د ډیمو حالت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۱۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۹
خرڅول
0.15
0.68573
0.685
ګټه
9.45 USD
AUDUSD
سودا
#124661312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.685
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.45 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۰۰
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۵
خرڅول
0.15
0.68604
0.68587
ګټه
1.05 USD
AUDUSD
سودا
#124640534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68587
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
1.05 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۴۵
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۲۱
خرڅول
0.15
121.983
121.936
ګټه
3.42 USD
EURJPY
سودا
#124637518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
121.936
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
3.42 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۲۴
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۲۸
خرڅول
0.15
110.045
109.924
ګټه
15.01 USD
USDJPY
سودا
#124635477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
109.924
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
15.01 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۲۵
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۵۴
خرڅول
0.15
0.68705
0.68605
ګټه
13.50 USD
AUDUSD
سودا
#124633270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68605
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۲۳
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۲
خرڅول
0.15
122.121
122.098
ګټه
0.14 USD
EURJPY
سودا
#124594772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
122.121
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
122.098
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
0.14 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۰۶
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۷
خرڅول
0.15
0.68626
0.68614
ګټه
0.30 USD
AUDUSD
سودا
#124603591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68626
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68614
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.30 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۲۸
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۱
خرڅول
0.15
1.10854
1.10841
ګټه
0.45 USD
EURUSD
سودا
#124589199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.10841
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.45 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۵۱
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۲۳
خرڅول
0.15
0.6871
0.68635
ګټه
9.75 USD
AUDUSD
سودا
#124590373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68635
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.75 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۰۹
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۵۱
خرڅول
0.15
0.68745
0.68704
ګټه
4.65 USD
AUDUSD
سودا
#124584257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68704
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
4.65 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۲
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۵۵
خرڅول
0.15
1.10901
1.10885
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#124582930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10901
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.10885
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.90 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۲۸
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۱۲
خریداری کول
0.15
0.96838
0.96852
ګټه
0.67 USD
USDCHF
سودا
#124583145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.96852
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.67 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۱۷
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
خرڅول
0.15
0.68881
0.6879
ګټه
12.15 USD
AUDUSD
سودا
#124450816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.6879
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
12.15 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۳۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۰
خرڅول
0.15
75.854
75.807
ګټه
3.40 USD
AUDJPY
سودا
#124449847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
75.854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
75.807
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
3.40 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۵
خرڅول
0.15
0.68889
0.68875
ګټه
0.60 USD
AUDUSD
سودا
#124449770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68875
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.60 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۲۲
خرڅول
0.15
0.68889
0.68871
ګټه
1.20 USD
AUDUSD
سودا
#124449601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68871
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
1.20 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۴
خرڅول
0.3
0.95959
0.96322
ګټه
-116.06 USD
USDCHF
سودا
#85159647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-113.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
0.96322
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
-116.06 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۴
خریداری کول
0.15
1.11598
1.11611
ګټه
0.45 USD
EURUSD
سودا
#124288864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11611
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.45 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۰
خریداری کول
0.15
1.11467
1.1157
ګټه
13.95 USD
EURUSD
سودا
#124280386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1157
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.95 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۶
خریداری کول
0.15
1.11287
1.1134
ګټه
6.45 USD
EURUSD
سودا
#124251649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1134
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
6.45 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۸
خرڅول
0.15
1.11248
1.11279
ګټه
-6.15 USD
EURUSD
سودا
#124224015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11279
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-6.15 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۵
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۳
خرڅول
0.15
1.11212
1.1111
ګټه
13.80 USD
EURUSD
سودا
#124141457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1111
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.80 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۶
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۳
خرڅول
0.15
1.11321
1.11285
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#124117145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11321
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11285
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
3.90 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۸
خرڅول
0.15
0.68964
0.68941
ګټه
1.95 USD
AUDUSD
سودا
#124111647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68941
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
1.95 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۸
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۸
خرڅول
0.15
1.11374
1.11352
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#124108276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11352
