د ډیمو حالت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۳۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۳۳
خرڅول
0.05
1.17396
1.17295
ګټه
4.55 USD
EURUSD
سودا
#158552103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17295
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.55 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۲
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۹
خرڅول
0.05
1.17762
1.1766
ګټه
4.60 USD
EURUSD
سودا
#158493367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1766
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.60 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۳
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۳
خرڅول
0.05
1.18962
1.18935
ګټه
0.85 USD
EURUSD
سودا
#158264049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18962
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18935
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.85 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۵۲
خریداری کول
0.1
1.22243
1.22293
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157226948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22293
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۶
خریداری کول
0.1
1.22327
1.22377
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157219669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22327
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22377
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۸
خریداری کول
0.1
1.22309
1.22359
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157186332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22359
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۱۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۹
خریداری کول
0.1
1.22271
1.22321
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157173966
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22321
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۳۹
خریداری کول
0.1
1.22288
1.22338
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157169754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22338
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
خریداری کول
0.1
1.22001
1.22051
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157161300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22051
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.1
1.21787
1.21837
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157155854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21837
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
خریداری کول
0.1
1.21703
1.21753
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157125925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21753
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۵۰
خریداری کول
0.1
1.21562
1.21612
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157107743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21562
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21612
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۰
خریداری کول
0.1
1.21636
1.21686
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157101383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21686
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
خریداری کول
0.1
1.21677
1.21727
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157099874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21727
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۲
خریداری کول
0.1
1.2166
1.2171
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157060081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.2171
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۲
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۳
خریداری کول
0.1
1.21735
1.21785
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157052127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21785
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۱
خریداری کول
0.1
1.21685
1.21735
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157050960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21735
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۳۹
خریداری کول
0.1
1.21668
1.21718
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#157046782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21718
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۳۶
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۳۶
خریداری کول
0.1
1.21648
1.21665
ګټه
0.70 USD
EURUSD
سودا
#156852243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21665
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.70 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۰۵
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۴۴
خریداری کول
0.1
1.21484
1.21534
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#156848353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21534
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۳
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۵۳
خریداری کول
0.1
1.21386
1.21436
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#156840559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21386
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21436
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۲۰
خریداری کول
0.1
1.21434
1.21484
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#156745178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21484
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۹
خریداری کول
0.1
1.21355
1.21405
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#156713981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21355
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21405
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.1
1.21299
1.21349
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#156703354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21349
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۱:۱۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۴
خریداری کول
0.1
1.2132
1.2137
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#156373141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.2137
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۷
خریداری کول
0.1
1.21387
1.21437
ګټه
4.00 USD
EURUSD
سودا
#156359049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21437
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۰
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۹
خرڅول
0.05
1.27121
1.27071
ګټه
1.47 USD
USDCAD
سودا
#153984772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27121
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27071
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.47 USD
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۰
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۰
خریداری کول
0.05
126.87
126.94
ګټه
2.38 USD
EURJPY
سودا
#154046865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.94
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.38 USD
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۲
خریداری کول
0.05
126.818
126.888
ګټه
2.38 USD
EURJPY
سودا
#154042605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.888
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.38 USD
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۸
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۴
خریداری کول
0.05
126.636
126.706
ګټه
2.38 USD
EURJPY
سودا
#154007931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.706
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.38 USD
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۸
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۰۴
خریداری کول
0.05
126.616
126.686
ګټه
2.38 USD
EURJPY
سودا
#153996510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.616
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.686
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.38 USD
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۴۱
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۲۶
خریداری کول
0.05
126.526
126.596
ګټه
2.39 USD
EURJPY
سودا
#153452281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.526
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.596
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.39 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
خرڅول
0.05
1.26988
1.26938
ګټه
1.47 USD
USDCAD
سودا
#153803302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.26938
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.47 USD
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۴۲
خرڅول
0.05
1.27007
1.26957
ګټه
1.47 USD
USDCAD
سودا
#153802234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27007
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.26957
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.47 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۴
خرڅول
0.05
1.27123
1.27073
ګټه
1.47 USD
USDCAD
سودا
#153437589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27073
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.47 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۲
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۱۴
خریداری کول
0.05
126.509
126.579
ګټه
2.36 USD
EURJPY
سودا
#153443555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.509
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.579
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.36 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۹
خریداری کول
0.05
126.482
126.552
ګټه
2.36 USD
EURJPY
سودا
#153438918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.482
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.552
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.36 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۹
خریداری کول
0.05
126.554
126.624
ګټه
2.35 USD
EURJPY
سودا
#153436356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.554
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.624
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.35 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۶
خریداری کول
0.05
126.419
126.489
ګټه
2.35 USD
EURJPY
سودا
#153431696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.419
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.489
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.35 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۶
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۱
خرڅول
0.05
1.27662
1.27612
ګټه
1.46 USD
USDCAD
سودا
#153431931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27612
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.46 USD
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۳۰
خریداری کول
0.05
126.554
126.624
ګټه
2.36 USD
EURJPY
سودا
#152901953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.554
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
126.624
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.36 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۹
خرڅول
0.05
1.27844
1.27794
ګټه
1.46 USD
USDCAD
سودا
#153422974
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27794
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.46 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۲
خرڅول
0.05
1.27925
1.27875
ګټه
1.46 USD
USDCAD
سودا
#153419171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27875
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.46 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۶
خرڅول
0.05
1.2805
1.28
ګټه
1.45 USD
USDCAD
سودا
#153406807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.28
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.45 USD
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۷
خرڅول
0.05
1.27963
1.27913
ګټه
1.45 USD
USDCAD
سودا
#153382188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27963
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27913
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.45 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۷
خرڅول
0.05
1.28108
1.28058
ګټه
1.45 USD
USDCAD
سودا
#153365800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.28058
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.45 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۰۶
خرڅول
0.05
1.27977
1.27927
ګټه
1.45 USD
USDCAD
سودا
#153346083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27977
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27927
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.45 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۵
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۲
خرڅول
0.05
1.27861
1.27811
ګټه
1.46 USD
USDCAD
سودا
#153330418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27811
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.46 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۰
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۱
خرڅول
0.05
1.27865
1.27815
ګټه
1.46 USD
USDCAD
سودا
#153310581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27865
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27815
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.46 USD
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۱۶
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۳
خرڅول
0.05
1.2785
1.278
ګټه
1.46 USD
USDCAD
سودا
#153309444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.278
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.46 USD