د ډیمو حالت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۳۸
خریداری کول
0.01
8.65078
8.65354
ګټه
0.32 USD
USDTRY
سودا
#80611051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.65078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.65354
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۳۸
خرڅول
0.02
128.881
128.476
ګټه
7.39 USD
EURJPY
سودا
#80503001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
128.476
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.39 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۴
خریداری کول
0.01
8.65543
8.68827
ګټه
3.78 USD
USDTRY
سودا
#80565948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.65543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.68827
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.78 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۱۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
خریداری کول
0.01
8.64709
8.6882
ګټه
4.73 USD
USDTRY
سودا
#80598190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.64709
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.6882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.73 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۵
خریداری کول
0.01
8.66438
8.6882
ګټه
2.74 USD
USDTRY
سودا
#80603352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.66438
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.6882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.74 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۵۱
خریداری کول
0.01
8.5477
8.63339
ګټه
9.93 USD
USDTRY
سودا
#79133513
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.5477
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.63339
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.93 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۴
خریداری کول
0.01
8.54588
8.63065
ګټه
9.82 USD
USDTRY
سودا
#79107405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.54588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.63065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.82 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۳
خریداری کول
0.01
8.54418
8.63599
ګټه
10.63 USD
USDTRY
سودا
#79103387
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.54418
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.63599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.63 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۵
خریداری کول
0.01
8.5426
8.63599
ګټه
10.81 USD
USDTRY
سودا
#79135529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.5426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.63599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.81 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۰
خریداری کول
0.01
8.55496
8.63599
ګټه
9.38 USD
USDTRY
سودا
#79103328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.55496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.63599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.38 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۵۴
خریداری کول
0.02
8.58922
8.60399
ګټه
3.43 USD
USDTRY
سودا
#80538033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.58922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
8.60399
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.43 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۴۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۵
خریداری کول
0.01
8.50045
8.50976
ګټه
1.09 USD
USDTRY
سودا
#79225705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.50045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.50976
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۰
خرڅول
0.01
128.751
128.753
ګټه
-0.02 USD
EURJPY
سودا
#79315829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
128.753
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۵
خرڅول
0.01
128.816
128.701
ګټه
1.05 USD
EURJPY
سودا
#80468403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.816
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
128.701
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.05 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۸
خرڅول
0.02
129.325
128.709
ګټه
11.27 USD
EURJPY
سودا
#80398489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
128.709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.27 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۰۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۱
خریداری کول
0.01
8.48021
8.4696
ګټه
-1.25 USD
USDTRY
سودا
#80112318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.48021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.4696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.25 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۰۰
خریداری کول
0.01
8.46535
8.46294
ګټه
-0.28 USD
USDTRY
سودا
#80066033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.46535
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.46294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.28 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۰۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۷
خرڅول
0.01
1.49364
1.49392
ګټه
-0.22 USD
EURCAD
سودا
#80156598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.49392
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.22 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۹
خرڅول
0.01
1.27333
1.27168
ګټه
1.79 USD
GBPCHF
سودا
#80361821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27333
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.79 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۵۸
خرڅول
0.02
129.681
129.651
ګټه
0.55 USD
EURJPY
سودا
#80278614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.681
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
129.651
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.55 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
خریداری کول
0.01
72.6849
72.876
ګټه
2.62 USD
USDRUB
سودا
#80344663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
72.6849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
72.876
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.62 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
خرڅول
0.02
129.812
129.665
ګټه
2.67 USD
EURJPY
سودا
#80144300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
129.665
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.67 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۰
خرڅول
0.01
1.5004
1.49773
ګټه
2.11 USD
EURCAD
سودا
#80092590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5004
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.49773
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.11 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۷
خریداری کول
0.01
8.37043
8.44094
ګټه
8.35 USD
USDTRY
سودا
#80017240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.37043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.44094
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.35 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۲
خریداری کول
0.03
47409.82
47444.99
ګټه
1.06 USD
BTCUSD
سودا
#80017687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
47409.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
47444.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.06 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۱۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۲۹
خرڅول
0.01
44203.1
45308.75
ګټه
-11.06 USD
BTCUSD
سودا
#79086330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
44203.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
45308.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.06 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۹
خریداری کول
0.03
52184.95
52245.82
ګټه
1.83 USD
BTCUSD
سودا
#79971052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
52184.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
52245.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.83 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۹
خریداری کول
0.03
51799.92
52531.65
ګټه
21.95 USD
BTCUSD
سودا
#79942023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
51799.92
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
52531.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.95 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۲
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۲
خریداری کول
0.03
50990
51651.29
ګټه
19.84 USD
BTCUSD
سودا
#79885557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
50990
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
51651.29
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
19.84 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
خریداری کول
0.03
50669.31
50704.12
ګټه
1.04 USD
BTCUSD
سودا
#79827629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
50669.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
50704.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.04 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۰
خرڅول
0.02
1.5951
1.5941
ګټه
1.50 USD
EURAUD
سودا
#79861621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.5941
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۴۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۲
خریداری کول
0.02
0.74462
0.7464
ګټه
3.56 USD
AUDUSD
سودا
#79861518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.7464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.56 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
خریداری کول
0.02
0.74441
0.74659
ګټه
4.36 USD
AUDUSD
سودا
#79853574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.74659
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.36 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
خریداری کول
0.02
0.74343
0.74328
ګټه
-0.30 USD
AUDUSD
سودا
#79853602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74343
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.74328
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.30 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۳۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۵
خرڅول
0.02
1.59725
1.59696
ګټه
0.43 USD
EURAUD
سودا
#79853657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.59725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.59696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۰
خرڅول
0.02
1.60095
1.59777
ګټه
4.72 USD
EURAUD
سودا
#79808788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.59777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.72 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۴۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۳
خرڅول
0.02
1.60216
1.59771
ګټه
6.62 USD
EURAUD
سودا
#79806239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.59771
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.62 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۹
خریداری کول
0.02
0.74087
0.74299
ګټه
4.24 USD
AUDUSD
سودا
#79810516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.74299
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.24 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
خریداری کول
0.02
0.74086
0.74303
ګټه
4.34 USD
AUDUSD
سودا
#79810393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.74303
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.34 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۱۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۴
خریداری کول
0.02
0.73995
0.73997
ګټه
0.04 USD
AUDUSD
سودا
#79807036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73997
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۷
خریداری کول
0.02
0.73941
0.73997
ګټه
1.12 USD
AUDUSD
سودا
#79804220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73997
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۳
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
خرڅول
0.02
1.6018
1.60166
ګټه
0.21 USD
EURAUD
سودا
#79804047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.60166
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۵۳
خرڅول
0.02
1.60367
1.6035
ګټه
0.25 USD
EURAUD
سودا
#79787725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.6035
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.25 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۹
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۸
خرڅول
0.02
8.26856
8.27944
ګټه
-2.63 USD
USDTRY
سودا
#79795243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
8.26856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
8.27944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.63 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۸
خرڅول
0.02
72.8546
72.8324
ګټه
0.61 USD
USDRUB
سودا
#79783902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
72.8546
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
72.8324
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۳
خریداری کول
0.02
0.73867
0.73873
ګټه
0.12 USD
AUDUSD
سودا
#79783997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73873
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۹
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
خرڅول
0.02
1.60675
1.60481
ګټه
2.87 USD
EURAUD
سودا
#79773324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60675
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.60481
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.87 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۷
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۸
خرڅول
0.02
1.60455
1.60481
ګټه
-0.39 USD
EURAUD
سودا
#79781435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.60481
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.39 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۸
خریداری کول
0.02
50211.16
50010.36
ګټه
-4.02 USD
BTCUSD
سودا
#79784132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
50211.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
50010.36
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.02 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۰۴
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۲۴
خریداری کول
0.02
49487.4
49588.34
ګټه
2.02 USD
BTCUSD
سودا
#79771797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
49487.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
49588.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.02 USD