د ډیمو حالت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۲
خرڅول
0.04
0.90435
0.90733
ګټه
-16.32 USD
EURGBP
سودا
#149919567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90435
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90733
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-16.32 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
خرڅول
0.04
0.90741
0.90733
ګټه
-0.38 USD
EURGBP
سودا
#149929851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90733
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-0.38 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
خریداری کول
0.04
0.90764
0.90731
ګټه
-2.52 USD
EURGBP
سودا
#149855604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90731
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-2.52 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
خریداری کول
0.04
0.90463
0.9073
ګټه
13.11 USD
EURGBP
سودا
#149919400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.9073
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
13.11 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
خرڅول
0.04
0.66961
0.66905
ګټه
1.84 USD
NZDUSD
سودا
#149826046
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66905
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.84 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
خریداری کول
0.04
0.66881
0.66899
ګټه
0.32 USD
NZDUSD
سودا
#149794842
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66899
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
خرڅول
0.04
0.66661
0.66905
ګټه
-10.16 USD
NZDUSD
سودا
#149733553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66905
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-10.16 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۲
خریداری کول
0.04
0.66577
0.66899
ګټه
12.48 USD
NZDUSD
سودا
#149815279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66899
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
12.48 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
خرڅول
0.04
0.71339
0.71285
ګټه
1.76 USD
AUDUSD
سودا
#149870118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71339
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.71285
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.76 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
خرڅول
0.04
0.71029
0.71285
ګټه
-10.64 USD
AUDUSD
سودا
#149862993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.71285
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-10.64 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۲
خریداری کول
0.04
0.71316
0.71283
ګټه
-1.72 USD
AUDUSD
سودا
#149803712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.71283
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.72 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
خریداری کول
0.04
1.18222
1.1815
ګټه
-3.28 USD
EURUSD
سودا
#149907702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1815
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-3.28 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
خریداری کول
0.04
1.18521
1.1815
ګټه
-15.24 USD
EURUSD
سودا
#149827391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1815
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-15.24 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
خرڅول
0.04
1.18096
1.1815
ګټه
-2.56 USD
EURUSD
سودا
#149915592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18096
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1815
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.56 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
خرڅول
0.04
1.30253
1.30223
ګټه
0.80 USD
GBPUSD
سودا
#149949817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30223
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.80 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
خرڅول
0.04
1.29953
1.30223
ګټه
-11.20 USD
GBPUSD
سودا
#149939348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30223
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-11.20 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
خریداری کول
0.08
1.30124
1.30218
ګټه
6.72 USD
GBPUSD
سودا
#149931064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.30218
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
6.72 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
خریداری کول
0.04
1.30727
1.3022
ګټه
-20.68 USD
GBPUSD
سودا
#149922912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30727
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.3022
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-20.68 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
خریداری کول
0.04
1.3042
1.3022
ګټه
-8.40 USD
GBPUSD
سودا
#149927838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.3022
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-8.40 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۳۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۱۲
خرڅول
0.1
70.006
70.067
ګټه
-7.82 USD
NZDJPY
سودا
#149990388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
70.006
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
70.067
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-7.82 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۰
خریداری کول
0.1
123.881
123.829
ګټه
-6.96 USD
EURJPY
سودا
#149989699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
123.881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
123.829
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-6.96 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۰۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۰
خرڅول
0.1
70.02
70.057
ګټه
-5.53 USD
NZDJPY
سودا
#149989057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
70.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
70.057
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-5.53 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۹
خرڅول
0.08
1.18159
1.18102
ګټه
3.76 USD
EURUSD
سودا
#149934762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18159
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.18102
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
3.76 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۰۲
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
خرڅول
0.04
1.30153
1.29952
ګټه
7.64 USD
GBPUSD
سودا
#149903087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30153
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29952
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
7.64 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۱۲
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
خرڅول
0.04
1.30455
1.29952
ګټه
19.72 USD
GBPUSD
سودا
#149918545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29952
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
19.72 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۴۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۹
خرڅول
0.03
1.18143
1.18201
ګټه
-2.04 USD
EURUSD
سودا
#149931951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18201
