د ډیمو حالت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۴۰
خرڅول
0.03
0.92819
0.92639
ګټه
4.15 USD
AUDCAD
سودا
#164804673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92819
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92639
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
4.15 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۳۵
خرڅول
0.03
1.69814
1.6979
ګټه
0.37 USD
GBPCAD
سودا
#164809004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.69814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.6979
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
0.37 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۵۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۵۳
خرڅول
0.02
0.88673
0.88637
ګټه
0.44 USD
NZDCAD
سودا
#164808422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.88637
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
0.44 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۳
خرڅول
0.01
1.85366
1.85234
ګټه
0.91 USD
GBPSGD
سودا
#164806141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.85234
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.91 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۰۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۵
خرڅول
0.01
0.9307
0.92514
ګټه
4.45 USD
AUDCAD
سودا
#164771485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92514
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
4.45 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۰
خرڅول
0.01
0.91944
0.9252
ګټه
-4.75 USD
AUDCAD
سودا
#164526383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9252
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-4.75 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
خرڅول
0.01
0.93078
0.92517
ګټه
4.49 USD
AUDCAD
سودا
#164771515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92517
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
4.49 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
خرڅول
0.01
0.91955
0.92518
ګټه
-4.64 USD
AUDCAD
سودا
#164526427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92518
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-4.64 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۸
خرڅول
0.01
0.8835
0.88256
ګټه
0.70 USD
NZDCAD
سودا
#164705303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88256
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.70 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۹
خرڅول
0.01
0.88475
0.88273
ګټه
1.57 USD
NZDCAD
سودا
#164711731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88273
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.57 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۴۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
خرڅول
0.01
0.93214
0.92626
ګټه
4.71 USD
AUDCAD
سودا
#164772497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93214
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92626
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
4.71 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
خرڅول
0.01
0.92017
0.92626
ګټه
-5.01 USD
AUDCAD
سودا
#164532107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92017
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92626
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-5.01 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۲۹:۲۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۲
خرڅول
0.03
1.70533
1.70532
ګټه
-0.18 USD
GBPCAD
سودا
#164768789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.70533
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.70532
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
-0.18 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۰۵
خریداری کول
0.01
1.85484
1.85489
ګټه
-0.03 USD
GBPSGD
سودا
#164763771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.85489
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۲۱
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۷
خریداری کول
0.03
1.70454
1.7053
ګټه
1.63 USD
GBPCAD
سودا
#164767997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.70454
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.7053
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
1.63 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۷:۲۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۳
خریداری کول
0.03
1.70514
1.7051
ګټه
-0.31 USD
GBPCAD
سودا
#164726194
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.70514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.7051
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
-0.31 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۰۶
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۵۵
خریداری کول
0.01
1.85466
1.85476
ګټه
0.00 USD
GBPSGD
سودا
#164725572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.85476
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۵۸
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۲
خرڅول
0.01
1.85497
1.85472
ګټه
0.11 USD
GBPSGD
سودا
#164724834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85497
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.85472
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.11 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۱
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۰۲
خرڅول
0.01
1.85496
1.8546
ګټه
0.19 USD
GBPSGD
سودا
#164723010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.8546
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.19 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۳
خریداری کول
0.01
0.88296
0.88475
ګټه
1.38 USD
NZDCAD
سودا
#164700746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88475
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.38 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۷
خریداری کول
0.01
0.88261
0.88351
ګټه
0.66 USD
NZDCAD
سودا
#164701026
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88351
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.66 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
خرڅول
0.01
0.8835
0.88262
ګټه
0.64 USD
NZDCAD
سودا
#164657295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88262
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.64 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
خرڅول
0.01
0.88472
0.88296
ګټه
1.35 USD
NZDCAD
سودا
#164665600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88472
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88296
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.35 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
خریداری کول
0.01
0.88297
0.88472
ګټه
1.34 USD
NZDCAD
سودا
#164651168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88297
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88472
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.34 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
خریداری کول
0.01
0.88257
0.88349
ګټه
0.68 USD
NZDCAD
