د ډیمو حالت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۱
خریداری کول
0.1
1.24442
1.24267
ګټه
-18.50 USD
GBPUSD
سودا
#138620164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24442
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.24267
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-18.50 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۹
خریداری کول
0.1
106.76
107.369
ګټه
55.72 USD
USDJPY
سودا
#138511775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
107.369
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
55.72 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۵
خرڅول
0.1
1.12734
1.11991
ګټه
73.30 USD
EURUSD
سودا
#138511768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
74.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.11991
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
73.30 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
خرڅول
0.1
106.463
106.759
ګټه
-28.73 USD
USDJPY
سودا
#138433691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
106.759
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-28.73 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
خریداری کول
0.1
1.13303
1.13013
ګټه
-30.00 USD
EURUSD
سودا
#138405908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13303
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-29.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.13013
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-30.00 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۰۹
خرڅول
0.1
1.79341
1.80361
ګټه
-72.83 USD
GBPAUD
سودا
#138405912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.79341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.80361
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-72.83 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۵
خریداری کول
0.1
1.1224
1.12601
ګټه
35.10 USD
EURUSD
سودا
#138232758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
36.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.12601
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
35.10 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۳
خریداری کول
0.1
1.24267
1.24455
ګټه
17.80 USD
GBPUSD
سودا
#138232735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.24455
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
17.80 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۱۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۱
خریداری کول
0.1
106.921
106.852
ګټه
-7.46 USD
USDJPY
سودا
#138228952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
106.852
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-7.46 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۴
خریداری کول
0.1
1.82572
1.83036
ګټه
29.76 USD
GBPAUD
سودا
#137955503
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.83036
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
29.76 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۳
خرڅول
0.1
106.986
106.743
ګټه
21.76 USD
USDJPY
سودا
#137948241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.986
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
106.743
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
21.76 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۲
خرڅول
0.1
1.12371
1.12305
ګټه
5.60 USD
EURUSD
سودا
#137880032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.12305
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
5.60 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۵
خریداری کول
0.1
1.26192
1.26745
ګټه
54.30 USD
GBPUSD
سودا
#137778805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26192
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.26745
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
54.30 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۳
خریداری کول
0.1
1.27644
1.27724
ګټه
7.00 USD
GBPUSD
سودا
#137246808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.27724
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.00 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۱
خریداری کول
0.1
1.13423
1.13735
ګټه
30.20 USD
EURUSD
سودا
#137164076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13423
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.13735
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
30.20 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۹
خریداری کول
0.1
1.81815
1.82222
ګټه
26.52 USD
GBPAUD
سودا
#137065498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.81815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
28.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.82222
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
26.52 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۷
خرڅول
0.1
108.27
107.303
ګټه
89.12 USD
USDJPY
سودا
#137005519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.27
ګټنه
0.00 USD
ټوله
90.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
107.303
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
89.12 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
خرڅول
0.1
1.26411
1.27411
ګټه
-101.00 USD
GBPUSD
سودا
#137098288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-100.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.27411
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-101.00 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۰۱
خرڅول
0.1
1.12615
1.13618
ګټه
-101.30 USD
EURUSD
سودا
#137098293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12615
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-100.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.13618
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-101.30 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
خریداری کول
0.1
1.27271
1.27012
ګټه
-26.90 USD
GBPUSD
سودا
#137015396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-25.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.27012
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-26.90 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۷
خرڅول
0.1
1.2669
1.27244
ګټه
-56.40 USD
GBPUSD
سودا
#136972997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-55.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.27244
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-56.40 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
خریداری کول
0.1
1.81382
1.81501
ګټه
6.33 USD
GBPAUD
سودا
#136939814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.81382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.81501
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
6.33 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۰
خریداری کول
0.1
1.82374
1.81375
ګټه
-71.86 USD
GBPAUD
سودا
#136903887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-69.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.81375
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-71.86 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۶
خرڅول
0.1
1.80835
1.8102
ګټه
-14.94 USD
GBPAUD
سودا
#136771093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.80835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.8102
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-14.94 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۴
