د ډیمو حالت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
خرڅول
1.42
1.17903
1.17734
ګټه
2.40 USD
EURUSD
سودا
#1513457470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17903
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.42
بهر(وتل)
1.17734
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.40 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
خرڅول
2.13
1.17665
1.17734
ګټه
-1.47 USD
EURUSD
سودا
#1513468060
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
2.13
بهر(وتل)
1.17734
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.47 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
خریداری کول
2.03
110.234
110.371
ګټه
2.52 USD
USDJPY
سودا
#1513409708
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.234
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.03
بهر(وتل)
110.371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.52 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
خریداری کول
2.64
110.12
110.371
ګټه
6.00 USD
USDJPY
سودا
#1513421880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.64
بهر(وتل)
110.371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
خریداری کول
1.56
110.35
110.371
ګټه
0.30 USD
USDJPY
سودا
#1513391885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
110.371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
خرڅول
5.79
130.177
129.572
ګټه
31.81 USD
EURJPY
سودا
#1513413298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
5.79
بهر(وتل)
129.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.81 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
خرڅول
1.53
128.968
129.572
ګټه
-8.39 USD
EURJPY
سودا
#1513167061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1.53
بهر(وتل)
129.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.39 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
خرڅول
2.62
129.571
129.572
ګټه
-0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513280366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
2.62
بهر(وتل)
129.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
خرڅول
3.43
129.791
129.572
ګټه
6.82 USD
EURJPY
سودا
#1513308477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
3.43
بهر(وتل)
129.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.82 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
خرڅول
4.46
130.016
129.572
ګټه
17.98 USD
EURJPY
سودا
#1513320531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.016
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
4.46
بهر(وتل)
129.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
17.98 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
خرڅول
2
129.271
129.572
ګټه
-5.47 USD
EURJPY
سودا
#1513213104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
129.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.47 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
خرڅول
1.41
1.17563
1.17922
ګټه
-5.06 USD
EURUSD
سودا
#1513270650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.41
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.06 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
خرڅول
1.83
1.17724
1.17922
ګټه
-3.62 USD
EURUSD
سودا
#1513283384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.83
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.62 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
خرڅول
2.38
1.17861
1.17922
ګټه
-1.45 USD
EURUSD
سودا
#1513318032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
2.38
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.45 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
خرڅول
3.12
1.18007
1.17922
ګټه
2.65 USD
EURUSD
سودا
#1513332940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18007
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
3.12
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.65 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
خرڅول
4.06
1.182
1.17922
ګټه
11.29 USD
EURUSD
سودا
#1513431269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
4.06
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.29 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خریداری کول
2.4
1.1795
1.18058
ګټه
2.59 USD
EURUSD
سودا
#1513414454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
2.4
بهر(وتل)
1.18058
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.59 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خریداری کول
1.42
1.17884
1.18058
ګټه
2.47 USD
EURUSD
سودا
#1513318703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1.42
بهر(وتل)
1.18058
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.47 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خریداری کول
2.13
1.18101
1.18058
ګټه
-0.92 USD
EURUSD
سودا
#1513413134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
2.13
بهر(وتل)
1.18058
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.92 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خریداری کول
3.12
1.17778
1.18058
ګټه
8.74 USD
EURUSD
سودا
#1513418244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
3.12
بهر(وتل)
1.18058
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.74 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خریداری کول
1.54
109.801
110.322
ګټه
7.27 USD
USDJPY
سودا
#1513211957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.54
بهر(وتل)
110.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.27 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خریداری کول
3.51
110.199
110.322
ګټه
3.91 USD
USDJPY
سودا
#1513302493
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.199
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
3.51
بهر(وتل)
110.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.91 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خریداری کول
2.33
110.008
110.322
ګټه
6.63 USD
USDJPY
سودا
#1513272635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.008
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.33
بهر(وتل)
110.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.63 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خریداری کول
5.27
110.396
110.322
ګټه
-3.53 USD
USDJPY
سودا
#1513312252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
5.27
بهر(وتل)
110.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.53 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خریداری کول
4.46
110.204
110.322
ګټه
4.77 USD
USDJPY
سودا
#1513357612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
4.46
بهر(وتل)
110.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.77 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
خریداری کول
1.4
1.1801
1.1786
ګټه
-2.10 USD
EURUSD
سودا
#1513159242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.1786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.10 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
