د ډیمو حالت
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۴
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۳۲
خرڅول
0.01
48378.96
49071.76
ګټه
-7.03 USD
BTCUSD
سودا
#162737161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
48378.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
49071.76
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-7.03 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
خرڅول
1
1799.74
1803.43
ګټه
-391.00 USD
XAUUSD
سودا
#162702697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1799.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-369.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1803.43
د کمیشن لګښتونه
-22.00 USD
ګټه
-391.00 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۵۹
خرڅول
1
1.17464
1.17605
ګټه
-161.00 USD
EURUSD
سودا
#162698504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-141.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17605
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-161.00 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۹
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۰۹
خرڅول
0.15
46849.05
47527.71
ګټه
-103.30 USD
BTCUSD
سودا
#162696826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
46849.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-101.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
47527.71
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-103.30 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۸
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
خرڅول
0.1
1783.61
1792.94
ګټه
-95.50 USD
XAUUSD
سودا
#162679799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-93.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1792.94
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
-95.50 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۳
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
خرڅول
0.2
1782.78
1792.94
ګټه
-207.60 USD
XAUUSD
سودا
#162679313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1782.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-203.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1792.94
د کمیشن لګښتونه
-4.40 USD
ګټه
-207.60 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۹
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
خرڅول
0.2
1781.6
1792.94
ګټه
-231.20 USD
XAUUSD
سودا
#162679245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1781.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-226.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1792.94
د کمیشن لګښتونه
-4.40 USD
ګټه
-231.20 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۴۶
خرڅول
0.5
110.031
110.159
ګټه
-68.10 USD
USDJPY
سودا
#162678291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.031
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-58.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
110.159
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-68.10 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۲۵
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۱
خرڅول
0.1
1793.3
1789.34
ګټه
37.09 USD
XAUUSD
سودا
#162631307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1793.3
ګټنه
-0.31 USD
ټوله
39.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1789.34
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
37.09 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۱
خرڅول
0.1
46828.43
47258.5
ګټه
-44.01 USD
BTCUSD
سودا
#162677083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
46828.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-43.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
47258.5
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-44.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۵۲
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۴
خرڅول
0.5
0.85665
0.85699
ګټه
-34.35 USD
EURGBP
سودا
#162676395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.85699
د کمیشن لګښتونه
-11.00 USD
ګټه
-34.35 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۰۶
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۵
خرڅول
0.5
0.85552
0.85744
ګټه
-147.03 USD
EURGBP
سودا
#162624527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85552
ګټنه
-4.19 USD
ټوله
-131.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.85744
د کمیشن لګښتونه
-11.00 USD
ګټه
-147.03 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۲
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۵۲
خرڅول
0.15
48761.2
47090.1
ګټه
249.17 USD
BTCUSD
سودا
#162660922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
48761.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
250.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
47090.1
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
249.17 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۵
خرڅول
0.2
48219.19
48830.32
ګټه
-124.23 USD
BTCUSD
سودا
#162625937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
48219.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-122.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
48830.32
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-124.23 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۳
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۸
خرڅول
0.8
0.9123
0.91384
ګټه
-150.82 USD
USDCHF
سودا
#162597718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-134.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.8
بهر(وتل)
0.91384
د کمیشن لګښتونه
-16.00 USD
ګټه
-150.82 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۴
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۲۵
خرڅول
1
0.85702
0.85571
ګټه
154.91 USD
EURGBP
سودا
#162571164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85702
ګټنه
-2.78 USD
ټوله
179.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.85571
د کمیشن لګښتونه
-22.00 USD
ګټه
154.91 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۳۳
خرڅول
1
1.291
1.28213
ګټه
669.32 USD
USDCAD
سودا
#162524801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.291
ګټنه
-2.50 USD
ټوله
691.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.28213
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
669.32 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۱۹
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۰۱
خرڅول
0.8
109.733
109.693
ګټه
13.17 USD
USDJPY
سودا
#162511171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.8
بهر(وتل)
109.693
د کمیشن لګښتونه
-16.00 USD
ګټه
13.17 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۱۱
خرڅول
0.1
1790
1782.91
ګټه
68.19 USD
XAUUSD
سودا
#162417257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1790
ګټنه
-0.51 USD
ټوله
70.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1782.91
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
68.19 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۸
خرڅول
0.5
1787.31
1782.85
ګټه
209.39 USD
XAUUSD
سودا
#162417115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1787.31
ګټنه
-2.61 USD
ټوله
223.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1782.85
د کمیشن لګښتونه
-11.00 USD
ګټه
209.39 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۰۵
خرڅول
1
1.25255
1.25366
ګټه
-111.10 USD
USDCAD
سودا
#162330547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25255
ګټنه
-2.56 USD
ټوله
-88.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.25366
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-111.10 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
خرڅول
1.5
0.92222
0.92337
ګټه
-216.82 USD
USDCHF
سودا
#162284479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-186.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.92337
د کمیشن لګښتونه
-30.00 USD
ګټه
-216.82 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۵۷
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
خرڅول
0.5
0.92153
0.92256
ګټه
-74.35 USD
USDCHF
سودا
#162259990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92153
ګټنه
-8.53 USD
ټوله
-55.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.92256
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-74.35 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۴۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
خرڅول
0.5
0.92202
0.92256
ګټه
-47.80 USD
USDCHF
سودا
#162259997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92202
ګټنه
-8.53 USD
ټوله
-29.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.92256
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-47.80 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۴۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۳۱
خریداری کول
0.05
1815.99
1829.85
ګټه
68.20 USD
XAUUSD
سودا