خریداری کول
0.1
109.16
109.307
ګټه
12.45 USD
USDJPY
سودا
#136742692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
109.307
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
12.45 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۳
خریداری کول
0.1
1.13291
1.1382
ګټه
51.90 USD
EURUSD
سودا
#136725951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1382
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
51.90 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۰
خریداری کول
0.1
1.26015
1.26602
ګټه
57.70 USD
GBPUSD
سودا
#136725944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.26602
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
57.70 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
خرڅول
0.1
1.12063
1.13093
ګټه
-104.00 USD
EURUSD
سودا
#136658209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-103.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.13093
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-104.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
خریداری کول
0.1
109.067
108.719
ګټه
-33.01 USD
USDJPY
سودا
#136658243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-32.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
108.719
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-33.01 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
خرڅول
0.1
1.83001
1.82329
ګټه
44.20 USD
GBPAUD
سودا
#136467705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.83001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.82329
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
44.20 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۳
خریداری کول
0.1
107.704
108.558
ګټه
77.67 USD
USDJPY
سودا
#136419929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
78.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
108.558
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
77.67 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
خرڅول
0.1
107.596
107.701
ګټه
-10.75 USD
USDJPY
سودا
#136281681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
107.701
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-10.75 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
خریداری کول
0.1
1.25158
1.24806
ګټه
-36.20 USD
GBPUSD
سودا
#136396239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.24806
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-36.20 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.1
1.11348
1.111
ګټه
-25.80 USD
EURUSD
سودا
#136281678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-24.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.111
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-25.80 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۹
خریداری کول
0.1
1.0998
1.10034
ګټه
4.40 USD
EURUSD
سودا
#135848930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.10034
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.40 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۸
خرڅول
0.1
1.23183
1.22386
ګټه
78.70 USD
GBPUSD
سودا
#135790241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23183
ګټنه
0.00 USD
ټوله
79.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22386
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
78.70 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۲
خرڅول
0.1
1.85001
1.85999
ګټه
-67.79 USD
GBPAUD
سودا
#135822535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-65.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.85999
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-67.79 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
خرڅول
0.1
1.09592
1.09984
ګټه
-40.20 USD
EURUSD
سودا
#135790239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09592
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.09984
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-40.20 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
خریداری کول
0.1
1.23034
1.23445
ګټه
40.10 USD
GBPUSD
سودا
#135686689
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23034
ګټنه
0.00 USD
ټوله
41.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.23445
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
40.10 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۷
خریداری کول
0.1
1.09208
1.09711
ګټه
49.30 USD
EURUSD
سودا
#135669710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09208
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.09711
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
49.30 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
خریداری کول
0.1
107.863
107.738
ګټه
-12.60 USD
USDJPY
سودا
#135669711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
107.738
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-12.60 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۴
خرڅول
0.1
1.22015
1.21826
ګټه
17.90 USD
GBPUSD
سودا
#134545550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21826
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
17.90 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۲
خرڅول
0.1
1.0842
1.07864
ګټه
54.60 USD
EURUSD
سودا
#134422475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.07864
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
54.60 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۱
خرڅول
0.1
1.89675
1.89968
ګټه
-20.79 USD
GBPAUD
سودا
#134310696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.89675
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.89968
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-20.79 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۹
خرڅول
0.1
107.588
107.036
ګټه
50.57 USD
USDJPY
سودا
#134258655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
107.036
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
50.57 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.1
1.22185
1.22263
ګټه
6.80 USD
GBPUSD
سودا
#134486892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22263
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.80 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
خریداری کول
0.1
1.23175
1.22179
ګټه
-100.60 USD
GBPUSD
سودا
#134455113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-99.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22179
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-100.60 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۴
خرڅول
0.1
1.22569
1.23179
ګټه
-62.00 USD
GBPUSD
سودا
#134365175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-61.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.23179
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-62.00 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۳
خریداری کول
0.1
1.08594
1.08447
ګټه
-15.70 USD
EURUSD
سودا
#134310710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.08447
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-15.70 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.1
1.23609
1.22913
ګټه
-70.60 USD
GBPUSD
سودا
#134310698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-69.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22913
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-70.60 USD