د ډیمو حالت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
خریداری کول
0.01
1.17682
1.18154
ګټه
4.72 USD
EURUSDm
سودا
#77445357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.72 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
خریداری کول
0.01
1.1783
1.18154
ګټه
3.24 USD
EURUSDm
سودا
#77442653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.24 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
خریداری کول
0.02
1.17602
1.18154
ګټه
11.04 USD
EURUSDm
سودا
#77448962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.04 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
خرڅول
0.01
1.18273
1.17814
ګټه
4.59 USD
EURUSDm
سودا
#77429054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17814
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.59 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
خرڅول
0.01
1.18154
1.17814
ګټه
3.40 USD
EURUSDm
سودا
#77425852
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17814
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.40 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۹
خریداری کول
0.01
1.17777
1.18077
ګټه
3.00 USD
EURUSDm
سودا
#77415308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17777
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۲
خرڅول
0.01
1.18076
1.17776
ګټه
3.00 USD
EURUSDm
سودا
#77412553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خریداری کول
0.02
1.17678
1.18087
ګټه
8.18 USD
EURUSDm
سودا
#77242872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.18 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خریداری کول
0.01
1.17789
1.18087
ګټه
2.98 USD
EURUSDm
سودا
#77209555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17789
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.98 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خریداری کول
0.03
1.17588
1.18087
ګټه
14.97 USD
EURUSDm
سودا
#77252950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.97 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خریداری کول
0.01
1.17897
1.18087
ګټه
1.90 USD
EURUSDm
سودا
#77205581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17897
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.90 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۳
خرڅول
0.01
1.18193
1.17893
ګټه
3.00 USD
EURUSDm
سودا
#77167183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17893
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.01
1.17895
1.18209
ګټه
3.14 USD
EURUSDm
سودا
#77119617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.14 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.03
1.17707
1.18209
ګټه
15.06 USD
EURUSDm
سودا
#77132121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17707
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.06 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.01
1.18024
1.18209
ګټه
1.85 USD
EURUSDm
سودا
#76979584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18024
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.85 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.02
1.17812
1.18209
ګټه
7.94 USD
EURUSDm
سودا
#77126978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.94 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
خرڅول
0.01
1.18372
1.1803
ګټه
3.42 USD
EURUSDm
سودا
#76920044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1803
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.42 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
خرڅول
0.01
1.18487
1.1803
ګټه
4.57 USD
EURUSDm
سودا
#76936748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1803
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.57 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.03
1.17912
1.18379
ګټه
14.01 USD
EURUSDm
سودا
#76803615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18379
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.01 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.05
1.17749
1.18379
ګټه
31.50 USD
EURUSDm
سودا
#76808126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18379
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.50 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.01
1.18182
1.18379
ګټه
1.97 USD
EURUSDm
سودا
#76767862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18379
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.97 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.02
1.17996
1.18379
ګټه
7.66 USD
EURUSDm
سودا
#76776606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18379
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.66 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.04
1.1783
1.18379
ګټه
21.96 USD
EURUSDm
سودا
#76806703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18379
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.96 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۲
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خریداری کول
0.01
1.18087
1.18379
ګټه
2.92 USD
EURUSDm
سودا
#76772863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18379
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.92 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.18629
1.18168
ګټه
4.61 USD
EURUSDm
سودا
#76536514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.61 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.18486
1.18168
ګټه
3.18 USD
EURUSDm
سودا
#76530302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.18 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
خرڅول
0.02
1.18729
1.18168
ګټه
11.22 USD
EURUSDm
سودا
#76617867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.22 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.1
1.18238
1.18487
ګټه
24.90 USD
EURUSDm
سودا
#76182991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18238
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
24.90 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.01
1.1889
1.18487
ګټه
-4.03 USD
EURUSDm
سودا
#75989039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.03 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.19
1.1797
1.18487
ګټه
98.23 USD
EURUSDm
سودا
#76443055
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
98.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
98.23 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.02
1.18698
1.18487
ګټه
-4.22 USD
EURUSDm
سودا
#76060658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.22 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.04
1.18484
1.18487
ګټه
0.12 USD
EURUSDm
سودا
#76074056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.07
1.18318
1.18487
ګټه
11.83 USD
EURUSDm
سودا
#76171244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.83 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.14
1.18086
1.18487
ګټه
56.14 USD
EURUSDm
سودا
#76436540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
56.14 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.01
1.18794
1.18487
ګټه
-3.07 USD
EURUSDm
سودا
#76054296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.07 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.27
1.17861
1.18487
ګټه
169.02 USD
EURUSDm
سودا
#76446579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
169.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
169.02 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.03
1.18574
1.18487
ګټه
-2.61 USD
EURUSDm
سودا
#76066321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.61 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خریداری کول
0.05
1.18405
1.18487
ګټه
4.10 USD
EURUSDm
سودا
#76099866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18405
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.10 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
خرڅول
0.04
1.19513
1.18855
ګټه
26.32 USD
EURUSDm
سودا
#75660209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19513
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.32 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
خرڅول
0.07
1.19679
1.18855
ګټه
57.68 USD
EURUSDm
سودا
#75710609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19679
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
57.68 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
خرڅول
0.05
1.19595
1.18855
ګټه
37.00 USD
EURUSDm
سودا
#75708295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19595
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
37.00 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
خرڅول
0.01
1.19159
1.18855
ګټه
3.04 USD
EURUSDm
سودا
#75580222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19159
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.04 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
خرڅول
0.03
1.19382
1.18855
ګټه
15.81 USD
EURUSDm
سودا
#75655045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.81 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
خرڅول
0.01
1.19035
1.18855
ګټه
1.80 USD
EURUSDm
سودا
#75576357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
خرڅول
0.02
1.19278
1.18855
ګټه
8.46 USD
EURUSDm
سودا
#75654396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.46 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خریداری کول
0.02
1.18641
1.19038
ګټه
7.94 USD
EURUSDm
سودا
#75492742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.19038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.94 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خریداری کول
0.01
1.18743
1.19038
ګټه
2.95 USD
EURUSDm
سودا
#75485809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18743
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.95 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خریداری کول
0.03
1.18534
1.19038
ګټه
15.12 USD
EURUSDm
سودا
#75501475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.12 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خریداری کول
0.01
1.18838
1.19038
ګټه
2.00 USD
EURUSDm
سودا
#75484339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.00 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۸
خرڅول
0.01
1.19219
1.18919
ګټه
3.00 USD
EURUSDm
سودا
#75472485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18919
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD