د ډیمو حالت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۲۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۲۷
خرڅول
0.01
1.6535
1.65164
ګټه
1.32 USD
EURAUD
سودا
#63758735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6535
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.65164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۳۷
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۵۱
خرڅول
0.01
1.63875
1.63331
ګټه
3.94 USD
EURAUD
سودا
#63086630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.63875
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.63331
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.94 USD
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۳۰
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۰۳
خرڅول
0.01
1.63859
1.63811
ګټه
0.34 USD
EURAUD
سودا
#62850615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.63859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.63811
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.34 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۲۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۷
خرڅول
0.01
1.63408
1.63249
ګټه
1.14 USD
EURAUD
سودا
#62862845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.63408
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.63249
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.14 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۰۱
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۲۰
خرڅول
0.01
1.64474
1.64032
ګټه
3.16 USD
EURAUD
سودا
#62773753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.64474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.64032
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.16 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۴
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۱۲
خرڅول
0.01
1.64583
1.64031
ګټه
3.94 USD
EURAUD
سودا
#62773688
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.64583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.64031
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.94 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۵۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۰
خرڅول
0.01
1.64933
1.64642
ګټه
2.07 USD
EURAUD
سودا
#62537556
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.64933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.64642
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.07 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۰۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۵
خرڅول
0.01
1.65361
1.64649
ګټه
5.07 USD
EURAUD
سودا
#62633297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.65361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.64649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.07 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۰
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۱۴
خریداری کول
0.02
1.3145
1.31631
ګټه
2.75 USD
USDCAD
سودا
#62201279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.75 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۵
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۰۵
خرڅول
0.02
1.3092
1.31651
ګټه
-11.11 USD
USDCAD
سودا
#61660910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31651
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.11 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۳۳
خریداری کول
0.02
1.319
1.32036
ګټه
2.06 USD
USDCAD
سودا
#62197338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.32036
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.06 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۲
خریداری کول
0.02
1.32105
1.32138
ګټه
0.50 USD
USDCAD
سودا
#62184231
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.32138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۳۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.01
1.9205
1.91591
ګټه
3.07 USD
GBPNZD
سودا
#59421456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.9205
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91591
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.07 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۴
خریداری کول
0.02
0.73071
0.73035
ګټه
-0.72 USD
AUDUSD
سودا
#61661560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73071
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73035
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.72 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۴
خریداری کول
0.01
1.32373
1.32185
ګټه
-1.42 USD
USDCAD
سودا
#60982824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32185
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.42 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۶
خریداری کول
0.01
1.32062
1.32209
ګټه
1.11 USD
USDCAD
سودا
#61076377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.11 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۴
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۹
خرڅول
0.02
1.30914
1.31177
ګټه
-4.01 USD
USDCAD
سودا
#61538452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30914
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31177
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.01 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۲
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۳
خریداری کول
0.02
0.72889
0.72454
ګټه
-8.70 USD
AUDUSD
سودا
#61538472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.72454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.70 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۶
خرڅول
0.01
1.99543
1.98991
ګټه
3.66 USD
GBPNZD
سودا
#60766865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.99543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.98991
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.66 USD
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۰۰
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۲
خریداری کول
0.01
1.32084
1.32163
ګټه
0.60 USD
USDCAD
سودا
#60873075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32163
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۶
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۴
خریداری کول
0.01
1.31833
1.32163
ګټه
2.50 USD
USDCAD
سودا
#60872224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32163
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.50 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۸
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۸
خرڅول
0.01
1.31476
1.3146
ګټه
0.12 USD
USDCAD
سودا
#60724122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3146
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۴
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۹
خرڅول
0.01
79.945
79.98
ګټه
-0.33 USD
CADJPY
سودا
#60682559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
79.945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
79.98
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.33 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۱۵
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۶
خرڅول
0.02
1.31984
1.31842
ګټه
2.15 USD
USDCAD
سودا
#60765423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31842
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.15 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۳:۲۰
خرڅول
0.01
1.99439
1.99235
ګټه
1.34 USD
GBPNZD
سودا
#60758913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.99439
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.99235
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۱۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۹
خریداری کول
0.01
80.21
80.226
ګټه
0.16 USD
CADJPY
سودا
#60651701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
80.226
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۳۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۵۵
خریداری کول
0.01
0.72399
0.72376
ګټه
-0.23 USD
AUDUSD
سودا
#60655437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۲۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۰:۱۰
خریداری کول
0.01
0.72353
0.72389
ګټه
0.36 USD
AUDUSD
سودا
#60659645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72353
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72389
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.36 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۲۸
خرڅول
0.01
1.3171
1.31705
ګټه
0.04 USD
USDCAD
سودا
#60645782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3171
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31705
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۴۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۱۱
خرڅول
0.01
1.72987
1.73315
ګټه
-2.49 USD
GBPCAD
سودا
#60597372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.72987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.73315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.49 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۳:۳۹
خرڅول
0.01
1.64583
1.64687
ګټه
-0.75 USD
EURAUD
سودا
#60611153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.64583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.64687
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.75 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۳۹
خرڅول
0.01
1.73307
1.73313
ګټه
-0.05 USD
GBPCAD
سودا
#60588420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.73313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۵۹
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۴۸
خرڅول
0.01
1.73238
1.73231
ګټه
0.05 USD
GBPCAD
سودا
#60582433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73238
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.73231
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۱۲
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۲
خریداری کول
0.01
1.99906
2.00433
ګټه
3.44 USD
GBPNZD
سودا
#60505585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.99906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2.00433
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.44 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۵۹
خریداری کول
0.01
1.99201
1.99653
ګټه
2.96 USD
GBPNZD
سودا
#60375049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.99201
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.99653
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.96 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۱
خریداری کول
0.02
126.065
126.65
ګټه
10.94 USD
EURJPY
سودا
#60407442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
126.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.94 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۲:۲۸
خرڅول
0.01
1.7365
1.73853
ګټه
-1.52 USD
GBPCAD
سودا
#60340028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.7365
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.73853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.52 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۱۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۶
خرڅول
0.01
1.97536
1.98071
ګټه
-3.53 USD
GBPNZD
سودا
#60262222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.97536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.98071
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.53 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۳۳
خریداری کول
0.01
1.98286
1.98575
ګټه
1.90 USD
GBPNZD
سودا
#60033541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.98286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.98575
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.90 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۴
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۴
خرڅول
0.01
0.72104
0.72225
ګټه
-1.21 USD
AUDUSD
سودا
#60064769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72225
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.21 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۲۸
خرڅول
0.01
1.97742
1.97716
ګټه
0.18 USD
GBPNZD
سودا
#60015386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.97742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.97716
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.18 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۰
خرڅول
0.01
0.66469
0.66369
ګټه
1.00 USD
NZDUSD
سودا
#59998832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66469
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66369
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۳۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۳۳
خرڅول
0.01
1.74466
1.74138
ګټه
2.47 USD
GBPCAD
سودا
#59899200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.74466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.74138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.47 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۵۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۳
خرڅول
0.01
1.74963
1.74119
ګټه
6.36 USD
GBPCAD
سودا
#59808684
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.74963
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.74119
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.36 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۹
خرڅول
0.01
1.97555
1.97322
ګټه
1.55 USD
GBPNZD
سودا
#59909864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.97555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.97322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.55 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۹
خریداری کول
0.02
125.37
125.322
ګټه
-0.91 USD
EURJPY
سودا
#59965186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
125.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
125.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.91 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۴۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۳
خرڅول
0.01
0.66407
0.66469
ګټه
-0.62 USD
NZDUSD
سودا
#59918673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66407
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66469
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.62 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۲
خریداری کول
0.01
1.97971
1.9755
ګټه
-2.78 USD
GBPNZD
سودا
#59868153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.97971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.9755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.78 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۴
خرڅول
0.01
1.74507
1.74516
ګټه
-0.06 USD
GBPCAD
سودا
#59885123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.74507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.74516
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۲۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۷
خرڅول
0.01
0.71125
0.7125
ګټه
-1.25 USD
AUDUSD
سودا
#59794732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7125
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.25 USD