د ډیمو حالت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
کاپی
270.17%
369.8%
ګټه
-98.69 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
د ننوتلو ځای
270.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
بهر(وتل)
369.8%
ګټه
-98.69 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
خریداری کول
0.01
75.855
72.014
ګټه
-34.83 USD
AUDJPY
سودا
#105285747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
75.855
ګټنه
1.54 USD
ټوله
-36.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
72.014
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-34.83 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
خریداری کول
0.1
1.11851
1.09851
ګټه
-347.70 USD
EURUSD
سودا
#100785839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11851
ګټنه
-146.70 USD
ټوله
-200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.09851
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-347.70 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
کاپی
67.93%
67.93%
ګټه
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
د ننوتلو ځای
67.93%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
بهر(وتل)
67.93%
ګټه
-1.10 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۵۷
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۵
خریداری کول
0.04
0.7477
0.73957
ګټه
-31.26 USD
CADCHF
سودا
#99348693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7477
ګټنه
2.09 USD
ټوله
-32.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.73957
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-31.26 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۲
خرڅول
0.03
1300.15
1314.13
ګټه
-40.26 USD
XAUUSD
سودا
#99348672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1300.15
ګټنه
2.28 USD
ټوله
-41.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1314.13
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-40.26 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۰
خرڅول
0.03
0.69231
0.69491
ګټه
-9.59 USD
AUDUSD
سودا
#99348653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69231
ګټنه
-1.49 USD
ټوله
-7.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.69491
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-9.59 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۳
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۸
خریداری کول
0.09
1.11874
1.11704
ګټه
-37.81 USD
EURUSD
سودا
#99348631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11874
ګټنه
-21.61 USD
ټوله
-15.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.11704
د کمیشن لګښتونه
-0.90 USD
ګټه
-37.81 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
کاپی
828.8%
799.29%
ګټه
-79.82 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
د ننوتلو ځای
828.8%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
بهر(وتل)
799.29%
ګټه
-79.82 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
کاپی
860.89%
860.89%
ګټه
-5.67 USD
WF_Trade
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
د ننوتلو ځای
860.89%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
بهر(وتل)
860.89%
ګټه
-5.67 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
کاپی
4045.16%
4045.16%
ګټه
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
د ننوتلو ځای
4045.16%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
بهر(وتل)
4045.16%
ګټه
-3.29 USD
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۲۴
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۷
خرڅول
0.01
0.95863
0.95267
ګټه
-1.92 USD
AUDCAD
سودا
#91709503
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95863
ګټنه
-6.18 USD
ټوله
4.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95267
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.92 USD
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۵۸
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۴
خرڅول
0.01
0.95857
0.95267
ګټه
-1.98 USD
AUDCAD
سودا
#91709510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95857
ګټنه
-6.18 USD
ټوله
4.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95267
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.98 USD
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
خرڅول
0.01
0.94801
0.95269
ګټه
-7.39 USD
AUDCAD
سودا
#94357104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.94801
ګټنه
-3.69 USD
ټوله
-3.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95269
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.39 USD
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۰
خرڅول
0.01
0.9482
0.95269
ګټه
-7.24 USD
AUDCAD
سودا
#94357440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9482
ګټنه
-3.69 USD
ټوله
-3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95269
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.24 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۳:۰۹
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۰:۳۱
خریداری کول
5
221.89
148.6
ګټه
-368.51 USD
#AAPL
سودا
#85108371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
221.89
ګټنه
-0.81 USD
ټوله
-366.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
148.6
د کمیشن لګښتونه
-1.25 USD
ګټه
-368.51 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۵۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۱:۰۰
خرڅول
0.75
0.76181
0.72251
ګټه
2 603.74 USD
AUDUSD
سودا
#81373858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76181
ګټنه
-336.26 USD
ټوله
2 947.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
0.72251
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
2 603.74 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۵۳:۰۵
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۵۵
خرڅول
0.01
0.7276
0.72245
ګټه
4.97 USD
AUDUSD
سودا
#89946188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۵۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7276
ګټنه
-0.08 USD
ټوله
5.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72245
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.97 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۳۴:۰۶
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۴۲
خریداری کول
0.01
14.4339
13.9113
ګټه
-79.63 USD
USDZAR
سودا
#85108791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۳۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
14.4339
ګټنه
-41.76 USD
ټوله
-37.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
13.9113
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-79.63 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۲:۳۵
۱۹.۱۱.۲۰۱۸ ۱۴:۵۵:۱۶
خرڅول
0.5
435.14
300.63
ګټه
52.37 USD
BCHUSD
سودا
#85108362
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
435.14
ګټنه
-9.89 USD
ټوله
67.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۱۸ ۱۴:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
300.63
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
52.37 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۸ ۱۱:۴۴:۵۸
خریداری کول
0.5
1.15753
1.16235
ګټه
-180.60 USD
EURUSD
سودا
#81697915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15753
ګټنه
-416.60 USD
ټوله
241.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۸ ۱۱:۴۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.16235
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-180.60 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۰۱:۱۳
خریداری کول
0.5
1.31752
1.32942
ګټه
578.75 USD
GBPUSD
سودا
#81651907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31752
ګټنه
-11.25 USD
ټوله
595.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۰۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.32942
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
578.75 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۲:۳۴
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۱۴:۴۵
خریداری کول
0.5
1.15534
1.15129
ګټه
-226.65 USD
EURUSD
سودا
#81650725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15534
ګټنه
-19.15 USD
ټوله
-202.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۱۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.15129
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-226.65 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۵:۴۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۰:۳۹
خریداری کول
0.5
1.15628
1.15219
ګټه
-223.86 USD
EURUSD
سودا
#81682879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15628
ګټنه
-14.36 USD
ټوله
-204.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.15219
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-223.86 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۵۱:۳۵
خریداری کول
0.01
0.73772
0.73809
ګټه
0.27 USD
AUDUSD
سودا
#81699447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۵۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73809
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۵۴
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۴۵
خرڅول
0.06
1.15824
1.15861
ګټه
-2.82 USD
EURUSD
سودا
