د ډیمو حالت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۱۰
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۸
خریداری کول
1
0.91723
0.91906
ګټه
199.12 USD
USDCHF.
سودا
#82251950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
199.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.91906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
199.12 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۳۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۰۹
خرڅول
1
1786.81
1786.23
ګټه
58.00 USD
XAUUSD.
سودا
#82243621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1786.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1786.23
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
58.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۹
خرڅول
5
1805.66
1800.62
ګټه
2 520.00 USD
XAUUSD.
سودا
#82269819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1805.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 520.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1800.62
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 520.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
خرڅول
5
1808.78
1800.58
ګټه
4 100.00 USD
XAUUSD.
سودا
#82275634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 100.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1800.58
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4 100.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۶
خریداری کول
2
0.91552
0.91581
ګټه
63.33 USD
USDCHF.
سودا
#82275651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
0.91581
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
63.33 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۳
خرڅول
1
1790
1799.9
ګټه
-990.00 USD
XAUUSD.
سودا
#82182208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1790
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-990.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1799.9
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-990.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۸
خرڅول
0.3
1778.17
1799.71
ګټه
-646.20 USD
XAUUSD.
سودا
#82137060
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1778.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-646.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1799.71
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-646.20 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۶
خرڅول
0.3
1776.4
1799.91
ګټه
-705.30 USD
XAUUSD.
سودا
#82128859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1776.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-705.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1799.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-705.30 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۴
خرڅول
0.3
1774.08
1799.98
ګټه
-777.00 USD
XAUUSD.
سودا
#82122534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1774.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-777.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1799.98
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-777.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۹
خرڅول
5
1792.23
1799.88
ګټه
-3 825.00 USD
XAUUSD.
سودا
#82251910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1792.23
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 825.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1799.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 825.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۲
خرڅول
1
157.4
156.9
ګټه
439.31 USD
GBPJPY.
سودا
#82251899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
157.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
439.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
156.9
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
439.31 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۴۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۴۰
خرڅول
1
1.16447
1.16281
ګټه
166.00 USD
EURUSD.
سودا
#82165325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
166.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.16281
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
166.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۱
خرڅول
0.3
1783.41
1778.86
ګټه
136.50 USD
XAUUSD.
سودا
#82214773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
136.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1778.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
136.50 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۳۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۷
خرڅول
1
1.16657
1.16427
ګټه
230.00 USD
EURUSD.
سودا
#82182213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16657
ګټنه
0.00 USD
ټوله
230.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.16427
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
230.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۵
خرڅول
1
1783.91
1782.37
ګټه
154.00 USD
XAUUSD.
سودا
#82165311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
154.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1782.37
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
154.00 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۲۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۳۳
خرڅول
0.1
1.15262
1.16464
ګټه
-120.20 USD
EURUSD.
سودا
#81775897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-120.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.16464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-120.20 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۲۱
خرڅول
2
157.089
157.892
ګټه
-1 405.60 USD
GBPJPY.
سودا
#82008348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
157.089
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 405.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
157.892
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 405.60 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۲
خرڅول
0.3
1773
1780.21
ګټه
-216.30 USD
XAUUSD.
سودا
#82105238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1773
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-216.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1780.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-216.30 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۵۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۸
خرڅول
2
157.808
157.65
ګټه
276.14 USD
GBPJPY.
سودا
#82081997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
157.808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
276.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
157.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
276.14 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۰
خرڅول
2
157.895
157.653
ګټه
422.94 USD
GBPJPY.
سودا
#82084301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
157.895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
422.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
157.653
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
422.94 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۴۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
خرڅول
1
1.1661
1.16282
ګټه
328.00 USD
EURUSD.
سودا
#82082035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
328.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.16282
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
328.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۵۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۴۴
خریداری کول
0.5
0.919
0.92404
ګټه
272.72 USD
USDCHF.
سودا
#82056307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.919
ګټنه
0.00 USD
ټوله
272.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.92404
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
272.72 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۰۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۴
خریداری کول
1
266.85
266.25
ګټه
-0.70 USD
#ADS
سودا
#82138581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
266.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
266.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.70 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۴۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۱
خرڅول
2
158
157.5
ګټه
874.67 USD
GBPJPY.
