د ډیمو حالت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۲
خرڅول
0.04
1.18722
1.18325
ګټه
15.48 USD
EURUSD
سودا
#149733528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18325
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
15.48 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
خرڅول
0.08
1.31454
1.31253
ګټه
15.28 USD
GBPUSD
سودا
#149733517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31454
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.31253
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
15.28 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
خرڅول
0.08
1.31766
1.31253
ګټه
40.24 USD
GBPUSD
سودا
#149745452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
41.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.31253
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
40.24 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۱۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۰۱
خریداری کول
1
114.71
117.12
ګټه
2.16 USD
#AAPL
سودا
#148631264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
114.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
117.12
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.16 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۱
خریداری کول
1
6.16
7.37
ګټه
0.96 USD
#GE
سودا
#142710063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
6.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
7.37
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.96 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۸
خریداری کول
1
265
280.09
ګټه
14.84 USD
#FB
سودا
#148630870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
280.09
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
14.84 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۱
خریداری کول
1
11980.4
11989.2
ګټه
0.38 USD
NQ
سودا
#148959911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
11980.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11989.2
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.38 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۰۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۶
خریداری کول
1
12100.8
12201.3
ګټه
9.55 USD
NQ
سودا
#149011866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12100.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12201.3
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
9.55 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۳
خریداری کول
1
3334
3134
ګټه
-23.81 USD
SX5E
سودا
#144831054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3334
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3134
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-23.81 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۱
خریداری کول
1
25228.5
23605.3
ګټه
-21.44 USD
HK50
سودا
#141358842
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25228.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
23605.3
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-21.44 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۲
خریداری کول
1
482.95
446.79
ګټه
-36.41 USD
#TSLA
سودا
#145510407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
482.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-36.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
446.79
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-36.41 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۵
خریداری کول
1
11306
11326.2
ګټه
1.52 USD
NQ
سودا
#146841866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
11306
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11326.2
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.52 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۶
خریداری کول
1
11518.9
11118
ګټه
-40.59 USD
NQ
سودا
#146169981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
11518.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11118
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-40.59 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۸
خریداری کول
1
11513.3
11215
ګټه
-30.33 USD
NQ
سودا
#146170127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
11513.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-29.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11215
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-30.33 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۳۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
خریداری کول
0.01
27.032
26.714
ګټه
-16.10 USD
XAGUSD
سودا
#146105249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.714
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-16.10 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۳
خرڅول
0.02
1.32404
1.32406
ګټه
-0.24 USD
GBPUSD
سودا
#146105038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.32406
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.24 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۴۱
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۶
خریداری کول
1
25395.6
24532.1
ګټه
-11.64 USD
HK50
سودا
#144786602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25395.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
24532.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-11.64 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۱
خریداری کول
1
12390.6
11689.7
ګټه
-70.59 USD
NQ
سودا
#145737390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12390.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11689.7
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-70.59 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۰
خریداری کول
1
12395.3
11694.1
ګټه
-70.62 USD
NQ
سودا
#145833209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12395.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11694.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-70.62 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۰
خریداری کول
1
12438.8
11737
ګټه
-70.68 USD
NQ
سودا
#145772006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12438.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
11737
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-70.68 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۴۵
خریداری کول
1
17.66
19.25
ګټه
1.34 USD
#HPQ
سودا
#142710421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
17.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
19.25
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.34 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
خریداری کول
1
48.47
51.07
ګټه
2.35 USD
#INTC
سودا
#143290164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
48.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
51.07
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.35 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۱
خریداری کول
1
13.14
14.21
ګټه
0.82 USD
#AA
سودا
#142709872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
13.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
14.21
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.82 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
خریداری کول
1
13.17
14.22
ګټه
0.80 USD
#AA
سودا
#142709455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
13.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
14.22
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.80 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۸
خریداری کول
1
48.47
51.44
ګټه
2.72 USD
#INTC
سودا
#143290144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
48.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
51.44
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.72 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۵
خریداری کول
1
17.65
19.41
ګټه
1.51 USD
#HPQ
سودا
#142710374
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
17.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
19.41
