د ډیمو حالت
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
خریداری کول
0.15
106.337
106.437
ګټه
12.59 USD
USDJPY
سودا
#111836740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
106.437
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
12.59 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
خرڅول
0.15
0.67202
0.67146
ګټه
6.90 USD
AUDUSD
سودا
#111587144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.67146
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
6.90 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
خرڅول
0.15
106.389
106.352
ګټه
3.72 USD
USDJPY
سودا
#111570948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
106.352
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
3.72 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
خرڅول
0.15
1.10766
1.10666
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#111187567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.10666
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۳
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۷
خرڅول
0.15
1.10872
1.10888
ګټه
-3.90 USD
EURUSD
سودا
#111150230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.10888
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-3.90 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۳۷
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۳
خرڅول
0.15
0.67641
0.67541
ګټه
13.50 USD
AUDUSD
سودا
#110878318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.67541
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۱۰
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۲
خریداری کول
0.15
105.553
105.69
ګټه
17.94 USD
USDJPY
سودا
#110638973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.69
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
17.94 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۱
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۱۲
خرڅول
0.15
106.347
106.247
ګټه
12.62 USD
USDJPY
سودا
#110146882
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
106.247
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
12.62 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۳۶
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
خرڅول
0.15
129.274
129.174
ګټه
11.08 USD
GBPJPY
سودا
#110092193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
129.174
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
11.08 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۲
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۰۹
خریداری کول
0.15
0.67753
0.6778
ګټه
2.55 USD
AUDUSD
سودا
#109854102
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.6778
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
2.55 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۷
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۳:۱۳
خرڅول
0.15
0.67599
0.67686
ګټه
-14.55 USD
AUDUSD
سودا
#109845702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.67686
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-14.55 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۹
خرڅول
0.15
0.64092
0.64117
ګټه
-5.25 USD
NZDUSD
سودا
#109719559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.64117
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-5.25 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۲۳
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۴۷
خرڅول
0.15
0.67763
0.67682
ګټه
10.65 USD
AUDUSD
سودا
#109450815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.67682
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
10.65 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۵۱
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۱۴
خرڅول
0.15
105.96
105.93
ګټه
2.75 USD
USDJPY
سودا
#109343614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.93
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
2.75 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
خرڅول
0.15
106.172
106.136
ګټه
3.59 USD
USDJPY
سودا
#109335869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
106.136
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
3.59 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۴۴
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۲۲
خرڅول
0.15
106.212
106.221
ګټه
-2.77 USD
USDJPY
سودا
#109329670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
106.221
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-2.77 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۲۷
خرڅول
0.15
0.67727
0.67667
ګټه
7.50 USD
AUDUSD
سودا
#109314575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67727
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.67667
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
7.50 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۳
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۰۸
خرڅول
0.15
1.1187
1.1177
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#109072501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1187
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.1177
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۵۹
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۶:۲۹
خرڅول
0.15
1.11968
1.11868
ګټه
13.50 USD
EURUSD
سودا
#109030642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11868
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۵۲
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
خرڅول
0.15
105.158
105.058
ګټه
12.78 USD
USDJPY
سودا
#109008604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.058
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
12.78 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۰۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۲
خرڅول
0.15
105.279
105.225
ګټه
6.20 USD
USDJPY
سودا
#108996796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.225
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
6.20 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۴۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
خرڅول
0.15
105.404
105.3
ګټه
13.31 USD
USDJPY
سودا
#108975628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.3
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.31 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۹:۱۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
خرڅول
0.15
105.465
105.413
ګټه
5.90 USD
USDJPY
سودا
#108970191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.413
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
5.90 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۱۴
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۱۶
خرڅول
0.15
105.848
105.814
ګټه
3.32 USD
USDJPY
سودا
#108814288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.848
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.814
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
3.32 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۳
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
خرڅول
0.15
105.98
105.88
ګټه
12.67 USD
USDJPY
سودا
#108795396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.88
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
12.67 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۵
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۵۷
خرڅول
0.15
106.055
105.927
ګټه
