د ډیمو حالت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۴۴
خرڅول
0.3
1.9714
1.97013
ګټه
20.49 USD
GBPNZDm
سودا
#76485125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.9714
ګټنه
-6.23 USD
ټوله
26.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.97013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.49 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۴۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۳
خرڅول
0.3
1810.66
1815.02
ګټه
-130.80 USD
XAUUSDm
سودا
#76740471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1810.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-130.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1815.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-130.80 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۱۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۷
خریداری کول
0.3
110.382
110.338
ګټه
-11.58 USD
USDJPYm
سودا
#76487352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.382
ګټنه
0.38 USD
ټوله
-11.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
110.338
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.58 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۷
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۰
خریداری کول
0.3
1798.63
1799.03
ګټه
12.00 USD
XAUUSDm
سودا
#76697561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1798.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1799.03
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.00 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۱
خریداری کول
0.3
1793.93
1797.3
ګټه
101.10 USD
XAUUSDm
سودا
#76699879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1793.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1797.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
101.10 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۳
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۴
خریداری کول
0.3
1801.91
1803.33
ګټه
42.60 USD
XAUUSDm
سودا
#76692409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1801.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1803.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
42.60 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۲۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۱۸
خریداری کول
0.3
1800.1
1800.64
ګټه
16.20 USD
XAUUSDm
سودا
#76689496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1800.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1800.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.20 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۱
خرڅول
0.3
1.98947
1.98881
ګټه
13.79 USD
GBPNZDm
سودا
#76678775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.98947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.98881
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.79 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۵۳
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۳۴
خرڅول
0.3
1803.02
1802.64
ګټه
11.40 USD
XAUUSDm
سودا
#76678735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1803.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1802.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.40 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۱۳
خرڅول
0.3
1803.29
1802.85
ګټه
13.20 USD
XAUUSDm
سودا
#76678272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1803.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1802.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.20 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۴۵
خرڅول
0.3
1803.68
1803.31
ګټه
11.10 USD
XAUUSDm
سودا
#76678153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1803.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1803.31
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.10 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۰
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۰۵
خریداری کول
0.3
1803.48
1803.8
ګټه
9.60 USD
XAUUSDm
سودا
#76676355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1803.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1803.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.60 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۷
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۰
خریداری کول
0.3
1802.74
1803.11
ګټه
11.10 USD
XAUUSDm
سودا
#76675949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1802.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1803.11
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.10 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۴
خرڅول
0.3
1804.58
1804.27
ګټه
9.30 USD
XAUUSDm
سودا
#76672788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1804.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1804.27
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.30 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۲۹
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۸
خریداری کول
0.3
1801.81
1802.34
ګټه
15.90 USD
XAUUSDm
سودا
#76662264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1801.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1802.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.90 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۰۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۸
خرڅول
0.3
1.8461
1.8503
ګټه
-94.96 USD
GBPAUDm
سودا
#76472043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.8461
ګټنه
-0.72 USD
ټوله
-94.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.8503
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-94.96 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۴
خریداری کول
0.3
82.091
82.13
ګټه
10.51 USD
AUDJPYm
سودا
#76493710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
82.091
ګټنه
-0.13 USD
ټوله
10.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
82.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.51 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۵۴
خریداری کول
0.5
1.18329
1.18358
ګټه
0.75 USD
EURUSDm
سودا
#76362521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18329
ګټنه
-13.75 USD
ټوله
14.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۲
خریداری کول
0.3
1.18216
1.18255
ګټه
6.65 USD
EURUSDm
سودا
#76433353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18216
ګټنه
-5.05 USD
ټوله
11.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.18255
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.65 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۴۲
خریداری کول
0.3
119.693
119.723
ګټه
3.42 USD
CHFJPYm
سودا
#76442344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.693
ګټنه
-4.78 USD
ټوله
8.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
119.723
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.42 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۴۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۴
خریداری کول
0.3
119.459
119.518
ګټه
16.12 USD
CHFJPYm
سودا
#76483694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
119.518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.12 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۲۳
خریداری کول
0.3
110.673
109.894
ګټه
-212.09 USD
USDJPYm
سودا
#76461110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.673
ګټنه
0.57 USD
ټوله
-212.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
109.894
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-212.09 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۲۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
خریداری کول
0.3
82.536
81.734
ګټه
-218.86 USD
AUDJPYm
سودا
#76481561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
82.536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-218.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
81.734
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-218.86 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۳۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۳۱
خریداری کول
0.3
82.95
81.76
ګټه
-325.03 USD
AUDJPYm
سودا
#76442323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
82.95
ګټنه
-0.39 USD
ټوله
-324.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
81.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-325.03 USD
