د ډیمو حالت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۴
خریداری کول
1
13.14
14.14
ګټه
0.75 USD
#AA
سودا
#142709897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
13.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
14.14
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.75 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۳
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۳۰
خریداری کول
1
11120.6
11270.6
ګټه
14.50 USD
NQ
سودا
#143409912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
11120.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11270.6
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
14.50 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۱:۱۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۴
خریداری کول
1
11128.7
11229.4
ګټه
9.57 USD
NQ
سودا
#143411286
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
11128.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11229.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
9.57 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۵۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۱
خریداری کول
1
13.16
12.93
ګټه
-0.48 USD
#AA
سودا
#142709609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
13.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12.93
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-0.48 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۹
خریداری کول
0.01
1.64968
1.6534
ګټه
2.45 USD
EURAUD
سودا
#142364724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.64968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.6534
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.45 USD
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۵
خریداری کول
0.01
1.6485
1.65355
ګټه
3.39 USD
EURAUD
سودا
#142513120
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.6485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.65355
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.39 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۰۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۱
خریداری کول
0.01
1.64955
1.65316
ګټه
2.37 USD
EURAUD
سودا
#142610312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.64955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.65316
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.37 USD
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۸
خریداری کول
0.01
1.83318
1.83837
ګټه
3.49 USD
GBPAUD
سودا
#142566908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.83318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.83837
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.49 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۴
خریداری کول
0.01
1.83839
1.83848
ګټه
-0.13 USD
GBPAUD
سودا
#142665115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.83839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.83848
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.13 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۴
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۲۲
خریداری کول
0.01
1.6426
1.65008
ګټه
5.14 USD
EURAUD
سودا
#142249744
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.6426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.65008
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.14 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۳
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۱۴
خریداری کول
0.01
1.82248
1.83456
ګټه
8.43 USD
GBPAUD
سودا
#142344881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.83456
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
8.43 USD
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۵۵
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
خریداری کول
0.03
1.82041
1.82464
ګټه
8.52 USD
GBPAUD
سودا
#142475217
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.82464
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
8.52 USD
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۰۵
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۶
خریداری کول
0.03
1.64714
1.65022
ګټه
6.04 USD
EURAUD
سودا
#142419796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.64714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.65022
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.04 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۱۴
خریداری کول
0.01
1960.98
1966.49
ګټه
5.31 USD
XAUUSD
سودا
#142288770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1960.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1966.49
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.31 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۲
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۲۹
خریداری کول
0.01
1956.52
1958.14
ګټه
1.42 USD
XAUUSD
سودا
#142365078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1956.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1958.14
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.42 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۳۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۱
خریداری کول
1
10583.1
10885.5
ګټه
29.74 USD
NQ
سودا
#142155677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
10583.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
10885.5
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
29.74 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۲۱
خرڅول
0.1
43.094
43.328
ګټه
-0.28 USD
UKBrent_n
سودا
#141954423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
43.094
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
43.328
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
-0.28 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۲۹
خریداری کول
0.01
1945.24
1949.82
ګټه
4.38 USD
XAUUSD
سودا
#142372358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1945.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1949.82
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.38 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۴۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۲
خریداری کول
0.01
24.317
23.187
ګټه
-56.70 USD
XAGUSD
سودا
#142278415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-56.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.187
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-56.70 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۲
خریداری کول
0.01
23.319
23.199
ګټه
-6.20 USD
XAGUSD
سودا
#142317612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
23.199
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-6.20 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۱۵
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
خریداری کول
0.03
1.80805
1.81909
ګټه
23.04 USD
GBPAUD
سودا
#142236280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.81909
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
23.04 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۳۵
خریداری کول
0.01
1949.27
1956.09
ګټه
6.62 USD
XAUUSD
سودا
#142310545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1949.27
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1956.09
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.62 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۲
خریداری کول
1
7394.7
7072.8
ګټه
-38.35 USD
IBEX35
سودا
#141359094
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
7394.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-37.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
7072.8
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-38.35 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۳۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۵
خریداری کول
0.02
24.243
24.264
ګټه
1.70 USD
XAGUSD
سودا
#142279581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
24.264
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.70 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۵۳
خریداری کول
0.01
24.172
24.26
ګټه
4.20 USD
XAGUSD
سودا
#142279733
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.26