16.63 USD
USDJPY
سودا
#108576886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
105.927
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
16.63 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۷
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۲۴
خرڅول
0.15
0.64839
0.64739
ګټه
13.50 USD
NZDUSD
سودا
#99856982
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.64739
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.50 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۱۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۵۱
خرڅول
0.15
107.651
107.59
ګټه
7.00 USD
USDJPY
سودا
#103980971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.651
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
107.59
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
7.00 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۵۸
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۱۷
خرڅول
0.15
1.65431
1.6533
ګټه
8.55 USD
GBPCAD
سودا
#103794603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.65431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.6533
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
8.55 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۷
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۱
خرڅول
0.15
108.329
108.251
ګټه
9.31 USD
USDJPY
سودا
#103747187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
108.251
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.31 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۲۲
خرڅول
0.15
1.65736
1.65696
ګټه
1.58 USD
GBPCAD
سودا
#103628524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.65736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.65696
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
1.58 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۴۰
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۳۹
خرڅول
0.15
0.69936
0.69923
ګټه
0.45 USD
AUDUSD
سودا
#103576575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69936
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.69923
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
0.45 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۱۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۵۶:۳۲
خرڅول
0.15
0.70006
0.69936
ګټه
9.00 USD
AUDUSD
سودا
#103562721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70006
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۵۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
0.69936
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.00 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۱۵
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
خرڅول
0.15
1.30878
1.3077
ګټه
10.89 USD
USDCAD
سودا
#103419278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.3077
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
10.89 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۶:۳۶
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۵۸
خرڅول
0.15
1.49049
1.48982
ګټه
4.66 USD
EURCAD
سودا
#103363360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.48982
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
4.66 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۴۷
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۶
خرڅول
0.15
1.49198
1.49065
ګټه
12.21 USD
EURCAD
سودا
#103352538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49198
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.49065
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
12.21 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۱
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۰۳
خرڅول
0.15
1.49209
1.49233
ګټه
-5.74 USD
EURCAD
سودا
#103352570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.49233
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
-5.74 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۶
خرڅول
0.15
1.4929
1.4919
ګټه
8.44 USD
EURCAD
سودا
#103236508
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.4919
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
8.44 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
خرڅول
0.15
1.49427
1.49396
ګټه
0.54 USD
EURCAD
سودا
#103211724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49427
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.49396
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
0.54 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۳
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۶
خرڅول
0.15
1.31551
1.31451
ګټه
9.91 USD
USDCAD
سودا
#103197027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.31451
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.91 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۰
خرڅول
0.15
1.31673
1.31573
ګټه
9.90 USD
USDCAD
سودا
#103182248
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.31573
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.90 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۴
خرڅول
0.15
1.31685
1.31656
ګټه
1.80 USD
USDCAD
سودا
#103049383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.31656
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
1.80 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۷
خرڅول
0.15
1.31685
1.31672
ګټه
-0.02 USD
USDCAD
سودا
#103048599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.31672
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۵۷
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۲۳
خرڅول
0.15
1.31834
1.31734
ګټه
9.89 USD
USDCAD
سودا
#102869762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.31734
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.89 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۷
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۶
خرڅول
0.15
136.038
135.959
ګټه
8.02 USD
GBPJPY
سودا
#102787372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
135.959
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
8.02 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۹
خرڅول
0.15
1.67322
1.67222
ګټه
8.38 USD
GBPCAD
سودا
#102735904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.67322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.67222
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
8.38 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۳۸
خرڅول
0.15
1.32112
1.32012
ګټه
9.86 USD
USDCAD
سودا
#102551746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.32012
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.86 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۴۱
خرڅول
0.15
1.32359
1.32259
ګټه
9.84 USD
USDCAD
سودا
#102510555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.32259
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
9.84 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۲۹
خرڅول
0.15
107.889
107.78
ګټه
13.67 USD
USDJPY
سودا
#100860805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
107.78
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
13.67 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۸
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۵۱
خرڅول
0.15
109.168
109.068
ګټه
12.25 USD
USDJPY
سودا
#99348614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
109.068
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
12.25 USD