د ډیمو حالت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۲
خریداری کول
1.01
25.105
25.145
ګټه
202.00 USD
XAGUSD
سودا
#25228762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
202.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
25.145
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
202.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۹
خریداری کول
2.01
1799.92
1801.05
ګټه
227.13 USD
XAUUSD
سودا
#25227534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1799.92
ګټنه
0.00 USD
ټوله
227.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
1801.05
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
227.13 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۷
خرڅول
1.01
25.402
25.249
ګټه
772.65 USD
XAGUSD
سودا
#25180525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.402
ګټنه
0.00 USD
ټوله
772.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
25.249
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
772.65 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۴
خرڅول
1.01
1809.14
1802.17
ګټه
703.97 USD
XAUUSD
سودا
#25159134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1809.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
703.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
1802.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
703.97 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۲۰
خریداری کول
1.01
25.34
25.392
ګټه
262.60 USD
XAGUSD
سودا
#25161520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.34
ګټنه
0.00 USD
ټوله
262.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
25.392
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
262.60 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۰۴
خرڅول
1.01
25.367
25.326
ګټه
207.05 USD
XAGUSD
سودا
#25128209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
207.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
25.326
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
207.05 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۱
خرڅول
2.01
1.38921
1.38912
ګټه
18.09 USD
GBPUSD
سودا
#24887767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
1.38912
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.09 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۴
خرڅول
1.01
25.373
25.357
ګټه
80.80 USD
XAGUSD
سودا
#25071315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
25.357
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.80 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۴۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۴
خریداری کول
1.01
25.362
25.372
ګټه
50.50 USD
XAGUSD
سودا
#25066865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
25.372
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
50.50 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۷
خرڅول
0.81
1.39285
1.39047
ګټه
192.78 USD
GBPUSD
سودا
#24985655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
192.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.81
بهر(وتل)
1.39047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
192.78 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۴۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرڅول
1.31
1808.66
1808.21
ګټه
58.95 USD
XAUUSD
سودا
#25065220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.31
بهر(وتل)
1808.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
58.95 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۳
خرڅول
1
1.38968
1.38959
ګټه
9.00 USD
GBPUSD
سودا
#24874921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38959
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.00 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۶
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۵
خرڅول
1.2
1.39057
1.38967
ګټه
108.00 USD
GBPUSD
سودا
#24875805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
108.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
1.38967
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
108.00 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۵۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۴
خرڅول
1
1813.25
1812.15
ګټه
110.00 USD
XAUUSD
سودا
#24867833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1813.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
110.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1812.15
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
110.00 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۴۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۴
خرڅول
2.01
1.38937
1.38862
ګټه
150.75 USD
GBPUSD
سودا
#24779901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38937
ګټنه
0.00 USD
ټوله
150.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
1.38862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
150.75 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۲۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۳۳
خریداری کول
2.01
0.73782
0.73994
ګټه
426.12 USD
AUDUSD
سودا
#24692353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
426.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
0.73994
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
426.12 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۵
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۲۷
خریداری کول
1.01
1807.21
1807.91
ګټه
70.70 USD
XAUUSD
سودا
#24617534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1807.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
70.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
1807.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
70.70 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۴۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۳
خرڅول
0.01
1.37845
1.38526
ګټه
-6.81 USD
GBPUSD
سودا
#24026490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38526
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.81 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۵
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۸
خریداری کول
0.11
1.37673
1.37246
ګټه
-46.97 USD
GBPUSD
سودا
#23667078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-46.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.37246
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-46.97 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۴۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.05
1807.41
1807.49
ګټه
0.40 USD
XAUUSD
سودا
#23665720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1807.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1807.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۴۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۱
خرڅول
0.6
1802.29
1806.98
ګټه
-281.40 USD
GOLD
سودا
#23631569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1802.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-281.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.6
بهر(وتل)
1806.98
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-281.40 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
خریداری کول
0.5
1802.86
1804.11
ګټه
62.50 USD
GOLD
سودا
#23627490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1802.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1804.11
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
62.50 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
خریداری کول
2.01
1.37732
1.37525
ګټه
-416.07 USD
GBPUSD
سودا
#23595180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-416.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
1.37525
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-416.07 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
خریداری کول
2.01
151.903
151.485
ګټه
-762.78 USD
GBPJPY
سودا
#23595225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.903
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-762.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
151.485
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-762.78 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۳۵
خرڅول
1
0.85764
0.85749
ګټه
20.64 USD
EURGBP
سودا
#23590852
