د ډیمو حالت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۹
خرڅول
0.02
0.93785
0.9366
ګټه
2.04 USD
AUDCAD.
سودا
#75362144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9366
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.04 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۹
خرڅول
0.01
0.9361
0.9366
ګټه
-0.41 USD
AUDCAD.
سودا
#75361170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9366
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.41 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۴
خریداری کول
0.01
0.93352
0.93457
ګټه
0.86 USD
AUDCAD.
سودا
#75335841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93352
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93457
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۴:۴۰
خریداری کول
0.01
0.93495
0.93461
ګټه
-0.28 USD
AUDCAD.
سودا
#75331318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.28 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۱۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۴:۴۰
خریداری کول
0.02
0.93332
0.93461
ګټه
2.11 USD
AUDCAD.
سودا
#75333024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.11 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۱
خریداری کول
0.01
0.93599
0.93693
ګټه
0.77 USD
AUDCAD.
سودا
#75328162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93693
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.77 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۲۳
خریداری کول
0.02
0.93598
0.93571
ګټه
-0.44 USD
AUDCAD.
سودا
#75325647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93571
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.44 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۲۳
خریداری کول
0.01
0.93716
0.93571
ګټه
-1.18 USD
AUDCAD.
سودا
#75323079
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93716
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93571
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.18 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۲۳
خریداری کول
0.03
0.93431
0.93571
ګټه
3.43 USD
AUDCAD.
سودا
#75326482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.93571
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.43 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۳۳
خرڅول
0.02
0.93883
0.93764
ګټه
1.96 USD
AUDCAD.
سودا
#75300394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.96 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۳۳
خرڅول
0.01
0.93719
0.93764
ګټه
-0.37 USD
AUDCAD.
سودا
#75283413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.37 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۹
خریداری کول
0.01
0.93578
0.93677
ګټه
0.82 USD
AUDCAD.
سودا
#75267457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93677
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۲۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
خرڅول
0.02
0.93706
0.93588
ګټه
1.93 USD
AUDCAD.
سودا
#75248345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93706
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93588
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.93 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
خرڅول
0.01
0.93545
0.93588
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#75222729
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93588
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۶
خریداری کول
0.01
0.93684
0.93783
ګټه
0.82 USD
AUDCAD.
سودا
#75247581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93783
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۱۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۸
خریداری کول
0.02
0.9355
0.93668
ګټه
1.94 USD
AUDCAD.
سودا
#75222836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9355
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.94 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۷
خریداری کول
0.01
0.93712
0.93669
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#75202722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93669
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
خرڅول
0.01
0.9366
0.93564
ګټه
0.79 USD
AUDCAD.
سودا
#75215646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۰۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۱
خرڅول
0.02
0.93826
0.93716
ګټه
1.81 USD
AUDCAD.
سودا
#75185211
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93716
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.81 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۰
خرڅول
0.01
0.93666
0.93715
ګټه
-0.40 USD
AUDCAD.
سودا
#75169165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93715
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.40 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۳
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۱۷
خریداری کول
0.01
0.93626
0.93721
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#75159722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93626
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93721
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
خریداری کول
0.01
0.93759
0.9358
ګټه
-1.48 USD
AUDCAD.
سودا
#75112689
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.48 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
خریداری کول
0.03
0.93434
0.9358
ګټه
3.60 USD
AUDCAD.
سودا
#75133344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.60 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
خریداری کول
0.02
0.93597
0.9358
ګټه
-0.28 USD
AUDCAD.
سودا
#75119979
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93597
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.28 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
خرڅول
0.05
0.93239
0.93456
ګټه
-8.94 USD
AUDCAD.
سودا
#74814677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93239
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.93456
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.94 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
خرڅول
0.13
0.9356
0.93456
ګټه
11.14 USD
AUDCAD.
سودا
#74827952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
0.93456
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.14 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
خرڅول
0.34
0.93885
0.93456
ګټه
120.18 USD
AUDCAD.
سودا
#75097782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
120.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.34
بهر(وتل)
0.93456
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
120.18 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
خرڅول
0.08
0.93399
0.93456
ګټه
-3.76 USD
AUDCAD.
سودا
#74824454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
0.93456
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.76 USD
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
خرڅول
0.21
0.93719
0.93456
ګټه
45.50 USD
AUDCAD.
سودا
#74871101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
0.93456
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
45.50 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
خرڅول
0.02
0.92909
0.93455
ګټه
-9.00 USD
AUDCAD.
سودا
#74802705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92909
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93455
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.00 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
خرڅول
0.01
0.92748
0.93455
ګټه
-5.83 USD
AUDCAD.
سودا
#74783634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93455
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.83 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
خرڅول
0.03
0.93072
0.93455
ګټه
-9.47 USD
AUDCAD.
سودا
#74813524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.93455
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.47 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
خریداری کول
0.01
0.93726
0.93824
ګټه
0.81 USD
AUDCAD.
سودا
#75084412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
خریداری کول
0.02
0.9348
0.93599
ګټه
1.96 USD
AUDCAD.
سودا
#74998283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.96 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
خریداری کول
0.01
0.93642
0.93599
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#74976172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93642
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۸
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۵۰
خریداری کول
0.01
0.93605
0.9371
ګټه
0.87 USD
AUDCAD.
سودا
#74930766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.87 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۷
خریداری کول
0.01
0.93496
0.93592
ګټه
0.79 USD
AUDCAD.
سودا
#74926351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93592
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۳۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
خریداری کول
0.01
0.93612
0.93627
ګټه
0.13 USD
AUDCAD.
سودا
#74910301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93612
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
خریداری کول
0.02
0.92973
0.92852
ګټه
-2.00 USD
AUDCAD.
سودا
#74762912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.00 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
خریداری کول
0.05
0.92645
0.92852
ګټه
8.53 USD
AUDCAD.
سودا
#74780687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92645
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.53 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
خریداری کول
0.03
0.9281
0.92852
ګټه
1.03 USD
AUDCAD.
سودا
#74773789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9281
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.03 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۷
خریداری کول
0.01
0.93135
0.92853
ګټه
-2.33 USD
AUDCAD.
سودا
#74751125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.33 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۱
خرڅول
0.01
0.93232
0.93127
ګټه
0.87 USD
AUDCAD.
سودا
#74739739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93127
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.87 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
خریداری کول
0.02
0.93123
0.93241
ګټه
1.95 USD
AUDCAD.
سودا
#74730737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93241
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.95 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
خریداری کول
0.01
0.93284
0.93241
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#74711995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93284
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93241
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
خریداری کول
0.03
0.9322
0.9336
ګټه
3.48 USD
AUDCAD.
سودا
#74681475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9336
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.48 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
خریداری کول
0.02
0.93382
0.93361
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#74669288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93361
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۱۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۳
خریداری کول
0.01
0.93542
0.93361
ګټه
-1.50 USD
AUDCAD.
سودا
#74664135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93542
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93361
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.50 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
خرڅول
0.01
0.93369
0.93563
ګټه
-1.61 USD
AUDCAD.
سودا
#74644994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.61 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
خرڅول
0.03
0.93702
0.93563
ګټه
3.46 USD
AUDCAD.
سودا
#74658094
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93702
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.93563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.46 USD