د ډیمو حالت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
خریداری کول
1
220.58
226.29
ګټه
5.46 USD
#BA
سودا
#152172066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
220.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
226.29
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
5.46 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
خریداری کول
1
595.49
654.4
ګټه
58.66 USD
#TSLA
سودا
#152387397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
595.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
654.4
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
58.66 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۵
خریداری کول
1
536.65
582.42
ګټه
45.52 USD
#NVDA
سودا
#151685922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
536.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
582.42
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
45.52 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
خریداری کول
1
285.56
299.98
ګټه
14.17 USD
#SNOW
سودا
#156042774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
285.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
299.98
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
14.17 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۹
خریداری کول
1
60.71
65.8
ګټه
4.84 USD
#GILD
سودا
#152171832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
60.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
65.8
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.84 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۱۳
خریداری کول
1
45.5
54.58
ګټه
8.83 USD
#INTC
سودا
#151791465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
45.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
54.58
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
8.83 USD
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
خریداری کول
1
136.18
142.44
ګټه
6.01 USD
#AAPL
سودا
#154634978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
142.44
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
6.01 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
خریداری کول
1
848.26
878.25
ګټه
29.74 USD
#TSLA
سودا
#155990730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
848.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
878.25
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
29.74 USD
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۴۰
خریداری کول
1
127.95
137.95
ګټه
9.75 USD
#AAPL
سودا
#155936430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
127.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
137.95
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
9.75 USD
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۰۸
خریداری کول
1
519.61
559.28
ګټه
39.42 USD
#NVDA
سودا
#155936410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
519.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
39.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
559.28
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
39.42 USD
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۶
خریداری کول
1
286.42
287.42
ګټه
0.75 USD
#SNOW
سودا
#154922386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
286.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
287.42
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.75 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۲
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
خریداری کول
1
45.5
51.77
ګټه
6.02 USD
#INTC
سودا
#151791469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
45.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
51.77
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
6.02 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۸
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۱۲
خریداری کول
1
60.77
63.01
ګټه
1.99 USD
#GILD
سودا
#152172012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
60.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
63.01
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.99 USD
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۴۳
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۹
خریداری کول
1
517.88
552.59
ګټه
34.46 USD
#NVDA
سودا
#154602141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
517.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
552.59
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
34.46 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۱۷
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
خریداری کول
1
276.85
256.79
ګټه
-20.31 USD
#FB
سودا
#152174006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
276.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
256.79
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-20.31 USD
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۹
خریداری کول
1
307.88
287.65
ګټه
-20.48 USD
#SNOW
سودا
#154634884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
307.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
287.65
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-20.48 USD
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۱
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۰
خریداری کول
1
684.04
713.9
ګټه
29.61 USD
#TSLA
سودا
#154059141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
684.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
713.9
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
29.61 USD
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۹
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
خریداری کول
1
328.3
293.29
ګټه
-35.26 USD
#SNOW
سودا
#154583935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
328.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
293.29
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-35.26 USD
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۵۲
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۲
خریداری کول
1
313.16
295.15
ګټه
-18.26 USD
#SNOW
سودا
#154602579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
313.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
295.15
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-18.26 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۳۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۶
خریداری کول
1
280
305.26
ګټه
25.01 USD
#SNOW
سودا
#152172225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
280
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
305.26
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
25.01 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۲۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۲
خریداری کول
1
533.02
512
ګټه
-21.27 USD
#NVDA
سودا
#152597942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
533.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-21.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
512
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-21.27 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
خریداری کول
1
308.09
343.5
ګټه
35.16 USD
#SNOW
سودا
#153779431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
308.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
343.5
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
35.16 USD
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۱
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۸
خریداری کول
1
283.07
265.03
ګټه
-18.29 USD
#FB
سودا
#152659908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
283.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
265.03
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-18.29 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۲
خریداری کول
1
623.72
643.74
ګټه
19.77 USD
#TSLA
سودا
#153897245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
623.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
643.74
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
19.77 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۷
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۴۰
خریداری کول
1
308.98
334.04
ګټه
24.81 USD
#SNOW
سودا
#153779758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
308.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
334.04
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
24.81 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۹
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۰
