د ډیمو حالت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۵۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۵۱
خریداری کول
0.01
1.38001
1.38147
ګټه
1.46 USD
GBPUSD
سودا
#70472630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38147
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.46 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۴
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۶
خریداری کول
0.01
1.38501
1.38605
ګټه
1.04 USD
GBPUSD
سودا
#70408174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.04 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۴۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۰۶
خرڅول
0.01
129.177
129.172
ګټه
0.05 USD
EURJPY
سودا
#70371593
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.172
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۴۷
خرڅول
0.01
83.629
83.535
ګټه
0.88 USD
AUDJPY
سودا
#70362377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
83.629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
83.535
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۷
خرڅول
0.01
1.39599
1.39489
ګټه
1.10 USD
GBPUSD
سودا
#70341016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39489
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.10 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۹
خرڅول
0.01
83.62
83.513
ګټه
1.00 USD
AUDJPY
سودا
#70354615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
83.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
83.513
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۴۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۰۷
خرڅول
0.01
1.39101
1.3908
ګټه
0.21 USD
GBPUSD
سودا
#69597088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3908
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۳۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۸
خریداری کول
0.01
1.41186
1.41171
ګټه
-0.15 USD
GBPUSD
سودا
#69884903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.15 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۰۲
کاپی
0%
-16.83%
ګټه
-40.73 USD
JB
JMY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۱
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۰۲
بهر(وتل)
-16.83%
ګټه
-40.73 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۳۷
خریداری کول
0.01
1.41817
1.41877
ګټه
0.60 USD
GBPUSD
سودا
#69867110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۲۲
خریداری کول
0.01
0.92168
0.90664
ګټه
-16.59 USD
USDCHF
سودا
#63005845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90664
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-16.59 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۴۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۰۷
خرڅول
0.01
0.77656
0.79124
ګټه
-14.68 USD
AUDUSD
سودا
#69642394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77656
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.79124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.68 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۳۱
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۹
خریداری کول
0.01
0.90485
0.90333
ګټه
-1.68 USD
USDCHF
سودا
#65917661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.68 USD
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۳
خرڅول
0.01
1.77114
1.77903
ګټه
-6.22 USD
GBPAUD
سودا
#68442170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.77114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.77903
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.22 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۱۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۷
خریداری کول
0.01
1.39455
1.39452
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#69455178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39452
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۵
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۲۸
خریداری کول
0.01
1.20383
1.20415
ګټه
0.32 USD
EURUSD
سودا
#69570880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20415
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۵
خریداری کول
0.01
1.38537
1.38573
ګټه
0.36 USD
GBPUSD
سودا
#69563087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38537
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38573
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.36 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۸
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۱
خریداری کول
0.01
1.20341
1.20376
ګټه
0.35 USD
EURUSD
سودا
#69565374
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۰
خریداری کول
0.01
1.38458
1.38535
ګټه
0.77 USD
GBPUSD
سودا
#69560856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38458
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38535
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.77 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۳
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۰
خریداری کول
0.01
1.38483
1.38556
ګټه
0.73 USD
GBPUSD
سودا
#69559477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38556
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۱
خریداری کول
0.01
1.38546
1.38572
ګټه
0.26 USD
GBPUSD
سودا
#69556202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38546
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۱
خریداری کول
0.01
1.38747
1.38758
ګټه
0.11 USD
GBPUSD
سودا
#69543811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38747
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38758
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۲۹
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۳۳
خریداری کول
0.01
1.39289
1.39353
ګټه
0.64 USD
GBPUSD
سودا
#69446719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.64 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۶
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۴
خریداری کول
0.01
1.3904
1.39082
ګټه
0.42 USD
GBPUSD
سودا
#69433858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۶
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۱۴
خریداری کول
0.01
1.38982
1.39038
ګټه
0.56 USD
GBPUSD
سودا
#69421593
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38982
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.56 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۸
خریداری کول
0.01
1.39017
1.39063
ګټه
0.46 USD
GBPUSD
سودا
#69411771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39017
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39063
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۴۶
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۲
خریداری کول
0.01
1.21232
1.21291
ګټه
0.59 USD
EURUSD
سودا
#69401464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21291
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.59 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۱۲
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۷
خریداری کول
0.01
1.3852
1.38575
ګټه
0.55 USD
GBPUSD
سودا
#69387469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38575
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.55 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۳۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۶
خریداری کول
0.01
1.37988
1.38004
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#69347919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38004
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۲۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.01
1.38277
1.38318
ګټه
0.41 USD
GBPUSD
سودا
#69317176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38318
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۰۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۱۷
خریداری کول
0.01
1.38268
1.38314
ګټه
0.46 USD
GBPUSD
سودا
#69315571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38314
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۷
خریداری کول
0.01
1.38231
1.38292
ګټه
0.61 USD
GBPUSD
سودا
#69311257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38231
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38292
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۰
خریداری کول
0.01
1.26865
1.26908
ګټه
0.34 USD
USDCAD
سودا
#69306357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26865
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26908
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.34 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۴۷
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۸
خریداری کول
0.01
1.38492
1.38571
ګټه
0.79 USD
GBPUSD
سودا
#69286816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38492
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38571
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۴
خریداری کول
0.01
1.37058
1.371
ګټه
0.42 USD
GBPUSD
سودا
#68771021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۱۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۳
خریداری کول
0.01
1.19687
1.1972
ګټه
0.33 USD
EURUSD
سودا
#69024654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1972
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۰۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۵۲
خرڅول
0.01
1.36824
1.36755
ګټه
0.69 USD
GBPUSD
سودا
#69031280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.69 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۵
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۱۲
خریداری کول
0.01
1.06166
1.0617
ګټه
0.02 USD
AUDNZD
سودا
#68820751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۵
خرڅول
0.01
0.7608
0.76017
ګټه
0.63 USD
AUDUSD
سودا
#68907640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76017
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.63 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۸
خرڅول
0.01
1.36746
1.36685
ګټه
0.61 USD
GBPUSD
سودا
#69000827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36685
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۵
خرڅول
0.01
1.36749
1.36698
ګټه
0.51 USD
GBPUSD
سودا
#68999611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.51 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۰
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۶
خریداری کول
0.01
1.19916
1.19956
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#68996427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19956
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۴
خریداری کول
0.01
1.35919
1.36038
ګټه
1.19 USD
GBPUSD
سودا
#68985198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35919
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.19 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۳۸
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۳
خرڅول
0.01
80.239
80.19
ګټه
0.46 USD
AUDJPY
سودا
#68970298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
80.239
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
80.19
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۰
خریداری کول
0.01
1.35928
1.35959
ګټه
0.31 USD
GBPUSD
سودا
#68970685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.35959
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۲۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۴۴
خریداری کول
0.01
1.36429
1.36474
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#68940530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36474
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۳۱
خرڅول
0.01
1.36532
1.3649
ګټه
0.42 USD
GBPUSD
سودا
#68939253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۶
خرڅول
0.01
1.36625
1.36589
ګټه
0.36 USD
GBPUSD
سودا
#68930158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36625
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36589
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.36 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۷
خریداری کول
0.01
1.3659
1.36622
ګټه
0.32 USD
GBPUSD
سودا
#68908921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3659
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36622
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۳۰
خریداری کول
0.01
0.89967
0.8997
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#66033427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89967
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8997
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD