د ډیمو حالت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
خریداری کول
2.46
114.304
114.258
ګټه
-0.99 USD
USDJPY
سودا
#1519599927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
114.304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
2.46
بهر(وتل)
114.258
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.99 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
خریداری کول
0.73
113.633
114.258
ګټه
3.99 USD
USDJPY
سودا
#1519545549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
114.258
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.99 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
خریداری کول
1.1
113.863
114.258
ګټه
3.80 USD
USDJPY
سودا
#1519565706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
114.258
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.80 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
خریداری کول
1.64
114.074
114.258
ګټه
2.64 USD
USDJPY
سودا
#1519580894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
114.074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1.64
بهر(وتل)
114.258
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.64 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۷
خریداری کول
0.73
132.459
132.564
ګټه
0.67 USD
EURJPY
سودا
#1519586538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
132.564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.67 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
خریداری کول
1.64
132.226
132.289
ګټه
0.91 USD
EURJPY
سودا
#1519574336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.226
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.64
بهر(وتل)
132.289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.91 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
خریداری کول
2.46
132.439
132.289
ګټه
-3.24 USD
EURJPY
سودا
#1519582576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.439
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
2.46
بهر(وتل)
132.289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.24 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
خریداری کول
0.73
131.7
132.289
ګټه
3.77 USD
EURJPY
سودا
#1519534230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
132.289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.77 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
خریداری کول
1.1
131.943
132.289
ګټه
3.34 USD
EURJPY
سودا
#1519563821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
132.289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.34 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
خریداری کول
0.73
113.787
113.647
ګټه
-0.90 USD
USDJPY
سودا
#1519446868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
113.647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.90 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
خریداری کول
1.23
113.465
113.647
ګټه
1.97 USD
USDJPY
سودا
#1519456768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.23
بهر(وتل)
113.647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.97 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
خریداری کول
1.6
113.272
113.647
ګټه
5.28 USD
USDJPY
سودا
#1519466591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.272
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.6
بهر(وتل)
113.647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.28 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
خریداری کول
0.95
113.618
113.647
ګټه
0.24 USD
USDJPY
سودا
#1519449270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.95
بهر(وتل)
113.647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.24 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۱
خریداری کول
0.96
1.15973
1.16061
ګټه
0.84 USD
EURUSD
سودا
#1519483617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.96
بهر(وتل)
1.16061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۱
خریداری کول
1.44
1.16163
1.16061
ګټه
-1.47 USD
EURUSD
سودا
#1519520066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.44
بهر(وتل)
1.16061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.47 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۱
خریداری کول
0.64
1.15775
1.16061
ګټه
1.83 USD
EURUSD
سودا
#1519468438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.64
بهر(وتل)
1.16061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.83 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۳
خریداری کول
0.73
131.432
131.577
ګټه
0.93 USD
EURJPY
سودا
#1519477831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.432
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
131.577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.93 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۳
خریداری کول
1.1
131.655
131.577
ګټه
-0.76 USD
EURJPY
سودا
#1519500454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
131.577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.76 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۷
خریداری کول
0.73
131.319
131.388
ګټه
0.44 USD
EURJPY
سودا
#1519435226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
131.388
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۷
خریداری کول
0.95
131.118
131.388
ګټه
2.26 USD
EURJPY
سودا
#1519462299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.95
بهر(وتل)
131.388
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.26 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
4.02
1.15262
1.15759
ګټه
19.98 USD
EURUSD
سودا
#1519392043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
4.02
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
19.98 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
1.8
1.15768
1.15759
ګټه
-0.16 USD
EURUSD
سودا
#1518991123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.8
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.16 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
0.63
1.16365
1.15759
ګټه
-3.82 USD
EURUSD
سودا
#1518845826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16365
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.82 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
0.82
1.16218
1.15759
ګټه
-3.76 USD
EURUSD
سودا
#1518869889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16218
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.82
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.76 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۰۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
1.38
1.15932
1.15759
ګټه
-2.39 USD
EURUSD
سودا
#1518906951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.38
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.39 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
2.34
1.15582
1.15759
ګټه
4.14 USD
EURUSD
سودا
#1519005172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.14 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
3.04
1.15431
1.15759
ګټه
9.97 USD
EURUSD
سودا
#1519017388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
3.04
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.97 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
خریداری کول
1.06
1.16079
1.15759
ګټه
-3.39 USD
EURUSD
سودا
#1518896144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.06
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.39 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۲
خریداری کول
0.73
113.466
113.744
ګټه
1.78 USD
USDJPY
سودا
#1519364478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
113.744
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.78 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۲
خریداری کول
1.1
113.785
113.744
ګټه
-0.40 USD
USDJPY
سودا
#1519367976
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
113.744
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.40 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۲
خریداری کول
1.23
113.548
113.744
ګټه
2.12 USD
USDJPY
سودا
#1519372694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.548
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.23
بهر(وتل)
113.744
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.12 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۹
خریداری کول
0.73
130.983
131.295
ګټه
2.01 USD
EURJPY
سودا
#1519317310
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
131.295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.01 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۹
خریداری کول
1.23
130.983
131.295
ګټه
3.38 USD
EURJPY
سودا
#1519379049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1.23
بهر(وتل)
131.295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.38 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۹
خریداری کول
1.1
131.259
131.295
ګټه
0.35 USD
EURJPY
سودا
#1519367794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.259
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
131.295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۱
خرڅول
0.64
1.1548
1.15444
ګټه
0.23 USD
EURUSD
سودا
#1519317115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1548
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.64
بهر(وتل)
1.15444
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۱
خرڅول
0.83
1.15619
1.15444
ګټه
1.45 USD
EURUSD
سودا
#1519329332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.83
بهر(وتل)
1.15444
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.45 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
خریداری کول
0.73
113.357
113.442
ګټه
0.55 USD
USDJPY
سودا
#1519314938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.73
بهر(وتل)
113.442
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.55 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
خریداری کول
0.94
113.141
113.442
ګټه
2.49 USD
USDJPY
سودا
#1519332935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.94
بهر(وتل)
113.442
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.49 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
خرڅول
0.83
1.15539
1.15499
ګټه
0.33 USD
EURUSD
سودا
#1519160058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.83
بهر(وتل)
1.15499
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
خرڅول
1.41
1.15797
1.15499
ګټه
4.20 USD
EURUSD
سودا
#1519179871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.41
بهر(وتل)
1.15499
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.20 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۴
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
خرڅول
0.63
1.15413
1.15499
ګټه
-0.54 USD
EURUSD
سودا
#1519152881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15499
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.54 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
خرڅول
1.08
1.15658
1.15499
ګټه
1.72 USD
EURUSD
سودا
#1519164196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15658
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.08
بهر(وتل)
1.15499
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.72 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۹
خریداری کول
5.47
113.092
113.171
ګټه
3.82 USD
USDJPY
سودا
#1519279124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
5.47
بهر(وتل)
113.171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.82 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
خریداری کول
0.71
111.937
113.171
ګټه
7.74 USD
USDJPY
سودا
#1519193882
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
111.937
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.71
بهر(وتل)
113.171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.74 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
خریداری کول
1.07
112.14
113.171
ګټه
9.75 USD
USDJPY
سودا
#1519203221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
112.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1.07
بهر(وتل)
113.171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.75 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۴
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
خریداری کول
1.6
112.385
113.171
ګټه
11.11 USD
USDJPY
سودا
#1519232030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
112.385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1.6
بهر(وتل)
113.171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.11 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
خریداری کول
2.43
112.635
113.171
ګټه
11.51 USD
USDJPY
سودا
#1519239350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
112.635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
2.43
بهر(وتل)
113.171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.51 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
خریداری کول
3.65
112.886
113.171
ګټه
9.19 USD
USDJPY
سودا
#1519260777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
112.886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
3.65
بهر(وتل)
113.171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.19 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
خریداری کول
8.2
113.339
113.171
ګټه
-12.17 USD
USDJPY
سودا
#1519296356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
113.339
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
8.2
بهر(وتل)
113.171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.17 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۷:۴۰
خریداری کول
2.4
130.116
130.915
ګټه
16.93 USD
EURJPY
سودا
#1519233664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
2.4
بهر(وتل)
130.915
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.93 USD