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.04 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۵۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
خرڅول
0.09
123.986
124.057
ګټه
-7.88 USD
EURJPY
سودا
#149930629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.986
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
124.057
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
-7.88 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۴۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۴۹
خریداری کول
0.04
1.30482
1.30338
ګټه
-6.16 USD
GBPUSD
سودا
#149928668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30482
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30338
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-6.16 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۲۳
خرڅول
0.08
1.18159
1.18195
ګټه
-3.68 USD
EURUSD
سودا
#149928200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18159
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.18195
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-3.68 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۵۸
خرڅول
0.09
104.865
104.914
ګټه
-5.10 USD
USDJPY
سودا
#149921787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
104.865
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
104.914
د کمیشن لګښتونه
-0.90 USD
ګټه
-5.10 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۴۳
خریداری کول
0.03
0.90648
0.9066
ګټه
0.10 USD
USDCHF
سودا
#149926597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9066
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۴
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خریداری کول
0.04
1.30821
1.30716
ګټه
-4.60 USD
GBPUSD
سودا
#149825154
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30716
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-4.60 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خریداری کول
0.04
1.31116
1.30716
ګټه
-16.40 USD
GBPUSD
سودا
#149822221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30716
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-16.40 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خریداری کول
0.08
1.30516
1.30716
ګټه
15.20 USD
GBPUSD
سودا
#149852904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30516
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.30716
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
15.20 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۱۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خریداری کول
0.24
1.30216
1.30716
ګټه
117.60 USD
GBPUSD
سودا
#149857141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
120.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
1.30716
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
117.60 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
خرڅول
0.04
0.90313
0.90434
ګټه
-7.11 USD
EURGBP
سودا
#149733531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90434
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-7.11 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
خرڅول
0.04
0.90615
0.90434
ګټه
8.65 USD
EURGBP
سودا
#149830611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90615
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90434
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
8.65 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
خرڅول
0.04
0.90915
0.90434
ګټه
24.32 USD
EURGBP
سودا
#149868721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90434
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
24.32 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۲۸
خرڅول
0.07
1.18216
1.1807
ګټه
9.52 USD
EURUSD
سودا
#149909234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.1807
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
9.52 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
خرڅول
0.04
1.17904
1.18103
ګټه
-8.36 USD
EURUSD
سودا
#149806357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18103
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-8.36 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
خرڅول
0.08
1.18502
1.18103
ګټه
31.12 USD
EURUSD
سودا
#149826662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.18103
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
31.12 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۵۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
خرڅول
0.04
1.18202
1.18103
ګټه
3.56 USD
EURUSD
سودا
#149819738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18103
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.56 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۲۲
خرڅول
0.07
1.18453
1.18393
ګټه
3.50 USD
EURUSD
سودا
#149883499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18393
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
3.50 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۲۳
خرڅول
0.04
1.30646
1.30145
ګټه
19.64 USD
GBPUSD
سودا
#149849338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30646
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.30145
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
19.64 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۳۴
خریداری کول
0.03
1899.96
1899.37
ګټه
-2.37 USD
XAUUSD
سودا
#149892604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1899.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1899.37
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-2.37 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۵۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۲۹
خریداری کول
0.03
24.409
24.359
ګټه
-8.10 USD
XAGUSD
سودا
#149893250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
24.359
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-8.10 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۷:۴۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۱۵
خریداری کول
0.03
1899.81
1901.89
ګټه
5.64 USD
XAUUSD
سودا
#149882383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1899.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1901.89
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.64 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۳۹
خریداری کول
0.04
1.30547
1.3053
ګټه
-1.08 USD
GBPUSD
سودا
#149885357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.3053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.08 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۴۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۲۵
خرڅول
0.08
0.71294
0.71363
ګټه
-6.32 USD
AUDUSD
سودا
#149884634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71294
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
0.71363
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-6.32 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۱۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۹
خریداری کول
0.03
1903
1903.83
ګټه
1.89 USD
XAUUSD
سودا
#149869080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1903
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1903.83
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.89 USD