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
1.80 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۳۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۲۸
خریداری کول
0.15
1.11386
1.114
ګټه
0.60 USD
EURUSD
سودا
#124080811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11386
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.114
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.60 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۵۶
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۱۵
خرڅول
0.15
0.68972
0.68886
ګټه
11.40 USD
AUDUSD
سودا
#124054256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.68886
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
11.40 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۲
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۲۲
خریداری کول
0.15
1.11231
1.11331
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#123996427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11231
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11331
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۱۴
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۵
خریداری کول
0.15
75.739
75.839
ګټه
10.68 USD
AUDJPY
سودا
#123947979
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
75.739
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
75.839
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
10.68 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۵
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۰
خرڅول
0.15
1.11062
1.10962
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#123879738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.10962
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۸
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۳۳
خرڅول
0.15
1.10987
1.1096
ګټه
2.55 USD
EURUSD
سودا
#123817220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1096
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
2.55 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۳
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۲
خرڅول
0.15
1.11115
1.1101
ګټه
14.25 USD
EURUSD
سودا
#123810519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11115
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1101
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
14.25 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۳۲
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۹
خرڅول
0.15
1.11126
1.11105
ګټه
1.65 USD
EURUSD
سودا
#123789281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11105
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
1.65 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۳
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۵۵
خرڅول
0.15
1.11225
1.1108
ګټه
20.25 USD
EURUSD
سودا
#123748328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1108
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
20.25 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۹
خرڅول
0.15
1.11304
1.11249
ګټه
6.75 USD
EURUSD
سودا
#123706028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11249
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
6.75 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۰
خریداری کول
0.15
1.11441
1.11322
ګټه
-19.35 USD
EURUSD
سودا
#123699680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11322
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-19.35 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۲۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۴
خرڅول
0.15
1.11324
1.1128
ګټه
5.10 USD
EURUSD
سودا
#123693108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1128
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
5.10 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۵
خرڅول
0.15
1.11467
1.11367
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#123687179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11367
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۱۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۹
خریداری کول
0.15
108.263
108.392
ګټه
16.35 USD
USDJPY
سودا
#123671995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.263
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
108.392
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
16.35 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۱۰
خریداری کول
0.15
108.146
108.167
ګټه
1.41 USD
USDJPY
سودا
#123669404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
108.167
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
1.41 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۴۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۳
خرڅول
0.15
1.11589
1.11518
ګټه
9.15 USD
EURUSD
سودا
#123424739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11589
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11518
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.15 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۱
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۲۵
خرڅول
0.15
1.1146
1.1136
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#123382663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1136
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۲
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۶
خرڅول
0.15
1.1151
1.11454
ګټه
6.90 USD
EURUSD
سودا
#123380817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11454
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
6.90 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۱۶
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۲۸
خرڅول
0.15
1.1166
1.11577
ګټه
10.95 USD
EURUSD
سودا
#123372713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11577
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
10.95 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۲
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۴۷
خرڅول
0.15
1.11734
1.11708
ګټه
2.40 USD
EURUSD
سودا
#123287765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11708
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
2.40 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۱۰
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۱۷
خرڅول
0.15
1.30273
1.30297
ګټه
-4.26 USD
USDCAD
سودا
#105980003
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.30297
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-4.26 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
خریداری کول
0.15
106.337
106.437
ګټه
12.59 USD
USDJPY
سودا
#111836740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
106.437
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
12.59 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
خرڅول
0.15
0.67202
0.67146
ګټه
6.90 USD
AUDUSD
سودا
#111587144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.67146
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
6.90 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
خرڅول
0.15
106.389
106.352
ګټه
3.72 USD
USDJPY
سودا
#111570948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
106.352
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
3.72 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
خرڅول
0.15
1.10766
1.10666
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#111187567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.10666
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD