د ډیمو حالت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۶
خریداری کول
0.01
1773.39
1756.24
ګټه
-17.35 USD
XAUUSD
سودا
#30154741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1773.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1756.24
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-17.35 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۴
خریداری کول
0.01
1764.15
1756.24
ګټه
-8.11 USD
XAUUSD
سودا
#30161447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1764.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1756.24
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.11 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۵
خرڅول
0.01
1763.55
1760
ګټه
3.35 USD
XAUUSD
سودا
#30161646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1763.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1760
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.35 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۲
خرڅول
0.01
1772.52
1776.24
ګټه
-3.92 USD
XAUUSD
سودا
#30022243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1772.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1776.24
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.92 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۱
خریداری کول
0.01
1773.4
1775.9
ګټه
2.30 USD
XAUUSD
سودا
#30029730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1773.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1775.9
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.30 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۵۱
خرڅول
0.01
1771.72
1776.7
ګټه
-5.18 USD
XAUUSD
سودا
#29901992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1771.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1776.7
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.18 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۳۰
خریداری کول
0.01
1768.14
1771.1
ګټه
2.76 USD
XAUUSD
سودا
#29893319
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1768.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1771.1
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.76 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۹
خریداری کول
0.01
1753.41
1756.4
ګټه
2.79 USD
XAUUSD
سودا
#29603279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1753.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1756.4
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.79 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
خرڅول
0.01
1760.01
1757
ګټه
2.81 USD
XAUUSD
سودا
#29596808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1760.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1757
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.81 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۹
خریداری کول
0.01
1770.99
1758
ګټه
-13.19 USD
XAUUSD
سودا
#29490077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1770.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1758
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-13.19 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۸
خرڅول
0.01
1762.3
1759.31
ګټه
2.79 USD
XAUUSD
سودا
#29503458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1762.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1759.31
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.79 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۶
خریداری کول
0.01
1796.91
1786.93
ګټه
-10.18 USD
XAUUSD
سودا
#28667441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1796.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1786.93
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-10.18 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۴
خریداری کول
0.01
1791.6
1786.81
ګټه
-4.99 USD
XAUUSD
سودا
#28673626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1791.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1786.81
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.99 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۸
خریداری کول
0.01
1793.69
1786.87
ګټه
-7.02 USD
XAUUSD
سودا
#28672982
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1793.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1786.87
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.02 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۶
خریداری کول
0.01
1788.63
1787.03
ګټه
-1.80 USD
XAUUSD
سودا
#28674315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1788.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1787.03
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.80 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۶
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۸
خرڅول
0.01
1814.44
1811.5
ګټه
2.74 USD
XAUUSD
سودا
#28555299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1814.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1811.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.74 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۱
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۲
خرڅول
0.01
1812.2
1812
ګټه
0.00 USD
XAUUSD
سودا
#28554089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1812.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1812
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۱
خرڅول
0.01
1808.9
1812
ګټه
-3.30 USD
XAUUSD
سودا
#28550781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1812
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.30 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
خریداری کول
0.01
1812.7
1813.3
ګټه
0.40 USD
XAUUSD
سودا
#28146141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1812.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.3
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.40 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
خریداری کول
0.01
1815.77
1813.3
ګټه
-2.67 USD
XAUUSD
سودا
#28145735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1815.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.3
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.67 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
خریداری کول
0.01
1810.7
1813.3
ګټه
2.40 USD
XAUUSD
سودا
#28169661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1810.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.3
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.40 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
خرڅول
0.01
1810.81
1813.23
ګټه
-2.62 USD
XAUUSD
سودا
#28006325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1810.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.23
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.62 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
خرڅول
0.01
1815.8
1813.8
ګټه
1.80 USD
XAUUSD
سودا
#28006874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1815.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.8
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.80 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
خرڅول
0.01
1813.8
1813.6
ګټه
0.00 USD
XAUUSD
سودا
#28006854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1813.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.6
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
