د ډیمو حالت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
خریداری کول
0.01
1823.49
1803.17
ګټه
-20.52 USD
XAUUSD
سودا
#160469027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1823.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1803.17
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-20.52 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
خریداری کول
0.01
1.20003
1.19828
ګټه
-1.85 USD
EURUSD
سودا
#160469486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19828
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.85 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
خرڅول
0.1
1.21784
1.21801
ګټه
-2.70 USD
EURUSD
سودا
#160273262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21784
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21801
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-2.70 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
خریداری کول
1
53.27
52.89
ګټه
-0.63 USD
#KO
سودا
#152172261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
53.27
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
52.89
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-0.63 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۳۰
خریداری کول
1
119.3
123.11
ګټه
3.56 USD
#AAPL
سودا
#151791494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
123.11
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
3.56 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۴۵
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۷
خریداری کول
1
275.85
298.61
ګټه
22.51 USD
#FB
سودا
#151685873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
275.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
298.61
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
22.51 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۰۵
خریداری کول
1
114.68
123.15
ګټه
8.22 USD
#AAPL
سودا
#152171935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
114.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
123.15
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
8.22 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۱۶
خریداری کول
1
37.07
36.32
ګټه
-1.00 USD
#PFE
سودا
#146946938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
37.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
36.32
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-1.00 USD
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۵۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۰۴
خریداری کول
1
119.41
123.23
ګټه
3.57 USD
#AAPL
سودا
#151346794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
123.23
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
3.57 USD
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۱۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۵۷
خریداری کول
1
8.37
12.1
ګټه
3.48 USD
#F
سودا
#151347065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12.1
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
3.48 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۱
خریداری کول
1
630.86
673.74
ګټه
42.63 USD
#TSLA
سودا
#157072977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
630.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
673.74
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
42.63 USD
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۳
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۶
خریداری کول
1
211.83
225.45
ګټه
13.37 USD
#MCD
سودا
#152940253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
211.83
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
225.45
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
13.37 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
خریداری کول
1
220.58
226.29
ګټه
5.46 USD
#BA
سودا
#152172066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
220.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
226.29
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
5.46 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
خریداری کول
1
595.49
654.4
ګټه
58.66 USD
#TSLA
سودا
#152387397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
595.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
654.4
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
58.66 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۵
خریداری کول
1
536.65
582.42
ګټه
45.52 USD
#NVDA
سودا
#151685922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
536.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
582.42
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
45.52 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
خریداری کول
1
285.56
299.98
ګټه
14.17 USD
#SNOW
سودا
#156042774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
285.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
299.98
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
14.17 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۹
خریداری کول
1
60.71
65.8
ګټه
4.84 USD
#GILD
سودا
#152171832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
60.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
65.8
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.84 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۱۳
خریداری کول
1
45.5
54.58
ګټه
8.83 USD
#INTC
سودا
#151791465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
45.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
54.58
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
8.83 USD
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
خریداری کول
1
136.18
142.44
ګټه
6.01 USD
#AAPL
سودا
#154634978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
142.44
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
6.01 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
خریداری کول
1
848.26
878.25
ګټه
29.74 USD
#TSLA
سودا
#155990730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
848.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
878.25
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
29.74 USD
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۴۰
خریداری کول
1
127.95
137.95
ګټه
9.75 USD
#AAPL
سودا
#155936430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
127.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
137.95
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
9.75 USD
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۰۸
خریداری کول
1
519.61
559.28
ګټه
39.42 USD
#NVDA
سودا
#155936410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
519.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
39.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
559.28
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
39.42 USD
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۶
خریداری کول
1
286.42
287.42
ګټه
0.75 USD
#SNOW
سودا
#154922386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
286.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
287.42
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.75 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۲
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
خریداری کول
1
45.5
51.77
ګټه
6.02 USD
#INTC
سودا
#151791469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
45.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
51.77
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
6.02 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۸
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۱۲
خریداری کول
1
60.77
63.01
ګټه
1.99 USD
#GILD
سودا
#152172012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
60.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
63.01
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.99 USD
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۴۳
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۹
خریداری کول
1
517.88
552.59
ګټه
34.46 USD
#NVDA
سودا
#154602141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
517.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
552.59
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
34.46 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۱۷
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