#81699500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.15861
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-2.82 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۲:۵۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.31805
1.32083
ګټه
-2.88 USD
GBPUSD
سودا
#81699572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32083
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.88 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۸:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۰
خرڅول
0.01
1.31752
1.32083
ګټه
-3.41 USD
GBPUSD
سودا
#81699938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32083
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.41 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۳۶
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۲۵
خرڅول
0.01
1.32019
1.3208
ګټه
-0.71 USD
GBPUSD
سودا
#81700907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3208
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.71 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۵۳:۳۷
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۰۴:۲۲
خرڅول
0.05
0.99459
0.99484
ګټه
-1.76 USD
USDCHF
سودا
#81594470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۵۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99484
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.76 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۲۱:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۰۳:۱۱
خرڅول
0.5
6276.49
6608.27
ګټه
-170.89 USD
BTCUSD
سودا
#81588704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
6276.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-165.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
6608.27
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-170.89 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۳۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۵۴
خرڅول
0.01
0.75885
0.74422
ګټه
14.39 USD
AUDUSD
سودا
#81431533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75885
ګټنه
-0.14 USD
ټوله
14.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.74422
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
14.39 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۴۷
خرڅول
0.01
0.75883
0.74421
ګټه
14.38 USD
AUDUSD
سودا
#81431528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75883
ګټنه
-0.14 USD
ټوله
14.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.74421
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
14.38 USD
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۵:۴۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۴:۰۰:۳۳
خریداری کول
0.5
1.16165
1.15759
ګټه
-212.79 USD
EURUSD
سودا
#81561718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16165
ګټنه
-4.79 USD
ټوله
-203.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۴:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.15759
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-212.79 USD
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۱۱:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۰:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.75
1.16119
1.15829
ګټه
-232.18 USD
EURUSD
سودا
#81560758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16119
ګټنه
-7.18 USD
ټوله
-217.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.15829
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
-232.18 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۳۹:۳۳
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۰:۰۶
خریداری کول
0.5
1.17421
1.17821
ګټه
195.00 USD
EURUSD
سودا
#81416295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.17821
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
195.00 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۳۲:۰۶
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۲۰:۱۱:۱۹
خریداری کول
0.75
1.17936
1.17566
ګټه
-285.00 USD
EURUSD
سودا
#81386988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17936
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-277.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۲۰:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.17566
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
-285.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۳
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۱۱
خرڅول
0.75
902.34
957.74
ګټه
-54.22 USD
BCHUSD
سودا
#81342712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
902.34
ګټنه
-0.49 USD
ټوله
-41.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
957.74
د کمیشن لګښتونه
-12.18 USD
ګټه
-54.22 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۱:۰۴
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۰۳:۰۰:۵۵
خریداری کول
0.75
1.18045
1.17695
ګټه
-277.18 USD
EURUSD
سودا
#81342043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18045
ګټنه
-7.18 USD
ټوله
-262.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۰۳:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.17695
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
-277.18 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۲۹
خرڅول
1
0.75601
0.75617
ګټه
-36.26 USD
CADCHF
سودا
#81291546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.75617
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-36.26 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۶:۱۲
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.5
1.17683
1.17299
ګټه
-197.00 USD
EURUSD
سودا
#81284259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-192.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.17299
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-197.00 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۰۷
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۱۴
خریداری کول
0.01
1131.31
1095.39
ګټه
-0.56 USD
BCHUSD
سودا
#81283975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1131.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1095.39
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.56 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۱۳
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۹:۳۸
خرڅول
0.01
83.102
83.105
ګټه
-0.22 USD
AUDJPY
سودا
#81276347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
83.102
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
83.105
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.22 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۷
خریداری کول
0.5
0.98743
0.98736
ګټه
-12.69 USD
AUDCAD
سودا
#81276320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98743
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.98736
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-12.69 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۴:۲۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۷:۴۳
خریداری کول
0.5
0.98711
0.98737
ګټه
-0.01 USD
AUDCAD
سودا
#81276110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.98737
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۰۹
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۲۱
خریداری کول
0.5
0.98744
0.98729
ګټه
-15.77 USD
AUDCAD
سودا
#81276174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98744
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.98729
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-15.77 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۳:۰۳:۲۶
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۶:۳۲
خرڅول
0.01
82.447
82.759
ګټه
-3.09 USD
AUDJPY
سودا
#80931486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۳:۰۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
82.447
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
82.759
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.09 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۵:۳۳:۲۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۶:۰۱:۲۶
خریداری کول
0.75
1.16921
1.1665
ګټه
-210.75 USD
EURUSD
سودا
#80936827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۵:۳۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-203.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۶:۰۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.1665
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
-210.75 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۱۵
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۲۱
خرڅول
0.01
0.75789
0.75794
ګټه
-0.15 USD
AUDUSD
سودا
#80930895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75789
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.75794
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.15 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۴:۵۶
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۷
خریداری کول
1
990.96
993.2
ګټه
-16.94 USD
BCHUSD
سودا
#80753900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
990.96
ګټنه
-1.34 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
993.2
د کمیشن لګښتونه
-17.84 USD
ګټه
-16.94 USD