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۱۴
خریداری کول
0.3
111.027
109.968
ګټه
-287.95 USD
USDJPYm
سودا
#76262137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
111.027
ګټنه
0.95 USD
ټوله
-288.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
109.968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-287.95 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
خریداری کول
0.3
1.1905
1.18042
ګټه
-329.84 USD
EURUSDm
سودا
#76032384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1905
ګټنه
-27.44 USD
ټوله
-302.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.18042
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-329.84 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۴
خرڅول
0.3
1.84019
1.85317
ګټه
-291.82 USD
GBPAUDm
سودا
#76442415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.84019
ګټنه
-2.19 USD
ټوله
-289.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.85317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-291.82 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۳
خریداری کول
0.3
1799.28
1800
ګټه
21.60 USD
XAUUSDm
سودا
#76480006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1799.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1800
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.60 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۴
خرڅول
0.3
0.9244
0.92408
ګټه
1.86 USD
USDCHFm
سودا
#76437441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9244
ګټنه
-8.53 USD
ټوله
10.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
0.92408
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.86 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۶
خریداری کول
0.3
0.69342
0.68714
ګټه
-203.06 USD
AUDCHFm
سودا
#76442393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69342
ګټنه
0.76 USD
ټوله
-203.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
0.68714
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-203.06 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۲
خریداری کول
0.3
0.69076
0.68717
ګټه
-116.51 USD
AUDCHFm
سودا
#76475874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-116.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
0.68717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-116.51 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۳
خریداری کول
0.3
152.404
151.42
ګټه
-268.30 USD
GBPJPYm
سودا
#76483804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
152.404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-268.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
151.42
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-268.30 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۰
خریداری کول
0.3
1.37859
1.3791
ګټه
15.30 USD
GBPUSDm
سودا
#76483784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.3791
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.30 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۵۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۸
خریداری کول
0.3
1.17924
1.17954
ګټه
9.00 USD
EURUSDm
سودا
#76472029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.17954
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۴
خریداری کول
0.3
1797.31
1797.83
ګټه
15.60 USD
XAUUSDm
سودا
#76486209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1797.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1797.83
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.60 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۴۵
خریداری کول
0.3
1796.75
1797.45
ګټه
21.00 USD
XAUUSDm
سودا
#76484711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1796.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1797.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۳۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۱۳
خریداری کول
0.3
1798.23
1798.65
ګټه
12.60 USD
XAUUSDm
سودا
#76479305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1798.23
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1798.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.60 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۴۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۵
خریداری کول
0.3
82.465
82.5
ګټه
9.50 USD
AUDJPYm
سودا
#76476743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
82.465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
82.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.50 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۵۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۰۹
خریداری کول
0.3
119.399
119.432
ګټه
8.96 USD
CHFJPYm
سودا
#76476754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
119.432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.96 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۱۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۱۳
خریداری کول
0.3
1797.09
1797.61
ګټه
15.60 USD
XAUUSDm
سودا
#76478270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1797.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1797.61
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.60 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۵۹
خرڅول
0.3
1795.11
1797.06
ګټه
-60.96 USD
XAUUSDm
سودا
#76391869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1795.11
ګټنه
-2.46 USD
ټوله
-58.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1797.06
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-60.96 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۰۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۳
خریداری کول
0.3
110.491
110.523
ګټه
8.69 USD
USDJPYm
سودا
#76473837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.491
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
110.523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.69 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۵۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۱۱
خریداری کول
0.3
82.416
82.452
ګټه
9.77 USD
AUDJPYm
سودا
#76475890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
82.416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
82.452
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.77 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۰
خریداری کول
0.3
1.06725
1.0677
ګټه
7.68 USD
AUDNZDm
سودا
#76458378
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06725
ګټنه
-1.76 USD
ټوله
9.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.0677
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.68 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۳۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
خریداری کول
0.3
119.347
119.382
ګټه
9.50 USD
CHFJPYm
سودا
#76473872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
119.382
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.50 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۵۶
خرڅول
0.3
1804.66
1804.35
ګټه
9.30 USD
XAUUSDm
سودا
#76472012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1804.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1804.35
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.30 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۳۸
خرڅول
0.3
1803.09
1802.75
ګټه
10.20 USD
XAUUSDm
سودا
#76461150
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1803.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1802.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.20 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۸
خرڅول
0.3
1807
1806.38
ګټه
18.60 USD
XAUUSDm
سودا
#76462605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1806.38
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.60 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۰
خرڅول
0.3
1807
1806.73
ګټه
8.10 USD
XAUUSDm
سودا
#76462052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1806.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.10 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۳۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۵۰
خریداری کول
0.3
1.18032
1.18051
ګټه
5.70 USD
EURUSDm
سودا
#76442024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.18051
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.70 USD