د ډیمو حالت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
خریداری کول
0.08
69.335
69.52
ګټه
12.42 USD
NZDJPY
سودا
#149629314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
69.335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
69.52
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
12.42 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۰
خرڅول
0.11
69.299
69.33
ګټه
-5.43 USD
NZDJPY
سودا
#149628448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
69.299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
69.33
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
-5.43 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۰۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
خریداری کول
0.11
69.304
69.293
ګټه
-3.34 USD
NZDJPY
سودا
#149614908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
69.304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
69.293
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
-3.34 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۳۱
خرڅول
0.15
105.579
105.616
ګټه
-6.75 USD
USDJPY
سودا
#149611288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.616
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-6.75 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۷
خرڅول
0.03
1.29602
1.29571
ګټه
0.63 USD
GBPUSD
سودا
#149610028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29571
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.63 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۲
خرڅول
0.03
1.29591
1.29572
ګټه
0.27 USD
GBPUSD
سودا
#149610057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29591
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29572
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.27 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۵۲
خرڅول
0.03
1.29594
1.29563
ګټه
0.63 USD
GBPUSD
سودا
#149610363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29563
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.63 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۲
خریداری کول
0.05
0.70503
0.70443
ګټه
-3.50 USD
AUDUSD
سودا
#149609790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70503
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.70443
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-3.50 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۷
خریداری کول
0.05
0.70499
0.70462
ګټه
-2.35 USD
AUDUSD
سودا
#149609838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.70462
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-2.35 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۵۹
خرڅول
0.1
1.29574
1.2968
ګټه
-11.60 USD
GBPUSD
سودا
#149609500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.2968
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-11.60 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۲۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۴۰
خریداری کول
0.1
1.29661
1.29584
ګټه
-8.70 USD
GBPUSD
سودا
#149609174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.29584
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-8.70 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۲۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۲
خرڅول
0.08
1.29605
1.29662
ګټه
-5.36 USD
GBPUSD
سودا
#149609061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.29662
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-5.36 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۳
خریداری کول
0.01
1901.47
1905.85
ګټه
4.18 USD
XAUUSD
سودا
#149596843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1901.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1905.85
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.18 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۱۵
خریداری کول
0.01
24.393
24.576
ګټه
8.95 USD
XAGUSD
سودا
#149596874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.576
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
8.95 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۱
خریداری کول
0.2
0.70439
0.7038
ګټه
-13.80 USD
AUDUSD
سودا
#149601156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70439
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.7038
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-13.80 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
خرڅول
0.2
124.221
124.298
ګټه
-18.59 USD
EURJPY
سودا
#149583317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
124.221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
124.298
د کمیشن لګښتونه
-4.00 USD
ګټه
-18.59 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۹:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۰۴
خریداری کول
0.1
124.224
124.216
ګټه
-2.76 USD
EURJPY
سودا
#149561188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
124.224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
124.216
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-2.76 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۲۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۹
خریداری کول
0.1
124.249
124.216
ګټه
-5.13 USD
EURJPY
سودا
#149561835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
124.249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
124.216
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-5.13 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۵۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۶
خریداری کول
0.01
1902.06
1899.45
ګټه
-2.81 USD
XAUUSD
سودا
#149581043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1902.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1899.45
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.81 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۹
خرڅول
0.08
1.17712
1.17718
ګټه
-1.28 USD
EURUSD
سودا
#149548834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.17718
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-1.28 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۷
خرڅول
0.08
1.17678
1.17718
ګټه
-4.00 USD
EURUSD
سودا
#149560163
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.17718
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-4.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۳۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۵۱
خریداری کول
0.01
1898.32
1898.02
ګټه
-0.50 USD
XAUUSD
سودا
#149554793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1898.32
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1898.02
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.50 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
خریداری کول
0.17
105.369
105.367
ګټه
-2.02 USD
USDJPY
سودا
#149487338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.17
بهر(وتل)
105.367
د کمیشن لګښتونه
-1.70 USD
ګټه
-2.02 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۵
خریداری کول
0.01
0.90959
0.90978
ګټه
0.11 USD
USDCHF
سودا
#148961732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90978
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۲۴
خرڅول
0.17
105.336
105.368
ګټه
-6.86 USD
USDJPY
سودا
#149486796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.17
بهر(وتل)
105.368
د کمیشن لګښتونه
-1.70 USD
ګټه
-6.86 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۶
خریداری کول
0.01
1912.43
1911.78
ګټه
-0.85 USD
XAUUSD
سودا
#149486783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1912.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1911.78
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.85 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۱
خرڅول
0.15
105.342
105.341
ګټه
-1.36 USD
USDJPY
سودا
#149482107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.342
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.341
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-1.36 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۸
خرڅول
0.15
105.339
105.338
ګټه
-1.36 USD
USDJPY
سودا
#149482133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.339
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.338
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-1.36 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۳۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۳
خریداری کول
0.13
0.71069
0.71072
ګټه
-0.91 USD
AUDUSD
سودا
#149480336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
0.71072
د کمیشن لګښتونه
-1.30 USD
ګټه
-0.91 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۹
خرڅول
0.32
105.339
105.367
ګټه
-11.70 USD
USDJPY
سودا
#149477746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.339
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
105.367
د کمیشن لګښتونه
-3.20 USD
ګټه
-11.70 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
خرڅول
0.05
0.90394
0.90352
ګټه
1.73 USD
EURGBP
سودا
#149468309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.90352
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.73 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۱۰
خرڅول
0.05
69.798
69.945
ګټه
-7.97 USD
NZDJPY
سودا
#149469564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
69.798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
69.945
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-7.97 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۶
خرڅول
0.11
0.70934
0.70988
ګټه
-7.04 USD
AUDUSD
سودا
#149469707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.70988
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-7.04 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۲۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
خرڅول
0.05
0.90394
0.90423
ګټه
-2.88 USD
EURGBP
سودا
#149468121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.90423
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-2.88 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۴۹
خرڅول
0.05
1.17125
1.17235
ګټه
-6.00 USD
EURUSD
سودا
#149444068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17235
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-6.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۴۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۳۲
خریداری کول
0.06
1.29307
1.29708
ګټه
23.46 USD
GBPUSD
سودا
#149452375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.29708
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
23.46 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۰۰
خرڅول
0.15
1.17111
1.17119
ګټه
-2.70 USD
EURUSD
سودا
#149453380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.17119
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-2.70 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۴۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۰
خرڅول
0.13
1.17096
1.17129
ګټه
-5.59 USD
EURUSD
سودا
#149452853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17096
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.17129
د کمیشن لګښتونه
-1.30 USD
ګټه
-5.59 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۱۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۸
خرڅول
0.16
105.397
105.433
ګټه
-7.06 USD
USDJPY
سودا
#149439225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
105.433
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
-7.06 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۶
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۰
خریداری کول
0.05
1.07168
1.07113
ګټه
-4.01 USD
EURCHF
سودا
#149383630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07113
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-4.01 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۵
خرڅول
0.05
123.551
123.395
ګټه
6.41 USD
EURJPY
سودا
#149396104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
123.395
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.41 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۹
خرڅول
0.05
123.527
123.593
ګټه
-4.14 USD
EURJPY
سودا
#149395620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.527
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
123.593
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-4.14 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۵
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۱۲
خریداری کول
0.18
1.17188
1.17434
ګټه
42.48 USD
EURUSD
سودا
#149377933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17188
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.17434
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
42.48 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۷
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۴۶
خرڅول
0.05
0.87279
0.87287
ګټه
-1.31 USD
NZDCAD
سودا
#149356673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.87287
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-1.31 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۳۴
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۵
خرڅول
0.03
1906.44
1908.55
ګټه
-6.93 USD
XAUUSD
سودا
#149377027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1906.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.55
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-6.93 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۱۸
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۲
خرڅول
0.03
24.347
24.411
ګټه
-10.20 USD
XAGUSD
سودا
#149376580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
24.411
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-10.20 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۵
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۵۱
خرڅول
0.03
1908.05
1909.45
ګټه
-4.80 USD
XAUUSD
سودا
#149376372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1908.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1909.45
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-4.80 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۲
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
خریداری کول
0.04
1.29168
1.28812
ګټه
-14.64 USD
GBPUSD
سودا
#149356171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.28812
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-14.64 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۲۸
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
خریداری کول
0.04
1.29107
1.28812
ګټه
-12.20 USD
GBPUSD
سودا
#149355497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29107
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.28812
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-12.20 USD
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۴
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۳
خرڅول
0.03
1907.37
1908.92
ګټه
-5.25 USD
XAUUSD
سودا
#149373972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1907.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.92
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.25 USD