د ډیمو حالت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۳۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۸
خریداری کول
1.1
42.111
42.277
ګټه
1.28 USD
USCrude_n
سودا
#141488188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
42.111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
42.277
د کمیشن لګښتونه
-0.55 USD
ګټه
1.28 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۱
خریداری کول
0.05
1.18115
1.1866
ګټه
26.75 USD
EURUSD
سودا
#143010646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18115
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1866
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
26.75 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۶
خریداری کول
1.1
0.91021
0.90962
ګټه
-82.35 USD
USDCHF
سودا
#143062589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-71.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1.1
بهر(وتل)
0.90962
د کمیشن لګښتونه
-11.00 USD
ګټه
-82.35 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۲۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۲
خریداری کول
2.1
44.694
45.004
ګټه
5.46 USD
UKBrent_n
سودا
#141263381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
44.694
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
2.1
بهر(وتل)
45.004
د کمیشن لګښتونه
-1.05 USD
ګټه
5.46 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۴۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۰۷
خریداری کول
2.1
42.098
42.279
ګټه
2.75 USD
USCrude_n
سودا
#141263176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
42.098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.1
بهر(وتل)
42.279
د کمیشن لګښتونه
-1.05 USD
ګټه
2.75 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۳۹
خریداری کول
0.5
42.184
42.293
ګټه
0.30 USD
USCrude_n
سودا
#141219307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
42.184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
42.293
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.30 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۳۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
خریداری کول
0.5
44.694
45.097
ګټه
1.77 USD
UKBrent_n
سودا
#141219257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
44.694
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
45.097
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.77 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
خریداری کول
0.5
44.983
45.097
ګټه
0.32 USD
UKBrent_n
سودا
#141224329
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
44.983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
45.097
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.32 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۵
خریداری کول
0.25
0.91324
0.91049
ګټه
-78.01 USD
USDCHF
سودا
#142949839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-75.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
0.91049
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-78.01 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
خریداری کول
0.11
0.91283
0.91049
ګټه
-29.37 USD
USDCHF
سودا
#143005541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.91049
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-29.37 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۶
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۹
خرڅول
0.04
0.91627
0.91068
ګټه
24.15 USD
USDCHF
سودا
#142898758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.91068
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
24.15 USD
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۲۹
خریداری کول
0.01
0.91049
0.91159
ګټه
1.11 USD
USDCHF
سودا
#142559433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91159
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.11 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۳۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
خریداری کول
0.02
0.91319
0.91265
ګټه
-1.38 USD
USDCHF
سودا
#142943828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91265
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.38 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۱۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
خریداری کول
0.12
0.91382
0.91265
ګټه
-16.58 USD
USDCHF
سودا
#142932126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.91265
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-16.58 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۰۰
خریداری کول
0.12
0.91608
0.9133
ګټه
-37.73 USD
USDCHF
سودا
#142902436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-36.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.9133
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-37.73 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۲۹
خرڅول
0.02
0.9151
0.91493
ګټه
0.17 USD
USDCHF
سودا
#142904693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91493
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.17 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۸
خریداری کول
0.12
0.91662
0.91544
ګټه
-16.67 USD
USDCHF
سودا
#142885550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.91544
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-16.67 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۱۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۷
خریداری کول
0.12
0.91686
0.91695
ګټه
-0.02 USD
USDCHF
سودا
#142886086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.91695
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۰۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۱
خرڅول
0.04
1.30421
1.29927
ګټه
19.36 USD
GBPUSD
سودا
#142849699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29927
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
19.36 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۲۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
خریداری کول
0.02
0.91564
0.91472
ګټه
-2.21 USD
USDCHF
سودا
#142855924
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91472
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.21 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۵۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
خریداری کول
0.02
0.91517
0.91472
ګټه
-1.18 USD
USDCHF
سودا
#142843801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91472
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.18 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۵۵
خرڅول
0.06
1.37483
1.37598
ګټه
-6.81 USD
USDSGD
سودا
#142831794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.37598
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
-6.81 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۳۰
خرڅول
0.02
1.30514
1.30746
ګټه
-4.84 USD
GBPUSD
سودا
#142826561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30746
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.84 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۶
خرڅول
0.02
1.30618
1.30735
ګټه
-2.54 USD
GBPUSD
سودا
#142821835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30735
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.54 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۲۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
خریداری کول
0.24
0.91699
0.91601
ګټه
-28.08 USD
USDCHF
سودا
#142825516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-25.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
