴
خرڅول
0.1
0.69813
0.69494
ګټه
27.35 EUR
AUDUSD
سودا
#48106224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69813
ګټنه
-0.84 EUR
ټوله
28.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69494
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
27.35 EUR
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۲۱
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۴
خرڅول
0.1
0.69938
0.69711
ګټه
19.35 EUR
AUDUSD
سودا
#48097964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69938
ګټنه
-0.86 EUR
ټوله
20.21 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69711
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
19.35 EUR
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۷
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۴۳
خرڅول
0.2
0.69149
0.6929
ګټه
-27.04 EUR
AUDUSD
سودا
#47961334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69149
ګټنه
-1.73 EUR
ټوله
-25.31 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.6929
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-27.04 EUR
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۲۱
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۸:۲۳
خرڅول
0.2
0.69265
0.69311
ګټه
-9.37 EUR
AUDUSD
سودا
#48005068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69265
ګټنه
-1.14 EUR
ټوله
-8.23 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69311
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-9.37 EUR
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۱۷
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۲
خرڅول
0.2
0.69177
0.68779
ګټه
70.78 EUR
AUDUSD
سودا
#47944269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69177
ګټنه
-0.57 EUR
ټوله
71.35 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.68779
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
70.78 EUR
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۰۵
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۳
خرڅول
0.2
0.68974
0.69214
ګټه
-43.03 EUR
AUDUSD
سودا
#47941599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68974
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-43.03 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69214
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-43.03 EUR
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
خرڅول
0.2
0.69057
0.69147
ګټه
-17.27 EUR
AUDUSD
سودا
#47907309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69057
ګټنه
-1.14 EUR
ټوله
-16.13 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69147
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-17.27 EUR
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۴
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.07
0.6935
0.69039
ګټه
-19.35 EUR
AUDUSD
سودا
#47907293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6935
ګټنه
0.08 EUR
ټوله
-19.43 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.69039
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-19.35 EUR
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۲
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
خرڅول
0.2
0.69925
0.69347
ګټه
101.89 EUR
AUDUSD
سودا
#47872519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69925
ګټنه
-1.14 EUR
ټوله
103.03 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69347
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
101.89 EUR
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۱
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۰
خریداری کول
0.07
0.69759
0.69926
ګټه
10.44 EUR
AUDUSD
سودا
#47849709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69759
ګټنه
0.04 EUR
ټوله
10.40 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.69926
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
10.44 EUR
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۳۳
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۳
خریداری کول
0.07
0.70007
0.69735
ګټه
-16.91 EUR
AUDUSD
سودا
#47826016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70007
ګټنه
0.10 EUR
ټوله
-17.01 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.69735
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-16.91 EUR
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۳:۵۳
خرڅول
0.2
0.6966
0.69783
ګټه
-22.01 EUR
AUDUSD
سودا
#47806311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6966
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-22.01 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69783
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-22.01 EUR
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۲۳
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۸
خرڅول
0.2
0.71232
0.70045
ګټه
205.78 EUR
AUDUSD
سودا
#47732566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71232
ګټنه
-6.87 EUR
ټوله
212.65 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.70045
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
205.78 EUR
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۵۱
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۲۵
خریداری کول
0.1
145.473
145.231
ګټه
-18.79 EUR
GBPJPY
سودا
#47783715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
145.473
ګټنه
0.64 EUR
ټوله
-19.43 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
145.231
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-18.79 EUR
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۱۲
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۱
خرڅول
0.07
0.70372
0.70221
ګټه
8.64 EUR
AUDUSD
سودا
#47773412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70372
ګټنه
-0.80 EUR
ټوله
9.44 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.70221
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
8.64 EUR
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۰
خرڅول
0.07
0.7047
0.70691
ګټه
-14.02 EUR
AUDUSD
سودا
#47770128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7047
ګټنه
-0.20 EUR
ټوله
-13.82 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.70691
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-14.02 EUR
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۱۰
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۲
خریداری کول
0.1
145.286
144.75
ګټه
-42.77 EUR
GBPJPY
سودا
#47732345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
145.286
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-42.77 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
144.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-42.77 EUR
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۵۰
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
خرڅول
0.2
0.71696
0.7136
ګټه
55.73 EUR
AUDUSD
سودا
#47685624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71696
ګټنه
-3.98 EUR
ټوله
59.71 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.7136
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
55.73 EUR
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
خرڅول
0.05
146.271
146.122
ګټه
5.66 EUR
GBPJPY
سودا
#47697573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
146.271
ګټنه
-0.22 EUR
ټوله
5.88 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
146.122
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
5.66 EUR
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
خریداری کول
0.1
145.589
146.188
ګټه
47.84 EUR
GBPJPY
سودا
#47664012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
145.589
ګټنه
0.48 EUR
ټوله
47.36 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
146.188
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
47.84 EUR
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
خرڅول
0.2
0.71152
0.71329
ګټه
-31.35 EUR
AUDUSD
سودا
#47672879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71152
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-31.35 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.71329
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-31.35 EUR
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
خریداری کول
0.1
145.668
145.34
ګټه
-26.15 EUR
GBPJPY
سودا
#47643903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
145.668
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-26.15 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
145.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-26.15 EUR
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
خریداری کول
0.1
145.576
145.343
ګټه
-18.59 EUR
GBPJPY
سودا
#47635590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
145.576
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-18.59 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
145.343
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-18.59 EUR
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
خرڅول
0.2
0.70916
0.7104
ګټه
-22.06 EUR
AUDUSD
سودا
#47635588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70916
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-22.06 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.7104
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-22.06 EUR
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
خرڅول
0.2
0.71092
0.71089
ګټه
-0.60 EUR
AUDUSD
سودا
#47620190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71092
ګټنه
-1.14 EUR
ټوله
0.54 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.71089
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-0.60 EUR
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
خریداری کول
0.1
144.813
147.15
ګټه
187.03 EUR
GBPJPY
سودا
#47592740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.813
ګټنه
0.32 EUR
ټوله
186.71 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
147.15
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
187.03 EUR
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
خرڅول
0.2
0.71178
0.71023
ګټه
26.47 EUR
AUDUSD
سودا
#47592868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71178
ګټنه
-1.14 EUR
ټوله
27.61 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.71023
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
26.47 EUR
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
خرڅول
0.2
0.70742
0.70868
ګټه
-22.84 EUR
AUDUSD
سودا
#47493929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70742
ګټنه
-0.57 EUR
ټوله
-22.27 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.70868
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-22.84 EUR
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
خرڅول
0.2
0.70615
0.70849
ګټه
-41.50 EUR
AUDUSD
سودا
#47475149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70615
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-41.50 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.70849
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-41.50 EUR
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
خرڅول
0.2
0.70764
0.70299
ګټه
68.23 EUR
AUDUSD
سودا
#47319848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70764
ګټنه
-14.69 EUR
ټوله
82.92 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.70299
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
68.23 EUR
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
خریداری کول
0.1
147.213
146.743
ګټه
-37.21 EUR
GBPJPY
سودا
#47449189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
147.213
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-37.21 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
146.743
د کمیشن لګښتونه
0.00 EUR
ګټه
-37.21 EUR