د ډیمو حالت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
خرڅول
0.3
1.38725
1.37692
ګټه
272.13 USD
GBPUSD
سودا
#158017545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38725
ګټنه
-35.67 USD
ټوله
309.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.37692
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
272.13 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
خرڅول
0.3
1.38714
1.37694
ګټه
268.23 USD
GBPUSD
سودا
#158017553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38714
ګټنه
-35.67 USD
ټوله
306.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.37694
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
268.23 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۰
خرڅول
0.5
1.19277
1.18996
ګټه
137.10 USD
EURUSD
سودا
#157973113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19277
ګټنه
0.10 USD
ټوله
140.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18996
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
137.10 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۶
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
خرڅول
0.5
1.19283
1.18996
ګټه
140.10 USD
EURUSD
سودا
#157973097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19283
ګټنه
0.10 USD
ټوله
143.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18996
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
140.10 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
خرڅول
0.5
1.19275
1.18996
ګټه
136.10 USD
EURUSD
سودا
#157973115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19275
ګټنه
0.10 USD
ټوله
139.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18996
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
136.10 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
خرڅول
0.5
1.19283
1.18996
ګټه
140.10 USD
EURUSD
سودا
#157973089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19283
ګټنه
0.10 USD
ټوله
143.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18996
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
140.10 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۲
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
خرڅول
0.5
1.19283
1.18996
ګټه
140.10 USD
EURUSD
سودا
#157973092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19283
ګټنه
0.10 USD
ټوله
143.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18996
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
140.10 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۶
خرڅول
0.5
1.19283
1.18997
ګټه
139.60 USD
EURUSD
سودا
#157973088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19283
ګټنه
0.10 USD
ټوله
143.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18997
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
139.60 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
خریداری کول
0.5
1.54175
1.535
ګټه
-265.02 USD
EURAUD
سودا
#157976892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.54175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-261.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.535
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-265.02 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
خریداری کول
0.5
1.54175
1.535
ګټه
-265.02 USD
EURAUD
سودا
#157977071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.54175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-261.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.535
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-265.02 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۱
خریداری کول
0.5
1.65932
1.66338
ګټه
100.36 USD
EURNZD
سودا
#157492542
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.65932
ګټنه
-41.70 USD
ټوله
145.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.66338
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
100.36 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
خرڅول
0.5
83.242
84.246
ګټه
-471.39 USD
AUDJPY
سودا
#157633482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
83.242
ګټنه
-8.13 USD
ټوله
-459.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
84.246
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-471.39 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
خرڅول
1
85.594
87.437
ګټه
-1 711.53 USD
CADJPY
سودا
#157633469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
85.594
ګټنه
-16.62 USD
ټوله
-1 687.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
87.437
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 711.53 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۷
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۸
خرڅول
1
150.043
150.873
ګټه
-803.91 USD
GBPJPY
سودا
#157633511
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.043
ګټنه
-36.76 USD
ټوله
-760.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
150.873
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-803.91 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۰
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۷
خرڅول
1
116.314
117.661
ګټه
-1 233.76 USD
CHFJPY
سودا
#157633521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
116.314
ګټنه
6.89 USD
ټوله
-1 233.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
117.661
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 233.76 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۶
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۶
خریداری کول
1
1.50646
1.48966
ګټه
-1 396.93 USD
EURCAD
سودا
#157633560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.50646
ګټنه
-44.66 USD
ټوله
-1 345.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.48966
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 396.93 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۳۱
خرڅول
0.5
1690
1700
ګټه
-504.02 USD
XAUUSD
سودا
#157645579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1690
ګټنه
-0.52 USD
ټوله
-500.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1700
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-504.02 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
خریداری کول
0.5
82.792
83.257
ګټه
205.49 USD
AUDJPY
سودا
#157463008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
82.792
ګټنه
-5.40 USD
ټوله
214.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
83.257
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
205.49 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۲
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
خریداری کول
1
0.77579
0.76353
ګټه
-1 255.81 USD
AUDUSD
سودا
#157349627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77579
ګټنه
-22.81 USD
ټوله
-1 226.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.76353
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 255.81 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۴۷
خرڅول
0.5
1.55684
1.55767
ګټه
-35.53 USD
EURAUD
سودا
#157460963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55684
ګټنه
-0.22 USD
ټوله
-31.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.55767
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-35.53 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۹
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۸
خریداری کول
0.5
1.65931
1.65913
ګټه
-19.71 USD
EURNZD
سودا
#157492540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.65931
ګټنه
-9.69 USD
ټوله
-6.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.65913
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-19.71 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۰
خرڅول
1
116.983
116.233
ګټه
696.49 USD
CHFJPY
سودا
#157407420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
116.983
ګټنه
4.38 USD
ټوله
699.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
116.233
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
696.49 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۵۵
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۱۵
خریداری کول
1
1.2713
1.28421
ګټه
1 395.68 USD
GBPCHF
سودا
#157349941
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2713
ګټنه
-3.04 USD
ټوله
1 405.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.28421
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
1 395.68 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۱۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۲۰
خریداری کول
0.5
1733.01
1724
ګټه
-454.00 USD
XAUUSD
سودا
#157490650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1733.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-450.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1724
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-454.00 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۴
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۳
خرڅول
0.5
0.72427
0.72953
ګټه
-266.50 USD
NZDUSD
سودا
#157448112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72427
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-263.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.72953
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-266.50 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۶
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۴
خرڅول
1
128.467
128.895
ګټه
-408.08 USD
EURJPY
سودا
