د ډیمو حالت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.05
0.90361
0.90407
ګټه
2.01 USD
EURGBP
سودا
#144013232
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.90407
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.01 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۲۵
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۲
خریداری کول
0.05
1.30907
1.3095
ګټه
1.65 USD
GBPUSD
سودا
#144011256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30907
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3095
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.65 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۳۲
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۲
خریداری کول
0.05
1.30931
1.3095
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#144010634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3095
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.45 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۴۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۰۷
خرڅول
0.05
1.31123
1.31075
ګټه
1.90 USD
GBPUSD
سودا
#144007555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31075
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.90 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۸
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۳۰
خریداری کول
0.05
1.311
1.31192
ګټه
4.10 USD
GBPUSD
سودا
#144005818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31192
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.10 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۲۳
خریداری کول
0.05
1.31127
1.31192
ګټه
2.75 USD
GBPUSD
سودا
#144005766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31192
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.75 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۵۸
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۶
خریداری کول
0.05
1.30915
1.3115
ګټه
11.25 USD
GBPUSD
سودا
#143995245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3115
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
11.25 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۳
خریداری کول
0.05
1.30974
1.31153
ګټه
8.45 USD
GBPUSD
سودا
#143993271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30974
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31153
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
8.45 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۳۵
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۰۹
خریداری کول
0.05
1.31048
1.31157
ګټه
4.95 USD
GBPUSD
سودا
#143991963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31048
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31157
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.95 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۴۴
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۹
خریداری کول
0.05
0.90428
0.9033
ګټه
-7.42 USD
EURGBP
سودا
#143979347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9033
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-7.42 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۹
خریداری کول
0.05
0.9044
0.9033
ګټه
-8.21 USD
EURGBP
سودا
#143978380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9033
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-8.21 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۹
خریداری کول
0.05
0.90452
0.9033
ګټه
-9.00 USD
EURGBP
سودا
#143978052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9033
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-9.00 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۰
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۱۶
خریداری کول
0.02
1.30228
1.3028
ګټه
0.84 USD
GBPUSD
سودا
#143895291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3028
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.84 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۶
خریداری کول
0.02
1.30243
1.30237
ګټه
-0.32 USD
GBPUSD
سودا
#143892719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30237
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.32 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۵
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۴
خریداری کول
0.02
1.30185
1.30234
ګټه
0.78 USD
GBPUSD
سودا
#143892828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30234
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.78 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۰
خریداری کول
0.02
1.3022
1.3023
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#143892780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3023
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.00 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۰۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
خریداری کول
0.02
1.3015
1.30229
ګټه
1.38 USD
GBPUSD
سودا
#143894049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30229
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.38 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۱۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
خرڅول
0.02
1.30338
1.30273
ګټه
1.10 USD
GBPUSD
سودا
#143891135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30273
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.10 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۲۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۲۹
خریداری کول
0.05
0.89881
0.90101
ګټه
13.37 USD
EURGBP
سودا
#143732838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.90101
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
13.37 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۰۸
خرڅول
0.05
1.30666
1.3062
ګټه
1.80 USD
GBPUSD
سودا
#143832137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3062
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.80 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۱۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۵۴
خریداری کول
0.05
1.30416
1.3063
ګټه
10.20 USD
GBPUSD
سودا
#143826199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3063
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
10.20 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۱
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۵۴
خریداری کول
0.05
1.30368
1.3063
ګټه
12.60 USD
GBPUSD
سودا
#143826509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3063
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
12.60 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۱۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۱
خرڅول
0.05
1.31194
1.30187
ګټه
49.85 USD
GBPUSD
سودا
#143662506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30187
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
49.85 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۰
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۳۸
خرڅول
0.05
1.31146
1.30187
ګټه
47.45 USD
GBPUSD
سودا
#143681396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
47.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30187
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
47.45 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۵
خرڅول
0.05
1.3113
1.31113
ګټه
0.35 USD
GBPUSD
سودا
#143658227
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31113
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.35 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۳۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
خرڅول
0.05
1.31045
1.31219
ګټه
-9.20 USD
GBPUSD
سودا