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.85749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.64 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۳۲
خریداری کول
1
151.614
151.771
ګټه
142.42 USD
GBPJPY
سودا
#23590794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
142.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
151.771
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
142.42 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۶
خریداری کول
1
1.37546
1.37688
ګټه
142.00 USD
GBPUSD
سودا
#23590776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37546
ګټنه
0.00 USD
ټوله
142.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
142.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۱۸
خریداری کول
1
151.511
151.696
ګټه
167.76 USD
GBPJPY
سودا
#23555655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.511
ګټنه
0.00 USD
ټوله
167.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
151.696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
167.76 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۳
خریداری کول
1.21
1.37426
1.37552
ګټه
152.46 USD
GBPUSD
سودا
#23555614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
152.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.21
بهر(وتل)
1.37552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
152.46 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۸
خرڅول
1.21
1801
1799.16
ګټه
222.64 USD
XAUUSD
سودا
#23553188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
222.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.21
بهر(وتل)
1799.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
222.64 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۰
خرڅول
1.01
1.3747
1.37461
ګټه
9.09 USD
GBPUSD
سودا
#23552983
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3747
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
1.37461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.09 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۳
خرڅول
3.51
1801.82
1801.64
ګټه
63.18 USD
XAUUSD
سودا
#23541256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1801.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
3.51
بهر(وتل)
1801.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
63.18 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خرڅول
3.01
1.36995
1.37585
ګټه
-1 775.90 USD
GBPUSD
سودا
#23522984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 775.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.37585
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 775.90 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خریداری کول
1.8
1821.76
1801.48
ګټه
-3 650.40 USD
XAUUSD
سودا
#23323837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1821.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 650.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.8
بهر(وتل)
1801.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 650.40 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خریداری کول
0.51
1819.42
1801.48
ګټه
-914.94 USD
XAUUSD
سودا
#23328382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1819.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-914.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.51
بهر(وتل)
1801.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-914.94 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خرڅول
3.01
1.37079
1.37585
ګټه
-1 523.06 USD
GBPUSD
سودا
#23523876
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 523.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.37585
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 523.06 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۳۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خریداری کول
1.2
1821.61
1801.48
ګټه
-2 415.60 USD
XAUUSD
سودا
#23325299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1821.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 415.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
1801.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 415.60 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۳۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خرڅول
3.01
1.36854
1.37585
ګټه
-2 200.31 USD
GBPUSD
سودا
#23479858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 200.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.37585
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 200.31 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۴۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۵
خرڅول
3.01
1.36991
1.36977
ګټه
42.14 USD
GBPUSD
سودا
#23520951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.36977
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
42.14 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۴
خرڅول
3.01
1.37082
1.37038
ګټه
132.44 USD
GBPUSD
سودا
#23494964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37082
ګټنه
0.00 USD
ټوله
132.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.37038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
132.44 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۱۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۰
خرڅول
3.01
1.37174
1.37038
ګټه
409.36 USD
GBPUSD
سودا
#23497993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
409.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.37038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
409.36 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۱۰
خرڅول
3.01
1.17998
1.17958
ګټه
120.40 USD
EURUSD
سودا
#23479825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
120.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.17958
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
120.40 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۴۳
خریداری کول
3.01
1.36751
1.36774
ګټه
69.23 USD
GBPUSD
سودا
#23475249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.36774
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
69.23 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۳۶
خریداری کول
2.01
1801.82
1802.85
ګټه
207.03 USD
GOLD
سودا
#23476567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1801.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
207.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
1802.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
207.03 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۵
خرڅول
3.01
1.17932
1.17882
ګټه
150.50 USD
EURUSD
سودا
#23473364
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
150.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.17882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
150.50 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۹
خرڅول
3.01
1.36844
1.36752
ګټه
276.92 USD
GBPUSD
سودا
#23473397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
276.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.36752
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
276.92 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۶
خریداری کول
3.01
1.3676
1.36804
ګټه
132.44 USD
GBPUSD
سودا
#23471824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
132.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
1.36804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
132.44 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۳
خریداری کول
3.01
150.843
150.928
ګټه
231.93 USD
GBPJPY
سودا
#23471861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
231.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
150.928
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
231.93 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۳
خرڅول
3.01
0.86186
0.86178
ګټه
32.94 USD
EURGBP
سودا
#23466314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
32.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
0.86178
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
32.94 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۸
خریداری کول
3.01
150.79
150.879
ګټه
242.87 USD
GBPJPY
سودا
#23466337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
242.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
3.01
بهر(وتل)
150.879
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
242.87 USD