د ډیمو حالت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۰
خرڅول
0.01
1.37635
1.37547
ګټه
0.88 USD
GBPUSDm
سودا
#82279418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37547
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۲
خرڅول
0.01
1.37726
1.37645
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#82278375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37645
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۰
خرڅول
0.01
1.37832
1.37751
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#82262471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37751
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۳
خرڅول
0.01
1.37746
1.37885
ګټه
-1.39 USD
GBPUSDm
سودا
#82254680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37885
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.39 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۳۸
خرڅول
0.02
1.38082
1.37888
ګټه
3.88 USD
GBPUSDm
سودا
#82257387
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38082
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37888
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.88 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۶
خریداری کول
0.01
1.38034
1.38113
ګټه
0.79 USD
GBPUSDm
سودا
#82256363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38034
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۶
خریداری کول
0.01
1.3806
1.37921
ګټه
-1.39 USD
GBPUSDm
سودا
#82237600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.39 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۵
خریداری کول
0.02
1.37726
1.37919
ګټه
3.86 USD
GBPUSDm
سودا
#82254121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37919
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.86 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۰
خرڅول
0.01
1.37449
1.3773
ګټه
-2.81 USD
GBPUSDm
سودا
#82145614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3773
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.81 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
خرڅول
0.02
1.3778
1.3775
ګټه
0.60 USD
GBPUSDm
سودا
#82150168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۴
خرڅول
0.02
1.38113
1.37766
ګټه
6.94 USD
GBPUSDm
سودا
#82161571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37766
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.94 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۱
خریداری کول
0.01
1.38172
1.38036
ګټه
-1.36 USD
GBPUSDm
سودا
#82196174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38036
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.36 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۵۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۰
خریداری کول
0.02
1.37839
1.38034
ګټه
3.90 USD
GBPUSDm
سودا
#82227418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38034
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.90 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۲
خریداری کول
0.01
1.38271
1.38135
ګټه
-1.36 USD
GBPUSDm
سودا
#82167597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.36 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
خریداری کول
0.02
1.37938
1.38135
ګټه
3.94 USD
GBPUSDm
سودا
#82194213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37938
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.94 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۴
خریداری کول
0.01
1.38217
1.38295
ګټه
0.78 USD
GBPUSDm
سودا
#82162335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38217
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۹
خریداری کول
0.01
1.38078
1.38162
ګټه
0.84 USD
GBPUSDm
سودا
#82159820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38162
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37967
1.38048
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#82158771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37967
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۳
خریداری کول
0.01
1.38285
1.37965
ګټه
-3.20 USD
GBPUSDm
سودا
#82081268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.20 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
خریداری کول
0.02
1.37949
1.37965
ګټه
0.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82099208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
خریداری کول
0.02
1.37618
1.37963
ګټه
6.90 USD
GBPUSDm
سودا
#82141024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37963
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.90 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
خرڅول
0.03
1.36961
1.375
ګټه
-16.17 USD
GBPUSDm
سودا
#81874118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.375
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-16.17 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
خرڅول
0.04
1.37315
1.37501
ګټه
-7.44 USD
GBPUSDm
سودا
#81935030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37315
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.37501
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.44 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
خرڅول
0.07
1.37983
1.3751
ګټه
33.11 USD
GBPUSDm
سودا
#82078652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.3751
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
33.11 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۴۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
خرڅول
0.05
1.37652
1.37502
ګټه
7.50 USD
GBPUSDm
سودا
#82059295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37502
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.50 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۲۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
خرڅول
0.02
1.36627
1.38011
ګټه
-27.68 USD
GBPUSDm
سودا
#81855126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38011
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-27.68 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۱۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۸
خرڅول
0.09
1.38313
1.38005
ګټه
27.72 USD
GBPUSDm
سودا
#82084381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.38005
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.72 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۸
خریداری کول
0.01
1.38099
1.38183
ګټه
0.84 USD
GBPUSDm
سودا
#82079005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38099
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38183
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۸
خریداری کول
0.01
1.37915
1.38012
ګټه
0.97 USD
GBPUSDm
سودا
#82074889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38012
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.97 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۸
خریداری کول
0.01
1.37797
1.37877
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#82064021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۲۱
خریداری کول
0.01
1.37663
1.37743
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#82059170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37743
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.01
1.37556
1.37636
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#82052321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37636
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۲
خریداری کول
0.01
1.37674
1.37535
ګټه
-1.39 USD
GBPUSDm
سودا
#81962624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37535
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.39 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۱
خریداری کول
0.02
1.37338
1.37534
ګټه
3.92 USD
GBPUSDm
سودا
#81998541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37534
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.92 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
خرڅول
0.05
1.37639
1.37208
ګټه
21.55 USD
GBPUSDm
سودا
#81962499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37639
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37208
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.55 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
خرڅول
0.02
1.36296
1.37205
ګټه
-18.18 USD
GBPUSDm
سودا
#81829785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37205
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.18 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۰
خریداری کول
0.01
1.37569
1.37651
ګټه
0.82 USD
GBPUSDm
سودا
#81946186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37651
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۵
خریداری کول
0.01
1.37462
1.37542
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#81944946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37542
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۵
خریداری کول
0.01
1.37363
1.37439
ګټه
0.76 USD
GBPUSDm
سودا
#81935530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37439
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۲
خریداری کول
0.01
1.37269
1.37353
ګټه
0.84 USD
GBPUSDm
سودا
#81933947
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37269
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
خریداری کول
0.01
1.37146
1.3723
ګټه
0.84 USD
GBPUSDm
سودا
#81931208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3723
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۵
خریداری کول
0.01
1.37074
1.37154
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#81930351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۲
خریداری کول
0.01
1.37357
1.37042
ګټه
-3.15 USD
GBPUSDm
سودا
#81885875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37042
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.15 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
خریداری کول
0.02
1.37026
1.37042
ګټه
0.32 USD
GBPUSDm
سودا
#81893389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37042
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
خریداری کول
0.02
1.36702
1.37042
ګټه
6.80 USD
GBPUSDm
سودا
#81911969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36702
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37042
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.80 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۳
خرڅول
0.01
1.35966
1.36855
ګټه
-8.89 USD
GBPUSDm
سودا
#81820267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.89 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرڅول
0.04
1.37292
1.36857
ګټه
17.40 USD
GBPUSDm
سودا
#81885758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37292
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.36857
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
17.40 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۲
خریداری کول
0.01
1.37191
1.37272
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#81881011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37191
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37272
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۳
خریداری کول
0.01
1.3708
1.37164
ګټه
0.84 USD
GBPUSDm
سودا
#81879723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۴
خریداری کول
0.01
1.36972
1.37068
ګټه
0.96 USD
GBPUSDm
سودا
#81874405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37068
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD