د ډیمو حالت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
خرڅول
0.24
106.395
108.722
ګټه
-651.49 USD
USDJPY
سودا
#111582147
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.395
ګټنه
-135.41 USD
ټوله
-513.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
108.722
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
-651.49 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۷
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۹
خرڅول
0.28
108.812
108.721
ګټه
10.21 USD
USDJPY
سودا
#117067507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.812
ګټنه
-10.43 USD
ټوله
23.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
108.721
د کمیشن لګښتونه
-2.80 USD
ګټه
10.21 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۲
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۳
خرڅول
0.5
1.10444
1.10349
ګټه
42.50 USD
EURUSD
سودا
#116919802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
47.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.10349
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
42.50 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۲
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۲۷
خرڅول
0.36
108.852
108.673
ګټه
51.24 USD
USDJPY
سودا
#116919334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.852
ګټنه
-4.46 USD
ټوله
59.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
108.673
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
51.24 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۳۲
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۷
خریداری کول
0.32
1.10125
1.1021
ګټه
24.00 USD
EURUSD
سودا
#116809170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.1021
د کمیشن لګښتونه
-3.20 USD
ګټه
24.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۱
خرڅول
0.28
1.10445
1.10214
ګټه
61.88 USD
EURUSD
سودا
#116809086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
64.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
1.10214
د کمیشن لګښتونه
-2.80 USD
ګټه
61.88 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۱
خرڅول
0.32
108.427
108.278
ګټه
36.84 USD
USDJPY
سودا
#116688272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.427
ګټنه
-3.99 USD
ټوله
44.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
108.278
د کمیشن لګښتونه
-3.20 USD
ګټه
36.84 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۴
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۳
خرڅول
0.36
1.10278
1.10175
ګټه
35.53 USD
EURUSD
سودا
#116501536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10278
ګټنه
2.05 USD
ټوله
37.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1.10175
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
35.53 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۱۳
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۹
خریداری کول
0.21
64.086
64.3488
ګټه
75.20 USD
USDRUB
سودا
#116575828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
64.086
ګټنه
-4.26 USD
ټوله
85.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
64.3488
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
75.20 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۴
خریداری کول
0.36
64.07125
64.3502
ګټه
137.96 USD
USDRUB
سودا
#114492382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
64.07125
ګټنه
-7.30 USD
ټوله
156.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
64.3502
د کمیشن لګښتونه
-10.80 USD
ګټه
137.96 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۳۴
خریداری کول
0.16
64.207
64.36125
ګټه
33.55 USD
USDRUB
سودا
#116656011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
64.207
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
64.36125
د کمیشن لګښتونه
-4.80 USD
ګټه
33.55 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۴
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۳۰
خرڅول
0.36
108.468
108.277
ګټه
55.41 USD
USDJPY
سودا
#115170444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.468
ګټنه
-4.49 USD
ټوله
63.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
108.277
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
55.41 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۲
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۰
خرڅول
0.16
0.67978
0.67802
ګټه
26.46 USD
AUDUSD
سودا
#116575612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67978
ګټنه
-0.10 USD
ټوله
28.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
0.67802
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
26.46 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۰۶
خرڅول
0.24
108.495
108.295
ګټه
41.92 USD
USDJPY
سودا
#116602832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
108.295
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
41.92 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۱۶
خرڅول
0.21
1.10625
1.1039
ګټه
47.25 USD
EURUSD
سودا
#116602506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10625
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.1039
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
47.25 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۲
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۵
خریداری کول
0.12
1.11282
1.10482
ګټه
-190.87 USD
EURUSD
سودا
#110644710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11282
ګټنه
-93.67 USD
ټوله
-96.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.10482
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-190.87 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۱۵
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۱۵
خریداری کول
0.18
0.67811
0.67927
ګټه
2.01 USD
AUDUSD
سودا
#114358081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67811
ګټنه
-17.07 USD
ټوله
20.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.67927
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
2.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۲۰
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۵
خریداری کول
0.25
0.67712
0.67858
ګټه
10.39 USD
AUDUSD
سودا
#114207805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67712
ګټنه
-23.61 USD
ټوله
36.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
0.67858
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
10.39 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۱۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۱۹
خرڅول
0.25
1.10175
1.10082
ګټه
22.18 USD
EURUSD
سودا
#115497258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10175
ګټنه
1.43 USD
ټوله
23.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.10082
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
22.18 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۵۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۰۸
خرڅول
0.24
1.10198
1.10132
ګټه
13.44 USD
EURUSD
سودا
#116361130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10198
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
1.10132
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
13.44 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۲۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۵۳
خرڅول
0.28
1.10321
1.10129
ګټه
50.96 USD
EURUSD
سودا
#113914620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10321
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
1.10129
د کمیشن لګښتونه
-2.80 USD
ګټه
50.96 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۱۹
خرڅول
0.12
1.1022
1.10071
ګټه
16.68 USD
EURUSD
سودا
#116412165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.10071
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
16.68 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۴۱
خرڅول
0.25
107.725
107.477
ګټه
55.19 USD
USDJPY
سودا
#116275762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
107.477
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
55.19 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۲۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۳۴
خریداری کول
0.25
0.67265
0.67495
ګټه
51.06 USD
AUDUSD
سودا
#116259442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67265
ګټنه
-3.94 USD
ټوله
57.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
0.67495
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
51.06 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۷
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۵۹
خریداری کول
0.18
0.67346
0.67453
ګټه
16.51 USD
AUDUSD
سودا
#116081457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67346
ګټنه
-0.95 USD
ټوله
19.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.67453
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
16.51 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۱
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۳۵
خریداری کول
0.24
1.09532
1.09629
ګټه
16.97 USD
EURUSD
سودا
