د ډیمو حالت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۹
خریداری کول
0.03
133.421
132.268
ګټه
-30.46 USD
EURJPY
سودا
#82128098
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.268
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-30.46 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۴
خریداری کول
0.02
9.25004
9.27495
ګټه
5.37 USD
USDTRY
سودا
#81971431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.25004
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.27495
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.37 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۵
خریداری کول
0.01
62317.4
60912
ګټه
-14.05 USD
BTCUSD
سودا
#81996342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
62317.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
60912
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.05 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۵۵
خریداری کول
0.01
59393
61701.25
ګټه
23.08 USD
BTCUSD
سودا
#81921631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
59393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
61701.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
23.08 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۸
خریداری کول
0.04
131.556
132.376
ګټه
28.76 USD
EURJPY
سودا
#81862445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
28.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
132.376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
28.76 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۳۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
خریداری کول
0.02
132.126
132.386
ګټه
4.56 USD
EURJPY
سودا
#81920165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
132.386
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.56 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۸
خریداری کول
0.02
9.21164
9.19052
ګټه
-4.60 USD
USDTRY
سودا
#81931315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.21164
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.19052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.60 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۰
خریداری کول
0.02
9.14376
9.19077
ګټه
10.23 USD
USDTRY
سودا
#81868309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.14376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.19077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.23 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۰
خریداری کول
0.02
9.03333
9.19056
ګټه
34.22 USD
USDTRY
سودا
#81482683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.03333
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.19056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
34.22 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۴۳
خریداری کول
0.02
9.0285
9.19018
ګټه
35.19 USD
USDTRY
سودا
#81741893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.0285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.19018
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.19 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۵۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۶
خریداری کول
0.02
9.01431
9.19012
ګټه
38.26 USD
USDTRY
سودا
#81741817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.01431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.19012
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
38.26 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۴۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
خریداری کول
0.02
9.07111
9.19111
ګټه
26.11 USD
USDTRY
سودا
#81845797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.07111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.19111
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.11 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۳
خریداری کول
0.02
9.02191
9.19139
ګټه
36.88 USD
USDTRY
سودا
#81755782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9.02191
ګټنه
0.00 USD
ټوله
36.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.19139
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
36.88 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۵۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۴۶
خریداری کول
0.03
91.552
92.104
ګټه
14.54 USD
CADJPY
سودا
#81871199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
91.552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
92.104
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.54 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
خریداری کول
0.01
57178
56870.76
ګټه
-3.07 USD
BTCUSD
سودا
#81709456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
57178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
56870.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.07 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۲۱
خریداری کول
0.02
56476.95
56854.96
ګټه
7.56 USD
BTCUSD
سودا
#81378849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
56476.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
56854.96
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.56 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۷
خرڅول
0.02
0.92719
0.92727
ګټه
-0.17 USD
USDCHF
سودا
#81481760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92727
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.17 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۴۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۰
خریداری کول
0.02
8.94336
9.00486
ګټه
13.66 USD
USDTRY
سودا
#81161633
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.94336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.00486
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.66 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۴
خریداری کول
0.02
8.91267
9.00486
ګټه
20.48 USD
USDTRY
سودا
#81161532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.91267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.00486
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.48 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۲۳
خریداری کول
0.02
8.91477
9.00603
ګټه
20.27 USD
USDTRY
سودا
#81454190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.91477
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.00603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.27 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۱۵
خریداری کول
0.02
8.90319
9.00605
ګټه
22.84 USD
USDTRY
سودا
#81485542
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.90319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
9.00605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
22.84 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۳۶
خریداری کول
0.02
55017.31
56674.92
ګټه
33.15 USD
BTCUSD
سودا
#81487036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
55017.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
56674.92
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
33.15 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۵
خریداری کول
0.02
55304.89
56686.56
ګټه
27.63 USD
BTCUSD
سودا
#81501626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
55304.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
56686.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.63 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۹
خریداری کول
0.01
56018
56684.99
ګټه
6.67 USD
BTCUSD
سودا
#81510437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
56018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
56684.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.67 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۰۵
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
خرڅول
0.01
1.58694
1.5723
ګټه
10.78 USD
EURAUD
سودا
#81510395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.58694
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.5723
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.78 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۳۶
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۵
خریداری کول