سودا
#82082263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
874.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
157.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
874.67 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۷
خرڅول
0.01
1781.94
1777.71
ګټه
4.23 USD
XAUUSD.
سودا
#82077861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1781.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1777.71
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.23 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۳۰
خرڅول
0.5
155.66
157.824
ګټه
-947.96 USD
GBPJPY.
سودا
#81899741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-947.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
157.824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-947.96 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۲۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۶
خرڅول
0.5
155.143
157.821
ګټه
-1 173.12 USD
GBPJPY.
سودا
#81868207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 173.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
157.821
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 173.12 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۴۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۲
خرڅول
0.5
155.358
157.844
ګټه
-1 089.01 USD
GBPJPY.
سودا
#81873943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 089.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
157.844
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 089.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۶
خرڅول
0.5
155.098
157.845
ګټه
-1 203.33 USD
GBPJPY.
سودا
#81863468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 203.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
157.845
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 203.33 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۳
خرڅول
2.99
1781.94
1779.18
ګټه
825.24 USD
XAUUSD.
سودا
#82074605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1781.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
825.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
2.99
بهر(وتل)
1779.18
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
825.24 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۲
خریداری کول
0.5
0.92076
0.92407
ګټه
179.10 USD
USDCHF.
سودا
#81873938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
179.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.92407
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
179.10 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۵۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۲
خریداری کول
0.1
1763.37
1768.2
ګټه
48.30 USD
XAUUSD.
سودا
#82008753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1763.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1768.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
48.30 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۶
خریداری کول
2
1769.11
1771.7
ګټه
518.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81953722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1769.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
518.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1771.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
518.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
خریداری کول
3
1765.48
1771.67
ګټه
1 857.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81954405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1765.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 857.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1771.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 857.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۳۸
خریداری کول
0.5
0.92921
0.91996
ګټه
-502.74 USD
USDCHF.
سودا
#81798268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-502.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.91996
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-502.74 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۵
خریداری کول
0.5
1.24539
1.23991
ګټه
-220.98 USD
USDCAD.
سودا
#81798285
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-220.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.23991
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-220.98 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
خرڅول
0.5
154.7
155.304
ګټه
-266.04 USD
GBPJPY.
سودا
#81798383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-266.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
155.304
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-266.04 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۲۶
خرڅول
2
1793.31
1791.18
ګټه
426.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81841999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1793.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
426.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1791.18
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
426.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۱۸
خرڅول
2
1794.51
1791.17
ګټه
668.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81844051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1794.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
668.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1791.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
668.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۱
خرڅول
0.01
1767
1765.2
ګټه
1.80 USD
XAUUSD.
سودا
#81798115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1765.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
خرڅول
0.5
1767.75
1765.33
ګټه
121.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81810198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1767.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
121.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1765.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
121.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۲
خرڅول
0.5
1773.21
1766.87
ګټه
317.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81813510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1773.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
317.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1766.87
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
317.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۸
خرڅول
0.5
1776.61
1766.63
ګټه
499.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81817815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1776.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
499.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1766.63
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
499.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۵
خریداری کول
0.1
1762.16
1767.15
ګټه
49.90 USD
XAUUSD.
سودا
#81798126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1762.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1767.15
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
49.90 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
خریداری کول
0.01
1760.74
1762.41
ګټه
1.67 USD
XAUUSD.
سودا
#81775907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1760.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1762.41
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.67 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۵
خریداری کول
20
223.82
227.95
ګټه
82.60 USD
#BA
سودا
#81284864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
223.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
82.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
227.95
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
82.60 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۱۴
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۴
خریداری کول
0.05
1761.39
1768.26
ګټه
34.35 USD
XAUUSD.
سودا
#81744336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1761.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1768.26
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
34.35 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۲
خریداری کول
0.1
1763.45
1768.37
ګټه
49.20 USD
XAUUSD.
سودا
#81378866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1763.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1768.37
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
49.20 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۷
خریداری کول
5
1756.86
1768.23
ګټه
5 685.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81756407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1756.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5 685.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1768.23
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5 685.00 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۳۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۴
خریداری کول
5
1764.89
1768.3
ګټه
1 705.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81749392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1764.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 705.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1768.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 705.00 USD