د ډیمو حالت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۷
خرڅول
0.01
113.798
113.758
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#47228786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.758
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۹
خرڅول
0.01
113.677
113.825
ګټه
-0.01 USD
USDJPY
سودا
#47187712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۹
خرڅول
0.01
113.827
113.825
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#47192589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.827
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۹
خرڅول
0.01
114.092
113.825
ګټه
0.02 USD
USDJPY
سودا
#47203842
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114.092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۰۸
خرڅول
0.01
1.55091
1.55051
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47223787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55091
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55051
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
خرڅول
0.01
1.55296
1.55256
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47220005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55256
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۵۱
خرڅول
0.01
1.55392
1.55352
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47215601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55352
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۷
خرڅول
0.01
1.55311
1.55394
ګټه
-0.01 USD
EURAUD
سودا
#47206951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۷
خرڅول
0.01
1.55556
1.55394
ګټه
0.01 USD
EURAUD
سودا
#47209707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۷
خرڅول
0.01
1.5562
1.5558
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47203810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5562
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.5558
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.55871
1.55848
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47191694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.55871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55848
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.55745
1.55848
ګټه
0.01 USD
EURAUD
سودا
#47194355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.55745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55848
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۴۱
خریداری کول
0.01
1.55687
1.55727
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47187742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.55687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55727
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۴۷
خرڅول
0.01
113.737
113.697
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#47184557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.697
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۱۴
خریداری کول
0.01
1.5543
1.5547
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47184587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.5543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.5547
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۱۹
خرڅول
0.01
1.55518
1.55478
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#47183869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55478
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۵
خرڅول
0.01
113.867
113.78
ګټه
0.01 USD
USDJPY
سودا
#47181623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۵
خرڅول
0.01
113.772
113.78
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#47178281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.80042
1.1049
ګټه
3.03 USD
XRPUSD
سودا
#40889734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
3.03 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.55
1.1049
ګټه
5.53 USD
XRPUSD
سودا
#31807543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
5.53 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
1.16553
1.1049
ګټه
-0.62 USD
XRPUSD
سودا
#42816114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
-0.62 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
1.1
1.1049
ګټه
0.03 USD
XRPUSD
سودا
#41982264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
0.03 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
1.05
1.1049
ګټه
0.53 USD
XRPUSD
سودا
#32022574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
0.53 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.96061
1.1049
ګټه
1.43 USD
XRPUSD
سودا
#45019776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96061
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
1.43 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.525
1.1049
ګټه
5.78 USD
XRPUSD
سودا
#32992709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
5.78 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
1.15035
1.1049
ګټه
-0.47 USD
XRPUSD
سودا
#41982758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
-0.47 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
1.25282
1.1049
ګټه
-1.49 USD
XRPUSD
سودا
#43807968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25282
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
-1.49 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.87566
1.1049
ګټه
2.28 USD
XRPUSD
سودا
#45176012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87566
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
2.28 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.65
1.1049
ګټه
4.53 USD
XRPUSD
سودا
#31791095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
4.53 USD
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.575
1.1049
ګټه
5.28 USD
XRPUSD
سودا
#32757805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
5.28 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.75
1.1049
ګټه
3.53 USD
XRPUSD
سودا
#40871252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
3.53 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.70016
1.1049
ګټه
4.03 USD
XRPUSD
سودا
#31794435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70016
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
4.03 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.775
1.1049
ګټه
3.28 USD
XRPUSD
سودا
#40889740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
3.28 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.72542
1.1049
ګټه
3.78 USD
XRPUSD
سودا
#31919470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72542
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
3.78 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
1
1.1049
ګټه
1.03 USD
XRPUSD
سودا
#41982315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
1.03 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.6252
1.1049
ګټه
4.78 USD
XRPUSD
سودا
#32757185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
4.78 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
1.0318
1.1049
ګټه
0.72 USD
XRPUSD
سودا
#43985903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
0.72 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.92382
1.1049
ګټه
1.80 USD
XRPUSD
سودا
#45463222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
1.80 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.6
1.1049
ګټه
5.03 USD
XRPUSD
سودا
#31791105
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
5.03 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.1
0.67532
1.1049
ګټه
4.28 USD
XRPUSD
سودا
#32757818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1049
د کمیشن لګښتونه
-0.02 USD
ګټه
4.28 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۹
خرڅول
0.01
113.942
113.902
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#47174704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.942
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.902
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.14
114.362
113.862
ګټه
0.61 USD
USDJPY
سودا
#46868887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114.362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.08
113.873
113.862
ګټه
0.01 USD
USDJPY
سودا
#46833313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.03
112.897
113.862
ګټه
-0.25 USD
USDJPY
سودا
#46534502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
112.897
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.25 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.06
113.653
113.862
ګټه
-0.11 USD
USDJPY
سودا
#46638452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.653
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.11 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.11
114.142
113.862
ګټه
0.27 USD
USDJPY
سودا
#46847383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114.142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.01
111.84
113.862
ګټه
-0.18 USD
USDJPY
سودا
#46455290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.84
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.18 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.04
113.173
113.862
ګټه
-0.24 USD
USDJPY
سودا
#46554099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.24 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.02
112.681
113.862
ګټه
-0.21 USD
USDJPY
سودا
#46512035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
112.681
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
خرڅول
0.01
112.142
113.862
ګټه
-0.15 USD
USDJPY
سودا
#46469036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
112.142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.15 USD