خریداری کول
1
276.85
256.79
ګټه
-20.31 USD
#FB
سودا
#152174006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
276.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
256.79
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-20.31 USD
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۹
خریداری کول
1
307.88
287.65
ګټه
-20.48 USD
#SNOW
سودا
#154634884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
307.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
287.65
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-20.48 USD
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۱
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۰
خریداری کول
1
684.04
713.9
ګټه
29.61 USD
#TSLA
سودا
#154059141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
684.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
713.9
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
29.61 USD
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۹
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
خریداری کول
1
328.3
293.29
ګټه
-35.26 USD
#SNOW
سودا
#154583935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
328.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
293.29
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-35.26 USD
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۵۲
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۲
خریداری کول
1
313.16
295.15
ګټه
-18.26 USD
#SNOW
سودا
#154602579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
313.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
295.15
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-18.26 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۳۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۶
خریداری کول
1
280
305.26
ګټه
25.01 USD
#SNOW
سودا
#152172225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
280
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
305.26
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
25.01 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۲۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۲
خریداری کول
1
533.02
512
ګټه
-21.27 USD
#NVDA
سودا
#152597942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
533.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-21.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
512
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-21.27 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
خریداری کول
1
308.09
343.5
ګټه
35.16 USD
#SNOW
سودا
#153779431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
308.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
343.5
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
35.16 USD
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۱
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۸
خریداری کول
1
283.07
265.03
ګټه
-18.29 USD
#FB
سودا
#152659908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
283.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
265.03
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-18.29 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۲
خریداری کول
1
623.72
643.74
ګټه
19.77 USD
#TSLA
سودا
#153897245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
623.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
643.74
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
19.77 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۷
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۴۰
خریداری کول
1
308.98
334.04
ګټه
24.81 USD
#SNOW
سودا
#153779758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
308.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
334.04
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
24.81 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۹
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۰
خریداری کول
1
480.98
516.38
ګټه
35.15 USD
#NFLX
سودا
#152171916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
480.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
516.38
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
35.15 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۸
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۰۹
خریداری کول
1
513.1
522.68
ګټه
9.33 USD
#NFLX
سودا
#153227893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
513.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
522.68
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
9.33 USD
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۲
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۴
خریداری کول
1
352.94
352.59
ګټه
-0.60 USD
#SNOW
سودا
#153569933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
352.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
352.59
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-0.60 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۱
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۵۹
خریداری کول
1
595.18
615.19
ګټه
19.76 USD
#TSLA
سودا
#153433578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
595.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
615.19
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
19.76 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
خریداری کول
1
588
614.98
ګټه
26.73 USD
#TSLA
سودا
#152597284
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
614.98
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
26.73 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
خریداری کول
1
326.42
336.8
ګټه
10.13 USD
#SNOW
سودا
#152498423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
326.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
336.8
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
10.13 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۵
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
خریداری کول
1
319.13
329.29
ګټه
9.91 USD
#SNOW
سودا
#152598269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
319.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
329.29
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
9.91 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۳۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
خریداری کول
1
307.25
323.38
ګټه
15.88 USD
#SNOW
سودا
#152608675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
307.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
323.38
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
15.88 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۲۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۲۸
خریداری کول
1
220.75
223.86
ګټه
2.86 USD
#BA
سودا
#152172073
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
220.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
223.86
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.86 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
خریداری کول
1
276.11
283.17
ګټه
6.81 USD
#FB
سودا
#152498396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
276.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
283.17
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
6.81 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۵۳
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
خریداری کول
0.01
1805.43
1807.64
ګټه
2.01 USD
XAUUSD
سودا
#152172363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1805.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1807.64
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.01 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۳۵
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۰۸
خریداری کول
1
491.39
495.79
ګټه
4.15 USD
#TSLA
سودا
#151792511
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
491.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
495.79
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.15 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۳
خریداری کول
1
495.05
505.95
ګټه
10.65 USD
#TSLA
سودا
#145518994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
495.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
505.95
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
10.65 USD