د ډیمو حالت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۰۱
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۱۹
خرڅول
0.01
1.10295
1.10276
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#125024016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10295
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10276
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۶
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۰۱
خرڅول
0.01
1.10321
1.10299
ګټه
0.12 USD
EURUSD
سودا
#125023271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10321
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10299
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۰۱
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۹
خریداری کول
0.02
1.10255
1.10276
ګټه
0.22 USD
EURUSD
سودا
#125017881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10276
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.22 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۹
خریداری کول
0.01
1.10292
1.10276
ګټه
-0.26 USD
EURUSD
سودا
#125017085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10292
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10276
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.26 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۵
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۹
خریداری کول
0.01
1.10327
1.10276
ګټه
-0.61 USD
EURUSD
سودا
#125016790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10327
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10276
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.61 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۴۱
خریداری کول
0.01
109.276
109.298
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#125017227
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.298
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
خریداری کول
0.01
109.265
109.285
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#125017119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۳۳
خریداری کول
0.01
109.24
109.262
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#125016968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.262
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۳۶
خریداری کول
0.01
109.198
109.222
ګټه
0.12 USD
USDJPY
سودا
#125016885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.198
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.222
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۵
خرڅول
0.01
109.195
109.174
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#125016623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.174
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خریداری کول
0.01
1.1034
1.10316
ګټه
-0.34 USD
EURUSD
سودا
#124995046
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1034
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10316
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.34 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خریداری کول
0.03
1.10255
1.10316
ګټه
1.53 USD
EURUSD
سودا
#125005591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10316
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.53 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خریداری کول
0.01
1.10389
1.10316
ګټه
-0.83 USD
EURUSD
سودا
#124992043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10316
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.83 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۹
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خریداری کول
0.01
1.10293
1.10316
ګټه
0.13 USD
EURUSD
سودا
#125001636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10316
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۱
خرڅول
0.01
109.219
109.198
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#125016520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.198
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۵۹
خرڅول
0.01
109.237
109.217
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#125015973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.237
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.217
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۵۷
خرڅول
0.01
109.275
109.257
ګټه
0.06 USD
USDJPY
سودا
#125015596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.257
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۸
خرڅول
0.01
109.287
109.285
ګټه
-0.08 USD
USDJPY
سودا
#125014473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۷
خرڅول
0.01
109.322
109.285
ګټه
0.24 USD
USDJPY
سودا
#125014791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.24 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۳۶
خرڅول
0.01
109.293
109.275
ګټه
0.06 USD
USDJPY
سودا
#125013756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.275
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۷
خرڅول
0.01
109.312
109.292
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#125013210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.312
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.292
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
خرڅول
0.01
109.336
109.314
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#125011295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.314
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۷
خرڅول
0.01
109.349
109.332
ګټه
0.06 USD
USDJPY
سودا
#125010668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.332
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
خرڅول
0.01
109.369
109.347
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#125008261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.347
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۶
خرڅول
0.01
109.387
109.366
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#125007836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.366
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
خرڅول
0.01
109.358
109.374
ګټه
-0.25 USD
USDJPY
سودا
#125002268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.374
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.25 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
خرڅول
0.03
109.438
109.374
ګټه
1.46 USD
USDJPY
سودا
#125005615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.438
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
109.374
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.46 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
خرڅول
0.02
109.392
109.374
ګټه
0.13 USD
USDJPY
سودا
#125004701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.374
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.13 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۶
خرڅول
0.01
109.325
109.374
ګټه
-0.55 USD
USDJPY
سودا
#125001586
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.374
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.55 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
خرڅول
0.04
0.68729
0.6821
ګټه
20.36 USD
AUDUSD
سودا
#124805785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.6821
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
20.36 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
خرڅول
0.04
0.68364
0.6821
ګټه
5.76 USD
AUDUSD
سودا
#124711194
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.6821
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
5.76 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۹
خرڅول
0.01
109.358
109.336
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#125000570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.336
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۵
خرڅول
0.01
109.391
109.371
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#125000176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.371
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۳۱
خرڅول
0.01
109.416
109.396
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#124999536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.396
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۹
خرڅول
0.01
109.441
109.418
ګټه
0.11 USD
USDJPY
سودا
#124998178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.418
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
خرڅول
0.01
109.536
109.501
ګټه
0.22 USD
USDJPY
سودا
#124994236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.501
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
خرڅول
0.01
109.505
109.501
ګټه
-0.06 USD
USDJPY
سودا
#124992792
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.501
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
خرڅول
0.01
109.537
109.516
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#124989199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.537
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.516
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۷
خریداری کول
0.01
1.10368
1.10388
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#124990024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10388
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
خریداری کول
0.02
1.10358
1.10374
ګټه
0.12 USD
EURUSD
سودا
#124965343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10374
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.12 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
خریداری کول
0.01
1.1042
1.10373
ګټه
-0.57 USD
EURUSD
سودا
#124962157
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10373
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.57 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
خریداری کول
0.03
1.10276
1.10374
ګټه
2.64 USD
EURUSD
سودا
#124984496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10374
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.64 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
خریداری کول
0.01
1.10507
1.10374
ګټه
-1.43 USD
EURUSD
سودا
#124957964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10374
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.43 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۲
خرڅول
0.01
109.527
109.558
ګټه
-0.38 USD
USDJPY
سودا
#124966672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.527
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.558
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.38 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
خرڅول
0.02
109.606
109.559
ګټه
0.66 USD
USDJPY
سودا
#124973559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.606
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.559
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.66 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
خرڅول
0.01
109.576
109.559
ګټه
0.06 USD
USDJPY
سودا
#124968812
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.559
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۱
خرڅول
0.04
1.10962
1.10332
ګټه
24.80 USD
EURUSD
سودا
#124524291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10962
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10332
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
24.80 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۸
خرڅول
0.01
109.576
109.553
ګټه
0.11 USD
USDJPY
سودا
#124963737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.553
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
خرڅول
0.03
109.622
109.567
ګټه
1.21 USD
USDJPY
سودا
#124952243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.622
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
109.567
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.21 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
خرڅول
0.01
109.514
109.567
ګټه
-0.58 USD
USDJPY
سودا
#124941668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.567
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.58 USD