خرڅول
0.01
1817.56
1813.5
ګټه
3.86 USD
XAUUSD
سودا
#28038591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1817.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.86 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۰
خرڅول
0.01
1815.06
1813.07
ګټه
1.79 USD
XAUUSD
سودا
#27852738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1815.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.07
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.79 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۷
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۷
خریداری کول
0.01
1815.3
1816.8
ګټه
1.30 USD
XAUUSD
سودا
#27724986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1815.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1816.8
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.30 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۲
خرڅول
0.05
1.38232
1.38401
ګټه
-8.95 USD
GBPUSD
سودا
#21763469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38401
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-8.95 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۵۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
خرڅول
0.05
1.38564
1.38751
ګټه
-9.85 USD
GBPUSD
سودا
#21578521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38751
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-9.85 USD
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۳
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۶
خریداری کول
0.05
1.38545
1.38606
ګټه
2.55 USD
GBPUSD
سودا
#21418409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38606
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.55 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۸
خریداری کول
0.05
1.3741
1.37475
ګټه
2.75 USD
GBPUSD
سودا
#21259526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37475
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.75 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۸
خرڅول
0.05
1.38386
1.38294
ګټه
4.10 USD
GBPUSD
سودا
#20975764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38386
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38294
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.10 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
خرڅول
0.05
1.38537
1.38475
ګټه
2.60 USD
GBPUSD
سودا
#20445509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38537
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38475
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.60 USD
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۹
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۹
خریداری کول
0.05
1.39133
1.3922
ګټه
3.85 USD
GBPUSD
سودا
#20249738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39133
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3922
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.85 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۵
خرڅول
0.05
1.39071
1.39014
ګټه
2.35 USD
GBPUSD
سودا
#19910404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39071
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.39014
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.35 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۹
خرڅول
0.05
1.39624
1.3952
ګټه
4.70 USD
GBPUSD
سودا
#19755950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39624
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3952
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.70 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۴
خریداری کول
0.05
1.39811
1.3991
ګټه
4.45 USD
GBPUSD
سودا
#19634427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39811
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3991
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.45 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۵۱
خرڅول
0.05
1.38957
1.3902
ګټه
-3.65 USD
GBPUSD
سودا
#19479849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3902
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-3.65 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۱۸
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
خرڅول
0.05
1.38802
1.38999
ګټه
-10.35 USD
GBPUSD
سودا
#19476858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38999
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-10.35 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
خرڅول
0.05
1.38712
1.38999
ګټه
-14.85 USD
GBPUSD
سودا
#19469724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38999
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-14.85 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۵
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۹
خریداری کول
0.05
1.38772
1.3878
ګټه
-0.10 USD
GBPUSD
سودا
#19372062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3878
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.10 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۱
خریداری کول
0.05
1.38692
1.3876
ګټه
2.90 USD
GBPUSD
سودا
#19378369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3876
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.90 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
خریداری کول
0.05
1.3834
1.38165
ګټه
-9.25 USD
GBPUSD
سودا
#19260929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38165
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-9.25 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۲
خریداری کول
0.05
1.38215
1.38166
ګټه
-2.95 USD
GBPUSD
سودا
#19261942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38166
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-2.95 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۴۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۱۵
خریداری کول
0.05
1.41047
1.411
ګټه
2.15 USD
GBPUSD
سودا
#18812311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.411
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.15 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۰
خریداری کول
0.05
1.40753
1.4085
ګټه
4.35 USD
GBPUSD
سودا
#18492120
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.4085
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.35 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۱۳
خرڅول
0.05
1.41062
1.4101
ګټه
2.10 USD
GBPUSD
سودا
#18257669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.4101
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.10 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۵
خرڅول
0.05
1.40964
1.40961
ګټه
-0.35 USD
GBPUSD
سودا
#17726167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.40961
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.35 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۹
خرڅول
0.05
1.41732
1.41658
ګټه
3.20 USD
GBPUSD
سودا
#17506403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.41658
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.20 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۲
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۶
خرڅول
0.05
1.41362
1.41414
ګټه
-3.10 USD
GBPUSD
سودا
#17355728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.41414
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-3.10 USD