د ډیمو حالت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۸
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.01
0.90369
0.89883
ګټه
-5.51 USD
USDCHF
سودا
#6854315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89883
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-5.51 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۴۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.01
1.27946
1.27567
ګټه
-3.09 USD
USDCAD
سودا
#6889557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27946
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-2.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27567
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.09 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.01
105.55
105.349
ګټه
-2.03 USD
USDJPY
سودا
#6891676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.55
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.349
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.03 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۲
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.01
1.75422
1.74989
ګټه
-3.66 USD
GBPCAD
سودا
#6903358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75422
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
-3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.74989
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.66 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۳۲
خریداری کول
0.01
144.752
144.775
ګټه
0.02 USD
GBPJPY
سودا
#6905631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.775
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.02 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۳
خریداری کول
0.01
1.91591
1.9059
ګټه
-7.41 USD
GBPNZD
سودا
#6878935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.91591
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.9059
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.41 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۲
خریداری کول
0.01
144.721
144.815
ګټه
0.69 USD
GBPJPY
سودا
#6895033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.815
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۱۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۲۴
خریداری کول
0.01
105.565
105.595
ګټه
0.18 USD
USDJPY
سودا
#6890002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.565
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.595
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.18 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۹
خریداری کول
0.01
144.721
144.795
ګټه
0.50 USD
GBPJPY
سودا
#6890534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.795
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.50 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۵۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۷
خریداری کول
0.01
1.27933
1.28018
ګټه
0.56 USD
USDCAD
سودا
#6887085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28018
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.56 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۳
خریداری کول
0.01
1.27949
1.28042
ګټه
0.63 USD
USDCAD
سودا
#6881705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28042
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۶
خریداری کول
0.01
105.601
105.675
ګټه
0.60 USD
USDJPY
سودا
#6879588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.675
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۶
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۱
خریداری کول
0.01
144.676
144.761
ګټه
0.61 USD
GBPJPY
سودا
#6882006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.761
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.61 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
خریداری کول
0.01
1.281
1.28211
ګټه
0.77 USD
USDCAD
سودا
#6854279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.281
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28211
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.77 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۵۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
خریداری کول
0.01
1.36877
1.36929
ګټه
0.42 USD
GBPUSD
سودا
#6877985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36877
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36929
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.42 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۰
خریداری کول
0.01
1.3697
1.36984
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#6862960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3697
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36984
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.04 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۷
خریداری کول
0.01
144.471
144.564
ګټه
0.68 USD
GBPJPY
سودا
#6870040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.471
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.564
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.68 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۲۴
خریداری کول
0.01
1.75241
1.75263
ګټه
-0.03 USD
GBPCAD
سودا
#6860619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.75263
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۴۰
خریداری کول
0.01
105.498
105.513
ګټه
0.04 USD
USDJPY
سودا
#6854314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.513
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.04 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۵۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۲۷
خریداری کول
0.01
1.91056
1.91155
ګټه
0.51 USD
GBPNZD
سودا
#6859104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.91056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91155
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.51 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۵
خریداری کول
0.01
126.203
126.301
ګټه
0.73 USD
EURJPY
سودا
#6859134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
126.301
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.73 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۰۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۲
خریداری کول
0.01
1.75236
1.75325
ګټه
0.49 USD
GBPCAD
سودا
#6858888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75236
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.75325
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.49 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۹
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۰
خریداری کول
0.01
1.75243
1.75324
ګټه
0.43 USD
GBPCAD
سودا
#6857770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.75324
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.43 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۶
خریداری کول
0.01
1.91063
1.91156
ګټه
0.47 USD
GBPNZD
سودا
#6855035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.91063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91156
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.47 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
خریداری کول
0.01
1.75255
1.75354
ګټه
0.57 USD
GBPCAD
سودا
#6854574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.75354
