د ډیمو حالت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۳
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۲
خریداری کول
1.3
1.21219
1.21246
ګټه
0.35 USD
EURUSD
سودا
#1507076670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
1.21246
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۲
خریداری کول
1.04
1.21068
1.21246
ګټه
1.85 USD
EURUSD
سودا
#1507057851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.04
بهر(وتل)
1.21246
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.85 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۲
خریداری کول
1.38
1.21091
1.21246
ګټه
2.14 USD
EURUSD
سودا
#1507088380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21091
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.38
بهر(وتل)
1.21246
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.14 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۵
خریداری کول
1.82
1.20577
1.21045
ګټه
8.52 USD
EURUSD
سودا
#1506914787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1.82
بهر(وتل)
1.21045
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.52 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۵
خریداری کول
1.58
1.20786
1.21045
ګټه
4.09 USD
EURUSD
سودا
#1506791929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1.58
بهر(وتل)
1.21045
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.09 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴
خریداری کول
1.04
1.21391
1.21045
ګټه
-3.60 USD
EURUSD
سودا
#1506759835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1.04
بهر(وتل)
1.21045
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.60 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴
خریداری کول
1.2
1.21187
1.21045
ګټه
-1.70 USD
EURUSD
سودا
#1506762075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21187
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
1.21045
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.70 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴
خریداری کول
1.38
1.20949
1.21045
ګټه
1.32 USD
EURUSD
سودا
#1506768605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1.38
بهر(وتل)
1.21045
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۵
خریداری کول
1.31
132.303
132.429
ګټه
1.51 USD
EURJPY
سودا
#1506985184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.303
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.31
بهر(وتل)
132.429
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.51 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۵
خریداری کول
1.14
132.453
132.429
ګټه
-0.25 USD
EURJPY
سودا
#1506940954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.14
بهر(وتل)
132.429
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.25 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۵
خریداری کول
1.51
132.133
132.429
ګټه
4.08 USD
EURJPY
سودا
#1507005537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.133
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.51
بهر(وتل)
132.429
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.08 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۰
خرڅول
1.04
1.20932
1.20691
ګټه
2.51 USD
EURUSD
سودا
#1506769269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.04
بهر(وتل)
1.20691
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.51 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۰
خرڅول
1.38
1.20929
1.20691
ګټه
3.28 USD
EURUSD
سودا
#1506887193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.38
بهر(وتل)
1.20691
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.28 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۰
خرڅول
1.3
1.20756
1.20691
ګټه
0.85 USD
EURUSD
سودا
#1506794614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
1.20691
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.85 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۵۸
خریداری کول
1.14
132.379
132.508
ګټه
1.34 USD
EURJPY
سودا
#1506832096
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.14
بهر(وتل)
132.508
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۵۸
خریداری کول
1.43
132.581
132.508
ګټه
-0.95 USD
EURJPY
سودا
#1506893732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.581
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.43
بهر(وتل)
132.508
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.95 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
خریداری کول
1.78
109.529
109.623
ګټه
1.53 USD
USDJPY
سودا
#1506809488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1.78
بهر(وتل)
109.623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.53 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
خریداری کول
2.23
109.698
109.623
ګټه
-1.53 USD
USDJPY
سودا
#1506841296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
2.23
بهر(وتل)
109.623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.53 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
خریداری کول
1.13
109.212
109.623
ګټه
4.24 USD
USDJPY
سودا
#1506774214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1.13
بهر(وتل)
109.623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.24 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
خریداری کول
1.41
109.363
109.623
ګټه
3.34 USD
USDJPY
سودا
#1506782715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1.41
بهر(وتل)
109.623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.34 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۹
خریداری کول
1.49
132.019
132.353
ګټه
4.54 USD
EURJPY
سودا
#1506768477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.49
بهر(وتل)
132.353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.54 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۹
خریداری کول
1.12
132.404
132.353
ګټه
-0.52 USD
EURJPY
سودا
#1506566735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.12
بهر(وتل)
132.353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.52 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۹
خریداری کول
1.3
132.203
132.353
ګټه
1.78 USD
EURJPY
سودا
#1506743902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
132.353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.78 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۱
خریداری کول
1.3
109.045
109.198
ګټه
1.82 USD
USDJPY
سودا
#1506750904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
109.198
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.82 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۰
خریداری کول
1.13
109.147
109.198
ګټه
0.53 USD
USDJPY
سودا