#157461339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-401.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
128.895
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-408.08 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۴
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۱
خرڅول
1
128.385
128.886
ګټه
-476.48 USD
EURJPY
سودا
#157450945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-469.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
128.886
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-476.48 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۴۹
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۵۷
خرڅول
1
128.383
128.886
ګټه
-478.35 USD
EURJPY
سودا
#157450942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
128.383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-471.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
128.886
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-478.35 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۲
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۳۲
خرڅول
1
1.27148
1.27873
ګټه
-796.62 USD
GBPCHF
سودا
#157446519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-789.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.27873
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-796.62 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۲۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۶
خرڅول
1
1721.11
1733.59
ګټه
-1 255.00 USD
XAUUSD
سودا
#157459130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1721.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 248.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1733.59
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 255.00 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۵
خریداری کول
0.5
82.792
83.329
ګټه
246.87 USD
AUDJPY
سودا
#157350002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
82.792
ګټنه
-0.78 USD
ټوله
251.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
83.329
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
246.87 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۴۶
خرڅول
0.5
1.55684
1.54658
ګټه
395.30 USD
EURAUD
سودا
#157406987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.55684
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
398.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.54658
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
395.30 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۱
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۰۹
خریداری کول
1
0.72836
0.72162
ګټه
-683.60 USD
NZDUSD
سودا
#157349635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72836
ګټنه
-2.60 USD
ټوله
-674.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.72162
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-683.60 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۱۶
خریداری کول
1
1.39642
1.38816
ګټه
-838.81 USD
GBPUSD
سودا
#157380241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39642
ګټنه
-5.81 USD
ټوله
-826.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38816
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-838.81 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۰
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۴۳
خریداری کول
1
1.20835
1.20188
ګټه
-659.77 USD
EURUSD
سودا
#157349679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20835
ګټنه
-5.77 USD
ټوله
-647.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20188
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-659.77 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۸
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
خریداری کول
1
149.236
148.446
ګټه
-747.21 USD
GBPJPY
سودا
#157349638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
149.236
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-740.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
148.446
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-747.21 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
خریداری کول
1
148.691
148.446
ګټه
-236.56 USD
GBPJPY
سودا
#157422939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
148.691
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-229.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
148.446
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-236.56 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۵۹
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
خریداری کول
1
1748.74
1735.88
ګټه
-1 293.00 USD
XAUUSD
سودا
#157350115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1748.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 286.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1735.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 293.00 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
خریداری کول
1
1746
1735.88
ګټه
-1 019.00 USD
XAUUSD
سودا
#157413459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 012.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1735.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 019.00 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۴۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۵
خریداری کول
1
0.90578
0.90759
ګټه
192.85 USD
USDCHF
سودا
#157258934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90578
ګټنه
0.42 USD
ټوله
199.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.90759
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
192.85 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۳۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۲
خریداری کول
1
0.78243
0.77731
ګټه
-519.00 USD
AUDUSD
سودا
#157269845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.78243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-512.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.77731
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-519.00 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۱۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۲۶
خرڅول
1
1769.06
1762.97
ګټه
602.00 USD
XAUUSD
سودا
#157259093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1769.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
609.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1762.97
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
602.00 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۲
خریداری کول
1.5
1774.11
1761.65
ګټه
-1 879.50 USD
XAUUSD
سودا
#157256286
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1774.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 869.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
1761.65
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
-1 879.50 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۰
خرڅول
1
0.90638
0.90423
ګټه
224.85 USD
USDCHF
سودا
#157146900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90638
ګټنه
-5.92 USD
ټوله
237.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.90423
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
224.85 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۲
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۶
خریداری کول
1
1.41452
1.40769
ګټه
-690.00 USD
GBPUSD
سودا
#157145079
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-683.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40769
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-690.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۵
خریداری کول
1
1.28232
1.27822
ګټه
-460.81 USD
GBPCHF
سودا
#157145075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-453.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.27822
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-460.81 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۳۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۶
خریداری کول
1
1.21667
1.22151
ګټه
477.00 USD
EURUSD
سودا
#157144712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21667
ګټنه
0.00 USD
ټوله
484.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22151
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
477.00 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۷
خریداری کول
1
148.025
148.157
ګټه
118.30 USD
GBPJPY
سودا
#157058592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
148.025
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
148.157
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
118.30 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۳۰
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۶
خریداری کول
1
1.26142
1.26655
ګټه
562.68 USD
GBPCHF
سودا
#157058643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
569.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.26655
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
562.68 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۲
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۴
خریداری کول
1
1807.08
1804
ګټه
-315.00 USD
XAUUSD
سودا
#157055063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1807.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-308.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1804
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-315.00 USD