خریداری کول
1
480.98
516.38
ګټه
35.15 USD
#NFLX
سودا
#152171916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
480.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
516.38
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
35.15 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۸
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۰۹
خریداری کول
1
513.1
522.68
ګټه
9.33 USD
#NFLX
سودا
#153227893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
513.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
522.68
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
9.33 USD
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۲
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۴
خریداری کول
1
352.94
352.59
ګټه
-0.60 USD
#SNOW
سودا
#153569933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
352.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
352.59
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-0.60 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۱
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۵۹
خریداری کول
1
595.18
615.19
ګټه
19.76 USD
#TSLA
سودا
#153433578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
595.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
615.19
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
19.76 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
خریداری کول
1
588
614.98
ګټه
26.73 USD
#TSLA
سودا
#152597284
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
614.98
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
26.73 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
خریداری کول
1
326.42
336.8
ګټه
10.13 USD
#SNOW
سودا
#152498423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
326.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
336.8
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
10.13 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۵
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
خریداری کول
1
319.13
329.29
ګټه
9.91 USD
#SNOW
سودا
#152598269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
319.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
329.29
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
9.91 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۳۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
خریداری کول
1
307.25
323.38
ګټه
15.88 USD
#SNOW
سودا
#152608675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
307.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
323.38
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
15.88 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۲۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۲۸
خریداری کول
1
220.75
223.86
ګټه
2.86 USD
#BA
سودا
#152172073
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
220.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
223.86
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.86 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
خریداری کول
1
276.11
283.17
ګټه
6.81 USD
#FB
سودا
#152498396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
276.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
283.17
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
6.81 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۵۳
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
خریداری کول
0.01
1805.43
1807.64
ګټه
2.01 USD
XAUUSD
سودا
#152172363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1805.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1807.64
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.01 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۳۵
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۰۸
خریداری کول
1
491.39
495.79
ګټه
4.15 USD
#TSLA
سودا
#151792511
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
491.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
495.79
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.15 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۳
خریداری کول
1
495.05
505.95
ګټه
10.65 USD
#TSLA
سودا
#145518994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
495.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
505.95
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
10.65 USD
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۳۲
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۴۵
خریداری کول
0.01
1863.1
1863.25
ګټه
-0.05 USD
XAUUSD
سودا
#151346695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1863.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1863.25
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.05 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۰۵
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۵۰
خریداری کول
1
7.24
8.35
ګټه
0.86 USD
#F
سودا
#148630939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
7.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
8.35
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.86 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۱۴
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۸
خریداری کول
1
7.24
8.35
ګټه
0.86 USD
#F
سودا
#148630956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
7.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
8.35
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.86 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۰
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۴
خریداری کول
1
7.24
8.35
ګټه
0.86 USD
#F
سودا
#148630974
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
7.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
8.35
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.86 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۱۸
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۷
خریداری کول
1
7.24
8.35
ګټه
0.86 USD
#F
سودا
#148630996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
7.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
8.35
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.86 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۳۸
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۵
خریداری کول
1
7.24
8.35
ګټه
0.86 USD
#F
سودا
#148631012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
7.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
8.35
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.86 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۱۰
خریداری کول
1
25.5
27.47
ګټه
1.72 USD
#BAC
سودا
#143129518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
27.47
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.72 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۰۹
خریداری کول
1
6.16
8.91
ګټه
2.50 USD
#GE
سودا
#142710095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
6.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
8.91
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.50 USD
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۱
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۱
خریداری کول
0.01
1879.01
1863.86
ګټه
-15.35 USD
XAUUSD
سودا
#151311064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1879.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1863.86
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-15.35 USD
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۱۲
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۳
خریداری کول
0.01
1859.99
1880.31
ګټه
20.12 USD
XAUUSD
سودا
#151194875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1859.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1880.31
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
20.12 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۳۷
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۲۹
خریداری کول
1
117.23
119
ګټه
1.52 USD
#AAPL
سودا
#149746448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
117.23
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
119
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.52 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۲۵
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۵۴
خریداری کول
1
280.61
292.56
ګټه
11.70 USD
#FB
سودا
#149746421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
280.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
292.56
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
11.70 USD