د ډیمو حالت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
خریداری کول
0.01
1.37699
1.37899
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17511283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37899
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
خرڅول
0.01
1.3742
1.37563
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17373016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
خرڅول
0.02
1.37931
1.37563
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#17472544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
خرڅول
0.01
1.37769
1.37563
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17452251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
خریداری کول
0.01
1.3755
1.3775
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17401313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خریداری کول
0.01
1.37397
1.37491
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17252585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37491
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خریداری کول
0.02
1.37244
1.37491
ګټه
0.05 USD
GBPUSD
سودا
#17274492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37491
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خریداری کول
0.01
1.37278
1.37491
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17265181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37491
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.05
1.37609
1.37345
ګټه
0.13 USD
GBPUSD
سودا
#17238503
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
1.37425
1.37345
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17146805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.03
1.37474
1.37345
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#17196208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.07
1.37621
1.37345
ګټه
0.19 USD
GBPUSD
سودا
#17240773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37621
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
1.37171
1.37345
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17019963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37171
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.02
1.37468
1.37345
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17147749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37468
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.37441
1.37605
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17133042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.37369
1.37605
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17169767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۷
خرڅول
0.4
0.76258
0.76179
ګټه
0.32 USD
AUDUSD
سودا
#17083721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76258
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.76179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۳۳
خرڅول
0.2
0.76167
0.76159
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#17132434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76167
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.76159
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۲۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
خریداری کول
0.01
1.37168
1.37368
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#16903667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37368
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۲۳
خرڅول
0.2
0.7623
0.7613
ګټه
0.20 USD
AUDUSD
سودا
#16518145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7623
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.7613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۹
خرڅول
0.2
0.76209
0.76056
ګټه
0.31 USD
AUDUSD
سودا
#16564337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.76056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۳۷
خرڅول
0.1
0.76053
0.76046
ګټه
0.01 USD
AUDUSD
سودا
#16793635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76053
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.76046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.37098
1.36898
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#16950833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36898
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۵
خرڅول
0.5
0.76476
0.76261
ګټه
1.08 USD
AUDUSD
سودا
#16708371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.76261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.08 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۳۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
خریداری کول
0.01
1.37127
1.37397
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#16752883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37397
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
خریداری کول
0.01
1.37266
1.37397
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#16744017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37266
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37397
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۳
خرڅول
0.01
1.37355
1.37155
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#16733397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37355
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37155
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۰
خریداری کول
0.1
0.76348
0.76476
ګټه
0.13 USD
AUDUSD
سودا
#16033095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.76476
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۲
خرڅول
0.01
1.37672
1.37472
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#16618021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37672
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37472
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۳۱
خریداری کول
0.05
0.76104
0.76226
ګټه
0.06 USD
AUDUSD
سودا
#16510742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.76226
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۱۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
خرڅول
0.01
1.37599
1.37301
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#16512723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37301
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۱۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
خرڅول
0.01
1.37402
1.37301
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#16493077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37402
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37301
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۰۳
خریداری کول
0.01
1.37443
1.37643
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#16503143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37643
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۱۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۵۴
خریداری کول
0.4
0.76158
0.76201
ګټه
0.17 USD
AUDUSD
سودا
#16502445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.76201
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۴۵
خریداری کول
0.35
0.76104
0.76204
ګټه
0.35 USD
AUDUSD
سودا
#16503892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.35
بهر(وتل)
0.76204
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۰۸
خریداری کول
0.4
0.76109
0.76204
ګټه
0.38 USD
AUDUSD
سودا
#16501416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76109
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.76204
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۲:۴۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۱
خرڅول
0.4
0.76059
0.76112
ګټه
-0.21 USD
AUDUSD
سودا
#16482104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76059
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.76112
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۱۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۴۷
خرڅول
0.4
0.76086
0.76112
ګټه
-0.10 USD
AUDUSD
سودا
#16483171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.76112
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۵
خریداری کول
0.01
1.37376
1.3739
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#16488767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3739
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۷
خرڅول
0.07
0.76166
0.76132
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#16359167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.76132
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۳
خرڅول
0.17
0.76205
0.76132
ګټه
0.12 USD
AUDUSD
سودا
#16354243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76205
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.17
بهر(وتل)
0.76132
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۰
خرڅول
0.1
0.75973
0.76132
ګټه
-0.16 USD
AUDUSD
سودا
#15858031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.76132
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.16 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۸
خرڅول
0.1
0.75995
0.76131
ګټه
-0.14 USD
AUDUSD
سودا
#15857439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.76131
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۱۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۵
خرڅول
0.1
0.76061
0.7613
ګټه
-0.07 USD
AUDUSD
سودا
#16076326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76061
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.7613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۱
خرڅول
0.1
0.76087
0.76129
ګټه
-0.04 USD
AUDUSD
سودا
#16075636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.76129
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۹
خرڅول
0.05
0.76144
0.7613
ګټه
0.01 USD
AUDUSD
سودا
#16381906
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.7613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۶
خرڅول
0.03
0.76136
0.76129
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
سودا
#16382803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76136
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.76129
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۲
خرڅول
0.02
0.76125
0.76129
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
سودا
#16383812
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.76129
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۱۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۹
خرڅول
0.02
0.76227
0.76129
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#16387645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.76129
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
خرڅول
0.01
0.76144
0.76126
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
سودا
#16391293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76126
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD