د ډیمو حالت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۲
خرڅول
0.33
0.92736
0.92443
ګټه
74.51 USD
AUDCAD
سودا
#161789651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
76.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92443
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
74.51 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
خرڅول
0.33
0.92719
0.92635
ګټه
19.70 USD
AUDCAD
سودا
#161796484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92635
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
19.70 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۵
خریداری کول
0.33
0.9263
0.9272
ګټه
21.26 USD
AUDCAD
سودا
#161792222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9263
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.9272
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
21.26 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
خرڅول
0.33
0.92741
0.9263
ګټه
26.80 USD
AUDCAD
سودا
#161789645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.9263
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
26.80 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۸
خریداری کول
0.33
0.92439
0.92736
ګټه
75.70 USD
AUDCAD
سودا
#161713456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92439
ګټنه
0.00 USD
ټوله
78.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92736
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
75.70 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
خریداری کول
0.33
0.92635
0.92736
ګټه
24.22 USD
AUDCAD
سودا
#161692656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92736
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
24.22 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۱۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۳
خرڅول
0.33
0.92717
0.92439
ګټه
70.60 USD
AUDCAD
سودا
#161659256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
72.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92439
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
70.60 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۵
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
خرڅول
0.33
0.92727
0.92635
ګټه
21.81 USD
AUDCAD
سودا
#161680062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92727
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92635
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
21.81 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۶
خریداری کول
0.33
0.92639
0.92729
ګټه
21.32 USD
AUDCAD
سودا
#161668085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92639
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92729
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
21.32 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۵۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۳
خرڅول
0.33
0.92724
0.92639
ګټه
20.00 USD
AUDCAD
سودا
#161659646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92639
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
20.00 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۴۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۱
خریداری کول
0.33
0.93461
0.92634
ګټه
-219.65 USD
AUDCAD
سودا
#161511664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-217.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92634
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-219.65 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۹
خریداری کول
0.33
0.92359
0.9263600000000001
ګټه
70.49 USD
AUDCAD
سودا
#161601831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
72.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.9263600000000001
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
70.49 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۷
خریداری کول
0.33
0.9236
0.92643
ګټه
72.07 USD
AUDCAD
سودا
#161601618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9236
ګټنه
0.00 USD
ټوله
74.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92643
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
72.07 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۶
خریداری کول
0.33
0.93476
0.92654
ګټه
-218.34 USD
AUDCAD
سودا
#161530820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-216.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.92654
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-218.34 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
خریداری کول
1.35
1.72804
1.72822
ګټه
9.72 USD
GBPCAD
سودا
#161563059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.72804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.72822
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
9.72 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۰۴
خرڅول
0.45
1.86211
1.86174
ګټه
9.03 USD
GBPSGD
سودا
#161563104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.86211
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.86174
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
9.03 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۶
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۵
خریداری کول
0.33
0.93253
0.93359
ګټه
25.14 USD
AUDCAD
سودا
#161548534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93359
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
25.14 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۷
خرڅول
0.33
0.93441
0.93249
ګټه
47.32 USD
AUDCAD
سودا
#161471045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93249
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
47.32 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
خرڅول
0.33
0.93557
0.93476
ګټه
18.61 USD
AUDCAD
سودا
#161527704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93557
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93476
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
18.61 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
خریداری کول
0.33
0.93465
0.93566
ګټه
23.78 USD
AUDCAD
سودا
#161520852
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93566
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
23.78 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۳
خرڅول
0.33
0.93569
0.93469
ګټه
23.58 USD
AUDCAD
سودا
#161518572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93469
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
23.58 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۸
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
خریداری کول
0.33
0.93477
0.93569
ګټه
21.52 USD
AUDCAD
سودا
#161517425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93477
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93569
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
21.52 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۵
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۶
خرڅول
0.33
0.93564
0.93476
ګټه
20.47 USD
AUDCAD
سودا
#161512952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93476
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
20.47 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۲۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۲
خریداری کول
1.35
1.74253
1.74348
ګټه
91.12 USD
GBPCAD
سودا
#161512457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.74253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
100.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.74348
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
91.12 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۳۱
خریداری کول
0.45
1.86444
1.86516
ګټه
20.60 USD
GBPSGD
سودا
#161509683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.86444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.86516
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
20.60 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۱
خریداری کول
0.33
0.93478
0.93569
ګټه
21.26 USD
AUDCAD
سودا
#161511546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93569
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
21.26 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۵۰
خرڅول
0.33
0.93746
0.93461
ګټه
71.39 USD
AUDCAD
سودا
#161480083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
73.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93461
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
71.39 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۶
خرڅول
0.33
0.93567
0.93477
ګټه
20.96 USD
AUDCAD
سودا
#161473877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93567
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93477
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
20.96 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۹
خرڅول
0.33
0.88634
0.88578
ګټه
12.16 USD
NZDCAD
سودا
#161503743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88578
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
12.16 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
خریداری کول
0.33
0.88584
0.88634
ګټه
10.62 USD
NZDCAD
سودا
#161489301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88634
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
10.62 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
خرڅول
0.33
0.87204
0.88584
ګټه
-358.79 USD
NZDCAD
سودا
#161318520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-356.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88584
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-358.79 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۸
خرڅول
0.33
0.88989
0.88584
ګټه
102.30 USD
NZDCAD
سودا
#161480875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88989
ګټنه
0.00 USD
ټوله
104.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88584
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
102.30 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
خرڅول
0.33
0.89073
0.88584
ګټه
124.00 USD
NZDCAD
سودا
#161483721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89073
ګټنه
0.00 USD
ټوله
126.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88584
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
124.00 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
خرڅول
0.33
0.8881
0.88584
ګټه
56.07 USD
NZDCAD
سودا
#161480058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88584
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
56.07 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۶
خرڅول
0.33
0.88894
0.88584
ګټه
77.76 USD
NZDCAD
سودا
#161480437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88584
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
77.76 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
خرڅول
0.33
0.88403
0.88582
ګټه
-48.55 USD
NZDCAD
سودا
#161466405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88403
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-46.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88582
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-48.55 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
خرڅول
0.33
0.88724
0.88584
ګټه
33.85 USD
NZDCAD
سودا
#161477080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
36.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88584
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
33.85 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۰۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۳۰
خرڅول
0.33
0.8839
0.88664
ګټه
-73.05 USD
NZDCAD
سودا
#161448711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88664
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-73.05 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
خرڅول
0.99
0.8898
0.88665
ګټه
237.04 USD
NZDCAD
سودا
#161480640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
243.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.99
بهر(وتل)
0.88665
د کمیشن لګښتونه
-6.93 USD
ګټه
237.04 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۱۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
خرڅول
0.99
0.89099
0.88665
ګټه
329.20 USD
NZDCAD
سودا
#161483770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89099
ګټنه
0.00 USD
ټوله
336.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.99
بهر(وتل)
0.88665
د کمیشن لګښتونه
-6.93 USD
ګټه
329.20 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۴۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
خرڅول
0.33
0.88841
0.88664
ګټه
43.39 USD
NZDCAD
سودا
#161480311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88841
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88664
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
43.39 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
خرڅول
0.33
0.88733
0.88665
ګټه
15.24 USD
NZDCAD
سودا
#161477492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88665
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
15.24 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۸
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
خرڅول
0.33
0.88563
0.88664
ګټه
-28.38 USD
NZDCAD
سودا
#161472824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-26.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88664
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-28.38 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۳۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
خرڅول
0.33
0.88652
0.88664
ګټه
-5.41 USD
NZDCAD
سودا
#161473919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88664
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-5.41 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۲۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۶
خرڅول
0.33
0.88425
0.88664
ګټه
-64.01 USD
NZDCAD
سودا
#161467828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-61.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88664
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-64.01 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
خرڅول
0.33
0.87126
0.88665
ګټه
-399.65 USD
NZDCAD
سودا
#161302730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-397.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88665
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-399.65 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۸
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
خرڅول
0.33
0.87921
0.88666
ګټه
-194.65 USD
NZDCAD
سودا
#161348485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-192.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.88666
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-194.65 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۲
خریداری کول
0.33
0.93461
0.93747
ګټه
71.73 USD
AUDCAD
سودا
#161378759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
74.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93747
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
71.73 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۵
خریداری کول
0.33
0.93473
0.93567
ګټه
22.12 USD
AUDCAD
سودا
#161427359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
22.12 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۱۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
خریداری کول
0.33
0.93241
0.9344
ګټه
49.55 USD
AUDCAD
سودا
#161460089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.9344
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
49.55 USD