0.03
130.678
130.609
ګټه
-1.83 USD
EURJPY
سودا
#79840624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.609
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.83 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۷
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۹
خرڅول
0.01
38876.41
56545.13
ګټه
-176.69 USD
BTCUSD
سودا
#78394890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
38876.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-176.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
56545.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-176.69 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۳
خرڅول
0.01
36377.86
56571.01
ګټه
-201.93 USD
BTCUSD
سودا
#77708844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
36377.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-201.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
56571.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-201.93 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۳۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۲
خریداری کول
0.02
54662.83
54667.57
ګټه
0.09 USD
BTCUSD
سودا
#81485986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
54662.83
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
54667.57
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۴
خریداری کول
0.02
53894.72
54687.53
ګټه
15.86 USD
BTCUSD
سودا
#81406220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
53894.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
54687.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.86 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
خریداری کول
0.02
52830.97
54226.97
ګټه
27.92 USD
BTCUSD
سودا
#81485629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
52830.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
54226.97
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.92 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۲۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۴۴
خریداری کول
0.02
52306
52711.05
ګټه
8.10 USD
BTCUSD
سودا
#81438518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
52306
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
52711.05
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.10 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۴
خریداری کول
0.02
8.87777
8.88975
ګټه
2.70 USD
USDTRY
سودا
#81161617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.87777
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
8.88975
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.70 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۳۳
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۵۷
خریداری کول
0.02
51140.13
51255.49
ګټه
2.31 USD
BTCUSD
سودا
#81366206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
51140.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
51255.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.31 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۱:۳۵
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۳۶
خریداری کول
0.02
49704.18
49969.04
ګټه
5.30 USD
BTCUSD
سودا
#81365313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
49704.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
49969.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.30 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۵۶
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۶
خریداری کول
0.02
48651.9
49284.32
ګټه
12.65 USD
BTCUSD
سودا
#81365298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
48651.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
49284.32
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.65 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۳۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۴۹
خریداری کول
0.02
49005.95
49151.32
ګټه
2.91 USD
BTCUSD
سودا
#81308648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
49005.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
49151.32
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.91 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۳
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۰۱
خریداری کول
0.02
48343
49001.93
ګټه
13.18 USD
BTCUSD
سودا
#80435065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
48343
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
49001.93
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.18 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۳۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۸
خرڅول
0.01
0.92712
0.92432
ګټه
3.03 USD
USDCHF
سودا
#81335777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.03 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
خریداری کول
0.02
47608
47664
ګټه
1.12 USD
BTCUSD
سودا
#80546698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
47608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
47664
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۱
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۰
خرڅول
0.02
87.717
87.575
ګټه
2.56 USD
CADJPY
سودا
#81076347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
87.717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
87.575
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.56 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۴۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۹
خرڅول
0.01
87.643
87.548
ګټه
0.86 USD
CADJPY
سودا
#81228764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
87.643
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
87.548
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۳۰
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۴
خرڅول
0.01
87.98
87.555
ګټه
3.82 USD
CADJPY
سودا
#81226880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
87.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
87.555
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.82 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۴۰
خرڅول
0.01
88.052
87.827
ګټه
2.02 USD
CADJPY
سودا
#81106461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
88.052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
87.827
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.02 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۲۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۴
خرڅول
0.02
1.6141
1.60071
ګټه
19.39 USD
EURAUD
سودا
#81161426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.60071
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
19.39 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۵۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۲۳
خرڅول
0.02
1.60126
1.6011
ګټه
0.23 USD
EURAUD
سودا
#81020211
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.6011
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۱
خرڅول
0.01
1.60713
1.60123
ګټه
4.27 USD
EURAUD
سودا
#81203202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60713
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.60123
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.27 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۸
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۹
خرڅول
0.02
0.72279
0.71862
ګټه
8.34 USD
AUDUSD
سودا
#79305340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.71862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.34 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۴
خریداری کول
0.01
8.85991
8.93926
ګټه
8.88 USD
USDTRY
سودا
#80888856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.85991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.93926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.88 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۵۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۳۸
خریداری کول
0.01
8.83725
8.93968
ګټه
11.46 USD
USDTRY
سودا
#80895287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8.83725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
8.93968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.46 USD