د ډیمو حالت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۱۲
خرڅول
0.01
0.92492
0.92394
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#80878683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92492
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۲
خرڅول
0.01
0.92475
0.9238
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#80872142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
خرڅول
0.01
0.92297
0.92341
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#80839885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92297
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92341
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
خرڅول
0.02
0.92459
0.92341
ګټه
1.86 USD
AUDCAD.
سودا
#80855207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92341
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.86 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۳
خریداری کول
0.1
4447.7
4449.5
ګټه
1.80 USD
SP500.
سودا
#80560462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4447.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4449.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۸
خریداری کول
0.5
4367.7
4445
ګټه
386.50 USD
SP500.
سودا
#80741599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4367.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
386.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
4445
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
386.50 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۲۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
خریداری کول
0.1
4336.2
4445
ګټه
108.80 USD
SP500.
سودا
#80725037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4336.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
108.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4445
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
108.80 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۲۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
خریداری کول
0.1
4399.2
4445
ګټه
45.80 USD
SP500.
سودا
#80606465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4399.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4445
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
45.80 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
خرڅول
0.01
0.92279
0.9216
ګټه
0.93 USD
AUDCAD.
سودا
#80825148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.93 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
خریداری کول
0.02
0.92184
0.9216
ګټه
-0.38 USD
AUDCAD.
سودا
#80815238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.38 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
خریداری کول
0.01
0.92342
0.9216
ګټه
-1.43 USD
AUDCAD.
سودا
#80801696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92342
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.43 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
خریداری کول
0.03
0.92021
0.9216
ګټه
3.29 USD
AUDCAD.
سودا
#80820301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.29 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۱۷
خرڅول
0.01
0.92619
0.92507
ګټه
0.88 USD
AUDCAD.
سودا
#80776007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92507
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۳
خریداری کول
0.01
0.92571
0.92655
ګټه
0.66 USD
AUDCAD.
سودا
#80763388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92655
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.66 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۰
خرڅول
0.01
0.92719
0.92618
ګټه
0.79 USD
AUDCAD.
سودا
#80753809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92618
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۷
خریداری کول
0.01
0.92648
0.92743
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#80750495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92743
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
خرڅول
0.01
0.9277
0.92673
ګټه
0.76 USD
AUDCAD.
سودا
#80733858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92673
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۶
خرڅول
0.01
0.92878
0.92783
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#80725388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92783
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
خرڅول
0.01
0.92794
0.92694
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#80704612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92694
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خریداری کول
0.01
0.92741
0.92698
ګټه
-0.34 USD
AUDCAD.
سودا
#80688066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خریداری کول
0.02
0.92576
0.92698
ګټه
1.91 USD
AUDCAD.
سودا
#80692519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.91 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.01
0.92741
0.92842
ګټه
0.80 USD
AUDCAD.
سودا
#80674470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92842
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
خریداری کول
0.1
4377.5
4387
ګټه
9.50 USD
SP500.
سودا
#80620440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4377.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4387
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.50 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
خرڅول
0.01
0.92975
0.92879
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#80656407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92879
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
خریداری کول
0.01
0.9283
0.92925
ګټه
0.74 USD
AUDCAD.
سودا
#80655216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92925
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
خرڅول
0.03
0.93044
0.92914
ګټه
3.04 USD
AUDCAD.
سودا
#80634177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.04 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
خرڅول
0.02
0.92883
0.92907
ګټه
-0.38 USD
AUDCAD.
سودا
#80627615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92907
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.38 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
خرڅول
0.01
0.92722
0.92905
ګټه
-1.43 USD
AUDCAD.
سودا
#80620935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92905
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.43 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
خرڅول
0.01
0.92664
0.92616
ګټه
0.38 USD
AUDCAD.
سودا
#80609886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92616
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
خریداری کول
0.02
0.92514
0.92632
ګټه
1.85 USD
AUDCAD.
سودا
#80596394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92632
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.85 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
خریداری کول
0.01
0.92676
0.92632
ګټه
-0.34 USD
AUDCAD.
سودا
#80593462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92632
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
خریداری کول
0.1
4399.7
4400.6
ګټه
0.90 USD
SP500.
سودا
#80599199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4399.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4400.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
خرڅول
0.01
0.92572
0.92644
ګټه
-0.57 USD
AUDCAD.
سودا
#80549685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92644
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.57 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
خرڅول
0.03
0.92801
0.92644
ګټه
3.69 USD
AUDCAD.
سودا
#80574833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92644
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.69 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
خرڅول
0.02
0.92733
0.92724
ګټه
0.14 USD
AUDCAD.
سودا
#80565496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92724
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
خریداری کول
0.1
4460.4
4471.3
ګټه
10.90 USD
SP500.
سودا
#80544273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4460.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4471.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
خریداری کول
0.1
4463.7
4464
ګټه
0.30 USD
SP500.
سودا
#80543531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4463.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
خریداری کول
0.1
4469.6
4469.8
ګټه
0.20 USD
SP500.
سودا
#80486854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4469.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4469.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
خریداری کول
0.1
4450.5
4452.8
ګټه
2.30 USD
SP500.
سودا
#80504499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4450.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4452.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.30 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
خرڅول
0.01
0.92649
0.92544
ګټه
0.83 USD
AUDCAD.
سودا
#80444396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92649
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
خریداری کول
0.1
4449.7
4482.7
ګټه
33.00 USD
SP500.
سودا
#80390296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4449.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4482.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
33.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
خریداری کول
0.02
0.92558
0.92665
ګټه
1.69 USD
AUDCAD.
سودا
#80429769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92665
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.69 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
خریداری کول
0.01
0.92719
0.92674
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#80426785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92674
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
خریداری کول
0.1
4452
4452.3
ګټه
0.30 USD
SP500.
سودا
#80381766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4452.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
خریداری کول
0.01
0.92798
0.92895
ګټه
0.76 USD
AUDCAD.
سودا
#80383863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
خریداری کول
0.1
4459.3
4460.3
ګټه
1.00 USD
SP500.
سودا
#80360618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4459.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4460.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
خریداری کول
0.01
0.92815
0.92914
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#80331729
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خریداری کول
0.01
0.93013
0.9297
ګټه
-0.34 USD
AUDCAD.
سودا
#80311507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9297
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خریداری کول
0.02
0.92852
0.9297
ګټه
1.86 USD
AUDCAD.
سودا
#80316564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9297
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.86 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
خرڅول
0.01
0.93243
0.93144
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#80260139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD