د ډیمو حالت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۵۹
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۵
خرڅول
0.01
1.36752
1.36684
ګټه
0.68 USD
GBPUSD
سودا
#80948741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۸
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۰۱
خریداری کول
0.01
1.36699
1.36761
ګټه
0.62 USD
GBPUSD
سودا
#80922475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36761
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.62 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۳
خرڅول
0.01
1.36852
1.36764
ګټه
0.88 USD
GBPUSD
سودا
#80919376
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۶
خرڅول
0.01
1.36823
1.36753
ګټه
0.70 USD
GBPUSD
سودا
#80911494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36753
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.70 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۲
خرڅول
0.01
1.36888
1.36784
ګټه
1.04 USD
GBPUSD
سودا
#80910315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36784
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.04 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۴
خرڅول
0.01
1.367
1.36647
ګټه
0.53 USD
GBPUSD
سودا
#80827890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
خرڅول
0.01
1.37254
1.37206
ګټه
0.48 USD
GBPUSD
سودا
#80858266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37254
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37206
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.48 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۹
خرڅول
0.01
1.37383
1.37303
ګټه
0.80 USD
GBPUSD
سودا
#80849328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37303
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۵۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۸
خریداری کول
0.01
1.3723
1.37322
ګټه
0.92 USD
GBPUSD
سودا
#80589759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.92 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۴
خرڅول
0.01
1.36427
1.36359
ګټه
0.68 USD
GBPUSD
سودا
#80789140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36427
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36359
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۴۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۳۰
خریداری کول
0.01
1.3615
1.36234
ګټه
0.84 USD
GBPUSD
سودا
#80785878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3615
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36234
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۰۵
خرڅول
0.01
1.3644
1.36395
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#80761135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۱۵
خرڅول
0.01
1.36874
1.368
ګټه
0.74 USD
GBPUSD
سودا
#80778274
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36874
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.368
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۵۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۲۵
خرڅول
0.01
1.3683
1.3679
ګټه
0.40 USD
GBPUSD
سودا
#80702140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3679
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۶
خریداری کول
0.01
1.36381
1.36521
ګټه
1.40 USD
GBPUSD
سودا
#80765153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36381
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36521
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۴۱
خریداری کول
0.01
1.36572
1.36678
ګټه
1.06 USD
GBPUSD
سودا
#80766545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36678
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.06 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خریداری کول
0.01
1.36357
1.36431
ګټه
0.74 USD
GBPUSD
سودا
#80755216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36431
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۳۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۶
خرڅول
0.01
1.36344
1.36308
ګټه
0.36 USD
GBPUSD
سودا
#79215477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.36 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۵۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۰۶
خریداری کول
0.01
1.36403
1.36452
ګټه
0.49 USD
GBPUSD
سودا
#80750921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36403
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36452
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
خریداری کول
0.01
1.36429
1.36483
ګټه
0.54 USD
GBPUSD
سودا
#80744325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36483
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.54 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۳
خرڅول
0.01
1.36402
1.36365
ګټه
0.37 USD
GBPUSD
سودا
#79223708
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36402
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36365
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۳۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۱
خریداری کول
0.01
1.36535
1.36583
ګټه
0.48 USD
GBPUSD
سودا
#80731351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36535
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.48 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۱۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۴۴
خرڅول
0.01
1.36753
1.3671
ګټه
0.43 USD
GBPUSD
سودا
#80726620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3671
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۱
خریداری کول
0.01
1.366
1.36707
ګټه
1.07 USD
GBPUSD
سودا
#80702222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36707
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.07 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۱
خریداری کول
0.01
1.366
1.36699
ګټه
0.99 USD
GBPUSD
سودا
#80700875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36699
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.99 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۳۲
خرڅول
0.01
1.36726
1.3662
ګټه
1.06 USD
GBPUSD
سودا
#80671276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.06 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۲
خریداری کول
0.01
1.366
1.36702
ګټه
1.02 USD
GBPUSD
سودا
#80647249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36702
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.02 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۰
خریداری کول
0.01
1.366
1.36676
ګټه
0.76 USD
GBPUSD
سودا
#80642722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36676
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۸
خریداری کول
0.01
1.3666
1.36737
ګټه
0.77 USD
GBPUSD
سودا
#80628961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36737
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.77 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۲۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
خریداری کول
0.01
1.36661
1.36804
ګټه
1.43 USD
GBPUSD
سودا
#80623093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.43 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۱۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۴
خریداری کول
0.01
1.36664
1.36773
ګټه
1.09 USD
GBPUSD
سودا
#80616450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36773
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۴۶
خرڅول
0.01
1.36882
1.36688
ګټه
1.94 USD
GBPUSD
سودا
#79257896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.94 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۲۷
خرڅول
0.01
1.3715
1.37117
ګټه
0.33 USD
GBPUSD
سودا
#79522550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3715
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۱۵
خرڅول
0.01
1.37809
1.37681
ګټه
1.28 USD
GBPUSD
سودا
#80509331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.28 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۰۷
خریداری کول
0.01
1.37876
1.37919
ګټه
0.43 USD
GBPUSD
سودا
#80544638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37919
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۱۶
خرڅول
0.01
1.37738
1.37675
ګټه
0.63 USD
GBPUSD
سودا
#80115382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37675
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.63 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۳۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۰
خرڅول
0.01
1.38125
1.3806
ګټه
0.65 USD
GBPUSD
سودا
#80387737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3806
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.65 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۴
خرڅول
0.01
1.383
1.38236
ګټه
0.64 USD
GBPUSD
سودا
#80469590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38236
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.64 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۳۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
خرڅول
0.01
1.383
1.3822
ګټه
0.80 USD
GBPUSD
سودا
#80461384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3822
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.383
1.38236
ګټه
0.64 USD
GBPUSD
سودا
#80431250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38236
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.64 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۰۲
خرڅول
0.01
1.385
1.38405
ګټه
0.95 USD
GBPUSD
سودا
#80369044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38405
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.95 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۶
خریداری کول
0.01
1.38204
1.38306
ګټه
1.02 USD
GBPUSD
سودا
#80420595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.02 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۴۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
خریداری کول
0.01
1.38086
1.382
ګټه
1.14 USD
GBPUSD
سودا
#80375483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.382
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.14 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۹
خرڅول
0.01
1.38041
1.38
ګټه
0.41 USD
GBPUSD
سودا
#80126919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۶:۳۹
خرڅول
0.01
1.38317
1.3828
ګټه
0.37 USD
GBPUSD
سودا
#80288666
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3828
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۳
خرڅول
0.01
1.38725
1.38628
ګټه
0.97 USD
GBPUSD
سودا
#80334514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.97 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
خریداری کول
0.01
1.38972
1.39018
ګټه
0.46 USD
GBPUSD
سودا
#78466012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39018
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۲۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۵۷
خرڅول
0.01
1.38769
1.38708
ګټه
0.61 USD
GBPUSD
سودا
#80330472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38708
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
خرڅول
0.01
1.38723
1.38652
ګټه
0.71 USD
GBPUSD
سودا
#80322821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38652
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۵۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۱۷
خریداری کول
0.01
1.38333
1.38394
ګټه
0.61 USD
GBPUSD
سودا
#80295966
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38333
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD