د ډیمو حالت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۵:۵۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۱
خریداری کول
0.03
0.91737
0.91855
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504996342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۴۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.05
0.9171
0.91606
ګټه
-0.06 USD
USDCHF
سودا
#1504991913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9171
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91606
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۴۰
خریداری کول
0.02
150.163
150.226
ګټه
0.01 USD
GBPJPY
سودا
#1504964954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
150.226
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۳۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۲
خریداری کول
0.02
0.91843
0.91876
ګټه
0.01 USD
USDCHF
سودا
#1504952678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91876
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۲۹
خریداری کول
0.05
0.91738
0.91816
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504943964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91816
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۱۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۷
خریداری کول
0.01
0.91603
0.91717
ګټه
0.01 USD
USDCHF
سودا
#1504911148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91603
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۳۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۵
خریداری کول
0.04
0.91643
0.91717
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504857581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91643
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.91717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۵۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۴۶
خریداری کول
0.08
0.91678
0.91583
ګټه
-0.08 USD
USDCHF
سودا
#1504905504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
0.91583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۴۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۳۱
خرڅول
0.01
1.20291
1.20258
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1504900004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20258
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۳
خرڅول
0.01
1.20363
1.20316
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1504808132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20316
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۶
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۰
خرڅول
0.01
1.20363
1.20314
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1504808133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20314
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۵
خریداری کول
0.05
0.91515
0.91576
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504881563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91515
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91576
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۹
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۹
خرڅول
0.01
1.20547
1.20514
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1504857576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20514
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۹
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۲
خریداری کول
0.05
0.91545
0.9162
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504747856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9162
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۱۱
خریداری کول
0.05
0.91428
0.91523
ګټه
0.05 USD
USDCHF
سودا
#1504771840
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۱۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۹
خریداری کول
0.05
0.91328
0.91403
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504763686
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91403
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۱
خریداری کول
0.05
0.91399
0.91293
ګټه
-0.06 USD
USDCHF
سودا
#1504753813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91293
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۵۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
خرڅول
0.05
0.71742
0.71852
ګټه
-0.06 USD
NZDUSD
سودا
#1504743361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.71852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
خرڅول
0.05
0.71756
0.71852
ګټه
-0.05 USD
NZDUSD
سودا
#1504743526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.71852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۹
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۵
خرڅول
0.05
129.938
129.762
ګټه
0.08 USD
EURJPY
سودا
#1504254371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.938
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
129.762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۱
خرڅول
0.07
129.939
129.767
ګټه
0.11 USD
EURJPY
سودا
#1504254375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.939
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
129.767
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
خرڅول
0.03
130.04
129.771
ګټه
0.07 USD
EURJPY
سودا
#1504600321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.771
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۳
خریداری کول
0.01
1.35039
1.3544
ګټه
0.00 USD
XRPUSD
سودا
#1504693024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۴۵
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۴۵
خریداری کول
0.01
1.33117
1.34401
ګټه
0.01 USD
XRPUSD
سودا
#1504693014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.33117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۲۳
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۵۸
خریداری کول
0.01
1.31895
1.32503
ګټه
0.00 USD
XRPUSD
سودا
#1504693003
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32503
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۵۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۰۲
خریداری کول
0.01
1.30884
1.31205
ګټه
0.00 USD
XRPUSD
سودا
#1504692515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31205
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۴
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۹
خریداری کول
0.01
1.29002
1.31385
ګټه
0.02 USD
XRPUSD
سودا
#1504692122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31385
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۷
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۳۷
خریداری کول
0.01
1.26199
1.2674
ګټه
0.00 USD
XRPUSD
سودا
#1504692110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26199
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2674
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۰۲
خرڅول
0.05
130.444
130.385
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1504646486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.385
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
خریداری کول
0.05
0.92228
0.921
ګټه
-0.07 USD
USDCHF
سودا
#1504609256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
خریداری کول
0.05
0.92229
0.921
ګټه
-0.07 USD
USDCHF
سودا
#1504609259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۲۳
خرڅول
0.05
130.148
130.068
ګټه
0.04 USD
EURJPY
سودا
#1504567458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.068
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۳۹
خریداری کول
0.05
0.92223
0.92259
ګټه
0.02 USD
USDCHF
سودا
#1504597635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۳۰
خرڅول
0.05
1.19751
1.1965
ګټه
0.05 USD
EURUSD
سودا
#1504585819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۸
خریداری کول
0.05
0.92191
0.9213
ګټه
-0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504584109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92191
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9213
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۳
خریداری کول
0.05
0.92379
0.92437
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504531860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92437
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۹
خریداری کول
0.1
0.92379
0.92434
ګټه
0.06 USD
USDCHF
سودا
#1504531855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.92434
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۳
خرڅول
0.05
130.215
130.175
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1504471653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.175
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
خریداری کول
0.03
0.92288
0.92356
ګټه
0.02 USD
USDCHF
سودا
#1504488611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
خریداری کول
0.05
0.92304
0.92356
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504471632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
خریداری کول
0.05
0.92305
0.92356
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504471646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
خریداری کول
0.05
1.25218
1.25235
ګټه
0.01 USD
USDCAD
سودا
#1504510499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25218
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.25235
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
خریداری کول
0.05
0.9222
0.9228
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504399963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9228
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
خریداری کول
0.05
0.92215
0.92284
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504399984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92284
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
خریداری کول
0.05
0.92163
0.9221
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504464159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9221
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
خریداری کول
0.05
0.92076
0.9214
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504452016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9214
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
خریداری کول
0.1
0.92077
0.92143
ګټه
0.07 USD
USDCHF
سودا
#1504406045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.92143
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
خریداری کول
0.05
0.73316
0.73376
ګټه
0.03 USD
CADCHF
سودا
#1504460613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.73376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
خریداری کول
0.05
0.91916
0.91998
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504459376
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
خریداری کول
0.05
0.91923
0.91874
ګټه
-0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504458089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91874
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD