د ډیمو حالت
۲۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
خریداری کول
0.5
49027.93
49599.36
ګټه
141.98 USD
BTCUSD
سودا
#162543672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
49027.93
ګټنه
-138.74 USD
ټوله
285.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
49599.36
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
141.98 USD
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۴
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۳
خرڅول
0.5
47633.21
47708.93
ګټه
-42.86 USD
BTCUSD
سودا
#162344489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
47633.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-37.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
47708.93
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-42.86 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۳
خرڅول
2
1759.48
1770.24
ګټه
-2 166.00 USD
XAUUSD
سودا
#162327263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1759.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 152.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1770.24
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-2 166.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۴۷
خرڅول
3
1756.22
1761.1
ګټه
-1 485.00 USD
XAUUSD
سودا
#162320519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1756.22
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 464.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1761.1
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
-1 485.00 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۱۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۵
خریداری کول
1
1.19134
1.19128
ګټه
-13.00 USD
EURUSD
سودا
#160816131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19128
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-13.00 USD
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۳۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
خرڅول
1
1887.24
1900.07
ګټه
-1 290.00 USD
XAUUSD
سودا
#160191373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1887.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 283.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1900.07
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 290.00 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۳۵
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۲۶
خریداری کول
1
1727.53
1771.84
ګټه
4 083.74 USD
XAUUSD
سودا
#158064421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1727.53
ګټنه
-340.26 USD
ټوله
4 431.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1771.84
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
4 083.74 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۳۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۷
خریداری کول
1
1.19367
1.20141
ګټه
559.23 USD
EURUSD
سودا
#157948721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19367
ګټنه
-207.77 USD
ټوله
774.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20141
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
559.23 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۶
خرڅول
0.02
1785.11
1777.5
ګټه
15.06 USD
XAUUSD
سودا
#159001495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1785.11
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
15.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1777.5
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
15.06 USD
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۳۵
خریداری کول
1
1712.1
1712
ګټه
-49.41 USD
XAUUSD
سودا
#157777006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1712.1
ګټنه
-32.41 USD
ټوله
-10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1712
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-49.41 USD
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۱
خریداری کول
1
1712.1
1718.55
ګټه
638.00 USD
XAUUSD
سودا
#157773990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1712.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
645.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1718.55
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
638.00 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۵۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۳
خریداری کول
3
1.2622
1.26337
ګټه
193.64 USD
USDCAD
سودا
#157254387
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2622
ګټنه
-63.19 USD
ټوله
277.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.26337
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
193.64 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۴
خریداری کول
2
1705.62
1709.07
ګټه
676.00 USD
XAUUSD
سودا
#157727393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1705.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
690.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1709.07
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
676.00 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۳
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۲۰
خریداری کول
1
1.24982
1.26254
ګټه
998.14 USD
USDCAD
سودا
#157223947
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24982
ګټنه
-2.35 USD
ټوله
1 007.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.26254
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
998.14 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۲۲
خرڅول
0.01
1788.68
1780.32
ګټه
8.29 USD
XAUUSD
سودا
#156988623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1788.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1780.32
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
8.29 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۹
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۶
خرڅول
1
1778.74
1780.63
ګټه
-196.00 USD
XAUUSD
سودا
#156986831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1778.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-189.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1780.63
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-196.00 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۲
خرڅول
1
1783
1781.02
ګټه
191.00 USD
XAUUSD
سودا
#156987975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
198.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1781.02
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
191.00 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۰۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
خرڅول
3
1775
1782.74
ګټه
-2 343.00 USD
XAUUSD
سودا
#156979184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 322.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1782.74
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
-2 343.00 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
خرڅول
1
1777.7
1782.57
ګټه
-494.00 USD
XAUUSD
سودا
#156984310
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1777.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-487.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1782.57
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-494.00 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۲
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
خرڅول
1
1772.49
1782.57
ګټه
-1 015.00 USD
XAUUSD
سودا
#156982185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1772.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 008.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1782.57
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 015.00 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۳۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
خرڅول
0.3
1772.66
1782.57
ګټه
-299.40 USD
XAUUSD
سودا
#156979826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1772.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-297.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1782.57
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
-299.40 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۳
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۲
خرڅول
1
1787.77
1775.44
ګټه
1 226.00 USD
XAUUSD
سودا
#156940547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1787.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 233.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1775.44
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
1 226.00 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۳۴
خرڅول
2
1.27444
1.26961
ګټه
746.86 USD
USDCAD
سودا
#156772231
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
760.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.26961
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
746.86 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۴۹
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۲۲
خرڅول
3
1.27228
1.26945
ګټه
647.79 USD
USDCAD
سودا
#156762058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
668.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.26945
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
647.79 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۵۴
خریداری کول
5
1.27468
1.27277
ګټه
-785.33 USD
USDCAD
سودا
#156781667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27468
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-750.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.27277
د کمیشن لګښتونه
-35.00 USD
ګټه
-785.33 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۵۷
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۹
خریداری کول
2
1817.18
1814.06
ګټه
-638.00 USD
XAUUSD
سودا
#156777862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1817.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-624.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1814.06
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-638.00 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۵
خریداری کول
10
1.26759
1.2679
ګټه
174.50 USD
USDCAD
سودا
#156746955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
244.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.2679
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
174.50 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۰
خرڅول
3
1842.05
1846.83
ګټه
-1 455.00 USD
XAUUSD
سودا
#156737535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1842.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 434.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1846.83
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
-1 455.00 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۲۷
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۳۱
خریداری کول
3
1.27062
1.26884
ګټه
-441.86 USD
USDCAD
سودا
#156728716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-420.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.26884
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
-441.86 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۰
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۶
خریداری کول
5
1.27062
1.26884
ګټه
-736.43 USD
USDCAD
سودا
#156728712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-701.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.26884
د کمیشن لګښتونه
-35.00 USD
ګټه
-736.43 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۴
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۶
خریداری کول
0.01
1841.93
1837.54
ګټه
-4.46 USD
XAUUSD
سودا
#156727109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1841.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1837.54
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-4.46 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۳
خریداری کول
1
1836.4
1840.46
ګټه
399.00 USD
XAUUSD
سودا
#156720351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1836.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
406.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1840.46
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
399.00 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۹
خریداری کول
20
1.26873
1.26812
ګټه
-1 102.05 USD
USDCAD
سودا
#156714351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-962.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
1.26812
د کمیشن لګښتونه
-140.00 USD
ګټه
-1 102.05 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۷
خرڅول
2
1852.57
1847.41
ګټه
1 018.00 USD
XAUUSD
سودا
#156714345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1852.57
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 032.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1847.41
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
1 018.00 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۴۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۸
خریداری کول
5
1.26953
1.26952
ګټه
-38.94 USD
USDCAD
سودا
#156699972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.26952
د کمیشن لګښتونه
-35.00 USD
ګټه
-38.94 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۲
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۳
خریداری کول
1
1840.12
1842.41
ګټه
222.00 USD
XAUUSD
سودا
#156709813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1840.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
229.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1842.41
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
222.00 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۲۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۸
خریداری کول
1
1.27109
1.26937
ګټه
-144.83 USD
USDCAD
سودا
#156684702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27109
ګټنه
-2.33 USD
ټوله
-135.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.26937
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-144.83 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۵
خریداری کول
2
1.27303
1.26934
ګټه
-600.06 USD
USDCAD
سودا
#156683933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27303
ګټنه
-4.66 USD
ټوله
-581.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.26934
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-600.06 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۱۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۱
خریداری کول
2
1.26953
1.26934
ګټه
-48.60 USD
USDCAD
سودا
#156687162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26953
ګټنه
-4.66 USD
ټوله
-29.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.26934
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-48.60 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۴
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۸
خریداری کول
7
1.27137
1.26936
ګټه
-1 173.75 USD
USDCAD
سودا
#156684570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27137
ګټنه
-16.32 USD
ټوله
-1 108.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
7
بهر(وتل)
1.26936
د کمیشن لګښتونه
-49.00 USD
ګټه
-1 173.75 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۱۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۵
خریداری کول
10
1.26971
1.26933
ګټه
-369.37 USD
USDCAD
سودا
#156693604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-299.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.26933
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-369.37 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۵
خریداری کول
10
1.26863
1.26944
ګټه
568.08 USD
USDCAD
سودا
#156698942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
638.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.26944
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
568.08 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۷
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۱۱
خرڅول
20
1.2681
1.26845
ګټه
-691.85 USD
USDCAD
سودا
#156698837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2681
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-551.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
1.26845
د کمیشن لګښتونه
-140.00 USD
ګټه
-691.85 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۲۳
خریداری کول
1
1839.82
1842.61
ګټه
272.00 USD
XAUUSD
سودا
#156692225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1839.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
279.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1842.61
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
272.00 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۰۴
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۳
خریداری کول
2
1.27448
1.27582
ګټه
191.41 USD
USDCAD
سودا
#156650714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27448
ګټنه
-4.65 USD
ټوله
210.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.27582
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
191.41 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۳
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۸
خرڅول
1
1842.2
1834.62
ګټه
751.00 USD
XAUUSD
سودا
#156674051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1842.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
758.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1834.62
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
751.00 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۰۳
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۰
خریداری کول
1
1.27263
1.27605
ګټه
261.01 USD
USDCAD
سودا
#156674472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27263
ګټنه
0.00 USD
ټوله
268.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.27605
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
261.01 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۰
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۵۶
خریداری کول
1
1.27463
1.27601
ګټه
98.82 USD
USDCAD
سودا
#156650721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27463
ګټنه
-2.33 USD
ټوله
108.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.27601
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
98.82 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۵۶
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۱
خرڅول
1
1.37757
1.37827
ګټه
-77.00 USD
GBPUSD
سودا
#156674724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37827
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-77.00 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۹
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۷
خرڅول
1
1.37404
1.37827
ګټه
-434.10 USD
GBPUSD
سودا
#156650731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37404
ګټنه
-4.10 USD
ټوله
-423.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37827
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-434.10 USD