د ډیمو حالت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
خرڅول
0.2
1741.77
1750.02
ګټه
-166.82 USD
XAUUSD
سودا
#160833582
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1741.77
ګټنه
-0.42 USD
ټوله
-165.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1750.02
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
-166.82 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۴۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
خرڅول
0.2
1781.84
1750.02
ګټه
627.02 USD
XAUUSD
سودا
#160973746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1781.84
ګټنه
-7.98 USD
ټوله
636.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1750.02
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
627.02 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
خریداری کول
0.2
1792.2
1805.6
ګټه
193.70 USD
XAUUSD
سودا
#160633565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1792.2
ګټنه
-72.90 USD
ټوله
268.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1805.6
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
193.70 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۲۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
خریداری کول
0.4
1815.62
1805.6
ګټه
-419.81 USD
XAUUSD
سودا
#161965089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1815.62
ګټنه
-16.21 USD
ټوله
-400.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1805.6
د کمیشن لګښتونه
-2.80 USD
ګټه
-419.81 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۵۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۲۹
خرڅول
0.2
1765.01
1785
ګټه
-402.25 USD
XAUUSD
سودا
#160833545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1765.01
ګټنه
-1.05 USD
ټوله
-399.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1785
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
-402.25 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۱
خریداری کول
0.2
1782.9
1762
ګټه
-432.36 USD
XAUUSD
سودا
#160594448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1782.9
ګټنه
-12.96 USD
ټوله
-418.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1762
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
-432.36 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۵۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۰
خرڅول
0.03
1898.68
1781.1
ګټه
352.35 USD
XAUUSD
سودا
#160322759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1898.68
ګټنه
-0.18 USD
ټوله
352.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1781.1
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
352.35 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
0.5
1739.27
1807.77
ګټه
-3 465.52 USD
XAUUSD
سودا
#158739778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1739.27
ګټنه
-37.02 USD
ټوله
-3 425.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1807.77
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-3 465.52 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
0.5
1763.38
1807.77
ګټه
-2 253.76 USD
XAUUSD
سودا
#158962779
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1763.38
ګټنه
-30.76 USD
ټوله
-2 219.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1807.77
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-2 253.76 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
0.5
1678.07
1807.77
ګټه
-6 528.65 USD
XAUUSD
سودا
#158574272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1678.07
ګټنه
-40.15 USD
ټوله
-6 485.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1807.77
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-6 528.65 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
0.5
1719.2
1807.77
ګټه
-4 470.58 USD
XAUUSD
سودا
#158634656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1719.2
ګټنه
-38.58 USD
ټوله
-4 428.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1807.77
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-4 470.58 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
3
1869.6
1807
ګټه
18 727.51 USD
XAUUSD
سودا
#160171747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1869.6
ګټنه
-31.49 USD
ټوله
18 780.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1807
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
18 727.51 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
0.5
1783.54
1807.77
ګټه
-1 245.76 USD
XAUUSD
سودا
#158978403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.54
ګټنه
-30.76 USD
ټوله
-1 211.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1807.77
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-1 245.76 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
3
1807.77
1807
ګټه
87.20 USD
XAUUSD
سودا
#159508318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.77
ګټنه
-122.80 USD
ټوله
231.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1807
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
87.20 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
خرڅول
0.5
1698.52
1807.77
ګټه
-5 506.15 USD
XAUUSD
سودا
#158611151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1698.52
ګټنه
-40.15 USD
ټوله
-5 462.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1807.77
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-5 506.15 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۳۸
خرڅول
3
1891.5
1858.54
ګټه
9 848.11 USD
XAUUSD
سودا
#160237002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1891.5
ګټنه
-18.89 USD
ټوله
9 888.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1858.54
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
9 848.11 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
خرڅول
3
1898.36
1872.79
ګټه
7 646.85 USD
XAUUSD
