د ډیمو حالت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۰
خرڅول
0.06
1.22157
1.21886
ګټه
15.66 USD
EURUSD
سودا
#160264772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21886
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
15.66 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
خرڅول
0.06
1.21793
1.2155
ګټه
13.99 USD
EURUSD
سودا
#160179112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21793
ګټنه
0.01 USD
ټوله
14.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.2155
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
13.99 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۱
خرڅول
0.04
1.21788
1.21586
ګټه
7.69 USD
EURUSD
سودا
#160178958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21788
ګټنه
0.01 USD
ټوله
8.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21586
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
7.69 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۵
خریداری کول
0.02
1.21116
1.21412
ګټه
5.72 USD
EURUSD
سودا
#160163761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21412
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.72 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
خریداری کول
0.02
1.21278
1.21402
ګټه
2.16 USD
EURUSD
سودا
#160152719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21278
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
2.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21402
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.16 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
خریداری کول
0.02
1.2132
1.21404
ګټه
1.36 USD
EURUSD
سودا
#160151010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2132
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21404
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.36 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۲۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
خریداری کول
2.1
1.21072
1.21277
ګټه
409.50 USD
EURUSD
سودا
#160165207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
430.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
2.1
بهر(وتل)
1.21277
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
409.50 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۳
خریداری کول
0.04
1.21151
1.21068
ګټه
-3.72 USD
EURUSD
سودا
#160159686
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21068
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-3.72 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۰۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۲
خریداری کول
0.04
1.21126
1.21067
ګټه
-2.76 USD
EURUSD
سودا
#160162967
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21067
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.76 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۱
خریداری کول
0.04
1.21079
1.21066
ګټه
-0.92 USD
EURUSD
سودا
#160164444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21066
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.92 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
خریداری کول
0.04
1.21196
1.2106
ګټه
-6.07 USD
EURUSD
سودا
#160155854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21196
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-5.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.2106
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-6.07 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
خریداری کول
0.04
1.21314
1.2106
ګټه
-10.79 USD
EURUSD
سودا
#160151372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21314
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-10.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.2106
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-10.79 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۰
خریداری کول
0.02
1.21317
1.21053
ګټه
-5.60 USD
EURUSD
سودا
#160150988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21317
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-5.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.60 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خریداری کول
0.02
1.21319
1.21054
ګټه
-5.62 USD
EURUSD
سودا
#160151084
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21319
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-5.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.62 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خریداری کول
0.06
1.21249
1.21054
ګټه
-12.65 USD
EURUSD
سودا
#160153896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21249
ګټنه
-0.35 USD
ټوله
-11.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-12.65 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خریداری کول
0.1
1.21219
1.21054
ګټه
-18.08 USD
EURUSD
سودا
#160154892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21219
ګټنه
-0.58 USD
ټوله
-16.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-18.08 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خریداری کول
0.1
1.21187
1.21054
ګټه
-14.88 USD
EURUSD
سودا
#160155814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21187
ګټنه
-0.58 USD
ټوله
-13.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-14.88 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۸
خریداری کول
0.06
1.21185
1.21054
ګټه
-8.46 USD
EURUSD
سودا
#160159532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-8.46 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
خریداری کول
0.06
1.21111
1.21054
ګټه
-4.02 USD
EURUSD
سودا
#160163907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-4.02 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
خریداری کول
0.14
1.21151
1.21054
ګټه
-14.98 USD
EURUSD
سودا
#160159707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
-14.98 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
خریداری کول
0.14
1.21086
1.21054
ګټه
-5.88 USD
EURUSD
سودا
#160164386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
-5.88 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۳
خریداری کول
0.02
1.21319
1.21053
ګټه
-5.64 USD
EURUSD
سودا
#160150999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21319
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-5.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.64 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
خریداری کول
0.04
1.21319
1.21053
ګټه
-11.27 USD
EURUSD
سودا
#160151054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21319
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-10.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-11.27 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
خریداری کول
0.04
1.21311
1.21053
ګټه
-10.95 USD
EURUSD
سودا
#160151271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21311
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-10.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-10.95 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
خریداری کول
0.02
1.21315
1.21053
ګټه
-5.56 USD
EURUSD