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.51 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱
خریداری کول
1
13.12
14.35
ګټه
0.98 USD
#AA
سودا
#142709321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
13.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
14.35
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.98 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۹
خریداری کول
1
13.12
14.36
ګټه
0.99 USD
#AA
سودا
#142709165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
13.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
14.36
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
0.99 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۳۷
خریداری کول
1
5048.8
5069.1
ګټه
1.90 USD
CAC
سودا
#141357287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
5048.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
5069.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.90 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۲
خریداری کول
1
3512.5
3522.3
ګټه
0.48 USD
SPX
سودا
#145596363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3512.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3522.3
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.48 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۲۴
خریداری کول
1
12386.7
12436.6
ګټه
4.49 USD
NQ
سودا
#145833040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12386.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12436.6
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.49 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
خریداری کول
1
497.12
446.69
ګټه
-50.68 USD
#TSLA
سودا
#145519459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
497.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-50.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
446.69
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-50.68 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۳۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
خریداری کول
1
496.85
446.69
ګټه
-50.41 USD
#TSLA
سودا
#145519447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
496.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-50.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
446.69
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-50.41 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۱
خریداری کول
1
12400.6
12442.2
ګټه
3.66 USD
NQ
سودا
#145744547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12400.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12442.2
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.66 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۲۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۳
خریداری کول
1
12387.2
12417.6
ګټه
2.54 USD
NQ
سودا
#145740857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12387.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12417.6
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.54 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۹:۲۲
خریداری کول
1
10879.7
12389.8
ګټه
150.51 USD
NQ
سودا
#141353940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
10879.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
151.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12389.8
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
150.51 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۰۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۵
خریداری کول
3
3512
3532.7
ګټه
4.71 USD
SPX
سودا
#145596705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3512
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
3532.7
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
4.71 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۱۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۰۷
خریداری کول
1
12225.2
12293
ګټه
6.28 USD
NQ
سودا
#145583984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12225.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12293
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
6.28 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۳۸
خریداری کول
1
12233
12284.4
ګټه
4.64 USD
NQ
سودا
#145586159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12284.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.64 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۱۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۲
خریداری کول
1
12234.3
12261.4
ګټه
2.21 USD
NQ
سودا
#145586099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12234.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12261.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.21 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۱
خریداری کول
1
295.16
300.21
ګټه
4.80 USD
#FB
سودا
#145499930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
295.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
300.21
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.80 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۱
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۱۳
خریداری کول
1
12226.2
12213
ګټه
-1.82 USD
NQ
سودا
#145585255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12226.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12213
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.82 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۱
خریداری کول
1
12202.4
12224.7
ګټه
1.73 USD
NQ
سودا
#145583574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12202.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12224.7
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.73 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۳
خریداری کول
1
12195.2
12223
ګټه
2.28 USD
NQ
سودا
#145581986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12195.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12223
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.28 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۳۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۳
خریداری کول
1
12103.2
12194.3
ګټه
8.61 USD
NQ
سودا
#145533142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12103.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12194.3
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
8.61 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۲
خریداری کول
1
12049.1
12101.5
ګټه
4.74 USD
NQ
سودا
#145500770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12049.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12101.5
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.74 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۴۴
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۶
خریداری کول
1
12046.7
12147.9
ګټه
9.62 USD
NQ
سودا
#145500638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12046.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12147.9
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
9.62 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۱۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
خریداری کول
1
12053.4
12103.2
ګټه
4.48 USD
NQ
سودا
#145500706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
12053.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
12103.2
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.48 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
خریداری کول
0.01
1948.24
1930.45
ګټه
-17.99 USD
XAUUSD
سودا
#145300464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1948.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1930.45
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-17.99 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
خریداری کول
0.04
1954.81
1930.45
ګټه
-98.24 USD
XAUUSD
سودا
#145299546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1954.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-97.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1930.45
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-98.24 USD