خریداری کول
2.37
1.17677
1.1786
ګټه
4.34 USD
EURUSD
سودا
#1513185988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
2.37
بهر(وتل)
1.1786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.34 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۱۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
خریداری کول
1.82
1.17853
1.1786
ګټه
0.13 USD
EURUSD
سودا
#1513170550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.82
بهر(وتل)
1.1786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
4.34
130.5
129.605
ګټه
-35.26 USD
EURJPY
سودا
#1512552446
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
4.34
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-35.26 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
16.22
129.515
129.605
ګټه
13.25 USD
EURJPY
سودا
#1512997557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.515
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
16.22
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.25 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
21.09
129.182
129.605
ګټه
80.99 USD
EURJPY
سودا
#1513006330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
21.09
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.99 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
5.64
130.241
129.605
ګټه
-32.56 USD
EURJPY
سودا
#1512616164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-32.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
5.64
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-32.56 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
12.4
129.718
129.605
ګټه
-12.72 USD
EURJPY
سودا
#1512835241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.718
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
12.4
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.72 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
7.34
130.078
129.605
ګټه
-31.52 USD
EURJPY
سودا
#1512695639
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-31.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
7.34
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-31.52 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
27.42
128.942
129.605
ګټه
165.04 USD
EURJPY
سودا
#1513042397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.942
ګټنه
0.00 USD
ټوله
165.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
27.42
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
165.04 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
9.54
129.917
129.605
ګټه
-27.02 USD
EURJPY
سودا
#1512760121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.917
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
9.54
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-27.02 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خریداری کول
3.34
130.668
129.605
ګټه
-32.23 USD
EURJPY
سودا
#1512541063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-32.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
3.34
بهر(وتل)
129.605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-32.23 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
خرڅول
2.1
1.1765
1.17597
ګټه
1.11 USD
EURUSD
سودا
#1513192278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1765
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
2.1
بهر(وتل)
1.17597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.11 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
خرڅول
2.37
1.17851
1.17597
ګټه
6.02 USD
EURUSD
سودا
#1513231548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
2.37
بهر(وتل)
1.17597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.02 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
خرڅول
1.4
1.17823
1.17597
ګټه
3.16 USD
EURUSD
سودا
#1513174611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.17597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.16 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خریداری کول
4.37
109.562
109.747
ګټه
7.37 USD
USDJPY
سودا
#1513044702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.562
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
4.37
بهر(وتل)
109.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.37 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خریداری کول
2.59
109.943
109.747
ګټه
-4.63 USD
USDJPY
سودا
#1512959250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
2.59
بهر(وتل)
109.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.63 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خریداری کول
1.99
110.099
109.747
ګټه
-6.38 USD
USDJPY
سودا
#1512932717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.099
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.99
بهر(وتل)
109.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.38 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خریداری کول
5.68
109.396
109.747
ګټه
18.17 USD
USDJPY
سودا
#1513053659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
5.68
بهر(وتل)
109.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.17 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۷
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خریداری کول
7.39
109.215
109.747
ګټه
35.82 USD
USDJPY
سودا
#1513061008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
7.39
بهر(وتل)
109.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.82 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۵
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خریداری کول
3.36
109.726
109.747
ګټه
0.64 USD
USDJPY
سودا
#1513006672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
3.36
بهر(وتل)
109.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.64 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خریداری کول
1.53
110.268
109.747
ګټه
-7.26 USD
USDJPY
سودا
#1512904132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.53
بهر(وتل)
109.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.26 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
خرڅول
1.4
1.1777
1.17793
ګټه
-0.32 USD
EURUSD
سودا
#1513138799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1777
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.17793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.32 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
خرڅول
1.82
1.1794
1.17793
ګټه
2.68 USD
EURUSD
سودا
#1513156305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.82
بهر(وتل)
1.17793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.68 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۳۹
خرڅول
2.59
129.293
128.971
ګټه
7.63 USD
EURJPY
سودا
#1513147783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
2.59
بهر(وتل)
128.971
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.63 USD