TECH Kup 26.05.2020 08:51

ATT Inc.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywa.

Na wykresie 4-godzinowym dobiegł końca rozwój spadkowej korekty starszego poziomu jako fali (2), oraz zaczęło się formowanie fali (3). W obecnym momencie powstała pierwsza wchodząca fala młodszego poziomu i of 1 of (3), oraz dobiegła końca, jako fala ii of 1 of (3), korekta lokalna. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, należy spodziewać się dalszego wzrostu ceny aktywa ku poziomom 35.45–39.54. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 27.57.

więcej