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.20 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۵۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۵۰
خریداری کول
0.01
1967.35
1967.85
ګټه
0.30 USD
XAUUSD
سودا
#142279896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1967.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1967.85
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.30 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۴۴
خریداری کول
0.01
24.16
24.297
ګټه
6.65 USD
XAGUSD
سودا
#142277347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.297
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.65 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۲۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۲۳
خریداری کول
0.01
1964.53
1966.36
ګټه
1.63 USD
XAUUSD
سودا
#142275834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1964.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1966.36
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.63 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۱۱
خریداری کول
0.01
1966.64
1967.12
ګټه
0.28 USD
XAUUSD
سودا
#142275019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1966.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1967.12
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.28 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۰۱
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۴۸
خریداری کول
0.01
1961.69
1968.11
ګټه
6.22 USD
XAUUSD
سودا
#142272805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1961.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1968.11
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.22 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
خریداری کول
0.05
1962.54
1966.2
ګټه
17.30 USD
XAUUSD
سودا
#142272885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1962.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1966.2
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
17.30 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۸
خریداری کول
0.01
1955.5
1955.8
ګټه
0.10 USD
XAUUSD
سودا
#142245377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1955.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1955.8
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.10 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۳۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۰
خریداری کول
0.01
1945.48
1956.22
ګټه
10.54 USD
XAUUSD
سودا
#142241047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1945.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1956.22
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.54 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۲
خریداری کول
0.01
1.80797
1.80883
ګټه
0.41 USD
GBPAUD
سودا
#142236211
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.80883
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.41 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۱۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۸
خرڅول
1
10559.1
10610.9
ګټه
-5.68 USD
NQ
سودا
#142155937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
10559.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
10610.9
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-5.68 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۵۹
خریداری کول
0.01
1949.41
1953.75
ګټه
4.14 USD
XAUUSD
سودا
#142153117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1949.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1953.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.14 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۲
خریداری کول
1
10688.9
10589
ګټه
-10.49 USD
NQ
سودا
#141965394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
10688.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
10589
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-10.49 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۸
خرڅول
1
10633
10620
ګټه
0.80 USD
NQ
سودا
#142105285
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
10633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
10620
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.80 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۱
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۱
خریداری کول
0.01
1910.74
1913.54
ګټه
2.60 USD
XAUUSD
سودا
#142062486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1910.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1913.54
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.60 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۲۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
خریداری کول
0.01
1910.61
1918.32
ګټه
7.51 USD
XAUUSD
سودا
#142059113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1910.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1918.32
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.51 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۰۱
خریداری کول
0.01
1940.01
1929.19
ګټه
-11.02 USD
XAUUSD
سودا
#142046550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1940.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1929.19
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-11.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۵۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۴۷
خریداری کول
0.01
1940.37
1947.8
ګټه
7.23 USD
XAUUSD
سودا
#142020793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1940.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1947.8
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.23 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۵۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۰۲
خریداری کول
0.01
1966.01
1975.6
ګټه
9.39 USD
XAUUSD
سودا
#141988875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1966.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1975.6
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.39 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۰۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۴۴
خریداری کول
0.1
1963.59
1964.63
ګټه
8.40 USD
XAUUSD
سودا
#141988743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1963.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1964.63
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
8.40 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۴۰
خرڅول
0.01
1938.43
1947.09
ګټه
-8.86 USD
XAUUSD
سودا
#141958993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1938.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1947.09
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.86 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۴۸
خرڅول
0.5
40.695
41.377
ګټه
-3.66 USD
USCrude_n
سودا
#141954535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
40.695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
41.377
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-3.66 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۶
خرڅول
0.4
43.014
43.531
ګټه
-2.27 USD
UKBrent_n
سودا
#141955214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
43.014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
43.531
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.27 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۱۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
خریداری کول
0.01
24.143
24.239
ګټه
4.60 USD
XAGUSD
سودا
#141863929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.239
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.60 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۳۵
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۵
خرڅول
0.02
1.17846
1.18149
ګټه
-6.96 USD
GBPCHF
سودا
#141622173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18149
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-6.96 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۳۲
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۷
خریداری کول
0.01
1885.44
1894.26
ګټه
8.62 USD
XAUUSD
سودا
#141625157
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1885.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1894.26
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
8.62 USD