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.57 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۲۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
خریداری کول
0.01
126.216
126.249
ګټه
0.12 USD
EURJPY
سودا
#6852486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
126.216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
126.249
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.12 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۶
خریداری کول
0.01
1.36788
1.36854
ګټه
0.56 USD
GBPUSD
سودا
#6851818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36854
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.56 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۵۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۶
خریداری کول
0.01
144.352
144.372
ګټه
-0.01 USD
GBPJPY
سودا
#6838463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.352
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.372
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۳۰
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۱
خریداری کول
0.01
0.97455
0.97482
ګټه
0.01 USD
AUDCAD
سودا
#6836492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97482
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.01 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۱۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۹
خریداری کول
0.01
0.76003
0.76014
ګټه
0.01 USD
AUDUSD
سودا
#6837351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76014
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.01 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۴۷
خریداری کول
0.01
1.91344
1.91399
ګټه
0.19 USD
GBPNZD
سودا
#6845511
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.91344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91399
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.19 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۱۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۵۰
خریداری کول
0.01
116.704
116.727
ګټه
0.02 USD
CHFJPY
سودا
#6842923
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
116.704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
116.727
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.02 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۲۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.01
0.90428
0.9044
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#6845721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9044
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.03 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۵۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۱۳
خریداری کول
0.01
105.543
105.555
ګټه
0.01 USD
USDJPY
سودا
#6845961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.555
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.01 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۱۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۰
خریداری کول
0.01
1.28194
1.28236
ګټه
0.23 USD
USDCAD
سودا
#6838961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28236
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.23 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۲۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۳
خریداری کول
0.01
0.90375
0.90395
ګټه
0.12 USD
USDCHF
سودا
#6839414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90395
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۲۶
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۳۵
خریداری کول
0.01
0.90393
0.90414
ګټه
0.13 USD
USDCHF
سودا
#6836669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90414
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۳۸
خریداری کول
0.01
1.28195
1.28234
ګټه
0.20 USD
USDCAD
سودا
#6836678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28234
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۸
خریداری کول
0.01
0.75993
0.76064
ګټه
0.61 USD
AUDUSD
سودا
#6835388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76064
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.61 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۴۴
خریداری کول
0.01
1.75373
1.75385
ګټه
-0.17 USD
GBPCAD
سودا
#6831253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75373
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.75385
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.17 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۱۶
خریداری کول
0.01
1.28205
1.28228
ګټه
0.08 USD
USDCAD
سودا
#6834851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28205
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28228
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۷:۴۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۳۸
خریداری کول
0.01
0.90394
0.90411
ګټه
0.09 USD
USDCHF
سودا
#6834821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90411
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۳۲:۱۹
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۰
خریداری کول
0.01
1.90896
1.90982
ګټه
0.42 USD
GBPNZD
سودا
#6835005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.90896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.90982
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.42 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۱۶
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۱۲
خریداری کول
0.01
0.97461
0.97494
ګټه
0.04 USD
AUDCAD
سودا
#6832768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97461
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97494
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.04 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۳۲
خریداری کول
0.01
1.9098
1.91019
ګټه
0.01 USD
GBPNZD
سودا
#6831821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.9098
ګټنه
-0.07 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.91019
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.01 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۷:۴۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۳۵
خریداری کول
0.01
0.7600800000000001
0.76024
ګټه
0.06 USD
AUDUSD
سودا
#6833165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7600800000000001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76024
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۰
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.01
144.28
144.324
ګټه
0.15 USD
GBPJPY
سودا
#6831819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.28
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.324
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.15 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۱۷
خریداری کول
0.01
105.539
105.523
ګټه
-0.25 USD
USDJPY
سودا
#6832978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.25 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۳۸
خریداری کول
0.01
1.28302
1.28318
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#6828007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28302
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28318
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۵۶
خریداری کول
0.01
0.97466
0.97493
ګټه
0.01 USD
AUDCAD
سودا
#6831775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97493
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.01 USD