سودا
#160151021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21315
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-5.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.56 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
خریداری کول
0.06
1.2131
1.21053
ګټه
-16.37 USD
EURUSD
سودا
#160151341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2131
ګټنه
-0.35 USD
ټوله
-15.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-16.37 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
خریداری کول
0.06
1.21276
1.21053
ګټه
-14.33 USD
EURUSD
سودا
#160152709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21276
ګټنه
-0.35 USD
ټوله
-13.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-14.33 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
خریداری کول
0.04
1.21263
1.21052
ګټه
-9.07 USD
EURUSD
سودا
#160153724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21263
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-8.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21052
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-9.07 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
خریداری کول
0.08
1.21238
1.21052
ګټه
-16.14 USD
EURUSD
سودا
#160153824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21238
ګټنه
-0.46 USD
ټوله
-14.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.21052
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-16.14 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
خریداری کول
0.02
1.21239
1.21053
ګټه
-4.04 USD
EURUSD
سودا
#160153835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21239
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-3.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.04 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۲۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خریداری کول
0.04
1.212
1.21053
ګټه
-6.51 USD
EURUSD
سودا
#160155715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.212
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-5.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-6.51 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خریداری کول
0.06
1.21185
1.21053
ګټه
-8.52 USD
EURUSD
سودا
#160159540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-8.52 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خریداری کول
0.06
1.21253
1.21053
ګټه
-12.95 USD
EURUSD
سودا
#160153916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21253
ګټنه
-0.35 USD
ټوله
-12.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-12.95 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خریداری کول
0.04
1.21219
1.21053
ګټه
-7.27 USD
EURUSD
سودا
#160154900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21219
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-6.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-7.27 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خریداری کول
0.12
1.21124
1.21053
ګټه
-9.72 USD
EURUSD
سودا
#160163478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-9.72 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۰۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خریداری کول
0.04
1.2113
1.21053
ګټه
-3.48 USD
EURUSD
سودا
#160163397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-3.48 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خریداری کول
0.04
1.21116
1.21053
ګټه
-2.92 USD
EURUSD
سودا
#160163746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.92 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خریداری کول
0.02
1.21151
1.21053
ګټه
-2.16 USD
EURUSD
سودا
#160159698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.16 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
خریداری کول
0.02
1.2108
1.21053
ګټه
-0.74 USD
EURUSD
سودا
#160164404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.74 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
خریداری کول
0.06
1.21111
1.21053
ګټه
-4.08 USD
EURUSD
سودا
#160163894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-4.08 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۰۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خریداری کول
0.08
1.21079
1.21053
ګټه
-2.88 USD
EURUSD
سودا
#160164741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-2.88 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خریداری کول
0.06
1.21511
1.21053
ګټه
-28.43 USD
EURUSD
سودا
#160147258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21511
ګټنه
-0.35 USD
ټوله
-27.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-28.43 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خریداری کول
0.14
1.21054
1.21053
ګټه
-1.54 USD
EURUSD
سودا
#160164900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21054
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
-1.54 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خریداری کول
0.04
1.21079
1.21053
ګټه
-1.44 USD
EURUSD
سودا
#160164424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.44 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خریداری کول
0.02
1.21442
1.21054
ګټه
-8.08 USD
EURUSD
سودا
#160148417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21442
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-7.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.08 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خریداری کول
0.04
1.21404
1.21054
ګټه
-14.63 USD
EURUSD
سودا
#160148846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21404
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-14.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-14.63 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خریداری کول
0.04
1.21493
1.21053
ګټه
-18.23 USD
EURUSD
سودا
#160147482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21493
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
-17.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-18.23 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خریداری کول
0.02
1.21414
1.21054
ګټه
-7.52 USD
EURUSD
سودا
#160148686
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21414
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-7.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.52 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۴
خریداری کول
0.02
1.21406
1.21054
ګټه
-7.36 USD
EURUSD
سودا
#160148881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21406
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-7.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21054
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.36 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۳
خریداری کول
0.02
1.21365
1.21053
ګټه
-6.56 USD
EURUSD
سودا
#160149260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21365
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
-6.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21053
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-6.56 USD