0.91601
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
-28.08 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۱۲
خرڅول
0.03
0.91593
0.91658
ګټه
-2.43 USD
USDCHF
سودا
#142810145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91658
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.43 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۵۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۰
خریداری کول
0.24
0.91686
0.91698
ګټه
0.74 USD
USDCHF
سودا
#142824701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
0.91698
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
0.74 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۲۴
خرڅول
0.07
1.37469
1.37546
ګټه
-6.02 USD
USDSGD
سودا
#142808759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37469
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.37546
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
-6.02 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۰
خرڅول
0.04
1.30751
1.30889
ګټه
-5.92 USD
GBPUSD
سودا
#142789164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30889
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-5.92 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۰۶
خرڅول
0.04
1.30679
1.30876
ګټه
-8.28 USD
GBPUSD
سودا
#142762896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30679
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30876
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-8.28 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۵۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
خریداری کول
0.24
0.9179
0.91719
ګټه
-20.98 USD
USDCHF
سودا
#142780692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
0.91719
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
-20.98 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۵۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.17735
1.1769
ګټه
-1.10 USD
EURUSD
سودا
#142787522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1769
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.10 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۰۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۷
خریداری کول
0.02
1.17726
1.17687
ګټه
-0.98 USD
EURUSD
سودا
#142777898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17687
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.98 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۲۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۳
خرڅول
0.07
1.37564
1.37582
ګټه
-3.02 USD
USDSGD
سودا
#142777567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.37582
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
-3.02 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۰۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۳۸
خرڅول
0.04
1.30678
1.30826
ګټه
-6.32 USD
GBPUSD
سودا
#142763059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30826
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-6.32 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۵۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۰۳
خریداری کول
0.04
0.91885
0.91767
ګټه
-5.54 USD
USDCHF
سودا
#142760364
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.91767
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-5.54 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
خریداری کول
0.02
138.642
138.42
ګټه
-4.59 USD
GBPJPY
سودا
#142728335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
138.642
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
138.42
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-4.59 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
خریداری کول
0.02
138.604
138.42499999999998
ګټه
-3.77 USD
GBPJPY
سودا
#142728245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
138.604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
138.42499999999998
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-3.77 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۵۴
خریداری کول
0.01
0.9224
0.9179
ګټه
-5.00 USD
USDCHF
سودا
#142717831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9179
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-5.00 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۰۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
خریداری کول
0.11
0.91787
0.91818
ګټه
2.61 USD
USDCHF
سودا
#142678455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.91818
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
2.61 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۲۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۳۸
خرڅول
0.04
1.17391
1.17556
ګټه
-7.00 USD
EURUSD
سودا
#142729756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17556
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-7.00 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
خرڅول
0.03
1.17283
1.17511
ګټه
-7.14 USD
EURUSD
سودا
#142720208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17511
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-7.14 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۵
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۳
خرڅول
0.02
138.243
138.603
ګټه
-7.19 USD
GBPJPY
سودا
#142723099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
138.243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
138.603
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-7.19 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
خریداری کول
0.01
0.91705
0.9205
ګټه
3.65 USD
USDCHF
سودا
#142674830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9205
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.65 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
خریداری کول
0.03
0.91974
0.9205
ګټه
2.18 USD
USDCHF
سودا
#142696405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91974
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9205
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.18 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۹
خریداری کول
0.06
106.047
106.19
ګټه
7.48 USD
USDJPY
سودا
#142684703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
106.19
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
7.48 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۶
خرڅول
0.06
1.30251
1.30243
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
سودا
#142680598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.30243
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.12 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۹
خرڅول
0.04
1.30487
1.30466
ګټه
0.44 USD
GBPUSD
سودا
#142677065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30466
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.44 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۳۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۵۶
خریداری کول
0.11
0.91521
0.9167
ګټه
16.78 USD
USDCHF
سودا
#142610551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.9167
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
16.78 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۵
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
خرڅول
0.05
105.717
105.693
ګټه
0.64 USD
USDJPY
سودا
#142667615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
105.693
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.64 USD