#1506743848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.13
بهر(وتل)
109.198
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۸
خرڅول
1.04
1.21113
1.21192
ګټه
-0.82 USD
EURUSD
سودا
#1506743621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.04
بهر(وتل)
1.21192
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.82 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۸
خرڅول
1.2
1.21391
1.21192
ګټه
2.39 USD
EURUSD
سودا
#1506750416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
1.21192
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.39 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
خریداری کول
1.57
1.2147
1.21443
ګټه
-0.42 USD
EURUSD
سودا
#1506660033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.57
بهر(وتل)
1.21443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.42 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
خریداری کول
1.8
1.21345
1.21443
ګټه
1.76 USD
EURUSD
سودا
#1506677040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.8
بهر(وتل)
1.21443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.76 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
خریداری کول
1.03
1.21617
1.21443
ګټه
-1.79 USD
EURUSD
سودا
#1506568039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21617
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.03
بهر(وتل)
1.21443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.79 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
خریداری کول
1.36
1.21597
1.21443
ګټه
-2.09 USD
EURUSD
سودا
#1506602164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21597
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.36
بهر(وتل)
1.21443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.09 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
خریداری کول
2.07
1.21192
1.21443
ګټه
5.20 USD
EURUSD
سودا
#1506686208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21192
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
2.07
بهر(وتل)
1.21443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.20 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
خریداری کول
1.29
1.21764
1.21443
ګټه
-4.14 USD
EURUSD
سودا
#1506596785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.29
بهر(وتل)
1.21443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.14 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
خریداری کول
2.38
1.20911
1.21443
ګټه
12.66 USD
EURUSD
سودا
#1506737391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
2.38
بهر(وتل)
1.21443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.66 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۵
خریداری کول
1.29
132.252
132.164
ګټه
-1.04 USD
EURJPY
سودا
#1506577756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1.29
بهر(وتل)
132.164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.04 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۵
خریداری کول
1.48
132.111
132.164
ګټه
0.72 USD
EURJPY
سودا
#1506588366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1.48
بهر(وتل)
132.164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۵
خریداری کول
1.69
131.878
132.164
ګټه
4.43 USD
EURJPY
سودا
#1506600157
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1.69
بهر(وتل)
132.164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.43 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
2.05
1.20462
1.20872
ګټه
-8.41 USD
EURUSD
سودا
#1506115804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
2.05
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.41 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
3.59
1.21335
1.20872
ګټه
16.62 USD
EURUSD
سودا
#1506286701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
3.59
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.62 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
2.71
1.20792
1.20872
ګټه
-2.17 USD
EURUSD
سودا
#1506246322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
2.71
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.17 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
4.13
1.21531
1.20872
ګټه
27.22 USD
EURUSD
سودا
#1506323809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21531
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
4.13
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.22 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
1.78
1.20362
1.20872
ګټه
-9.08 USD
EURUSD
سودا
#1506108547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1.78
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.08 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
2.36
1.20587
1.20872
ګټه
-6.73 USD
EURUSD
سودا
#1506141200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
2.36
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.73 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
3.12
1.21222
1.20872
ګټه
10.92 USD
EURUSD
سودا
#1506279147
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
3.12
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.92 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
خرڅول
4.75
1.21723
1.20872
ګټه
40.42 USD
EURUSD
سودا
#1506380412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
40.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
4.75
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
40.42 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۲
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
خرڅول
1.17
1.2002
1.20872
ګټه
-9.97 USD
EURUSD
سودا
#1505995378
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1.17
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.97 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
خرڅول
1.35
1.20124
1.20872
ګټه
-10.10 USD
EURUSD
سودا
#1506001439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.10 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
خرڅول
1.02
1.19883
1.20872
ګټه
-10.09 USD
EURUSD
سودا
#1505986386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1.02
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.09 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
خرڅول
1.55
1.20225
1.20872
ګټه
-10.03 USD
EURUSD
سودا
#1506096535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1.55
بهر(وتل)
1.20872
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.03 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۰
خریداری کول
1.29
108.695
108.823
ګټه
1.52 USD
USDJPY
سودا
#1506724631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1.29
بهر(وتل)
108.823
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.52 USD