#115847490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09532
ګټنه
-3.91 USD
ټوله
23.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
1.09629
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
16.97 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۱۴
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۳۹
خریداری کول
0.25
1.09494
1.09607
ګټه
21.68 USD
EURUSD
سودا
#116111896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09494
ګټنه
-4.07 USD
ټوله
28.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.09607
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
21.68 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۰۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۰۹
خرڅول
0.25
107.248
107.064
ګټه
40.46 USD
USDJPY
سودا
#116109144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
107.064
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
40.46 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۵۴
خریداری کول
0.18
106.946
107.1
ګټه
24.08 USD
USDJPY
سودا
#116081636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.946
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
107.1
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
24.08 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۹:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۳۳
خرڅول
0.18
107.248
107.134
ګټه
15.08 USD
USDJPY
سودا
#115883474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.248
ګټنه
-2.27 USD
ټوله
19.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
107.134
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
15.08 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۵۷
خریداری کول
0.18
0.67361
0.67478
ګټه
18.31 USD
AUDUSD
سودا
#115848117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67361
ګټنه
-0.95 USD
ټوله
21.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.67478
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
18.31 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۶
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۳۵
خرڅول
0.25
1.09975
1.09825
ګټه
35.00 USD
EURUSD
سودا
#115547365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.09825
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
35.00 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۳۴
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۲۸
خرڅول
0.16
0.6749
0.67366
ګټه
18.04 USD
AUDUSD
سودا
#115463623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6749
ګټنه
-0.20 USD
ټوله
19.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
0.67366
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
18.04 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۱۷
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۰۴
خرڅول
0.18
64.731
64.598
ګټه
41.60 USD
USDRUB
سودا
#114937711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
64.731
ګټنه
9.94 USD
ټوله
37.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
64.598
د کمیشن لګښتونه
-5.40 USD
ګټه
41.60 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۶
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۰۱
خریداری کول
0.36
106.875
106.904
ګټه
7.48 USD
USDJPY
سودا
#115352311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.875
ګټنه
1.31 USD
ټوله
9.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
106.904
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
7.48 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۶
خرڅول
0.24
107.021
106.871
ګټه
-46.87 USD
USDJPY
سودا
#112492929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.021
ګټنه
-78.16 USD
ټوله
33.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
106.871
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
-46.87 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۳۰
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۰۰
خریداری کول
0.16
0.67112
0.67237
ګټه
15.04 USD
AUDUSD
سودا
#111882683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67112
ګټنه
-3.36 USD
ټوله
20.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
0.67237
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
15.04 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۱۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۵۱
خرڅول
0.18
65.1027
65.0775
ګټه
8.20 USD
USDRUB
سودا
#115170833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
65.1027
ګټنه
6.63 USD
ټوله
6.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
65.0775
د کمیشن لګښتونه
-5.40 USD
ګټه
8.20 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۷:۲۴
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۰۷
خریداری کول
0.36
107.021
107.157
ګټه
42.09 USD
USDJPY
سودا
#114427640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
107.157
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
42.09 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۵۸
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۲:۲۰
خرڅول
0.21
107.407
107.107
ګټه
38.32 USD
USDJPY
سودا
#114361264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.407
ګټنه
-18.40 USD
ټوله
58.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
107.107
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
38.32 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۲۵
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۳۳
خریداری کول
0.28
0.66725
0.66982
ګټه
69.16 USD
AUDUSD
سودا
#115205459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
71.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
0.66982
د کمیشن لګښتونه
-2.80 USD
ګټه
69.16 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۷
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۵۸
خریداری کول
0.2
0.66972
0.67138
ګټه
30.15 USD
AUDUSD
سودا
#115170583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66972
ګټنه
-1.05 USD
ټوله
33.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.67138
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
30.15 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
خریداری کول
0.25
0.66912
0.66975
ګټه
13.25 USD
AUDUSD
سودا
#111838745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
0.66975
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
13.25 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۱۶:۳۷
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۵۹
خرڅول
0.25
107.997
107.872
ګټه
23.35 USD
USDJPY
سودا
#114782526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۱۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.997
ګټنه
-3.12 USD
ټوله
28.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
107.872
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
23.35 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۰۰
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۱
خریداری کول
0.36
1.0909
1.09155
ګټه
13.94 USD
EURUSD
سودا
#114808488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0909
ګټنه
-5.86 USD
ټوله
23.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1.09155
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
13.94 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۴
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۴۴
خریداری کول
0.36
1.09048
1.0915
ګټه
27.26 USD
EURUSD
سودا
#114614608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09048
ګټنه
-5.86 USD
ټوله
36.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1.0915
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
27.26 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۲۹
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۵
خرڅول
0.36
108.175
107.867
ګټه
94.69 USD
USDJPY
سودا
#114782249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.175
ګټنه
-4.50 USD
ټوله
102.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
107.867
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
94.69 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۵۹
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۲۰
خرڅول
0.36
108.445
108.257
ګټه
58.92 USD
USDJPY
سودا
#113661643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
108.257
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
58.92 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۰۶
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۰۱
خریداری کول
0.1
8014.1
8384.75
ګټه
35.93 USD
BTCUSD
سودا
#114581471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
8014.1
ګټنه
-0.14 USD
ټوله
37.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
8384.75
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
35.93 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۱۲
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۵۳
خریداری کول
0.36
0.67475
0.67609
ګټه
44.64 USD
AUDUSD
سودا
#114747052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
0.67609
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
44.64 USD