د ډیمو حالت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
خرڅول
1.45
129.314
129.043
ګټه
3.57 USD
EURJPY
سودا
#1517598192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.314
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.45
بهر(وتل)
129.043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.57 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
خرڅول
1.89
129.519
129.043
ګټه
8.18 USD
EURJPY
سودا
#1517614970
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.519
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.89
بهر(وتل)
129.043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.18 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
خرڅول
0.65
128.74
129.043
ګټه
-1.79 USD
EURJPY
سودا
#1517518617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.65
بهر(وتل)
129.043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.79 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
خرڅول
0.85
128.91
129.043
ګټه
-1.03 USD
EURJPY
سودا
#1517532829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.85
بهر(وتل)
129.043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.03 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
خرڅول
1.1
129.125
129.043
ګټه
0.82 USD
EURJPY
سودا
#1517576244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
129.043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۲
خرڅول
1.01
1.17878
1.17631
ګټه
2.49 USD
EURUSD
سودا
#1517631326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
1.17631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.49 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۲
خرڅول
0.6
1.17586
1.17631
ګټه
-0.27 USD
EURUSD
سودا
#1517567431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.6
بهر(وتل)
1.17631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.27 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۲
خرڅول
0.78
1.17723
1.17631
ګټه
0.72 USD
EURUSD
سودا
#1517597391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.78
بهر(وتل)
1.17631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
1.11
129.864
129.454
ګټه
-4.14 USD
EURJPY
سودا
#1516956935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.864
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1.11
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.14 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
0.49
130.433
129.454
ګټه
-4.36 USD
EURJPY
سودا
#1516822656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.433
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.49
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.36 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
1.45
129.695
129.454
ګټه
-3.18 USD
EURJPY
سودا
#1516973098
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1.45
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.18 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
8.96
128.78
129.454
ګټه
54.94 USD
EURJPY
سودا
#1517495407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
54.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
8.96
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
54.94 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
3.14
129.518
129.454
ګټه
-1.83 USD
EURJPY
سودا
#1517318161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
3.14
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.83 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
1.82
130.573
129.454
ګټه
-18.53 USD
EURJPY
سودا
#1516709735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1.82
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.53 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
5.3
129.166
129.454
ګټه
13.89 USD
EURJPY
سودا
#1517391780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
5.3
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.89 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
0.64
130.238
129.454
ګټه
-4.57 USD
EURJPY
سودا
#1516827226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.238
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.64
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.57 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
6.89
128.985
129.454
ګټه
29.40 USD
EURJPY
سودا
#1517473013
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.985
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
6.89
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
29.40 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
0.83
130.045
129.454
ګټه
-4.46 USD
EURJPY
سودا
#1516917307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.83
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.46 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
خریداری کول
4.08
129.331
129.454
ګټه
4.57 USD
EURJPY
سودا
#1517356075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
4.08
بهر(وتل)
129.454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.57 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۱
خریداری کول
0.98
109.834
109.857
ګټه
0.21 USD
USDJPY
سودا
#1517543368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
109.857
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۱
خریداری کول
0.65
109.637
109.857
ګټه
1.30 USD
USDJPY
سودا
#1517530487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.65
بهر(وتل)
109.857
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.30 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۱
خریداری کول
1.1
109.684
109.857
ګټه
1.73 USD
USDJPY
سودا
#1517549663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
109.857
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.73 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
خرڅول
1.35
1.17732
1.17649
ګټه
1.12 USD
EURUSD
سودا
#1517496405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.17649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
خرڅول
2.03
1.17588
1.17649
ګټه
-1.24 USD
EURUSD
سودا
#1517522599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2.03
بهر(وتل)
1.17649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.24 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
خرڅول
0.6
1.18055
1.17649
ګټه
2.44 USD
EURUSD
سودا
#1517478143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.6
بهر(وتل)
1.17649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.44 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
خرڅول
0.9
1.17899
1.17649
ګټه
2.25 USD
EURUSD
سودا
#1517485702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17899
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.9
بهر(وتل)
1.17649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.25 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
3.14
109.295
109.572
ګټه
7.94 USD
USDJPY
سودا
#1517381787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.295
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
3.14
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.94 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
0.85
109.972
109.572
ګټه
-3.10 USD
USDJPY
سودا
#1517263703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.85
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.10 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
4.08
109.15
109.572
ګټه
15.71 USD
USDJPY
سودا
#1517397323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
4.08
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.71 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
1.43
109.733
109.572
ګټه
-2.10 USD
USDJPY
سودا
#1517290967
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1.43
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.10 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
2.41
109.437
109.572
ګټه
2.97 USD
USDJPY
سودا
#1517372313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.437
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
2.41
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.97 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
0.65
110.142
109.572
ګټه
-3.38 USD
USDJPY
سودا
#1517252004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.65
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.38 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
1.1
109.852
109.572
ګټه
-2.81 USD
USDJPY
سودا
#1517275904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.81 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
1.86
109.581
109.572
ګټه
-0.15 USD
USDJPY
سودا
#1517311510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.581
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1.86
بهر(وتل)
109.572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.15 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
خرڅول
0.65
129.196
128.804
ګټه
2.33 USD
EURJPY
سودا
#1517399980
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.196
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.65
بهر(وتل)
128.804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.33 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
خرڅول
1.46
128.753
128.804
ګټه
-0.68 USD
EURJPY
سودا
#1517495487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1.46
بهر(وتل)
128.804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.68 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
خرڅول
0.98
128.987
128.804
ګټه
1.64 USD
EURJPY
سودا
#1517472221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
128.804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
خرڅول
1.01
1.183
1.18037
ګټه
2.66 USD
EURUSD
سودا
#1517386629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.183
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
1.18037
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.66 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
خرڅول
0.78
1.18151
1.18037
ګټه
0.89 USD
EURUSD
سودا
#1517368710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.78
بهر(وتل)
1.18037
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
خرڅول
0.6
1.17995
1.18037
ګټه
-0.25 USD
EURUSD
سودا
#1517327304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.6
بهر(وتل)
1.18037
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.25 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
خرڅول
1.46
129.36
129.247
ګټه
1.51 USD
EURJPY
سودا
#1517327338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.36
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1.46
بهر(وتل)
129.247
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.51 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
خرڅول
0.65
129.768
129.247
ګټه
3.10 USD
EURJPY
سودا
#1517288077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.65
بهر(وتل)
129.247
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.10 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
خرڅول
2.19
129.141
129.247
ګټه
-2.12 USD
EURJPY
سودا
#1517391834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
2.19
بهر(وتل)
129.247
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.12 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
خرڅول
0.98
129.568
129.247
ګټه
2.88 USD
EURJPY
سودا
#1517310235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
129.247
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.88 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
خرڅول
1.43
109.693
109.552
ګټه
1.84 USD
USDJPY
سودا
#1517334608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1.43
بهر(وتل)
109.552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.84 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
خرڅول
0.65
109.855
109.552
ګټه
1.80 USD
USDJPY
سودا
#1517274346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.855
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.65
بهر(وتل)
109.552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
خرڅول
0.98
109.714
109.552
ګټه
1.45 USD
USDJPY
سودا
#1517291096
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
109.552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.45 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
خرڅول
1.46
109.559
109.552
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#1517311529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1.46
بهر(وتل)
109.552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۵۹
خرڅول
0.36
1.17748
1.18014
ګټه
-0.96 USD
EURUSD
سودا
#1517155967
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1.18014
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.96 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۵۹
خرڅول
0.47
1.17898
1.18014
ګټه
-0.55 USD
EURUSD
سودا
#1517169677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.47
بهر(وتل)
1.18014
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.55 USD