د ډیمو حالت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۲۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
خرڅول
0.01
108.714
109.313
ګټه
-4.91 EUR
USDJPY
سودا
#136499071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.714
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-4.82 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.313
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-4.91 EUR
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۳۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
خرڅول
0.01
1.11644
1.13712
ګټه
-18.28 EUR
EURUSD
سودا
#136466022
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11644
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-18.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13712
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-18.28 EUR
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۵۴
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
خرڅول
0.01
1.10813
1.13712
ګټه
-25.58 EUR
EURUSD
سودا
#136067681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10813
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-25.49 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13712
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-25.58 EUR
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۰
خرڅول
0.01
1.12302
1.12023
ګټه
2.40 EUR
EURUSD
سودا
#136597604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12302
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.49 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12023
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
2.40 EUR
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۲
خرڅول
0.01
1.12402
1.12026
ګټه
3.27 EUR
EURUSD
سودا
#136599443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12402
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
3.36 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12026
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
3.27 EUR
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۹
خریداری کول
0.01
107.581
108.431
ګټه
6.93 EUR
USDJPY
سودا
#136354618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.581
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
7.02 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.431
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
6.93 EUR
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۷
خریداری کول
0.01
107.45
107.733
ګټه
2.27 EUR
USDJPY
سودا
#136289048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.45
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.36 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.733
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
2.27 EUR
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۱۴
خریداری کول
0.01
107.204
107.5
ګټه
2.39 EUR
USDJPY
سودا
#136143486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.204
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.48 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.5
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
2.39 EUR
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۰۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۹
خریداری کول
0.01
107.035
107.686
ګټه
5.38 EUR
USDJPY
سودا
#134495444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.035
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
5.47 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.686
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
5.38 EUR
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۵۹
خریداری کول
0.01
1.22202
1.22431
ګټه
1.99 EUR
GBPUSD
سودا
#135868369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22202
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.08 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22431
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
1.99 EUR
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
خریداری کول
0.01
109.169
107.365
ګټه
-15.59 EUR
USDJPY
سودا
#130966826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.169
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-15.50 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.365
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-15.59 EUR
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۳۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
خریداری کول
0.1
22.98
5.67
ګټه
-160.05 EUR
USCrude
سودا
#131463452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.98
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-159.63 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
5.67
د کمیشن لګښتونه
-0.42 EUR
ګټه
-160.05 EUR
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
خریداری کول
0.01
108.428
107.365
ګټه
-9.22 EUR
USDJPY
سودا
#131527664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.428
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-9.13 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.365
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-9.22 EUR
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۷
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۵۶
خریداری کول
0.01
1.08434
1.08727
ګټه
2.60 EUR
EURUSD
سودا
#132112787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08434
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.69 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08727
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
2.60 EUR
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۹
خریداری کول
0.01
0.62994
0.63224
ګټه
2.02 EUR
AUDUSD
سودا
#131921345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.62994
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.11 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63224
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
2.02 EUR
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۲۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۳۳
خریداری کول
0.01
107.617
107.757
ګټه
1.10 EUR
USDJPY
سودا
#131666505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.617
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
1.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.757
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
1.10 EUR
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۷
خریداری کول
0.05
107.09
107.756
ګټه
27.98 EUR
USDJPY
سودا
#131819322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.09
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
28.41 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
107.756
د کمیشن لګښتونه
-0.43 EUR
ګټه
27.98 EUR
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۵۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۲۹
خریداری کول
0.01
1.09299
1.09581
ګټه
2.48 EUR
EURUSD
سودا
#131550672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09299
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.57 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09581
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
2.48 EUR
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۴
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۰
خریداری کول
0.01
1.09227
1.09478
ګټه
2.20 EUR
EURUSD
سودا
#131474968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09227
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.29 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09478
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
2.20 EUR
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۲۲:۴۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۱۴
خریداری کول
0.01
1.08979
1.09378
ګټه
3.56 EUR
EURUSD
سودا
#131132204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۲۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08979
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
3.65 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09378
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
3.56 EUR
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۱۷
خریداری کول
0.1
25.02
25.84
ګټه
7.13 EUR
USCrude
سودا
#131124283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.02
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
7.55 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
25.84
د کمیشن لګښتونه
-0.42 EUR
ګټه
7.13 EUR
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۰۵
خریداری کول
0.01
0.58812
0.62229
ګټه
31.38 EUR
AUDUSD
سودا
#129335599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.58812
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
31.47 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.62229
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
31.38 EUR
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۱۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
خرڅول
0.01
1663.44
1650.25
ګټه
11.92 EUR
XAUUSD
سودا
#130961260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1663.44
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
12.09 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1650.25
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
11.92 EUR
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۴۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۴۵
خریداری کول
1
9549.4
10164.4
ګټه
61.00 EUR
FDAX
سودا
#130741322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9549.4
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
61.50 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
10164.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 EUR
ګټه
61.00 EUR
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۲۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خریداری کول
0.02
104.365
102.255
ګټه
-36.20 EUR
USDJPY
سودا
#128295156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.365