#143636895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31219
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-9.20 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۳۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۷
خرڅول
0.05
1.3097
1.31144
ګټه
-9.20 USD
GBPUSD
سودا
#143624164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31144
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-9.20 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۵
خرڅول
0.05
1.30954
1.30994
ګټه
-2.50 USD
GBPUSD
سودا
#143616772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30994
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-2.50 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۲
خرڅول
0.05
1.3085
1.30994
ګټه
-7.70 USD
GBPUSD
سودا
#143604088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3085
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30994
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-7.70 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۲۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۰
خرڅول
0.05
1.30774
1.30994
ګټه
-11.50 USD
GBPUSD
سودا
#143602301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30994
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-11.50 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۴۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۲۸
خرڅول
0.05
1.30861
1.3083
ګټه
1.05 USD
GBPUSD
سودا
#143586953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3083
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.05 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۳۲
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۳:۰۳
خریداری کول
0.05
1.30943
1.30668
ګټه
-14.25 USD
GBPUSD
سودا
#143540945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30668
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-14.25 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۹
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
خریداری کول
0.01
2033.64
2026.75
ګټه
-7.09 USD
XAUUSD
سودا
#143547760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2033.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2026.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.09 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
خریداری کول
0.01
2036.41
2026.75
ګټه
-9.86 USD
XAUUSD
سودا
#143545025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2036.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2026.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-9.86 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۳۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
خریداری کول
0.01
2039.38
2026.75
ګټه
-12.83 USD
XAUUSD
سودا
#143543413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2039.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2026.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-12.83 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
خریداری کول
0.01
2042.37
2026.75
ګټه
-15.82 USD
XAUUSD
سودا
#143543133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2042.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2026.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-15.82 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۰۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۰۵
خریداری کول
0.05
1.30668
1.30682
ګټه
0.20 USD
GBPUSD
سودا
#143566902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30682
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.20 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۳۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۱
خریداری کول
0.01
2043.24
2044.41
ګټه
0.97 USD
XAUUSD
سودا
#143542069
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2043.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2044.41
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.97 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۹
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
خریداری کول
0.02
2045.15
2043.41
ګټه
-3.88 USD
XAUUSD
سودا
#143541330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2045.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2043.41
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-3.88 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۳
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۲۳
خرڅول
0.02
1.30686
1.30876
ګټه
-4.00 USD
GBPUSD
سودا
#143528683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30876
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۲
خرڅول
0.05
1.30734
1.30722
ګټه
0.10 USD
GBPUSD
سودا
#143527837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30722
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.10 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۳۹
خرڅول
0.05
1.30784
1.30762
ګټه
0.60 USD
GBPUSD
سودا
#143493059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30784
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30762
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.60 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۴۳
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۱۴
خرڅول
0.05
1.30687
1.30493
ګټه
9.20 USD
GBPUSD
سودا
#143477457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30493
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
9.20 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۵۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۱۴
خرڅول
0.05
1.306
1.30461
ګټه
6.45 USD
GBPUSD
سودا
#143465482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.306
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30461
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
6.45 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۲
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۰۵
خرڅول
0.05
1.30551
1.30461
ګټه
4.00 USD
GBPUSD
سودا
#143464929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30461
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۱۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۴۵
خریداری کول
0.1
1.30701
1.30568
ګټه
-14.30 USD
GBPUSD
سودا
#143461498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.30568
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-14.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۹
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۷
خریداری کول
0.03
1.30745
1.30933
ګټه
5.34 USD
GBPUSD
سودا
#143363992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30933
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
5.34 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۱۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۳
خرڅول
0.05
1.31249
1.30869
ګټه
18.50 USD
GBPUSD
سودا
#143313909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30869
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
18.50 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۱۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۱۷
خرڅول
0.02
1.31228
1.30868
ګټه
7.00 USD
GBPUSD
سودا
#143315686
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30868
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.00 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۵۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۸
خریداری کول
0.05
1.31196
1.3106
ګټه
-7.30 USD
GBPUSD
سودا
#143302506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31196
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3106
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-7.30 USD