د ډیمو حالت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۱
خریداری کول
0.45
0.7742
0.7751
ګټه
0.41 USD
AUDUSD
سودا
#18645751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
0.7751
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۱۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۵
خرڅول
0.5
0.77797
0.77489
ګټه
1.54 USD
AUDUSD
سودا
#18465626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.77489
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.54 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۸
خریداری کول
0.41
0.77832
0.77798
ګټه
-0.14 USD
AUDUSD
سودا
#18150507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.41
بهر(وتل)
0.77798
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۸
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۹
خریداری کول
0.4
0.77633
0.77771
ګټه
0.55 USD
AUDUSD
سودا
#17797626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.77771
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.55 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خریداری کول
0.03
0.77806
0.77762
ګټه
-0.01 USD
AUDUSD
سودا
#13399761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.77762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خریداری کول
0.01
0.78008
0.77762
ګټه
-0.02 USD
AUDUSD
سودا
#13309306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.78008
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خریداری کول
0.05
0.77736
0.77762
ګټه
0.01 USD
AUDUSD
سودا
#13500220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خریداری کول
0.07
0.77675
0.77762
ګټه
0.06 USD
AUDUSD
سودا
#13504026
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77675
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.77762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خریداری کول
0.02
0.77882
0.77762
ګټه
-0.02 USD
AUDUSD
سودا
#13398513
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.77762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خریداری کول
0.01
0.78138
0.77762
ګټه
-0.04 USD
AUDUSD
سودا
#13304676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.78138
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خریداری کول
0.01
1.37717
1.37808
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17834355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خریداری کول
0.03
1.37612
1.37808
ګټه
0.06 USD
GBPUSD
سودا
#17845014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37612
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خریداری کول
0.01
1.37725
1.37808
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17831043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خریداری کول
0.02
1.37611
1.37808
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#17840939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37611
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۵۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خریداری کول
0.05
1.3756
1.37808
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#17849062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۵۸
خرڅول
0.4
0.77389
0.77331
ګټه
0.23 USD
AUDUSD
سودا
#17797210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.77331
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۲۹
خرڅول
0.01
1.37882
1.37682
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17812174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37682
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
خریداری کول
0.25
0.7748
0.77386
ګټه
-0.24 USD
AUDUSD
سودا
#13766051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
0.77386
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.24 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۳۵
خریداری کول
0.11
0.77571
0.77383
ګټه
-0.21 USD
AUDUSD
سودا
#13646803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.77383
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۲۸
خریداری کول
0.17
0.77543
0.77385
ګټه
-0.27 USD
AUDUSD
سودا
#13649189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.17
بهر(وتل)
0.77385
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.27 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۳۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۰
خریداری کول
0.4
0.77044
0.77392
ګټه
1.39 USD
AUDUSD
سودا
#14109492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.77392
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.39 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.37964
1.37764
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17736659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۳۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۷
خریداری کول
0.01
1.37787
1.37987
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17729556
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
خریداری کول
0.01
1.37767
1.37982
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17630649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۲۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
خریداری کول
0.01
1.37807
1.37982
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17625168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
خریداری کول
0.02
1.37777
1.37982
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#17654813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37777
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
خریداری کول
0.01
1.37699
1.37899
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17511283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37899
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
خرڅول
0.01
1.37769
1.37563
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17452251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
خرڅول
0.01
1.3742
1.37563
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17373016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
خرڅول
0.02
1.37931
1.37563
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#17472544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
خریداری کول
0.01
1.3755
1.3775
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17401313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خریداری کول
0.02
1.37244
1.37491
ګټه
0.05 USD
GBPUSD
سودا
#17274492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37491
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خریداری کول
0.01
1.37278
1.37491
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17265181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37491
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خریداری کول
0.01
1.37397
1.37491
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17252585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37491
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
1.37171
1.37345
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17019963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37171
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.02
1.37468
1.37345
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17147749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37468
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.05
1.37609
1.37345
ګټه
0.13 USD
GBPUSD
سودا
#17238503
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
1.37425
1.37345
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#17146805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.03
1.37474
1.37345
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#17196208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
خرڅول
0.07
1.37621
1.37345
ګټه
0.19 USD
GBPUSD
سودا
#17240773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37621
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.37345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.37369
1.37605
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17169767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.37441
1.37605
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#17133042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۷
خرڅول
0.4
0.76258
0.76179
ګټه
0.32 USD
AUDUSD
سودا
#17083721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76258
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.76179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۳۳
خرڅول
0.2
0.76167
0.76159
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#17132434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76167
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.76159
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۲۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
خریداری کول
0.01
1.37168
1.37368
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#16903667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37368
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۲۳
خرڅول
0.2
0.7623
0.7613
ګټه
0.20 USD
AUDUSD
سودا
#16518145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7623
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.7613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۹
خرڅول
0.2
0.76209
0.76056
ګټه
0.31 USD
AUDUSD
سودا
#16564337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.76056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۳۷
خرڅول
0.1
0.76053
0.76046
ګټه
0.01 USD
AUDUSD
سودا
#16793635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76053
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.76046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.37098
1.36898
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#16950833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36898
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۵
خرڅول
0.5
0.76476
0.76261
ګټه
1.08 USD
AUDUSD
سودا
#16708371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.76261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.08 USD