د ډیمو حالت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۱۷
خریداری کول
0.45
1.84554
1.84571
ګټه
2.53 USD
GBPSGD
سودا
#164441320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84554
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84571
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
2.53 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۳
خریداری کول
1.35
1.69221
1.69224
ګټه
-6.17 USD
GBPCAD
سودا
#164443585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.69221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.69224
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
-6.17 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۰
خریداری کول
0.33
0.86669
0.86757
ګټه
21.06 USD
NZDCAD
سودا
#164265603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86757
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
21.06 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۳۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
خریداری کول
0.33
0.86344
0.86757
ګټه
107.35 USD
NZDCAD
سودا
#164283647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
109.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86757
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
107.35 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
خریداری کول
0.33
0.87741
0.86757
ګټه
-263.58 USD
NZDCAD
سودا
#164075814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-261.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86757
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-263.58 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
خریداری کول
0.33
0.86243
0.86757
ګټه
134.17 USD
NZDCAD
سودا
#164394239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
136.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86757
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
134.17 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۳۸
خرڅول
1.35
1.6994
1.69919
ګټه
13.36 USD
GBPCAD
سودا
#164409513
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6994
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.69919
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
13.36 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
خریداری کول
0.33
0.86243
0.86732
ګټه
127.47 USD
NZDCAD
سودا
#164394243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
129.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86732
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
127.47 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
خریداری کول
0.33
0.86341
0.86732
ګټه
101.46 USD
NZDCAD
سودا
#164284115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
103.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86732
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
101.46 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خریداری کول
0.33
0.87836
0.86732
ګټه
-295.33 USD
NZDCAD
سودا
#164073341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87836
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-293.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86732
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-295.33 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خریداری کول
0.33
0.86447
0.86732
ګټه
73.33 USD
NZDCAD
سودا
#164269881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86732
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
73.33 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خریداری کول
0.33
0.86792
0.86732
ګټه
-18.24 USD
NZDCAD
سودا
#164251377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.86732
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-18.24 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۵۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۰
خرڅول
0.45
1.84583
1.84345
ګټه
76.27 USD
GBPSGD
سودا
#164408449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.84583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
79.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84345
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
76.27 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۲۰
خریداری کول
0.45
1.84487
1.84571
ګټه
24.79 USD
GBPSGD
سودا
#164408130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84571
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
24.79 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۴۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۱۱
خرڅول
0.45
1.84578
1.84495
ګټه
24.45 USD
GBPSGD
سودا
#164407372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.84578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84495
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
24.45 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۵۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۹
خریداری کول
0.45
1.84376
1.84394
ګټه
2.82 USD
GBPSGD
سودا
#164363649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84394
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
2.82 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۲
خرڅول
1.35
1.6939
1.69371
ګټه
11.12 USD
GBPCAD
سودا
#164364191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6939
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.69371
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
11.12 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۱۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۰۲
خرڅول
0.45
1.84464
1.84389
ګټه
21.72 USD
GBPSGD
سودا
#164362249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.84464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84389
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
21.72 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۲
خریداری کول
0.45
1.84371
1.84439
ګټه
19.41 USD
GBPSGD
سودا
#164360156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84439
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
19.41 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۲
خرڅول
0.33
0.91953
0.91675
ګټه
71.24 USD
AUDCAD
سودا
#164340601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
73.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91675
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
71.24 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۰
خرڅول
0.33
0.91953
0.91773
ګټه
45.33 USD
AUDCAD
سودا
#164340613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
47.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91773
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
45.33 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
خریداری کول
0.33
0.91771
0.91954
ګټه
46.18 USD
AUDCAD
سودا
#164075691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91771
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91954
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
46.18 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
خریداری کول
0.33
0.91677
0.91954
ګټه
71.09 USD
AUDCAD
سودا
#164076534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
73.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91954
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
71.09 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۴۷
خریداری کول
0.45
1.8436
1.84371
ګټه
0.50 USD
GBPSGD
سودا
#164319248
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.8436
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84371
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
0.50 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۰۱
خریداری کول
1.35
1.69725
1.69697
ګټه
-39.72 USD
GBPCAD
سودا
#164319963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.69725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.69697
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
-39.72 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۴۶
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۳۲
خرڅول
0.45
1.84416
1.84382
ګټه
8.14 USD
GBPSGD
سودا
#164318954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.84416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84382
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
8.14 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
خریداری کول
0.45
1.84583
1.84775
ګټه
60.65 USD
GBPSGD
سودا
#164264753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84775
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
60.65 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۲
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
خریداری کول
0.45
1.84994
1.84786
ګټه
-72.26 USD
GBPSGD
سودا
#164238808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84994
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-69.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84786
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
-72.26 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۷
خریداری کول
1.35
1.70801
1.70912
ګټه
109.94 USD
GBPCAD
سودا
#164239149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.70801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
119.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.70912
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
109.94 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۷
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۲۰
خرڅول
0.45
1.85039
1.8501
ګټه
6.46 USD
GBPSGD
سودا
#164237518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.8501
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
6.46 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۵
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۷
خرڅول
0.45
1.84604
1.84583
ګټه
3.81 USD
GBPSGD
سودا
#164196639
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.84604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84583
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
3.81 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۴:۱۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۹
خرڅول
1.35
1.71117
1.71053
ګټه
59.19 USD
GBPCAD
سودا
#164198440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.71117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
68.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.71053
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
59.19 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۱۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۹
خریداری کول
1.35
1.71041
1.71082
ګټه
34.52 USD
GBPCAD
سودا
#164197991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.71041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
43.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.71082
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
34.52 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۱
خریداری کول
0.45
1.84959
1.84986
ګټه
5.80 USD
GBPSGD
سودا
#164148732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84986
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
5.80 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۱
خریداری کول
1.35
1.71364
1.71443
ګټه
75.32 USD
GBPCAD
سودا
#164149758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.71364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
84.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.71443
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
75.32 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
خرڅول
0.45
1.85036
1.84964
ګټه
20.73 USD
GBPSGD
سودا
#164147450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85036
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84964
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
20.73 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۰۹
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۰
خرڅول
1.35
1.71288
1.7127
ګټه
9.85 USD
GBPCAD
سودا
#164091098
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.71288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.7127
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
9.85 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۶
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
خریداری کول
0.45
1.84704
1.8473
ګټه
5.47 USD
GBPSGD
سودا
#164091456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.84704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.8473
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
5.47 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۳۴
خرڅول
0.45
1.84736
1.84714
ګټه
4.15 USD
GBPSGD
سودا
#164088678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.84736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.84714
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
4.15 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۲
خرڅول
0.33
0.91953
0.91677
ګټه
70.20 USD
AUDCAD
سودا
#164071823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
72.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91677
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
70.20 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۲۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۴
خرڅول
0.33
0.87912
0.87739
ګټه
43.08 USD
NZDCAD
سودا
#164066709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.87739
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
43.08 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
خرڅول
0.33
0.91952
0.91769
ګټه
45.68 USD
AUDCAD
سودا
#164071827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
47.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91769
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
45.68 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۸
خرڅول
0.33
0.87919
0.87836
ګټه
19.44 USD
NZDCAD
سودا
#164066801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87919
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.87836
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
19.44 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
خریداری کول
0.33
0.91667
0.91953
ګټه
72.51 USD
AUDCAD
سودا
#164062108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91667
ګټنه
0.00 USD
ټوله
74.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91953
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
72.51 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۳۸
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
خریداری کول
0.33
0.91761
0.91952
ګټه
47.66 USD
AUDCAD
سودا
#164053124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.91952
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
47.66 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۹
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۳
خریداری کول
0.33
0.87726
0.87919
ګټه
48.14 USD
NZDCAD
سودا
#163938845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.87919
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
48.14 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۱۹
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
خریداری کول
0.33
0.87906
0.87919
ګټه
1.09 USD
NZDCAD
سودا
#163932047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.87919
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
1.09 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
خریداری کول
0.33
0.88522
0.87919
ګټه
-159.91 USD
NZDCAD
سودا
#163824279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-157.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.87919
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-159.91 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۱۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
خریداری کول
0.33
0.88078
0.87919
ګټه
-43.86 USD
NZDCAD
سودا
#163878610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-41.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.87919
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-43.86 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۱
خریداری کول
0.33
0.87806
0.87919
ګټه
27.23 USD
NZDCAD
سودا
#163937605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.87919
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
27.23 USD