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-36.03 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
102.255
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-36.20 EUR
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۴۷
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.70775
1.77045
ګټه
-35.58 EUR
EURAUD
سودا
#128247358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.70775
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-35.41 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.77045
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-35.58 EUR
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۱۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خریداری کول
0.02
0.67148
0.64679
ګټه
-43.29 EUR
AUDUSD
سودا
#126391280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67148
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-43.12 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.64679
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-43.29 EUR
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خریداری کول
0.01
0.66365
0.64679
ګټه
-14.82 EUR
AUDUSD
سودا
#126804409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66365
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-14.73 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.64679
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-14.82 EUR
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خریداری کول
0.01
105.261
102.255
ګټه
-25.76 EUR
USDJPY
سودا
#128247719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.261
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-25.67 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
102.255
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-25.76 EUR
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.74437
1.79606
ګټه
-33.12 EUR
GBPCAD
سودا
#128223182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.74437
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-32.95 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.79606
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-33.12 EUR
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۴۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.77875
1.79606
ګټه
-11.21 EUR
GBPCAD
سودا
#128294910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.77875
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-11.04 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.79606
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-11.21 EUR
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۱۸
خرڅول
0.01
1.75151
1.7451
ګټه
4.06 EUR
GBPCAD
سودا
#128250274
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.75151
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
4.23 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.7451
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
4.06 EUR
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۰۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۰۳
خریداری کول
0.02
0.65713
0.66412
ګټه
12.22 EUR
AUDUSD
سودا
#127327059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65713
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
12.39 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66412
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
12.22 EUR
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۵
خرڅول
0.01
119.471
119.102
ګټه
2.93 EUR
EURJPY
سودا
#127694474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
119.471
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
3.10 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
119.102
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
2.93 EUR
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۱۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۳۷
خریداری کول
0.01
1.33725
1.3425
ګټه
3.43 EUR
USDCAD
سودا
#127917263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.33725
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
3.52 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3425
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
3.43 EUR
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۴
خرڅول
0.02
120.536
119.795
ګټه
12.03 EUR
EURJPY
سودا
#127743638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.536
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
12.37 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
119.795
د کمیشن لګښتونه
-0.34 EUR
ګټه
12.03 EUR
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۳۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۱
خریداری کول
0.01
1.06128
1.06311
ګټه
1.55 EUR
EURCHF
سودا
#126595026
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06128
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
1.72 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06311
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
1.55 EUR
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
خریداری کول
0.05
1.05927
1.06311
ګټه
17.21 EUR
EURCHF
سودا
#127578931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05927
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
18.06 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.06311
د کمیشن لګښتونه
-0.85 EUR
ګټه
17.21 EUR
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۸
خریداری کول
0.01
119.895
120.2
ګټه
2.37 EUR
EURJPY
سودا
#127193964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.895
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.54 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
120.2
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
2.37 EUR
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۳۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.07951
1.08771
ګټه
7.45 EUR
EURUSD
سودا
#126597484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07951
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
7.54 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08771
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
7.45 EUR
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۰۲
خریداری کول
0.05
1.05959
1.06199
ګټه
10.45 EUR
EURCHF
سودا
#127203796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05959
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
11.30 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.06199
د کمیشن لګښتونه
-0.85 EUR
ګټه
10.45 EUR
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۶
خرڅول
0.01
119.08
118.8
ګټه
2.19 EUR
EURJPY
سودا
#126462315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
119.08
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
2.36 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
118.8
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
2.19 EUR
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۴۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۱
خریداری کول
0.01
0.85767
0.83171
ګټه
-31.38 EUR
EURGBP
سودا
#120590273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85767
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-31.21 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.83171
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-31.38 EUR
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۶
خریداری کول
0.05
1.11066
1.08415
ګټه
-122.69 EUR
EURUSD
سودا
#124519364
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11066
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-122.26 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08415
د کمیشن لګښتونه
-0.43 EUR
ګټه
-122.69 EUR
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۳۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۸
خریداری کول
0.03
1.10922
1.08415
ګټه
-69.63 EUR
EURUSD
سودا
#124541435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10922
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-69.37 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08415
د کمیشن لګښتونه
-0.26 EUR
ګټه
-69.63 EUR
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۴۹
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۳
خریداری کول
0.01
0.68757
0.67169
ګټه
-14.74 EUR
AUDUSD
سودا
#124630918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68757
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-14.65 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.67169
د کمیشن لګښتونه
-0.09 EUR
ګټه
-14.74 EUR
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۴
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۸
خریداری کول
0.03
121.093
119.05
ګټه
-51.99 EUR
EURJPY
سودا
#124885886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
121.093
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-51.48 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
119.05
د کمیشن لګښتونه
-0.51 EUR
ګټه
-51.99 EUR
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۳
خریداری کول
0.02
0.68208
0.67168
ګټه
-19.36 EUR
AUDUSD
سودا
#125002035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68208
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-19.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.67168
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-19.36 EUR
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۸
خریداری کول
0.02
1.10128
1.08409
ګټه
-31.88 EUR
EURUSD
سودا
#125720771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10128
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-31.71 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08409
د کمیشن لګښتونه
-0.17 EUR
ګټه
-31.88 EUR
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۱
خریداری کول
0.05
0.67462
0.67167
ګټه
-14.03 EUR
AUDUSD
سودا
#125814636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67462
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-13.60 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.67167
د کمیشن لګښتونه
-0.43 EUR
ګټه
-14.03 EUR