د ډیمو حالت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
خرڅول
0.01
3.42976
3.36113
ګټه
18.58 USD
USDILS
سودا
#141035771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.42976
ګټنه
-1.54 USD
ټوله
20.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.36113
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
18.58 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
کاپی
270.17%
369.8%
ګټه
-98.69 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
د ننوتلو ځای
270.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
بهر(وتل)
369.8%
ګټه
-98.69 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
خریداری کول
0.01
75.855
72.014
ګټه
-34.83 USD
AUDJPY
سودا
#105285747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
75.855
ګټنه
1.54 USD
ټوله
-36.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
72.014
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-34.83 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
خریداری کول
0.1
1.11851
1.09851
ګټه
-347.70 USD
EURUSD
سودا
#100785839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11851
ګټنه
-146.70 USD
ټوله
-200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.09851
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-347.70 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
کاپی
67.93%
67.93%
ګټه
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
د ننوتلو ځای
67.93%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
بهر(وتل)
67.93%
ګټه
-1.10 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
کاپی
828.8%
799.29%
ګټه
-79.82 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
د ننوتلو ځای
828.8%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
بهر(وتل)
799.29%
ګټه
-79.82 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
کاپی
860.89%
860.89%
ګټه
-5.67 USD
WF_Trade
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
د ننوتلو ځای
860.89%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
بهر(وتل)
860.89%
ګټه
-5.67 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
کاپی
4045.16%
4045.16%
ګټه
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
د ننوتلو ځای
4045.16%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
بهر(وتل)
4045.16%
ګټه
-3.29 USD