سودا
#160322767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1898.36
ګټنه
-3.15 USD
ټوله
7 671.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1872.79
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
7 646.85 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
خرڅول
3
1895.02
1892.05
ګټه
857.41 USD
XAUUSD
سودا
#160105061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1895.02
ګټنه
-12.59 USD
ټوله
891.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1892.05
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
857.41 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
خرڅول
3
1898.61
1892.05
ګټه
1 934.41 USD
XAUUSD
سودا
#160091099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1898.61
ګټنه
-12.59 USD
ټوله
1 968.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1892.05
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
1 934.41 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۹
خرڅول
3
1898.55
1898.94
ګټه
-141.15 USD
XAUUSD
سودا
#160079273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1898.55
ګټنه
-3.15 USD
ټوله
-117.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1898.94
د کمیشن لګښتونه
-21.00 USD
ګټه
-141.15 USD
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۹
خرڅول
1.5
1876.39
1906.78
ګټه
-4 573.72 USD
XAUUSD
سودا
#159925804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1876.39
ګټنه
-4.72 USD
ټوله
-4 558.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
1906.78
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
-4 573.72 USD
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۷
خرڅول
1
1876.39
1906.69
ګټه
-3 040.14 USD
XAUUSD
سودا
#159925800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1876.39
ګټنه
-3.14 USD
ټوله
-3 030.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1906.69
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-3 040.14 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
خرڅول
2.5
1869.71
1906.61
ګټه
-9 263.46 USD
XAUUSD
سودا
#159925798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1869.71
ګټنه
-20.96 USD
ټوله
-9 225.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
2.5
بهر(وتل)
1906.61
د کمیشن لګښتونه
-17.50 USD
ګټه
-9 263.46 USD
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۴
خرڅول
2.5
1876.39
1906.62
ګټه
-7 582.87 USD
XAUUSD
سودا
#159925797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1876.39
ګټنه
-7.87 USD
ټوله
-7 557.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
2.5
بهر(وتل)
1906.62
د کمیشن لګښتونه
-17.50 USD
ګټه
-7 582.87 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۲۵
خرڅول
2.5
1869.71
1906.62
ګټه
-9 265.97 USD
XAUUSD
سودا
#159736535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1869.71
ګټنه
-20.97 USD
ټوله
-9 227.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
2.5
بهر(وتل)
1906.62
د کمیشن لګښتونه
-17.50 USD
ګټه
-9 265.97 USD
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۱۱
خرڅول
2
1876.39
1906.45
ګټه
-6 032.29 USD
XAUUSD
سودا
#159925792
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1876.39
ګټنه
-6.29 USD
ټوله
-6 012.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1906.45
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-6 032.29 USD
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۰۳
خرڅول
1
1876.39
1906.46
ګټه
-3 017.15 USD
XAUUSD
سودا
#159830540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1876.39
ګټنه
-3.15 USD
ټوله
-3 007.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1906.46
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-3 017.15 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۰۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۳۱
خریداری کول
0.03
1876.33
1888.81
ګټه
36.99 USD
XAUUSD
سودا
#159804061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1876.33
ګټنه
-0.24 USD
ټوله
37.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1888.81
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
36.99 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۴
خریداری کول
0.03
1877.3
1888.62
ګټه
33.51 USD
XAUUSD
سودا
#159803870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1877.3
ګټنه
-0.24 USD
ټوله
33.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1888.62
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
33.51 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۱
خریداری کول
0.5
1889.55
1888.74
ګټه
-60.21 USD
XAUUSD
سودا
#159787784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1889.55
ګټنه
-16.21 USD
ټوله
-40.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1888.74
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-60.21 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۲
خریداری کول
0.5
1869.1
1888.19
ګټه
934.79 USD
XAUUSD
سودا
#159795316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1869.1
ګټنه
-16.21 USD
ټوله
954.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1888.19
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
934.79 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۴:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۰
خریداری کول
0.03
1876.62
1877.28
ګټه
1.77 USD
XAUUSD
سودا
#159803676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1876.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1877.28
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
1.77 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۰۳
خریداری کول
0.03
1875.35
1876.19
ګټه
2.31 USD
XAUUSD
سودا
#159803403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1875.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1876.19
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