#162033054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1815.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1829.85
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
68.20 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۳
خرڅول
0.01
31376.26
38189
ګټه
-71.43 USD
BTCUSD
سودا
#161589137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
31376.26
ګټنه
-3.20 USD
ټوله
-68.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
38189
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-71.43 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۱
خرڅول
0.01
31376.26
38171.68
ګټه
-71.25 USD
BTCUSD
سودا
#161589144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
31376.26
ګټنه
-3.20 USD
ټوله
-67.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
38171.68
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-71.25 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۲۸
خرڅول
0.01
31376.26
38171.68
ګټه
-71.25 USD
BTCUSD
سودا
#161589148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
31376.26
ګټنه
-3.20 USD
ټوله
-67.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
38171.68
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-71.25 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۶
خرڅول
0.05
38069.1
38152.85
ګټه
-4.69 USD
BTCUSD
سودا
#162016869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
38069.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
38152.85
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-4.69 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۸
خرڅول
0.1
39908.97
38127.72
ګټه
172.57 USD
BTCUSD
سودا
#161946561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
39908.97
ګټنه
-4.56 USD
ټوله
178.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
38127.72
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
172.57 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۵
خریداری کول
0.03
41146.02
39896.23
ګټه
-38.48 USD
BTCUSD
سودا
#161830866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
41146.02
ګټنه
-0.69 USD
ټوله
-37.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
39896.23
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-38.48 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۳
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
خرڅول
0.03
39679.89
41146.02
ګټه
-47.01 USD
BTCUSD
سودا
#161810083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
39679.89
ګټنه
-2.73 USD
ټوله
-43.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
41146.02
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-47.01 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
خرڅول
0.1
39592.76
41146.02
ګټه
-165.45 USD
BTCUSD
سودا
#161830849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
39592.76
ګټنه
-9.12 USD
ټوله
-155.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
41146.02
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-165.45 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۴۱
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
خرڅول
0.02
37561
39708.63
ګټه
-43.61 USD
BTCUSD
سودا
#161756838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
37561
ګټنه
-0.46 USD
ټوله
-42.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
39708.63
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-43.61 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۰
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۳۲
خریداری کول
0.05
38411.44
39637.26
ګټه
59.63 USD
BTCUSD
سودا
#161788806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
38411.44
ګټنه
-1.16 USD
ټوله
61.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
39637.26
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
59.63 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۲۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۵
خرڅول
0.01
32122.22
36777.04
ګټه
-48.02 USD
BTCUSD
سودا
#161608525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
32122.22
ګټنه
-1.37 USD
ټوله
-46.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
36777.04
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-48.02 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۹
خریداری کول
0.01
34812.06
36701.15
ګټه
18.56 USD
BTCUSD
سودا
#161703178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
34812.06
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
18.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
36701.15
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
18.56 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۶
خریداری کول
0.01
34801.76
36713.31
ګټه
18.79 USD
BTCUSD
سودا
#161703176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
34801.76
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
19.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
36713.31
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
18.79 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۳
خریداری کول
0.01
34812.1
36734.46
ګټه
18.89 USD
BTCUSD
سودا
#161703175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
34812.1
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
19.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
36734.46
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
18.89 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۰
خریداری کول
0.01
34800.24
36742.44
ګټه
19.09 USD
BTCUSD
سودا
#161703174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
34800.24
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
19.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
36742.44
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
19.09 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۷
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.01
33973.97
33879.04
ګټه
-1.05 USD
BTCUSD
سودا
#161701010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
33973.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
33879.04
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.05 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۱
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۱
خریداری کول
0.01
33973.97
33878.57
ګټه
-1.05 USD
BTCUSD
سودا
#161701009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
33973.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
33878.57
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.05 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۹
خریداری کول
0.01
33973.97
33861.43
ګټه
-1.23 USD
BTCUSD
سودا
#161701008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
33973.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
33861.43
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.23 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۴
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۶
خریداری کول
0.01
33973.97
33861.43
ګټه
-1.23 USD
BTCUSD
سودا
#161701007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
33973.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
33861.43
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.23 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۳۴
خرڅول
0.1
129.959
130.029
ګټه
-8.54 USD
EURJPY
سودا
#161692174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
130.029
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
-8.54 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
خرڅول
0.1
0.69607
0.69914
ګټه
-32.86 USD
NZDUSD
سودا
#161644465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69607
ګټنه
-0.16 USD
ټوله
-30.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69914
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-32.86 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۲۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
خرڅول
0.1
0.6979
0.69914
ګټه
-14.40 USD
NZDUSD
سودا
#161681613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69914
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-14.40 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۸
خرڅول
0.1
1.37644
1.37615
ګټه
0.47 USD
GBPUSD
سودا
#161636222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37644
ګټنه
-0.43 USD
ټوله
2.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37615
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
0.47 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۰۲
خرڅول
0.1
1.17746
1.17728
ګټه
-0.20 USD
EURUSD
سودا
#161676476
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.17728
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-0.20 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۴۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۳
خرڅول
0.01
1805
1795
ګټه
9.78 USD
XAUUSD
سودا
#161676220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1795
د کمیشن لګښتونه
-0.22 USD
ګټه
9.78 USD