TECH Sprzedaj 18.11.2019 09:12

USD/CHF: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary.

Na wykresie 4-godzinowym dobiegł końca rozwój wzrostowej korekty starszego poziomu jako drugiej fali ii of 1, oraz zaczęło się formowanie trzeciej fali iii of 1. W obecnym momencie powstała pierwsza fala (i) of iii o kształcie przekątnej, dobiegła końca korekta lokalna (ii) of iii, oraz zaczął się rozwój fali (iii) of iii. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomom 0.9717–0.9656. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 0.9980.

więcej

FUND Kup 07.11.2019 09:41

USD/CHF: konsolidacja instrumentu

W środę dolar USA był handlowany różnokierunkowo względem franka szwajcarskiego uaktualniając maksima lokalne z dnia 30 października. Rozwojowi płaskiej dynamiki wczoraj sprzyjały dane makroekonomiczne ze strefy euro, które dały frankowi umiarkowane wsparcie.

więcej

TECH Kup 06.11.2019 12:08

USD/CHF: analiza techniczna

Na wykresie 4-godzinowym instrument jest handlowany w pobliżu górnej granicy wstęg Bollingera, która stanowi kluczowy poziom oporu. Wskaźnik zmierza w górę, natomiast przedział cenowy został rozszerzony, co wskazuje na kontynuację dynamiki wzrostowej. Histogram MACD utrzymuje sygnał kupna. Stochastic wszedł do strefy wykupienia, mocny sygnał sprzedaży może powstać w ciągu dnia.

więcej

Wskaźniki

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Sprzedaj
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Aktywny zakup
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Aktywny zakup
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Sprzedaj
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Kup
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Kup
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Sprzedaj

Sentyment rynkowy

86.01% Sprzedaż
13.99% kupowanie