سودا
#164651405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88257
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88349
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.68 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۴۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۷
خرڅول
0.01
0.88227
0.88253
ګټه
-0.28 USD
NZDCAD
سودا
#164545995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88253
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-0.28 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۷
خرڅول
0.01
0.88409
0.88256
ګټه
1.17 USD
NZDCAD
سودا
#164553565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88256
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.17 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۶
خرڅول
0.01
0.87789
0.88256
ګټه
-3.86 USD
NZDCAD
سودا
#164524958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87789
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88256
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-3.86 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۳
خرڅول
0.01
0.88487
0.88255
ګټه
1.81 USD
NZDCAD
سودا
#164555138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88255
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.81 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
خرڅول
0.01
0.88145
0.88255
ګټه
-0.96 USD
NZDCAD
سودا
#164544343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88255
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-0.96 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
خرڅول
0.01
0.88315
0.88255
ګټه
0.41 USD
NZDCAD
سودا
#164550350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88315
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88255
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.41 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
خرڅول
0.01
0.86732
0.88257
ګټه
-12.44 USD
NZDCAD
سودا
#164413809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88257
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-12.44 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
خرڅول
0.01
0.88724
0.88254
ګټه
3.74 USD
NZDCAD
سودا
#164592553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88254
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
3.74 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
خرڅول
0.01
0.88586
0.88254
ګټه
2.62 USD
NZDCAD
سودا
#164556497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88254
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
2.62 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
خرڅول
0.01
0.88471
0.88297
ګټه
1.34 USD
NZDCAD
سودا
#164625529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88471
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88297
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.34 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۲۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۵
خرڅول
0.01
1.85796
1.85737
ګټه
0.36 USD
GBPSGD
سودا
#164632173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85796
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.85737
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.36 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۱۲
خرڅول
0.03
1.70627
1.70599
ګټه
0.47 USD
GBPCAD
سودا
#164631247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.70627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.70599
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
0.47 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۹
خریداری کول
0.01
1.85724
1.85788
ګټه
0.40 USD
GBPSGD
سودا
#164629334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.85788
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
خریداری کول
0.01
0.88301
0.88471
ګټه
1.31 USD
NZDCAD
سودا
#164623731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88301
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88471
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.31 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۰
خرڅول
0.01
0.88266
0.88303
ګټه
-0.37 USD
NZDCAD
سودا
#164548250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88266
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88303
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-0.37 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
خرڅول
0.01
0.86758
0.88301
ګټه
-12.60 USD
NZDCAD
سودا
#164417957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88301
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-12.60 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
خرڅول
0.01
0.88169
0.88304
ګټه
-1.16 USD
NZDCAD
سودا
#164544365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88169
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88304
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-1.16 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
خرڅول
0.01
0.8783
0.88301
ګټه
-3.90 USD
NZDCAD
سودا
#164525883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88301
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-3.90 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۰
خرڅول
0.01
0.8876
0.88297
ګټه
3.69 USD
NZDCAD
سودا
#164594125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88297
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
3.69 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
خرڅول
0.01
0.88536
0.883
ګټه
1.85 USD
NZDCAD
سودا
#164556351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.883
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.85 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۵۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
خرڅول
0.01
0.88629
0.88297
ګټه
2.62 USD
NZDCAD
سودا
#164589600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88297
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
2.62 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
خرڅول
0.01
0.88446
0.883
ګټه
1.12 USD
NZDCAD
سودا
#164553769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88446
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.883
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.12 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۸
خرڅول
0.01
0.88354
0.883
ګټه
0.37 USD
NZDCAD
سودا
#164553331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.883
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.37 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۴۰
خریداری کول
0.03
1.70304
1.70327
ګټه
0.35 USD
GBPCAD
سودا
#164601390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.70304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.70327
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
0.35 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۳:۴۰
خرڅول
0.01
1.85736
1.85724
ګټه
0.02 USD
GBPSGD
سودا
#164598904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.85724
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
0.02 USD