د ډیمو حالت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۹
کاپی
3.64%
-93.87%
ګټه
-2 027.21 USD
Pv
ThanhPham92
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۶
د ننوتلو ځای
3.64%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۹
بهر(وتل)
-93.87%
ګټه
-2 027.21 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
خریداری کول
0.04
109.721
109.649
ګټه
-2.63 USD
USDJPY.
سودا
#79863213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
109.649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.63 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
خرڅول
0.04
1.18968
1.19006
ګټه
-1.52 USD
EURUSD.
سودا
#79863212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.19006
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.52 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
خرڅول
0.02
1.38447
1.38594
ګټه
-2.94 USD
GBPUSD.
سودا
#79863215
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38594
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.94 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
خرڅول
2.02
0.71484
0.71522
ګټه
-76.76 USD
NZDUSD.
سودا
#79863173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-76.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
2.02
بهر(وتل)
0.71522
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-76.76 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرڅول
1.24
0.71318
0.71519
ګټه
-249.24 USD
NZDUSD.
سودا
#79861575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-249.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.24
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-249.24 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.01
110.052
109.669
ګټه
-3.49 USD
USDJPY.
سودا
#79839994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.669
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.49 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.01
0.91494
0.9126
ګټه
-2.56 USD
USDCHF.
سودا
#79856705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91494
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9126
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.56 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.02
109.988
109.669
ګټه
-5.82 USD
USDJPY.
سودا
#79840728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.669
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.82 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرڅول
0.77
0.71279
0.71519
ګټه
-184.80 USD
NZDUSD.
سودا
#79854129
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-184.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.77
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-184.80 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرڅول
0.47
0.7124
0.71519
ګټه
-131.13 USD
NZDUSD.
سودا
#79844230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-131.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.47
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-131.13 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.03
109.921
109.669
ګټه
-6.89 USD
USDJPY.
سودا
#79855079
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
109.669
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.89 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.02
0.9134
0.9126
ګټه
-1.75 USD
USDCHF.
سودا
#79862943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9126
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.75 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.03
0.70904
0.71519
ګټه
-18.45 USD
NZDUSD.
سودا
#79793898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.45 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.02
130.516
130.509
ګټه
0.13 USD
EURJPY.
سودا
#79856390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.516
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.01
130.465
130.509
ګټه
-0.40 USD
EURJPY.
سودا
#79855077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.40 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.03
1.1885
1.19002
ګټه
-4.56 USD
EURUSD.
سودا
#79862908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19002
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.56 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.35
1.3766
1.38549
ګټه
-311.15 USD
GBPUSD.
سودا
#79700250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-311.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.35
بهر(وتل)
1.38549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-311.15 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.01
0.70788
0.71519
ګټه
-7.31 USD
NZDUSD.
سودا
#79785696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.31 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.11
0.71068
0.71519
ګټه
-49.61 USD
NZDUSD.
سودا
#79809810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-49.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-49.61 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.18693
1.19002
ګټه
-3.09 USD
EURUSD.
سودا
#79855518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19002
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.09 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.02
1.18755
1.19002
ګټه
-4.94 USD
EURUSD.
سودا
#79859372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.19002
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.94 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.35
1.38
1.38549
ګټه
-192.15 USD
GBPUSD.
سودا
#79774254
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-192.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.35
بهر(وتل)
1.38549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-192.15 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.07
0.71017
0.71519
ګټه
-35.14 USD
NZDUSD.
سودا
#79807090
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71017
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-35.14 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.4
1.3835
1.38549
ګټه
-79.60 USD
GBPUSD.
سودا
#79810318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-79.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.38549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-79.60 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.29
0.71189
0.71519
ګټه
-95.70 USD
NZDUSD.
سودا
#79820887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-95.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.29
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-95.70 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.3828
1.38549
ګټه
-2.69 USD
GBPUSD.
سودا
#79862880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3828
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.69 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.45
129.83
130.509
ګټه
-278.57 USD
EURJPY.
سودا
#79673066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.83
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-278.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
130.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-278.57 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.04
0.70954
0.71519
ګټه
-22.60 USD
NZDUSD.
سودا
#79804323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-22.60 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
1.05
130.48
130.509
ګټه
-27.76 USD
EURJPY.
سودا
#79697467
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1.05
بهر(وتل)
130.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-27.76 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.18
0.71122
0.71519
ګټه
-71.46 USD
NZDUSD.
سودا
#79818307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-71.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-71.46 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
خرڅول
0.02
0.70846
0.71519
ګټه
-13.46 USD
NZDUSD.
سودا
#79790732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.71519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-13.46 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خریداری کول
0.25
1.60378
1.59317
ګټه
-198.05 USD
EURAUD.
سودا
#79799315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.60378
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-198.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.59317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-198.05 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرڅول
0.3
129.5
130.509
ګټه
-275.97 USD
EURJPY.
سودا
#79401717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-275.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
130.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-275.97 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرڅول
22.5
0.7455
0.74668
ګټه
-2 655.00 USD
AUDUSD.
سودا
#79862947
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 655.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
22.5
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 655.00 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خریداری کول
0.25
1.607
1.59317
ګټه
-258.16 USD
EURAUD.
سودا
#79724433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-258.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.59317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-258.16 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۵۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خریداری کول
0.4
1.597
1.59317
ګټه
-114.39 USD
EURAUD.
سودا
#79852654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.597
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-114.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.59317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-114.39 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خریداری کول
0.35
1.6015
1.59317
ګټه
-217.69 USD
EURAUD.
سودا
#79791767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.6015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-217.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.35
بهر(وتل)
1.59317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-217.69 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرڅول
13.89
0.74429
0.74668
ګټه
-3 319.71 USD
AUDUSD.
سودا
#79861548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.74429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 319.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
13.89
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 319.71 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۳۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خریداری کول
0.25
1.6133
1.59317
ګټه
-375.76 USD
EURAUD.
سودا
#79638015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.6133
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-375.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.59317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-375.76 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرڅول
0.3
129.25
130.509
ګټه
-344.35 USD
EURJPY.
سودا
#79334039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-344.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
130.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-344.35 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرڅول
0.7
130.18
130.509
ګټه
-209.97 USD
EURJPY.
سودا
#79413281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-209.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.7
بهر(وتل)
130.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-209.97 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
3.27
0.74255
0.74668
ګټه
-1 350.51 USD
AUDUSD.
سودا
#79849441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.74255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 350.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
3.27
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 350.51 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
0.18
0.73888
0.74668
ګټه
-140.40 USD
AUDUSD.
سودا
#79795084
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-140.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-140.40 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
5.29
0.74316
0.74668
ګټه
-1 862.08 USD
AUDUSD.
سودا
#79850849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.74316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 862.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
5.29
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 862.08 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
0.03
0.73688
0.74668
ګټه
-29.40 USD
AUDUSD.
سودا
#79778861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-29.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-29.40 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
0.77
0.74112
0.74668
ګټه
-428.12 USD
AUDUSD.
سودا
#79844208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.74112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-428.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.77
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-428.12 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
0.29
0.73947
0.74668
ګټه
-209.09 USD
AUDUSD.
سودا
#79804848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-209.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.29
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-209.09 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۴۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
0.04
0.73738
0.74668
ګټه
-37.20 USD
AUDUSD.
سودا
#79780380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-37.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-37.20 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
خرڅول
1.24
0.74167
0.74668
ګټه
-621.24 USD
AUDUSD.
سودا
#79844818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.74167
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-621.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.24
بهر(وتل)
0.74668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-621.24 USD