2.31 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۰۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۵
خریداری کول
0.03
1885.5
1875.21
ګټه
-31.81 USD
XAUUSD
سودا
#159792610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1885.5
ګټنه
-0.73 USD
ټوله
-30.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1875.21
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
-31.81 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
خریداری کول
0.03
1883.2
1875.2
ګټه
-24.94 USD
XAUUSD
سودا
#159793124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1883.2
ګټنه
-0.73 USD
ټوله
-24.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1875.2
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
-24.94 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
خریداری کول
0.03
1884.03
1875.2
ګټه
-27.43 USD
XAUUSD
سودا
#159792940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1884.03
ګټنه
-0.73 USD
ټوله
-26.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1875.2
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
-27.43 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
خریداری کول
0.05
1882.03
1875.2
ګټه
-35.72 USD
XAUUSD
سودا
#159793212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1882.03
ګټنه
-1.22 USD
ټوله
-34.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1875.2
د کمیشن لګښتونه
-0.35 USD
ګټه
-35.72 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
خریداری کول
0.05
1881.11
1875.2
ګټه
-31.12 USD
XAUUSD
سودا
#159793229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1881.11
ګټنه
-1.22 USD
ټوله
-29.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1875.2
د کمیشن لګښتونه
-0.35 USD
ګټه
-31.12 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
خریداری کول
0.05
1879.99
1875.21
ګټه
-25.47 USD
XAUUSD
سودا
#159793313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1879.99
ګټنه
-1.22 USD
ټوله
-23.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1875.21
د کمیشن لګښتونه
-0.35 USD
ګټه
-25.47 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
خریداری کول
0.08
1878.69
1875.21
ګټه
-30.35 USD
XAUUSD
سودا
#159793944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1878.69
ګټنه
-1.95 USD
ټوله
-27.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1875.21
د کمیشن لګښتونه
-0.56 USD
ګټه
-30.35 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۱
خریداری کول
0.08
1874.16
1875.21
ګټه
5.89 USD
XAUUSD
سودا
#159794643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1874.16
ګټنه
-1.95 USD
ټوله
8.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1875.21
د کمیشن لګښتونه
-0.56 USD
ګټه
5.89 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
خریداری کول
0.1
1872.24
1875.16
ګټه
26.07 USD
XAUUSD
سودا
#159795188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1872.24
ګټنه
-2.43 USD
ټوله
29.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1875.16
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
26.07 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
خریداری کول
0.08
1873.21
1875.2
ګټه
13.41 USD
XAUUSD
سودا
#159794958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1873.21
ګټنه
-1.95 USD
ټوله
15.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1875.2
د کمیشن لګښتونه
-0.56 USD
ګټه
13.41 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
خریداری کول
0.1
1868.41
1875.16
ګټه
64.37 USD
XAUUSD
سودا
#159795368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1868.41
ګټنه
-2.43 USD
ټوله
67.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1875.16
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
64.37 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
خریداری کول
0.1
1869.69
1875.16
ګټه
51.57 USD
XAUUSD
سودا
#159795262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1869.69
ګټنه
-2.43 USD
ټوله
54.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1875.16
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
51.57 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
خریداری کول
0.1
1864.41
1875.16
ګټه
104.37 USD
XAUUSD
سودا
#159796772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1864.41
ګټنه
-2.43 USD
ټوله
107.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1875.16
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
104.37 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
خریداری کول
0.1
1866.52
1875.16
ګټه
83.27 USD
XAUUSD
سودا
#159795600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1866.52
ګټنه
-2.43 USD
ټوله
86.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1875.16
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
83.27 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۷
خریداری کول
0.1
1862.32
1875.16
ګټه
125.27 USD
XAUUSD
سودا
#159797259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1862.32
ګټنه
-2.43 USD
ټوله
128.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1875.16
د کمیشن لګښتونه
-0.70 USD
ګټه
125.27 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۳
خریداری کول
0.03
1884.76
1885.58
ګټه
2.25 USD
XAUUSD
سودا
#159792201
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1884.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1885.58
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
2.25 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۰
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۴
خریداری کول
0.03
1884.35
1884.28
ګټه
-0.42 USD
XAUUSD
سودا
#159791387
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1884.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1884.28
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
-0.42 USD