د ډیمو حالت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
خرڅول
0.02
1.36504
1.3671
ګټه
-4.21 USD
GBPUSDm
سودا
#80810326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36504
ګټنه
-0.09 USD
ټوله
-4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3671
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.21 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
خرڅول
0.01
1.36171
1.3671
ګټه
-5.56 USD
GBPUSDm
سودا
#80791123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36171
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
-5.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3671
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.56 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
خرڅول
0.03
1.37178
1.36711
ګټه
13.88 USD
GBPUSDm
سودا
#80835253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37178
ګټنه
-0.13 USD
ټوله
14.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.36711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.88 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
خرڅول
0.02
1.36843
1.36709
ګټه
2.59 USD
GBPUSDm
سودا
#80830906
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36843
ګټنه
-0.09 USD
ټوله
2.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.59 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۰
خریداری کول
0.01
1.37375
1.37456
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#80848592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37456
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۹
خریداری کول
0.01
1.37202
1.37288
ګټه
0.86 USD
GBPUSDm
سودا
#80835299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۸
خریداری کول
0.01
1.37077
1.37158
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#80833706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37158
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۰
خریداری کول
0.01
1.36961
1.37047
ګټه
0.86 USD
GBPUSDm
سودا
#80833040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۵
خریداری کول
0.02
1.3705
1.37013
ګټه
-0.74 USD
GBPUSDm
سودا
#80832920
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.74 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
خریداری کول
0.02
1.37414
1.37025
ګټه
-8.34 USD
GBPUSDm
سودا
#80572585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37414
ګټنه
-0.56 USD
ټوله
-7.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37025
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.34 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۴
خریداری کول
0.03
1.37085
1.37015
ګټه
-2.95 USD
GBPUSDm
سودا
#80596152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37085
ګټنه
-0.85 USD
ټوله
-2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.95 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۳
خریداری کول
0.04
1.36753
1.37016
ګټه
9.38 USD
GBPUSDm
سودا
#80611608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36753
ګټنه
-1.14 USD
ټوله
10.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.37016
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.38 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
خریداری کول
0.02
1.37749
1.37033
ګټه
-14.88 USD
GBPUSDm
سودا
#80558634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37749
ګټنه
-0.56 USD
ټوله
-14.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37033
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.88 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۱
خریداری کول
0.04
1.36422
1.37026
ګټه
23.48 USD
GBPUSDm
سودا
#80741302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36422
ګټنه
-0.68 USD
ټوله
24.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.37026
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
23.48 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۳
خرڅول
0.01
1.36283
1.36203
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#80789972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۲
خرڅول
0.01
1.36143
1.3629
ګټه
-1.47 USD
GBPUSDm
سودا
#80784539
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.47 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۱
خرڅول
0.02
1.36479
1.36286
ګټه
3.86 USD
GBPUSDm
سودا
#80788886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36286
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.86 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۳۱
خرڅول
0.01
1.36285
1.36203
ګټه
0.82 USD
GBPUSDm
سودا
#80783401
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۷
خرڅول
0.01
1.36476
1.36395
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#80781821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۰
خرڅول
0.01
1.36663
1.36584
ګټه
0.79 USD
GBPUSDm
سودا
#80775999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36584
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۵
خرڅول
0.01
1.36251
1.36503
ګټه
-2.52 USD
GBPUSDm
سودا
#80755879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36503
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.52 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
خرڅول
0.02
1.36582
1.36469
ګټه
2.26 USD
GBPUSDm
سودا
#80766939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36469
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.26 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۶
خرڅول
0.01
1.36359
1.36278
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#80742177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36278
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۴
خرڅول
0.01
1.36463
1.36378
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#80703813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36463
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36378
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۹
خرڅول
0.01
1.36602
1.36519
ګټه
0.83 USD
GBPUSDm
سودا
#80698180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۸
خرڅول
0.01
1.36479
1.36624
ګټه
-1.49 USD
GBPUSDm
سودا
#80650577
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36479
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36624
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.49 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۷
خرڅول
0.02
1.36809
1.36617
ګټه
3.84 USD
GBPUSDm
سودا
#80676730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.84 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۰
خریداری کول
0.01
1.38081
1.36849
ګټه
-12.38 USD
GBPUSDm
سودا
#80528148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38081
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
-12.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36849
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.38 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۶
خریداری کول
0.05
1.36425
1.36842
ګټه
20.57 USD
GBPUSDm
سودا
#80652633
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36425
ګټنه
-0.28 USD
ټوله
20.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.36842
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.57 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۰۵
خرڅول
0.01
1.36618
1.36539
ګټه
0.79 USD
GBPUSDm
سودا
#80642904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
خرڅول
0.02
1.36821
1.36625
ګټه
3.92 USD
GBPUSDm
سودا
#80640010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.92 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
خرڅول
0.01
1.36487
1.36624
ګټه
-1.37 USD
GBPUSDm
سودا
#80634417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36624
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.37 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
خرڅول
0.01
1.36609
1.36529
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#80630047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36529
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۱۴
خرڅول
0.01
1.36708
1.36628
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#80629188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۶
خرڅول
0.01
1.36634
1.36778
ګټه
-1.44 USD
GBPUSDm
سودا
#80616679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36778
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.44 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۱
خرڅول
0.02
1.36966
1.36775
ګټه
3.82 USD
GBPUSDm
سودا
#80625216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.82 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۴۳
خرڅول
0.01
1.36745
1.36666
ګټه
0.79 USD
GBPUSDm
سودا
#80611787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36666
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۲۲
خرڅول
0.01
1.3689
1.3681
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#80610238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3689
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۸
خرڅول
0.01
1.37025
1.36944
ګټه
0.81 USD
GBPUSDm
سودا
#80596650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37025
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۱
خرڅول
0.01
1.37152
1.37072
ګټه
0.80 USD
GBPUSDm
سودا
#80593799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37072
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۳۵
خرڅول
0.01
1.37268
1.37185
ګټه
0.83 USD
GBPUSDm
سودا
#80574615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37185
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
خرڅول
0.01
1.37375
1.37291
ګټه
0.84 USD
GBPUSDm
سودا
#80572830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37291
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۸
خرڅول
0.01
1.37454
1.37375
ګټه
0.79 USD
GBPUSDm
سودا
#80566007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37454
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37375
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۴
خرڅول
0.01
1.37523
1.37445
ګټه
0.78 USD
GBPUSDm
سودا
#80563303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37523
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37445
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۱
خرڅول
0.01
1.37627
1.37544
ګټه
0.83 USD
GBPUSDm
سودا
#80560965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
خرڅول
0.01
1.37734
1.37651
ګټه
0.83 USD
GBPUSDm
سودا
#80558910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37651
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۱
خرڅول
0.01
1.37812
1.37729
ګټه
0.83 USD
GBPUSDm
سودا
#80543063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37729
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۲
خرڅول
0.01
1.37716
1.37862
ګټه
-1.46 USD
GBPUSDm
سودا
#80500082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37716
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.46 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۱
خرڅول
0.02
1.3805
1.3786
ګټه
3.80 USD
GBPUSDm
سودا
#80527560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.80 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۰
خریداری کول
0.02
1.38058
1.38072
ګټه
0.28 USD
GBPUSDm
سودا
#80491119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38072
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.28 USD