د ډیمو حالت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
خریداری کول
0.01
1.19385
1.19454
ګټه
0.69 USD
EURUSD_S
سودا
#75398722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.69 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
خرڅول
0.01
110.038
109.991
ګټه
0.43 USD
USDJPY_S
سودا
#75230856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.991
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۶
خریداری کول
0.01
0.76966
0.77009
ګټه
0.43 USD
AUDUSD_S
سودا
#75241200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
خرڅول
0.01
110.055
110.054
ګټه
0.01 USD
USDJPY_S
سودا
#75222105
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
110.054
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
خریداری کول
0.01
1.41162
1.41203
ګټه
0.41 USD
GBPUSD_S
سودا
#75164940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41162
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۰
خریداری کول
0.01
1.4079
1.40887
ګټه
0.97 USD
GBPUSD_S
سودا
#75183775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.97 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۲
خریداری کول
0.01
1.40738
1.40839
ګټه
1.01 USD
GBPUSD_S
سودا
#75182986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40839
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.01 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۰
خرڅول
0.01
109.743
109.687
ګټه
0.51 USD
USDJPY_S
سودا
#75134829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.743
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.687
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.51 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۴
خریداری کول
0.01
1.41547
1.41597
ګټه
0.50 USD
GBPUSD_S
سودا
#75103866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
خریداری کول
0.01
1.41696
1.41733
ګټه
0.37 USD
GBPUSD_S
سودا
#75099343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41696
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41733
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۱۲
خریداری کول
0.01
0.7754
0.77583
ګټه
0.43 USD
AUDUSD_S
سودا
#75092045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
خریداری کول
0.01
1.41565
1.41601
ګټه
0.36 USD
GBPUSD_S
سودا
#74987024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41565
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41601
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.36 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۵
خریداری کول
0.01
1.40821
1.40862
ګټه
0.41 USD
GBPUSD_S
سودا
#75038950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۲
خریداری کول
0.01
1.40815
1.40882
ګټه
0.67 USD
GBPUSD_S
سودا
#75034107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.67 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
خرڅول
0.01
109.543
109.499
ګټه
0.40 USD
USDJPY_S
سودا
#75021537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.499
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۰۱
خریداری کول
0.01
0.77335
0.77371
ګټه
0.36 USD
AUDUSD_S
سودا
#75021975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.36 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۴۶
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۰۵
خریداری کول
0.01
0.77312
0.77352
ګټه
0.40 USD
AUDUSD_S
سودا
#75019960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77312
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77352
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۸
خریداری کول
0.01
0.7729
0.77289
ګټه
-0.01 USD
AUDUSD_S
سودا
#75019469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۰۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۷
خریداری کول
0.01
1.21896
1.21935
ګټه
0.39 USD
EURUSD_S
سودا
#74978627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.39 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۸
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
خریداری کول
0.01
0.72012
0.72055
ګټه
0.43 USD
NZDUSD_S
سودا
#74962335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72055
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۵۷
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
خرڅول
0.01
109.429
109.364
ګټه
0.59 USD
USDJPY_S
سودا
#74962896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.364
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.59 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۲۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۰
خریداری کول
0.01
1.21797
1.21846
ګټه
0.49 USD
EURUSD_S
سودا
#74950176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۵۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۶
خریداری کول
0.01
1.41616
1.41678
ګټه
0.62 USD
GBPUSD_S
سودا
#74909492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41616
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41678
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.62 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۴۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
خریداری کول
0.01
1.2182
1.21855
ګټه
0.35 USD
EURUSD_S
سودا
#74909138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۰۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۵
خرڅول
0.01
109.499
109.421
ګټه
0.71 USD
USDJPY_S
سودا
#74923619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.421
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۰
خریداری کول
0.01
0.72335
0.72386
ګټه
0.51 USD
NZDUSD_S
سودا
#74885240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72386
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.51 USD
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۱۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۹
خریداری کول
0.01
1.21675
1.21736
ګټه
0.61 USD
EURUSD_S
سودا
#74858311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21675
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21736
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۳۹
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۱
خریداری کول
0.01
0.72234
0.72269
ګټه
0.35 USD
NZDUSD_S
سودا
#74723796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72234
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72269
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۴۳
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۰۳
خریداری کول
0.01
1.21637
1.2168
ګټه
0.43 USD
EURUSD_S
سودا
#74854608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۰
خریداری کول
0.01
1.41588
1.41677
ګټه
0.89 USD
GBPUSD_S
سودا
#74756304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41677
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۷
خریداری کول
0.01
1.41916
1.4202
ګټه
1.04 USD
GBPUSD_S
سودا
#74613867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4202
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.04 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۴
خریداری کول
0.01
0.72225
0.72211
ګټه
-0.14 USD
NZDUSD_S
سودا
#74740938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۰۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۵۶
خریداری کول
0.01
1.41613
1.41712
ګټه
0.99 USD
GBPUSD_S
سودا
#74662242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41712
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.99 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۶
خریداری کول
0.01
0.72314
0.72367
ګټه
0.53 USD
NZDUSD_S
سودا
#74672187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72314
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72367
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۵۰
خریداری کول
0.01
1.41571
1.41618
ګټه
0.47 USD
GBPUSD_S
سودا
#74658557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41618
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.47 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
خریداری کول
0.01
1.22443
1.22501
ګټه
0.58 USD
EURUSD_S
سودا
#74360237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22501
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۴۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۱
خریداری کول
0.01
1.22252
1.22335
ګټه
0.83 USD
EURUSD_S
سودا
#74607275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۳
خریداری کول
0.01
1.22243
1.2225
ګټه
0.07 USD
EURUSD_S
سودا
#74606676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2225
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۱۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۴۶
خریداری کول
0.01
0.72802
0.72847
ګټه
0.45 USD
NZDUSD_S
سودا
#74602867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72847
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۱
خریداری کول
0.01
1.22257
1.2233
ګټه
0.73 USD
EURUSD_S
سودا
#74594034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22257
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2233
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۷
خریداری کول
0.01
0.77541
0.77543
ګټه
0.02 USD
AUDUSD_S
سودا
#74423032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77541
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77543
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۲:۵۹
خریداری کول
0.01
0.77363
0.77428
ګټه
0.65 USD
AUDUSD_S
سودا
#74556765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77428
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.65 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۳۲
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۱
خریداری کول
0.01
1.22197
1.2227
ګټه
0.73 USD
EURUSD_S
سودا
#74388491
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2227
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۵
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۹
خریداری کول
0.01
0.77309
0.77358
ګټه
0.49 USD
AUDUSD_S
سودا
#74554198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۴۵
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۵۳
خریداری کول
0.01
0.77271
0.77311
ګټه
0.40 USD
AUDUSD_S
سودا
#74543199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77311
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۹
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۳
خریداری کول
0.01
0.77195
0.77238
ګټه
0.43 USD
AUDUSD_S
سودا
#74488528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
خریداری کول
0.01
0.77283
0.77323
ګټه
0.40 USD
AUDUSD_S
سودا
#74476566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77323
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۴۹
خریداری کول
0.01
0.77309
0.77412
ګټه
1.03 USD
AUDUSD_S
سودا
#74456786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77412
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.03 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۱
خریداری کول
0.01
1.41288
1.41348
ګټه
0.60 USD
GBPUSD_S
سودا
#74429018
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41348
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۲۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
خریداری کول
0.01
0.77492
0.77541
ګټه
0.49 USD
AUDUSD_S
سودا
#74413693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77492
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD